Præsentere dataene i et cirkeldiagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du bruger Microsoft Office Excel 2007, kan du hurtigt omdanne dataene til et cirkeldiagram og derefter give cirkeldiagrammet et smart, professionelt udseende.

Formateret cirkeldiagram

Når du har oprettet et cirkeldiagram, kan du rotere udsnittene for at se dem i forskellige perspektiver. Du kan også fokusere på bestemte udsnit ved at trække udsnit i cirkeldiagrammet ud eller ved at ændre diagramtypen til en cirkel med cirkeludsnit eller en cirkel med søjleudsnit, hvis du vil fremhæve meget små udsnit.

Denne artikel indeholder

Lær mere om, hvordan du afbilder data i et cirkeldiagram

Oprette et avanceret cirkeldiagram

Rotere udsnittene i et cirkeldiagram

Trække udsnit i et cirkeldiagram ud

Fremhæv små udsnit i en cirkel med cirkeludsnit eller en cirkel med søjleudsnit

Gem et diagram som en skabelon

Lær mere om, hvordan du afbilder data i et cirkeldiagram

I cirkeldiagrammer vises størrelsen på elementer i én dataserie, som er proportional med summen af elementerne. datapunkter i et cirkeldiagram vises som en procentdel af hele cirklen. Du kan kun afbilde én dataserie i et cirkeldiagram, så derfor skal regnearksdataene arrangeres i én kolonne eller én række. Du kan også medtage en kolonne eller række med kategorinavne, når blot denne kolonne eller række er den første kolonne eller række i markeringen. Kategorierne præsenteres derefter i forklaringen til cirkeldiagrammet.

Overvej at bruge et cirkeldiagram, når:

 • Du kun har én dataserie, du vil afbilde.

 • Ingen af de værdier, du vil afbilde, er negativ.

 • Ingen af de værdier, du vil afbilde, er nul (0).

 • Du ikke har mere end syv kategorier.

 • Kategorierne repræsenterer dele af hele cirklen.

Når du opretter et cirkeldiagram, kan du vælge en af følgende undertyper til cirkeldiagrammet:

 • Cirkel med cirkeludsnit i 3D    Cirkeldiagrammer viser, hvor stor en del hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde i 2D- eller 3D-format. Du kan trække udsnit i et cirkeldiagram ud manuelt for at fremhæve udsnittene.

  Eksempel på et 2D- og 3D-cirkeldiagram

 • Cirkel med cirkeludsnit og cirkel med søjleudsnit    En cirkel med cirkeludsnit eller en cirkel med søjleudsnit viser cirkeldiagrammer med brugerdefinerede værdier, som udtrækkes fra hovedcirkeldiagrammet og kombineres til et sekundært cirkeldiagram eller til et stablet søjlediagram. Disse diagramtyper er praktiske, når du vil gøre små udsnit i hovedcirkeldiagrammet lettere at skelne.

  Eksempel på en cirkel med cirkeludsnit og en cirkel med søjleudsnit

 • Adskilt cirkel og adskilt cirkel i 3D    Adskilte cirkeldiagrammer viser, hvor stor en del hver enkelt værdi.udgør af den samlede mængde, idet individuelle værdier fremhæves. Adskilte cirkeldiagrammer kan vises i 3D-format. Du kan ændre cirkeladskillelsesindstillingen for alle udsnittene eller for individuelle udsnit, men du kan ikke flytte udsnittene i en adskilt cirkel manuelt. Hvis du vil trække udsnittene ud manuelt, skal du i stedet overveje at bruge en cirkel eller en cirkel i 3D-format.

  Eksempel på et adskilt 2D- og 3D-cirkeldiagram

Øverst på siden

Opret et avanceret cirkeldiagram

Formateret cirkeldiagram

Hvordan oprettes så dette cirkeldiagram? Nedenstående procedure hjælper dig med at oprette et cirkeldiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt dataene i eksempelregnearket. Du kan kopiere disse data til dit regneark, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearket til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et cirkeldiagram.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  B

  Frokostsalg

  Sandwich

  40

  Salater

  21

  Suppe

  15

  Drikkevarer

  9

  Desserter

  15

 2. Marker de data, du vil afbilde i cirkeldiagrammet.

 3. Klik på Cirkel i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Marker Cirkel i 3D under 3D-cirkel.

 5. Klik på cirkeldiagrammets afbildningsområde.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Marker det layout, du vil bruge, i gruppen Diagramlayout på fanen Design.

  billede af båndet i excel

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt Layout 2.

  Layout 2 viser en forklaring. Hvis diagrammet indeholder for mange forklaringer, eller hvis forklaringerne ikke er nemme at skelne, kan du føje dataetiketter til udsnittene i cirkeldiagrammet i stedet for at vise en forklaring (knappen Dataetiketter i gruppen Etiketter på fanen Layout).

 7. Klik på den diagramtypografi, du vil bruge, i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  billede af båndet i excel

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt Typografi 2.

 8. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier på fanen Format, og klik derefter på Facet.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 9. Klik på 3D-indstillinger, og klik derefter på de facetindstillinger Top og Bund under Facet, som du vil bruge.

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt Cirkel 2.

 10. Skriv den ønskede punktstørrelse i felterne Bredde og Højde for facetindstillingerne Top og Bund.

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt 512 pt.

 11. Klik på Materiale under Grundflade, og klik derefter på den materialeindstilling, du vil bruge.

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt Plast.

 12. Klik på Luk.

 13. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier på fanen Format, og klik derefter på Skygge.

 14. Klik på den skyggeindstilling, du vil bruge, under Udvendig, Indvendig eller Perspektiv.

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt Under under Perspektiv.

 15. Hvis du vil rotere diagrammet for at se det i et bedre perspektiv, skal du markere afbildningsområdet og derefter klikke på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

 16. Træk skyderen til den ønskede rotationsgrad under Vinkel på første cirkeludsnit, eller skriv en værdi mellem 0 (nul) og 360 for at angive vinklen på det første udsnit,og klik derefter på Luk.

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt 350.

 17. Klik på diagramområdet i diagrammet.

 18. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier på fanen Format, og klik derefter på Facet.

 19. Marker den facetindstilling, du vil bruge, under Facet.

  Til vores cirkeldiagram har vi brugt Cirkel.

 20. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores cirkeldiagram har vi brugt temaet Oprindelse.

Øverst på siden

Roter udsnittene i et cirkeldiagram

Den rækkefølge, hvori dataserie i cirkeldiagrammer afbildes i Office Excel 2007, bestemmes af dataenes rækkefølge i regnearket. Du kan se cirkeldiagrammet i et andet perspektiv ved at rotere udsnittene inden for cirkeldiagrammets cirkel på 360 grader.

Eksempel på roterede udsnit i et cirkeldiagram

 1. Klik på dataserien eller datamærket i et cirkeldiagram, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge dataserien eller datamærket på en liste over diagramelementer.

  1. Klik på diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på den dataserie eller det datamærke, du vil bruge.

   Excel-båndet

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

 3. Træk skyderen til den ønskede rotationsgrad under feltet Vinkel på første cirkeludsnit, eller skriv en værdi mellem 0 (nul) og 360 for at angive vinklen på det første udsnit.

Øverst på siden

Træk udsnit i et cirkeldiagram ud

Du kan fremhæve de enkelte udsnit i et cirkeldiagram ved at bruge diagramtypen adskilt cirkel eller adskilt cirkel i 3D, når du opretter diagrammet. Adskilte cirkeldiagrammer viser, hvor stor en del hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde, idet individuelle værdier fremhæves. Du kan ændre cirkeladskillelsesindstillingen for alle udsnittene eller for individuelle udsnit, men du kan ikke flytte udsnittene i en adskilt cirkel manuelt.

Adskilt cirkeldiagram

Hvis du vil trække udsnittene ud manuelt, skal du i stedet overveje at bruge en cirkel eller en cirkel i 3D-format.

Cirkeldiagram med ét udsnit trukket ud

Ændr indstillingerne for udsnit i et adskilt cirkeldiagram

 1. Klik på dataserien eller et datamærke i et adskilt cirkeldiagram, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på dataserien.

   Excel-båndet

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

 3. Træk skyderen under Cirkeladskillelse for at forøge eller formindske adskillelsesprocenten, eller skriv den ønskede adskillelsesprocent i feltet Procent.

Trække udsnit i et cirkeldiagram ud manuelt

Klik på cirkeldiagrammet, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk væk fra midten af diagrammet for at trække alle udsnittene i cirkeldiagrammet ud.

 • Klik på det udsnit, du vil trække ud, og træk derefter udsnittet væk fra midten af diagrammet, for at trække individuelle udsnit i cirkeldiagrammet ud.

Øverst på siden

Fremhæv små udsnit i en cirkel med cirkeludsnit eller en cirkel med søjleudsnit

Når flere datapunkter i et cirkeldiagram hver især udgør under 5 % af cirklen, er det svært at skelne de enkelte udsnit.

Cirkeldiagram

Du kan gøre mindre udsnit mere synlige i cirkeldiagrammet ved at bruge diagramtypen cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit. I hver af disse diagramtyper udskilles de mindre udsnit fra hovedcirkeldiagrammet og vises i et sekundært cirkeldiagram eller et stablet søjlediagram.

Cirkeldiagram med cirkeludsnit

Dataetiketterne i det sekundære cirkeldiagram viser samme procentværdier som i det almindelige cirkeldiagram. Procenterne i det sekundære cirkeldiagram repræsenterer de udsnit, der er udskilt fra hovedcirkeldiagrammet, og de udgør ikke 100 % tilsammen. Alle udsnittene er en del af den samme dataserie.

Når du markerer diagramtypen cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit, flyttes den sidste tredjedel af datamærkerne som standard til det sekundære diagram. Hvis der f.eks. er syv til ni datamærker i diagrammet, afbildes de sidste tre punkter i det sekundære diagram. Du kan dog ændre, hvordan datamærker fordeles i hovedcirkeldiagrammet og det sekundære cirkeldiagram, og du kan ændre, hvordan de vises.

Oprette et diagram af typen cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit

 1. Marker de data, du vil afbilde i et cirkeldiagram med cirkeludsnit eller et cirkeldiagram med søjleudsnit, i regnearket.

 2. Klik på Cirkel i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt, klik derefter på Cirkel med cirkeludsnit eller Cirkel med søjleudsnit.

  billede af båndet i excel

  Bemærkninger: 

  • Hoveddiagrammet og det sekundære diagram er altid placeret vandret og ved siden af hinanden. De kan ikke flyttes uafhængigt af hinanden. Diagrammet til venstre er altid hoveddiagrammet.

  • Du kan ikke markere de to diagrammer eller formatere dem hver for sig. Hoveddiagrammet og det sekundære diagram er begge en del af samme dataserie. Du kan kun markere hele dataserien eller enkelte datamærker og derefter anvende formatering på det markerede.

  • Der oprettes automatisk forbindelseslinjer for at angive sammenhængen mellem hoveddiagrammet og det sekundære diagram. Du kan formatere forbindelseslinjerne ved at anvende forskellige stregtyper. Du kan også fjerne forbindelseslinjer.

  • Afhængigt af hvor mange decimaler der er angivet for procentangivelserne på fanen Tal i dialogboksen Formater celler (dialogboksstarteren i gruppen Tal på fanen Startside Knapflade ), kan procenterne i dataetiketter blive afrundet, så de ikke tilsammen giver den korrekte værdi.

Ændre fordelingen og visningen af datamærker

 1. Marker dataserien eller et datamærke i diagrammet cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på dataserien.

   Excel-båndet

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på den datatype, du vil have vist i det sekundære diagram, i feltet Opdel serie efter.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde for at justere antallet af datamærker, der vises i det sekundære diagram:

  1. Hvis du har valgt at opdele dataserien efter placering, skal du angive et andet tal i feltet Anden afbildning indeholder de sidste.

  2. Hvis du har valgt at opdele dataserien efter værdi eller procentværdi, skal du skrive et andet tal i feltet Anden afbildning indeholder alle værdier mindre end.

  3. Du kan ændre placeringen af et markeret datamærke ved at klikke på Første afbildning eller Anden afbildning i feltet Punkt hører til.

 5. Du kan ændre afstanden mellem udsnittene ved under Cirkeladskillelse eller Punktadskillelse at trække skyderen for at forøge eller formindske adskillelsesprocenten, eller skrive den ønskede adskillelsesprocent i feltet Procent.

 6. Du kan ændre afstanden mellem diagrammerne ved under Mellemrumsbredde at trække skyderen for at forøge eller formindske tallet, eller skrive det ønskede tal i feltet Procent.

  Dette tal repræsenterer mellemrumsbredden som en procentdel af bredden på det sekundære diagram.

 7. Du kan ændre størrelsen på det sekundære diagram ved under feltet Størrelse på den anden afbildning at trække skyderen for at forøge eller formindske tallet, eller skrive det ønskede tal i feltet Procent.

  Dette tal repræsenterer størrelsen som en procentdel af størrelsen på hoveddiagrammet.

Øverst på siden

Gemme et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette et andet diagram magen til det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, som du kan bruge som basis for lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn.

  Tip: Medmindre du angiver en anden mappe, gemmes skabelonfilen (.crtx) i mappen Diagrammer, og skabelonen bliver tilgængelig under Skabeloner i både dialogboksen Indsæt diagram (fanen Indsæt, gruppen Diagrammer, Dialogboksstarter Knapflade ) og dialogboksen Skift diagramtype (fanen Design, gruppen Type, Skift diagramtype).

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger en diagramskabelon, skal du se Genbruge et foretrukket diagram ved hjælp af en diagramskabelon.

En diagramskabelon indeholder diagramformatering og gemmer de farver, der er i brug, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i et andet regneark, vil det nye diagram bruge farverne i diagramskabelonen – og ikke farverne i det dokumenttema, der aktuelt anvendes i regnearket. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne i diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi i genvejsmenuen.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×