Præsentere dine data i et punktdiagram eller et kurvediagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Punktdiagrammer og kurvediagrammer ligner meget hinanden, især når et punktdiagram vises med forbindelseslinjer. Der er dog stor forskel på den måde, som hver af disse diagrammer viser data langs den vandrette akse (også kaldet x-aksen) og den lodrette akse (også kaldet y-aksen).

Formateret punktdiagram
Et formateret punktdiagram viser numeriske værdier langs den vandrette og den lodrette akse. Værdierne kombineres i enkelte datapunkter, der vises i ujævne intervaller.
Formateret kurvediagram
Et formateret kurvediagram distribuerer kategoridata (i dette tilfælde et tidsinterval) jævnt langs en vandret akse og alle numeriske værdidata jævnt langs en lodret akse.

Før du vælger en af disse diagramtyper, kan du lære mere om forskellene og finde ud af, hvornår det er en god ide at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram eller omvendt.

I denne artikel

Få mere at vide om forskellene mellem punktdiagrammer og kurvediagrammer

Vide, hvornår du skal bruge et punktdiagram eller et kurvediagram

Udforske punktdiagramtyper og kurvediagramtyper

Oprette et punktdiagram

Oprette et kurvediagram

Gemme et diagram som en skabelon

Få mere at vide om forskellene mellem punktdiagrammer og kurvediagrammer

Den største forskel mellem punktdiagrammer og kurvediagrammer er den måde, de afbilder data på den vandrette akse. Hvis du f.eks. bruger følgende regnearksdata til at oprette et punktdiagram og et kurvediagram, kan du se, at dataene er fordelt på en anden måde.

Billede af regnearksdata over daglig nedbør

I et punktdiagram vises de daglige nedbørsværdier fra kolonne A som x-værdier på den vandrette akse (x-aksen). Partikelværdierne fra kolonne B vises som værdier på den lodrette akse (y-aksen). I et punktdiagram vises kategorierne aldrig på den vandrette akse.

Billede af punktdiagram

Et punktdiagram har altid to værdiakser til at vise ét sæt numeriske data langs en vandret værdiakse og et andet sæt numeriske værdier langs en lodret værdiakse. Diagrammet viser punkter ved skæringen mellem en numerisk x- og y-værdi, så disse kombineres til et enkelt datapunkt. Disse datapunkter kan fordeles jævnt eller ujævnt langs den vandrette akse, afhængigt af dataene.

Det første datapunkt, der vises i punktdiagrammet, repræsenterer både en y-værdi på 137 (partikel) og en x-værdi på 1,9 (daglig nedbør). Disse tal repræsenterer værdierne i celle A9 og B9 i regnearket.

I et kurvediagram vises værdierne for den samme daglige nedbør og partikler som to separate datapunkter, som er fordelt jævnt langs den vandrette akse. Det skyldes, at et kurvediagram kun har én værdiakse (den lodrette akse). Den vandrette akse i et kurvediagram viser kun jævnt fordelte grupper af data (kategorier). Da der ikke blev angivet kategorier i dataene, blev de oprettet automatisk, f.eks. 1, 2, 3 osv.

Dette er et godt eksempel på, hvornår du ikke skal bruge et kurvediagram.

Billede af kurvediagram

Et kurvediagram distribuerer kategoridata jævnt langs en vandret kategoriakse og alle numeriske værdier langs en lodret værdiakse.

Den partikulære y-værdi på 137 (celle B9) og x-værdien på 1,9 (celle A9) for den daglige nedbør, vises som separate datapunkter i kurvediagrammet. Ingen af disse datapunkter er det første datapunkt, der vises i diagrammet. Det første datapunkt for hver af dataserie refererer til værdierne i den første datarække i regnearket (celle A2 og B2).

Aksetype og skaleringsforskelle

Da den vandrette akse i et punktdiagram altid er en værdiakse, kan den vise numeriske værdier eller datoværdier (f.eks. dage eller timer), der er repræsenteret som numeriske værdier. Hvis de numeriske værdier langs den vandrette akse skal vises med større fleksibilitet, kan du ændre skaleringsindstillingerne for denne akse, på samme måde som du kan ændre skaleringsindstillingerne for en lodret akse.

Da den vandrette akse i et kurvediagram er en kategoriakse, kan det kun være en tekstakse eller en datoakse. En tekstakse viser kun tekst (ikke-numeriske data eller numeriske kategorier, der er ikke værdier) med ensartede intervaller. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Indstillingerne for en kategoriakses skalering er begrænset sammenlignet med indstillingerne for en værdiakses skalering. De tilgængelige skaleringsindstillinger afhænger af den type akse, du bruger.

Toppen af siden

Vide, hvornår du skal bruge et punktdiagram eller et kurvediagram

Punktdiagrammer bruges ofte til at få vist og sammenligne numeriske værdier, f.eks. videnskabelige, statistiske og tekniske data. Disse diagrammer er nyttige for at få vist forholdet mellem de numeriske værdier i flere dataserier, og de kan afbilde to grupper tal som en serie af x- og y-koordinater.

Kurvediagrammer kan bruges til at vise fortløbende data over en periode, angivet mod en fælles skala, og de er derfor velegnede til at vise tendenser i data med lige store intervaller eller over en periode. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle værdidata er fordelt jævnt langs den lodrette akse. Generelt skal du bruge et kurvediagram, hvis dine data har ikke-numeriske værdier. Hvis dine data er numeriske x-værdier for numeriske x-værdier, er det som regel bedre at bruge et punktdiagram.

Overvej at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram, hvis du vil:

 • Ændre skalaen på den vandrette akse    Da den vandrette akse i et punktdiagram er en værdiakse, er der flere skaleringsindstillinger.

 • Bruge en logaritmisk skala på den vandrette akse    Du kan ændre den vandrette akse til en logaritmisk skala.

 • Vise regnearksdata, der indeholder par eller grupperede sæt af værdier    I et punktdiagram kan du justere de uafhængige skalaer for akserne for at få vist flere oplysninger om de grupperede værdier.

 • Vise mønstre i store datasæt    Punktdiagrammer er nyttige til at vise mønstre i dataene, f.eks. ved at vise lineære eller ikke-lineære tendenser, klynger og hovedtræk.

 • Sammenligne store mængder datapunkter uden hensyn til tid    Jo flere data der medtages i et punktdiagram, desto bedre sammenligninger kan du foretage.

Overvej at bruge et kurvediagram i stedet for et punktdiagram, hvis du vil:

 • Bruge tekstetiketter langs den vandrette akse    Disse tekstetiketter kan repræsentere jævnt fordelte værdier som måneder, kvartaler eller regnskabsår.

 • Bruge et lille antal numeriske etiketter langs den vandrette akse    Hvis du bruger nogle få numeriske etiketter, der er jævnt fordelt, og som repræsenterer et tidsinterval, kan du bruge et kurvediagram.

 • Bruge en tidsskala langs den vandrette akse    Hvis du vil vise datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i samme basisenheder, skal du bruge et kurvediagram.

Toppen af siden

Udforske punktdiagramtyper og kurvediagramtyper

I punktdiagrammer kan du bruge følgende underdiagramtyper.

 • Punktdiagrammer kun med datamærker    Denne type diagram sammenligner værdipar. Brug et punktdiagram med datamærker uden linjer, når du bruger mange datapunkter og forbindelseslinjer, der kan gøre det svært at læse dataene. Du kan også bruge denne diagramtype, når der ikke er grund til at vise sammenhæng mellem datamærkerne.

  Punktdiagram kun med datapunkter

 • Punktdiagram med jævne linjer og punktdiagram med jævne linjer og datamærker    Denne type diagram viser en jævn kurve, der forbinder datapunkterne. Jævne linjer kan vises med eller uden datamærker. Brug en jævn linje uden datamærker, hvis der er mange datapunkter.

  Punktdiagram med jævne kurver og uden datamærker

 • Punktdiagram med lige linjer og punktdiagram med lige linjer og datamærker    Denne type diagram viser lige forbindelseslinjer mellem datapunkterne. Lige linjer kan vises med eller uden datamærker.

  Punktdiagram med lige linjer og uden datamærker

Kurvediagrammer kan bruge følgende underordnede diagramtyper.

 • Kurvediagram og kurvediagram med datamærker    Kurvediagrammer, hvor datamærker eventuelt angiver de enkelte dataværdier, er nyttige til at vise tendenser over en periode eller til at vide kategorier i rækkefølge. Dette gælder især, hvis der er mange datapunkter og deres visningsrækkefølge er vigtig. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, kan du bruge et kurvediagram uden datamærker.

  Kurvediagrammer med og uden datapunkter

 • Stablet kurvediagram og stablet kurvediagram med datamærker    Vises eventuelt med datamærker for de enkelte dataværdier. Stablede kurvediagrammer kan bruges til at vise tendensen for bidraget fra hver enkelt værdi over en periode eller i sorterede kategorier. Da det ikke er nemt at se, at kurverne er stablede, bør du i stedet overveje at bruge en anden type kurvediagram eller et stablet område.

  Stablede kurvediagrammer med og uden datapunkter

 • 100 % stablet kurvediagram og 100 % stablet kurvediagram med datamærker    Vises eventuelt med datamærker for at angive de enkelte dataværdier. Et 100 % stablet kurvediagram er nyttigt til at vise tendensen for den procentdel, som hver værdi bidrager med over en periode, eller sorterede kategorier. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et 100 % stablet kurvediagram uden datamærker.

  Tip: Hvis du vil have en bedre præsentation af denne type data, bør du overveje at bruge et diagram af typen 100 % stablet område.

  100% stablet kurvediagram med eller uden datapunkter

 • 3D-kurvediagram    I 3D-kurvediagrammer vises hver række eller kolonne af data som et 3D-bånd. Et 3D-kurvediagram har vandrette og lodrette akser samt dybdeakser, som du kan tilpasse.

  3D-kurvediagram

Toppen af siden

Oprette et punktdiagram

Formateret punktdiagram

Hvordan er dette punktdiagram blevet oprettet? I følgende procedure kan du se, hvordan du opretter et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempelregnearksdataene. Du kan kopiere dataene til dit regneark, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde på et punktdiagram.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Daglig nedbør r

Partikel

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Vælg de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 2. Klik på Punktdiagram i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Punktdiagram kun med datamærker.

  Tip: Du kan se navnet på en diagramtype ved at pege på diagramtypen med musen.

 4. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 5. Klik på den diagramtypografi, du vil bruge, i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  I punktdiagrammet er der brugt Typografi 26.

 6. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

  Til punktdiagrammet i eksemplet skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 7. Hvis du vil gøre diagramtitlen mindre, skal du højreklikke på titlen og angive den ønskede størrelse i boksen Skriftstørrelse i genvejsmenuen.

  Der er anvendt 14 i punktdiagrammet i eksemplet.

 8. Klik på diagramområdet i diagrammet.

 9. Klik på Aksetitler i gruppen Etiketter under fanen Layout, benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Titel på primære vandrette akse, hvis du vil tilføje en titel for den vandrette akse, og klik derefter på Titel under akse.

  2. Klik på Titel på primære lodrette akse, hvis du vil tilføje en titel for den lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type titel for den lodrette akse.

   I punktdiagrammet i eksemplet har vi brugt Roteret titel.

   billede af båndet i excel

  3. Klik på hver titel, skrive den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   Til punktdiagrammet skrev vi Daglig nedbør som titlen for den vandrette akse og Partikelniveau som titlen for den lodrette akse.

 10. Klik på diagrammets afbildningsområde, eller vælg Afbildningsområde på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 11. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  Til punktdiagrammet er der anvendt Dæmpet effekt - Markeringsfarve 3.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 12. Klik på diagramområdet i diagrammet.

 13. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  Til punktdiagrammet er der anvendt Dæmpet effekt - Markeringsfarve 1.

 14. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   I kurvediagrammet er temaet Kontor anvendt.

Toppen af siden

Oprette et kurvediagram

Formateret kurvediagram

Hvordan er dette kurvediagram blevet oprettet? I følgende procedure kan du se, hvordan du opretter et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempelregnearksdataene. Du kan kopiere dataene til dit regneark, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde på et kurvediagram.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Dato

Daglig nedbør r

Partikel

1/1/07

4,1

122

2/1/07

4,3

117

3/1/07

5,7

112

4/1/07

5,4

114

5/1/07

5,9

110

6/1/07

5,0

114

7/1/07

3,6

128

8/1/07

1,9

137

9/1/07

7,3

104

 1. Vælg de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 2. Klik på Kurve i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Kurve med datamærker.

 4. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 5. Klik på den diagramtypografi, du vil bruge, i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  I eksemplet er der brugt Typografi 2.

 6. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

  billede af båndet i excel

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

  Til kurvediagrammet i eksemplet skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 8. Hvis du vil gøre diagramtitlen mindre, skal du højreklikke på titlen og angive den ønskede størrelse i boksen Størrelse i genvejsmenuen.

  Der er anvendt 14 i kurvediagrammet i eksemplet.

 9. Klik på forklaringen i diagrammet, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 10. Klik på Forklaring i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede placering.

  I kurvediagrammet er der brugt Vis forklaring i toppen.

 11. Hvis du vil afbilde dataserierne langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserierne for Nedbør eller vælge dem på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 12. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Layout.

  Gruppen Aktuel markering på Excel-båndet

 13. Vælg Sekundær akse under Serieindstillinger, og klik derefter på Luk.

 14. Klik på Aksetitler i gruppen Etiketter under fanen Layout. Benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Titel på primære lodrette akse, hvis du vil tilføje en titel for den primære lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type titel for den lodrette akse.

   I kurvediagrammet i eksemplet har vi brugt Roteret titel.

  2. Klik på Titel på sekundær lodrette akse, hvis du vil tilføje en titel for den sekundære lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type titel for den lodrette akse.

   I kurvediagrammet i eksemplet har vi brugt Roteret titel.

  3. Klik på hver titel, skrive den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I kurvediagrammet er der angivet Partikelniveau i titlen for den primære lodrette akse og Daglig nedbør i titlen for den sekundære lodrette akse.

 15. Klik på diagrammets afbildningsområde, eller vælg det på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 16. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  I kurvediagrammet er der anvendt Dæmpet effekt - Mørk 1.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 17. Klik på diagramområdet i diagrammet.

 18. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier under fanen Format, og klik derefter på den ønskede effekt.

  I kurvediagrammet er der anvendt Dæmpet effekt - Markeringsfarve 3.

 19. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   I kurvediagrammet er temaet Kontor anvendt.

Toppen af siden

Gemme et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette et andet diagram magen til det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, som du kan bruge som basis for lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn.

  Tip: Medmindre du angiver en anden mappe, gemmes skabelonfilen (.crtx) i mappen Diagrammer, og skabelonen bliver tilgængelig under Skabeloner i både dialogboksen Indsæt diagram (fanen Indsæt, gruppen Diagrammer, Dialogboksstarter Knapflade ) og dialogboksen Skift diagramtype (fanen Design, gruppen Type, Skift diagramtype).

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger en diagramskabelon, skal du se Genbruge et foretrukket diagram ved hjælp af en diagramskabelon.

Bemærk: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og gemmer de farver, der er i brug, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i et andet regneark, vil det nye diagram bruge farverne i diagramskabelonen – og ikke farverne i det dokumenttema, der aktuelt anvendes i regnearket. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne i diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×