Præsentere dataene i et liggende søjlediagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Ved hjælp af Microsoft Office Excel 2007, kan du oprette et liggende søjlediagram og give den et helt nyt og interessant udseende. Meget som et søjlediagram er et liggende søjlediagram nyttig, hvis du vil sammenligne datapunkter i en eller flere dataserie.

Formateret grupperet liggende søjlediagram

Når du har oprettet et liggende søjlediagram, kan du ændre afstanden mellem søjlerne. Du kan også bruge et liggende søjlediagram til at simulere et Gantt-diagram, som er et liggende søjlediagram, der ofte bruges i projektstyringsprogrammer.

Denne artikel indeholder

Få mere at vide om at afbilde data i en liggende søjlediagram

Oprette et avanceret liggende søjlediagram

Ændre afstanden mellem søjlerne

Simulere et Gantt-diagram

Gemme et diagram som en skabelon

Få mere at vide om at afbilde data i en liggende søjlediagram

Liggende søjlediagrammer illustrerer sammenligninger af individuelle elementer.

I liggende søjlediagrammer arrangeres kategorier langs den lodrette akse og værdier langs den vandrette akse.

Liggende søjlediagram i 3D

Overvej at bruge at liggende søjlediagram, når:

 • Du har en eller flere dataserier, du vil afbilde.

 • Dataene indeholder positive og negative værdier og nulværdier (0).

 • Du vil sammenligne dataene for mange kategorier.

 • Akseetiketterne er lange.

 • Værdierne, der vises, er varigheder.

Når du opretter et liggende søjlediagram, kan du vælge en af følgende undertyper til det liggende søjlediagram:

 • Grupperet liggende søjlediagram og grupperet liggende søjlediagram i 3D    I grupperede liggende søjlediagrammer sammenlignes værdier på tværs af kategorier. I et grupperet liggende søjlediagram er kategorierne typisk organiseret langs den lodrette akse, og værdierne er organiseret langs den vandrette akse. Et grupperet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Dataene vises ikke langs tre akser.

  Grupperet liggende søjlediagram og grupperet liggende søjlediagram i 3D

 • Stablet liggende søjlediagram og stablet liggende søjlediagram i 3D    I stablede liggende søjlediagrammer vises forholdet mellem individuelle elementer og helheden. Et stablet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene langs tre akser.

  Stablet liggende søjlediagram og stablet liggende søjlediagram i 3D

 • 100% stablet liggende søjlediagram og 100% stablet liggende søjlediagram i 3D    I denne type diagrammer sammenlignes, hvor stor en procentdel hver værdi udgør af en total på tværs af kategorier. Et 100% stablet liggende søjlediagram i 3D viser de vandrette rektangler i 3D-format. Det viser ikke dataene langs tre akser.

  100% stablet liggende søjlediagram og 100% stablet liggende søjlediagram i 3D

 • Liggende, kegle, og pyramide    Disse diagrammer er tilgængelige i de samme grupperede, stablet og 100% stablede diagramtyper, som er knyttet til rektangulære liggende søjlediagrammer. De få vist og sammenligne data på samme måde. Den eneste forskel er, at disse diagramtyper viser kegle viser og sammenligner vandrette rektangler.

  Cylinder-, kegle- og pyramidediagrammer

Tilbage til toppen

Oprette et avanceret liggende søjlediagram

Formateret grupperet liggende søjlediagram

Så hvordan vi oprette denne søjlediagram? Følgende procedure hjælper dig med at oprette et liggende søjlediagram med lignende resultater. Vi har brugt regneark eksempeldataene til dette diagram. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopiér eksempeldataene regneark i et tomt regneark, eller Åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et liggende søjlediagram.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

By, STAT E

Årlige % AVG mulige SUNSHIN E

YUMA, AZ

90 %

EL PASO, TX

84 %

RENO, NV

79 %

KEY WEST, FL

76 %

HONOLULU, HI

71 %

SAN FRANCISCO, CA

66 %

NEW YORK, NY

58 %

SEATTLE, WA

47 %

JUNEAU, AK

30 %

 1. Vælg de data, du vil afbilde i det liggende søjlediagram.

 2. Klik på Liggende søjle i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

 3. Vælg Grupperet liggende søjle under 2D-liggende søjle.

 4. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 5. Klik på den diagramtypografi, du vil bruge, i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Billede af Excel-båndet

  Vi har brugt Typografi 4 til vores liggende søjlediagram.

 6. Klik på forklaringen i diagrammet, og tryk derefter på DELETE.

 7. Hvis du vil reducere størrelsen på diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen og vælge den ønskede størrelse i boksen Størrelse.

  I eksemplet er der brugt 12.

 8. Hvis du vil reducere størrelsen på akseetiketterne, skal du højreklikke på den lodrette akse (kategoriaksen) og derefter vælge den ønskede størrelse i boksen Størrelse.

  I eksemplet er der brugt 8.

 9. Klik på diagrammets afbildningsområde, eller vælg det på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 10. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  Vi har brugt den Lille effekt - markeringsfarve 1 til vores liggende søjlediagram.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 11. Klik på et datapunkt for at markere alle linjerne, eller Vælg dataserie på en liste over diagramelementer (under fanenLayout, gruppen Aktuel markering, Diagramelementer boksen).

 12. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  Vi har brugt den Lille effekt – markeringsfarve 2 til vores liggende søjlediagram.

 13. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Format.

 14. Klik på Skær, og klik derefter på den ønskede effekt med skær under Variationer i skær.

  Til vores liggende søjlediagram brugte vi markeringsfarve 2, 8 pt skær.

 15. Klik på diagramområdet i diagrammet.

 16. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  Vi har brugt Farvet kontur - markeringsfarve 1 til vores liggende søjlediagram.

 17. Hvis du vil ændre diagrammets størrelse, skal du vælge den ønskede figurstørrelse i boksen Figurhøjde i gruppen Størrelse under fanen Format og trykke på ENTER.

  I eksemplet er der er brugt 4.

  Billede af Outlook-båndet

 18. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   I det liggende søjlediagram er temaet Bambusfletværk anvendt.

Tilbage til toppen

Ændre afstanden mellem søjlerne

Du kan forøge eller formindske afstanden mellem søjlerne i et liggende søjlediagram. I et liggende søjlediagram i 2D-format kan søjlerne endda overlappe hinanden.

 1. Klik i et diagram på den dataserie, der skal ændres, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på dataserien.

   billede af båndet i excel

 2. Tip: Du skal kun markere en enkelt dataserie for at ændre afstanden i alle dataserier af samme diagramtype.

 3. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Serieindstillinger:

  1. Hvis du vil ændre overlapningen af søjlerne i et liggende søjlediagram i 2D-format, skal du trække skyderen til den ønskede overlapning i procent eller angive en procentdel mellem -100 og 100 i boksen Serieoverlapning.

   Tip: Jo højere værdien er, jo større er overlapningen inden for den pågældende kategori.

  2. Hvis du vil ændre afstanden mellem kategorier af datamærker i et liggende søjlediagram i 2D-format eller 3D-format, skal du trække skyderen til den ønskede mellemrumsbredde i procent eller angive en værdi mellem 0 (nul) og 500 i boksen Mellemrumsbredde.

   Tip: Jo højere værdien er, jo større er afstanden mellem søjlerne.

  3. Hvis du vil ændre afstanden mellem dataserier i et 3D-søjlediagram, skal du angive en værdi mellem 0 og 500 i feltet Afstand dybde.

   Tip: Jo højere værdien er, jo større er afstanden mellem søjlerne.

Tilbage til toppen

Simulere et Gantt-diagram

Selvom Excel ikke indeholder en Gantt-diagramtype, kan du simulere en Gantt-diagram ved at tilpasse typen stablet liggende søjlediagram, så den viser opgaver, opgavevarighed og hierarki.

Simuleret Gantt-diagram i Excel

Følgende procedure hjælper dig med at oprette et Gantt-diagram med resultater, der ligner dem, der vises i den foregående grafik. Vi har brugt regneark eksempeldataene til dette diagram. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data, som du bruger den samme kolonneoverskrifter og regneark struktur.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde på et Gantt-diagram.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Opgave

Start

Varighed

Opgave 1

0

2

Opgave 2

2

6

Opgave 3

8

9

Opgave 4

17

3

Opgave 5

20

5

Bemærk: Værdierne i kolonnerne B og C (Start og Varighed) repræsenterer antallet af data fra startdatoen og det antal dage, der kræves til at fuldføre opgaven.

 1. Marker de data, du vil afbilde i Gantt-diagrammet (A1:C6 i vores eksempelregneark).

 2. Klik på Liggende søjle i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.

 3. Klik på Stablet liggende søjlediagram under 2D-liggende søjle.

 4. Klik på den første dataserie i diagrammet, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format).

 5. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

  billede af båndet i excel

 6. Klik på Fyld, og klik derefter på Ingen udfyldning.

 7. Klik på Luk.

 8. Klik på forklaringen i diagrammet, og tryk derefter på DELETE.

 9. Marker den lodrette akse (værdiaksen), eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format).

 10. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 11. Marker afkrydsningsfeltet Kategorier i omvendt rækkefølge under Akseindstillinger.

Øverst på siden

Gemme et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette et andet diagram magen til det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, som du kan bruge som basis for lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  Billede af båndet i Excel

 3. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn.

  Tip: Medmindre du angiver en anden mappe, gemmes skabelonfilen (.crtx) i mappen Diagrammer, og skabelonen bliver tilgængelig under Skabeloner i både dialogboksen Indsæt diagram (fanen Indsæt, gruppen Diagrammer, Dialogboksstarter Knapflade ) og dialogboksen Skift diagramtype (fanen Design, gruppen Type, Skift diagramtype).

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger en diagramskabelon, skal du se Genbruge et foretrukket diagram ved hjælp af en diagramskabelon.

Bemærk: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og gemmer de farver, der er i brug, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i et andet regneark, vil det nye diagram bruge farverne i diagramskabelonen – og ikke farverne i det dokumenttema, der aktuelt anvendes i regnearket. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne i diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi i genvejsmenuen.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×