Prædikaterne ALL, DISTINCT, DISTINCTROW og TOP

Angiver de poster, der er valgt med Structured Query Language (SQL)-forespørgsler.

Syntaks

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]]
FROM tabel

En SELECT-sætning, der indeholder disse prædikater, består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

ALL

Hvis du ikke angiver et af prædikaterne, vælger Microsoft Access-databaseprogrammet alle poster, der opfylder betingelserne i SQL-streng/erklæring. Følgende to eksempler svarer til hinanden og returnerer alle poster fra tabellen Medarbejdere:

SELECT ALL *
FROM Employees
ORDER BY EmployeeID;
SELECT *
FROM Employees
ORDER BY EmployeeID;

DISTINCT

Udelader poster, hvis de valgte felter indeholder dublerede data. Værdierne for hvert felt, der er angivet i SELECT-sætningen, skal være forskellige for at blive inkluderet i resultatet af forespørgslen. Der kan f.eks. være flere medarbejdere i tabellen Medarbejdere, der har samme efternavn. Hvis to poster indeholder Olsen i feltet Efternavn, returnerer følgende SQL-sætning kun én post, der indeholder Olsen:

SELECT DISTINCT LastName
FROM Employees;

Hvis du udelader DISTINCT, returneres begge poster, der indeholder efternavnet Olsen.

Hvis SELECT-delsætningen indeholder mere end ét felt, skal kombinationen af værdierne fra alle felter være forskellige, for at en given post kan blive inkluderet i resultatet.

Output fra en forespørgsel, der bruger DISTINCT, kan ikke opdateres, og den afspejler ikke ændringer, der efterfølgende foretages af andre brugere.

DISTINCTROW

Udelader data, der er baseret på fuldstændige dublerede poster – ikke blot dublerede felter. Du kan f.eks. oprette en forespørgsel, der joinforbinder tabellerne Kunder og Ordrer på feltet KundeId. Tabellen Kunder indeholder ingen dublerede KundeId-felter, men tabellen Ordrer gør, idet hver kunde kan have flere ordrer. I følgende SQL-sætning illustreres det, hvordan du kan bruge DISTINCTROW til at oprette en liste over de firmaer, der har mindst én ordre, dog uden oplysninger om disse ordrer:

SELECT DISTINCTROW CompanyName
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
ORDER BY CompanyName;

Hvis du udelader DISTINCTROW, frembringer denne forespørgsel flere rækker, for hvert firma der har mere en én ordre.

DISTINCTROW har kun virkning, når du vælger felter fra nogle, men ikke alle tabeller, der bruges i forespørgslen. DISTINCTROW ignoreres, hvis forespørgslen kun medtager én tabel, eller hvis du opretter feltoutput fra alle tabeller.

TOP n [PERCENT]

Returnerer et bestemt antal poster, der ligger inden for toppen eller bunden af et interval, der er angivet ved hjælp af en ORDER BY-delsætning. Antag, at du vil have vist navnene på de bedste (top) elever fra årgang 1994:

SELECT TOP 25
FirstName, LastName
FROM Students
WHERE GraduationYear = 2003
ORDER BY GradePointAverage DESC;

Hvis du ikke inkluderer ORDER BY-delsætningen, returnerer forespørgslen et vilkårligt sæt poster på 25 fra tabellen Elever, der opfylder WHERE-delsætningen.

Prædikatet TOP vælger ikke mellem ens værdier. I det foregående eksempel returneres 26 poster, hvis placering 25 er delt mellem to elever.

Du kan også bruge det reserverede ord PERCENT til at returnere en bestemt procentdel poster, der ligger i toppen eller bunden af et interval, som er angivet af en ORDER BY-delsætning. Antag, at du vil have vist de elever, som udgør de laveste 10 procent i stedet for de højeste 10 procent:

SELECT TOP 10 PERCENT
FirstName, LastName
FROM Students
WHERE GraduationYear = 2003
ORDER BY GradePointAverage ASC;

Prædikatet ASC angiver, at værdierne returneres nedefra. Værdien, der efterfølger TOP, skal være et positivt datatypen Heltal uden fortegn.

TOP har ikke indflydelse på, om forespørgslen kan opdateres.

tabel

Navnet på den tabel, som posterne skal hentes fra.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×