Præsentere dataene i et søjlediagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette et søjlediagram og give den et helt nyt og interessant udseende. Et søjlediagram er praktisk til at sammenligne datapunkter i en eller flere dataserie som et af de mest almindelige diagramtyper.

Formateret stablet søjlediagram

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et søjlediagram. Søjlediagrammer er gode til at vise dataændringer for en tidsperiode eller til at illustrere sammenligninger mellem elementer.

I søjlediagrammer arrangeres kategorier typisk langs den vandrette akse og værdier langs den lodrette akse.

Grupperet søjlediagram i 3D

Overvej at bruge et søjlediagram, når:

 • Du har en eller flere dataserier, du vil afbilde.

 • Dine data indeholder positive værdier og nulværdier (0).

 • Du vil sammenligne dataene i flere kategorier side om side.

Når du opretter et søjlediagram, kan du vælge en af følgende undertyper til søjlediagrammet:

 • Grupperet søjlediagram og grupperet søjlediagram i 3D    I grupperede søjlediagrammer sammenlignes værdier på tværs af kategorier. Et grupperet søjlediagram viser værdier i lodrette rektangler i 2D. Et grupperet søjlediagram i 3D viser kun dataene i 3D-perspektiv. Der bruges ikke en tredje værdiakse (dybdeakse).

  Grupperet søjlediagram og grupperet søjlediagram i 3D

  Du kan bruge typen grupperet søjlediagram, når du har kategorier, som repræsenterer:

  • Intervaller af værdier, f.eks. elementantal.

  • Specifikke skalaværdier, f.eks. en Likert-skala med elementer som fuldstændig enig, enig, neutral, uenig og fuldstændig uenig.

  • Navne, der ikke er i nogen bestemt rækkefølge, f.eks. elementnavne, geografiske navne eller personnavne.

   Bemærk: Hvis du vil præsentere data i 3D-format, hvor der bruges tre akser (en vandret akse, en lodret akse og en dybdeakse), som du kan redigere, skal du i stedet bruge en undertype til et søjlediagram i 3D.

 • Stablet søjlediagram og stablet søjlediagram i 3D    Stablede søjlediagrammer viser forholdet mellem individuelle elementer og helheden, idet der vises, hvor stor en andel hver enkelt værdi udgør af en samlet sum på tværs af kategorierne. Et stablet søjlediagram viser værdier i lodrette stablede rektangler i 2D. Et stablet søjlediagram i 3D viser kun dataene i 3D-perspektiv. Der bruges ikke en tredje værdiakse (dybdeakse).

  Stablet søjlediagram og stablet søjlediagram i 3D

  Du kan bruge et stablet søjlediagram, når du har flere dataserier, og du ønsker at fremhæve totalen.

 • 100% stablet søjlediagram og 100% stablet søjlediagram i 3D    I 100% stablede søjlediagrammer og 100% stablede søjlediagrammer i 3D sammenlignes, hvor stor en andel hver værdi udgør af en samlet sum på tværs af kategorierne. Et 100% stablet søjlediagram viser værdier i lodrette 100% stablede rektangler i 2D. Et 100% stablet søjlediagram i 3D viser kun dataene i 3D-perspektiv. Der bruges ikke en tredje værdiakse (dybdeakse).

  100% stablet søjlediagram og 100% stablet søjlediagram i 3D

  Du kan bruge et 100% stablet søjlediagram, når du har tre eller flere dataserier, og du vil fremhæve de enkelte dataserier i forhold til helheden, specielt hvis den samlede sum er den samme i hver kategori.

 • 3D-søjlediagram    I 3D-søjlediagrammer bruges tre akser, som du kan redigere (en vandret akse, en lodret akse og en dybdeakse), og de sammenligner datapunkter langs den vandrette akse og dybdeaksen.

  3D-søjlediagram

  Du kan bruge et 3D-søjlediagram, når du vil sammenligne data både på tværs af kategorierne og på tværs af serierne, da denne diagramtype viser kategorier langs både den vandrette akse og dybdeaksen, mens den lodrette akse viser værdierne.

 • Cylinder-, kegle- og pyramidediagrammer    Cylinder-, kegle- og pyramidediagrammer findes i de samme typer som de rektangulære søjlediagrammer: stablet, 100% stablet og 3D. Diagrammerne viser og sammenligner data på samme måde. Den eneste forskel er at disse diagramtyper viser cylinder-, kegle- og pyramideformer i stedet for rektangler.

  Cylinder-, kegle- og pyramidediagram

Klik på en af fanerne under vejledning, der er specifikke for dit produkt

Følgende procedure hjælper dig med at oprette søjlediagram regionalt salg med lignende resultater.

Opret et detaljeret søjlediagram

 1. Kopier den følgende regnearksdata i et tomt regneark.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Salgsdistrikt y

Kvt. 1

Kvt. 2

Kvt. 3

Kvt. 4

Nordvest

3.767.341

3.298.694

2.448.772

1.814.281

Nordøst

2.857.163

3.607.148

1.857.156

1.983.931

Midt

3.677.108

3.205.014

2.390.120

1.762.757

Sydvest

4.351.296

3.366.575

2.828.342

1.851.616

Sydøst

2.851.419

3.925.071

1.853.422

2.158.789

 1. Marker de data, du vil afbilde i søjlediagrammet.

 2. Vælg en af følgende indstillinger:

  • Hvis du bruger Excel 2016, kan du klikke på Indsæt > Indsæt kolonne- eller søjlediagram > Stablet søjlediagram i 3D.

   3D stablet søjle
  • Hvis du bruger Excel 2013, kan du klikke på Indsæt > Indsæt søjlediagram > Stablet søjlediagram i 3D.

   3D stablet søjle
  • Hvis du bruger Excel 2010 eller Excel 2007, klik på fanen Indsæt i gruppen diagrammer, kolonne.

   Billede af båndet i Excel

   Vælg derefter Stablet søjlediagram i 3D under søjlediagram i 3D.

 3. Klik på diagrammet.

  Dette viser fanerne Design, Layout (kun tilgængelig i Excel 2010 og tidligere versioner), og Formatér på båndet.

 4. Vælg Layout 3 i gruppen Diagramlayout på fanen Design.

  billede af båndet i excel

 5. Vælg en typografi efter eget valg i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 6. Klik på titlen i diagrammet, og erstatte den eksisterende tekst med Regionalt salg.

 7. Under fanen Formatér > gruppen Aktuel markering > Diagramelementer rullemenuen > lodret (værdi) akse, og klik på Formatér markering.

  Diagram elementer rullemenu

  Viser vinduet Formater akse.

 8. I vinduet Formater akse under Akseindstillinger, i feltet Visningsenheder skal du klikke på millioner.

 9. Under fanen Formatér > gruppen Aktuel markering > Diagramelementer rullelisten Vælg en dataserie. For eksempel serie "K 1".

 10. Under fanen Formatér > Figureffekter > facet > Bløde Afrund.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 11. Under fanen Formatér > Figureffekter > facet > 3D-indstillinger.

  Facet, 3D-indstillinger

  Dette viser vinduet Formatér dataserie. I dette vindue:

  1. Angiv bredden og højden som 12 pt og 4 pt henholdsvis i 3D formatere, til øverste facet, og til nederste facet, Angiv bredden og højden som 6 pt og 6 pt henholdsvis.

  2. Markér plast i rullemenuen materiale.

 12. Gentag trin 9-12 for hver dataserie.

 13. Markere den sidste dataserie, du har arbejdet på, og klik på Formatér markering.

 14. I vinduet Formatér dataserie. Klik på Indstillinger for dataserier.

 15. Træk i skyderen under Mellemrumsbredde til 0%.

 16. Højreklik på diagrammet, og vælg Formatér diagramområde. Viser vinduet Formater diagramområde.

 17. Vælg en af følgende indstillinger:

  • I Excel 2016 eller 2013: Klik på Ikon for udfyldning og streg (udfyldning og streg), og under kant skal du markere afkrydsningsfeltet afrundet hjørner.

  • I Excel 2010 eller 2007: Klik på Kanttypografier, og Markér afkrydsningsfeltet afrundet hjørner.

 18. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på et tema under indbygget.

Ændr afstanden mellem søjlerne

Du kan forøge eller formindske afstanden mellem datamærkerne eller kolonnerne i et søjlediagram. I et 2D-søjlediagram kan søjlerne endda overlappe hinanden.

 1. Klik i et diagram på den dataserie, der skal ændres, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formatér under og derefter skal du klikke på en dataserie, og klik på Formatér markering.

   billede af båndet i excel

 2. Tip: Du skal kun markere en enkelt dataserie for at ændre afstanden i alle dataserier af samme diagramtype.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Serieindstillinger:

  1. Angiv en procentdel mellem -100 og 100 i boksen Serie overlapning.

   Bemærkninger: 

   • Indstillingen Serie overlapper findes i Excel 2016 kun.

   • Jo højere værdien er, jo større er overlapningen inden for den pågældende kategori.

  2. Angiv en værdi mellem 0 (nul) og 500 i boksen Mellemrumsbredde.

   Bemærk: Jo højere værdien er, jo større er mellemrummet mellem søjlerne.

  3. Angiv en værdi mellem 0 (nul) og 500 i feltet Afstand dybde.

   Bemærkninger: 

   • Indstillingen Afstand dybde er ikke tilgængelig i Excel 2016.

   • Jo højere værdien er, jo større er afstanden mellem søjlerne.

Følgende procedure hjælper dig med at oprette regionalt salg søjlediagram med lignende resultater.

Oprette et kolonnediagram

 1. Klik på fanen Indsæt i din e-mail-meddelelse, og klik på diagram i gruppen illustrationer.

 2. I dialogboksen Indsæt diagram skal du klikke på kolonne > Stablet søjlediagram, og klik på OK.

  Excel åbnes i et opdelt vindue og viser eksempeldata i et regneark.

 3. Du kan erstatte eksempeldataene med dine egne data.

  Diagram af eksempeldata

  Bemærk: Når du har opdateret regnearket, opdateres diagrammet i Outlook automatisk med de nye data.

 4. Du kan også gemme regnearket.

 5. Klik på diagrammet.

  Dette viser fanerne Design, Layout (kun tilgængelig i Excel 2010 og tidligere versioner), og Formatér på båndet.

 6. Vælg Layout 3 i gruppen Diagramlayout på fanen Design.

  billede af båndet i excel

 7. Vælg en typografi efter eget valg i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 8. Klik på titlen i diagrammet, og erstatte den eksisterende tekst med Regionalt salg.

 9. Under fanen Formatér > gruppen Aktuel markering > Diagramelementer rullemenuen > lodret (værdi) akse, og klik på Formatér markering.

  Diagram elementer rullemenu

  Viser vinduet Formater akse.

 10. I vinduet Formater akse under Akseindstillinger, i feltet Visningsenheder skal du klikke på millioner.

 11. Under fanen Formatér > gruppen Aktuel markering > Diagramelementer rullelisten Vælg en dataserie. For eksempel serie "K 1".

 12. Under fanen Formatér > Figureffekter > facet > Bløde Afrund.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 13. Under fanen Formatér > Figureffekter > facet > 3D-indstillinger.

  3D-indstillinger i facet

  Dette viser vinduet Formatér dataserie. I dette vindue:

  1. Angiv bredden og højden som 12 pt og 4 pt henholdsvis i 3D formatere, til øverste facet, og til nederste facet, Angiv bredden og højden som 6 pt og 6 pt henholdsvis.

  2. Markér plast i rullemenuen materiale.

 14. Gentag trin 9-12 for hver dataserie.

 15. Markere den sidste dataserie, du har arbejdet på, og klik på Formatér markering.

 16. I vinduet Formatér dataserie. Klik på Indstillinger for dataserier.

 17. Træk i skyderen under Mellemrumsbredde til 0%.

 18. Højreklik på diagrammet, og vælg Formatér diagramområde. Viser vinduet Formater diagramområde.

 19. Vælg en af følgende indstillinger:

  • I Outlook 2016 eller 2013: Klik på Ikon for udfyldning og streg (udfyldning og streg), og under kant skal du markere afkrydsningsfeltet afrundet hjørner.

  • I Outlook 2010 eller 2007: Klik på Kanttypografier, og Markér afkrydsningsfeltet afrundet hjørner.

Øverst på siden

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den nyeste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Oprette et kasse med hale-diagram (flydende diagram)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×