Præsentere data i et histogram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan analysere dine data og få den vist i et histogram (et søjlediagram, der viser hyppighedsdata) ved hjælp af værktøjet Histogram af Analysis ToolPak. Denne data analysis tilføjelsesprogram er tilgængelig, når du installerer Microsoft Excel 2010, men den kan ikke indlæses automatisk.

Vigtigt: Hvis du ikke kan se knappen Dataanalyse i gruppen analyse under fanen Data, skal du indlæse Analysis ToolPak -tilføjelsesprogrammet.

Formateret histogram

Hvad vil du foretage dig?

Lære mere om at afbilde data i et histogram

Indlæse Analysis ToolPak

Oprette et histogram

Lære mere om at afbilde data i et histogram

Hvis du vil oprette et histogram, skal du arrangere dataene i to kolonner i regnearket. Kolonnerne skal indeholde følgende data:

 • Inputdata    Dette er de data, du vil analysere ved hjælp af værktøjet Histogram.

 • Intervaltal    Disse tal repræsenterer de intervaller, som værktøjet Histogram skal bruge til at måle inputdataene i dataanalysen.

Når du bruger værktøjet Histogram, tæller Excel antallet af datapunkter i de enkelte dataintervaller. Der medtages et datapunkt i et interval, hvis tallet er større end den laveste bundne og lig med eller mindre end den største bundne for dataintervallet. Hvis du udelader intervalområdet, opretter Excel et sæt jævnt fordelte intervaller mellem de mindste og største værdier af inputdataene.

Outputtet fra histogramanalysen vises i et nyt regneark (eller i en ny projektmappe) og viser en histogramtabel og et søjlediagram, der afspejler dataene i histogramtabellen.

Øverst på siden

Indlæse Analysis ToolPak

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Klik på Tilføjelsesprogrammer.

 3. Klik på Excel-tilføjelsesprogrammer i boksen Administrer, og klik derefter på Udfør.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde i boksen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer:

  • Hvis du vil indlæse Analysis ToolPak, skal du markere afkrydsningsfeltet Analysis ToolPak og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil medtage VBA-funktioner (Visual Basic for Applications) funktioner til Analysis ToolPak, skal du markere afkrydsningsfeltet Analysis ToolPak – VBA og derefter klikke på OK.

  • Tip: Hvis Analysis ToolPak eller Analysis ToolPak – VBA er ikke angivet i boksen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer, skal du klikke på Gennemse for at finde dem.

 5. Hvis du får en fejlmeddelelse om, at Analysis ToolPak ikke er installeret på computeren i øjeblikket, skal du klikke på Ja for at installere det.

Tip: Når du har indlæst Analysis ToolPak, er kommandoen Dataanalyse tilgængelig i gruppen Analyse på fanen Data.

Øverst på siden

Oprette et histogram

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at angive de data, du vil analysere i et histogram:

  • Kopier regnearksdataene i eksemplet til dit regneark.

   Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

   1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

   2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

    Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

    Markere et eksempel i Hjælp
    Markere et eksempel i Hjælp
   3. Tryk på Ctrl + C.

   4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

A

B

Inputområde

Intervalområde

87

20

27

40

45

60

62

80

3

52

20

43

74

61

 • Angiv dine egne data på følgende måde i et regneark:

  1. Skriv inputdataene i én kolonne.

   Bemærk: Du skal angive kvantitative numeriske data (f.eks. enhedsbeløb eller testresultater) i hver celle i inputkolonnen – værktøjet Histogram fungerer ikke sammen med kvalitative numeriske data (f.eks. id-numre).

  2. Skriv de intervaltal, du vil bruge til analysen, i en anden kolonne. Intervaltallene skal angives i stigende rækkefølge.

   Bemærk: Hvis du ikke angiver intervaltal i regnearket, opretter værktøjet Histogram automatisk jævnt fordelte intervaller ved at bruge de mindste og største værdier i inputområdet som start- og slutpunkter. Disse intervaller er dog muligvis ikke anvendelige – vi anbefaler, at du bruger dine egne intervaltal.

   Hvis du vil, kan du tilføje en etiket i den første celle i disse kolonner.

 • Klik på Dataanalyse i gruppen Analyse under fanen Data.

 • Klik på Histogram i boksen Analyseværktøj, og klik derefter på OK.

 • Skriv cellereferencen til det dataområde, du vil analysere, i boksen Inputområde under Input.

  Hvis du bruger dataene i regnearket eksempel skriver a2: a11.

  Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul , markere området i regnearket og derefter klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at vende tilbage til dialogboksen.

 • Skriv cellereferencen til et område, der indeholder et valgfrit sæt grænseværdier, der definerer intervalområderne, i boksen Intervalområde under Input.

  Hvis du bruger dataene i regnearket eksempel skriver B2: B5.

  Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul , markere området i regnearket og derefter klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at vende tilbage til dialogboksen.

  Bemærk: Hvis du ikke angiver et område i boksen Intervalområde, opretter værktøjet Histogram et sæt jævnt fordelte intervaller mellem dataenes mindste og største værdier. Men vi anbefaler, at du angiver eller markerer det intervalområde, som du brugte i regnearket.

 • Marker afkrydsningsfeltet Etiketter, hvis du medtog kolonneetiketter, da du valgte input- og intervalområdedata.

 • For at finde placeringen af outputområdet under outputindstillinger skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte outputtabellen i det samme ark, skal du klikke på Outputområde og derefter angive cellereference for den øverste venstre celle i outputtabellen.

   Værktøjet Histogram bestemmer automatisk størrelsen på outputområdet og viser en meddelelse, hvis outputtabellen kommer til erstatte eksisterende data.

  • Hvis du vil indsætte et nyt regneark i den aktuelle projektmappe og indsætte outputtabellen startende med celle A1 i det nye regneark, skal du klikke på Ny regnearksfane.

   Du kan skrive et navn i boksen Ny regnearksfane.

  • Klik på Ny projektmappe for at oprette en ny projektmappe og indsætte outputtabellen i et nyt regneark i den nye projektmappe.

 • For at finde ud af, hvordan outputområdet præsenteres under outputindstillinger skal du gøre et eller alle af følgende:

  • Hvis du vil præsentere dataene i outputtabellen i faldende hyppighedsrækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet Pareto (sorteret histogram).

  • Hvis du vil oprette en kolonne i outputtabellen til kumulative procenter og medtage en linje for den kumulative procent i histogrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Kumulativ frekvens.

  • Hvis du vil oprette et integreret histogram sammen med outputtabellen, skal du markere afkrydsningsfeltet Diagramoutput.

 • Klik på OK.

  Tip: Når tabellen placering og frekvens er oprettet, kan du markere tekst og ændre standardnavne. Når du klikker på histogrammet, kan du bruge design, layout og indstillinger for format af Diagramværktøjerne til at ændre visningen af diagrammet. Se ændre layout eller typografi i et diagram og ændre formatet af diagramelementerdu kan finde flere oplysninger om at ændre design og formatet af histogramdiagrammet.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×