Præsentere dataene i et kransediagram

Når du bruger Microsoft Office Excel 2007, kan du hurtigt omdanne dataene til et kransediagram og derefter bruge de nye formateringsfunktioner, så kransediagrammet bliver lettere at læse. Hvis du f.eks. tilføjer en signaturforklaring, datanavn og tekstfelt, der udpeger, hvad hver ring i kransediagrammet repræsenterer, kan du hurtigt forstå de data, der er afbildet i diagrammet.

Formateret kransediagram

Når du har oprettet et kransediagram, kan du rotere udsnittene for at se dem i forskellige perspektiver, fokusere på bestemte udsnit ved at trække udsnit i kransediagrammet ud eller ændre hulstørrelsen i kransediagrammet for at forstørre eller formindske udsnittenes størrelse.

Hvad vil du foretage dig?

Lære mere om, hvordan du afbilder data i et kransediagram

Oprette et avanceret kransediagram

Rotere udsnittene i et kransediagram

Trække udsnit i et kransediagram ud

Ændre hulstørrelsen i et kransediagram

Gemme et diagram som skabelon

Lære mere om, hvordan du afbilder data i et kransediagram

Data, der kun er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et kransediagram. Ligesom et cirkeldiagram viser et kransediagram de enkelte dele i forhold til helheden; et kransediagram kan dog indeholde mere end en dataserie. For hver dataserie, du afbilder i et kransediagram, tilføjes en ring i diagrammet. Den første dataserie vises i midten af diagrammet.

Kransediagrammer er cirkelformede, og de er derfor ikke nemme at læse, specielt når de viser flere dataserier. Proportionerne på de yderste ringe repræsenterer ikke dataenes nøjagtige størrelse  – datapunkter i de yderste ringe kan virke større end datamærker i de inderste ringe, mens de faktisk er mindre i størrelse. Det er meget praktisk at kunne vise værdier eller procenter i dataetiketter i et kransediagram, men hvis du vil sammenligne datamærkerne side om side, skal du i stedet bruge et stablet søjlediagram eller et stablet liggende søjlediagram.

Overvej at bruge et kransediagram, når:

 • Du har en eller flere dataserier, du vil afbilde.

 • Ingen af de værdier, du vil afbilde, er negativ.

 • Ingen af de værdier, du vil afbilde, er nul (0).

 • Du ikke har mere end syv kategorier pr. dataserie.

 • Kategorierne repræsenterer dele af helheden i hver ring af kransediagrammet.

Når du opretter et kransediagram, kan du vælge en af følgende undertyper til kransediagrammet:

 • Krans    Kransediagrammer viser data i ringe, hvor hver ring repræsenterer en dataserie. Hvis der vises procenter i dataetiketter, udgør hver ring i alt 100 %.

  Kransediagram

 • Adskilt krans    I lighed med adskilte cirkeldiagrammer viser adskilte kransediagrammer, hvor stor en del hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde, idet individuelle værdier fremhæves. De kan dog ikke indeholde mere end en dataserie.

  Adskilt kransediagram

Kransediagrammer og adskilte kransediagrammer er ikke tilgængelige i 3D, men du kan bruge 3D-formatering, så disse diagrammer kommer til at ligne 3D-diagrammer.

Toppen af siden

Oprette et avanceret kransediagram

Formateret kransediagram

Hvordan oprettes så dette kransediagram? Nedenstående procedure hjælper dig med at oprette et kransediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt dataene i eksempelregnearket. Du kan kopiere dataene til dit regneark, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i kransediagrammet, eller kopier dataene i eksempelregnearket til et tomt regneark.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i Hjælp.

   Bemærk: Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Europa

kr. 12.704.714,00

kr. 17.987.034,00

Asien

kr. 8.774.099,00

kr. 12.214.447,00

USA

kr. 12.094.215,00

kr. 10.873.099,00

 1. Marker de data, du vil afbilde i kransediagrammet.

 2. Klik på Andre diagrammer i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Krans under Krans.

 4. Klik på kransediagrammets afbildningsområde.

  Derved vises Diagramværktøjer, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

 5. Marker det layout, du vil bruge, i gruppen Diagramlayout på fanen Design.

  Billede af båndet i Excel

  Tip: Til vores kransediagram har vi brugt Layout 6.

  Bemærk: Layout 6 viser en forklaring. Hvis diagrammet indeholder for mange forklaringer, eller hvis forklaringerne ikke er nemme at skelne, kan du føje dataetiketter til datamærkerne i kransediagrammet i stedet for at vise en forklaring (knappen Dataetiketter i gruppen Etiketter på fanen Layout).

 6. Klik på den diagramtypografi, du vil bruge, i gruppen Diagramtypografier på fanen Design.

  Billede af båndet i Excel

  Tip: Til vores kransediagram har vi brugt Typografi 26.

 7. Hvis du vil ændre diagrammets størrelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på diagrammet.

  2. Angiv den ønskede størrelse i felterne Figurhøjde og Figurbredde i gruppen Størrelse på fanen Format.

   Tip: Til vores kransediagram har vi angivet figurhøjden til 4" og figurbredden til 5,5".

 8. Hvis du vil ændre kransehullets størrelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på en dataserie, eller vælg den på en liste over diagramelementer (feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format).

   excel ribbon image

  2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

  3. Klik på Serieindstillinger, og træk derefter skyderen under Hulstørrelse i kransediagram til den ønskede størrelse, eller skriv en procentværdi på mellem 10 og 90 i feltet Procent.

   Tip: Til vores kransediagram har vi brugt 20 %.

 9. Hvis du vil have dataetiketterne til at træde tydeligere frem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik én gang på en dataetiket for at markere dataetiketterne til en hel dataserie, eller vælg dem på en liste over diagramelementer (feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format).

  2. Klik på Mere Knapflade i gruppen Figurtypografier på fanen Format, og klik derefter på en figurtypografi.

   Shape Styles group on Excel Ribbon

   Tip: Til vores kransediagram har vi brugt Dæmpet effekt - Mørk 1.

  3. Gentag disse trin for at formatere dataetiketterne i alle dataserierne i kransediagrammet.

 10. Hvis du vil ændre og formatere diagramtitlen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på diagramtitlen, eller vælg den på en liste over diagramelementer (feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format).

  2. Skriv den titel, du vil bruge, og tryk derefter på ENTER.

  3. Klik på Mere Knapflade i gruppen Figurtypografier på fanen Format, og klik derefter på en figurtypografi.

   Tip: Til vores kransediagram har vi brugt Moderat effekt - Markeringsfarve 1.

  4. Hvis du vil ændre titlens placering, skal du trække den til den ønskede placering.

 11. Hvis du vil ændre formatet på forklaringen, skal du klikke på forklaringen og derefter markere den ønskede typografi i feltet Figurtypografier (knappen Mere Knapflade i gruppen Figurtypografier på fanen Format).

 12. Hvis du vil tilføje tekstetiketter med pile, der peger på kranseringene, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Tekstboks i gruppen Indsæt på fanen Layout.

  2. Klik på det diagram, hvor du vil placere tekstboksen, skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

  3. Marker tekstboksen, og klik derefter på dialogboksstarteren Knapflade i gruppen Diagramtypografier på fanen Format.

  4. Klik på Tekstboks, og marker derefter afkrydsningsfeltet Tilpas figur til tekst under Autotilpas, og klik på OK.

  5. Marker den typografi, du vil bruge, i gruppen Figurtypografier.

  6. Klik på Figurer i gruppen Indsæt på fanen Layout.

  7. Klik på Pil under Streger.

  8. Træk pilen fra hjørnet af tekstboksen til den kransering i diagrammet, som den skal pege på.

  9. Hvis du vil ændre formatet på tekstbokse, skal du klikke på en tekstboks og derefter markere den ønskede typografi i gruppen Figurtypografier (gruppen Figurtypografier på fanen Format).

   Gentag disse trin for alle kranseringene i diagrammet.

 13. Hvis du vil ændre diagrammets baggrund, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på diagramområdet, eller vælg det på en liste over diagramelementer (feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format).

  2. Klik på Mere Knapflade i gruppen Diagramtypografier på fanen Format, og klik derefter på en figurtypografi.

   Tip: Til vores kransediagram har vi brugt Dæmpet effekt - Markeringsfarve 3.

 14. Hvis du vil afrunde hjørnerne i diagrammets baggrund, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på dialogboksstarteren Knapflade i gruppen Figurtypografier på fanen Format.

  2. Klik på Kanttypografier, og marker derefter afkrydsningsfeltet Runde hjørner.

 15. Hvis du vil bruge andre temafarver end det standardtema, der anvendes i projektmappen, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Indbygget.

   Tip: Til vores kransediagram har vi brugt temaet Apex.

Toppen af siden

Rotere udsnittene i et kransediagram

Den rækkefølge, hvori dataserie i kransediagrammer afbildes i Office Excel 2007, bestemmes af dataenes rækkefølge i regnearket. Du kan se kransediagrammet i et andet perspektiv ved at rotere udsnittene inden for kransens cirkel på 360 grader.

Roteret kransediagram

 1. Klik på dataserien eller datamærket i et kransediagram, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge dataserien eller datamærket på en liste over diagramelementer.

  1. Klik på diagrammet.

   Derved vises Diagramværktøjer, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på filen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på den dataserie eller det datamærke, du vil bruge.

   excel ribbon image

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

 3. Træk skyderen til den ønskede rotationsgrad under feltet Vinkel på første cirkeludsnit, eller skriv en værdi mellem 0 (nul) og 360 for at angive vinklen på det første udsnit.

Toppen af siden

Trække udsnit i et kransediagram ud

Du kan fremhæve de enkelte udsnit i et kransediagram ved at bruge diagramtypen adskilt krans, når du opretter diagrammet. Adskilte kransediagrammer viser, hvor stor en del hver enkelt værdi udgør af den samlede mængde, idet individuelle værdier fremhæves. Du kan ændre kranseadskillelsesindstillingen for alle udsnittene eller for individuelle udsnit.

Adskilt kransediagram

Du kan også trække udsnittene ud manuelt.

Kransediagram med et udsnit trukket ud

Ændre indstillingerne for udsnit i et adskilt kransediagram

 1. Klik på en dataserie eller et datamærke i et adskilt kransediagram, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge en dataserie på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

   Derved vises Diagramværktøjer, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på en dataserie.

   excel ribbon image

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

 3. Træk skyderen under Kranseadskillelse for at forøge eller formindske adskillelsesprocenten, eller skriv den ønskede adskillelsesprocent i feltet Procent.

Trække udsnit i et kransediagram ud manuelt

Klik på kransediagrammet, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk væk fra midten af diagrammet for at trække alle udsnittene i kransediagrammet ud.

 • Klik på det udsnit, du vil trække ud, og træk derefter udsnittet væk fra midten af diagrammet, for at trække individuelle udsnit i kransediagrammet ud.

Toppen af siden

Ændre hulstørrelsen i et kransediagram

Når du forøger eller formindsker hulstørrelsen i et kransediagram, forøger eller formindsker du bredden på udsnittene. Du vil f.eks. have vist bredere udsnit for at få bedre plads til dataetiketter, der indeholder lange serier eller kategorinavne, eller en kombination af navne, værdier og procenter..

 1. Klik på en dataserie i et kransediagram, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge den på en liste over diagramelementer.

  1. Klik på diagrammet.

   Derved vises Diagramværktøjer, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på en dataserie.

   excel ribbon image

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering på fanen Format.

 3. Træk skyderen under Hulstørrelse i kransediagram til den ønskede størrelse, eller skriv en procentværdi på mellem 10 og 90 i feltet Procent.

Toppen af siden

Gemme et diagram som skabelon

Hvis du vil oprette et andet diagram magen til det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, som du kan bruge som basis for lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type på fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn.

  Tip: Medmindre du angiver en anden mappe, bliver skabelonfilen (.crtx) gemt i mappen Diagrammer, og skabelonerne bliver tilgængelige under Skabeloner i både dialogboksen Indsæt diagram (fanen Indsæt gruppen Diagrammer, dialogboksstarter Knapflade ) og dialogboksen Skift diagramtype (fanen Design, gruppen Type, Skift diagramtype).

  Der er flere oplysninger om, hvordan man anvender en diagramskabelon, i Genbruge et favoritdiagram vha. en diagramskabelon.

Bemærk: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og gemmer de farver, der er i brug, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i et andet regneark, vil det diagram bruge farverne i diagramskabelonen – og ikke farverne i det dokumenttema, der aktuelt anvendes i regnearket. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne i diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×