Præsenter dine data i et punktdiagram eller et kurvediagram

Punktdiagrammer og kurvediagrammer ser meget ens ud, især når et punktdiagram vises med forbindelseslinjer. Der er dog en stor forskel på den måde, hver af disse diagramtyper afbilder data langs den vandrette akse (også kendt som x-aksen) og den lodrette akse (også kendt som y-aksen).

Formateret punktdiagram
Dette formaterede punktdiagram viser numeriske værdier langs den vandrette og lodrette akse og kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter, der vises i ulige intervaller.
Formateret kurvediagram
Dette formaterede kurvediagram fordeler kategoridata (i dette tilfælde et tidsinterval) jævnt langs en vandret akse og alle numeriske værdidata jævnt langs en lodret akse.

Før du vælger en af disse diagramtyper, vil du måske gerne vide mere om forskellene og se, hvornår det er bedre at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram eller omvendt.

Denne artikel indeholder

Lær om forskellene mellem punkt- og kurvediagrammer

Vid, hvornår du skal bruge et punkt- eller kurvediagram

Udforsk punkt- og kurvediagramtyper

Opret et punktdiagram

Opret et kurvediagram

Gem et diagram som en skabelon

Lær om forskellene mellem punkt- og kurvediagrammer

De største forskelle mellem punkt- og kurvediagrammer er den måde, de afbilder data på den horisontale akse. Når du f.eks. bruger følgende regnearksdata til at oprette et punktdiagram og et kurvediagram, kan du se, at dataene er distribueret anderledes.

Billede af regnearksdata over daglig nedbør

I et punktdiagram vises daglige nedbørsværdier i kolonne A som x-værdier på den vandrette akse (X), og partikelværdierne i kolonne B vises som værdier på den lodrette akse (Y). Et punktdiagram kaldes ofte et XY-diagram, og det viser aldrig kategorier på den vandrette akse.

Billede af punktdiagram

Et punktdiagram har altid to værdiakser for at vise et sæt numeriske data langs en vandret akse (værdiakse) og et andet sæt numeriske værdier langs en lodret akse (værdiakse). Diagrammet viser punkter i skæringspunktet mellem en X- og Y-numerisk værdi og kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter. Disse værdier kan fordeles jævnt eller ujævnt over den vandrette akse, afhængigt af dataene.

Det første datapunkt, der vises i punktdiagrammet, repræsenterer både en Y-værdi på 137 (partikel) og en X-værdi på 1,9 (daglig nedbør). Disse tal repræsenterer værdierne i celle A9 og B9 i regnearket.

I et kurvediagram vises de samme daglige nedbørs- og partikelværdier som to forskellige datapunkter, som er jævnt fordelt langs den vandrette akse. Dette skyldes, at et kurvediagram kun har én værdiakse (den lodrette akse). Den vandrette akse i et kurvediagram viser kun jævnt fordelte grupperinger (kategorier) af data. Da kategorier ikke blev angivet i dataene, blev de genereret automatisk, f.eks. 1, 2, 3 osv.

Dette er et godt eksempel på, hvornår du ikke skal bruge et kurvediagram.

Billede af kurvediagram

Et kurvediagram fordeler kategoridata jævnt langs en vandret akse (kategoriakse) og fordeler alle numeriske værdidata langs en lodret akse (værdiakse).

Partikelværdien Y på 137 (celle B9) og den daglige nedbørsværdi X på 1,9 (celle A9) vises som separate værdier i kurvediagrammet. Ingen af disse datapunkter er det første datapunkt, der vises i diagrammet. I stedet refererer det første datapunkt for hver af dataserie til værdierne i den første datarække i regnearket (celle A2 og B2).

Aksetype og skaleringsforskelle

Da den vandrette akse i et punktdiagram altid er en værdiakse, kan den vise numeriske værdier eller datoværdier (f.eks. dage eller timer), der vises som numeriske værdier. Hvis du vil have vist de numeriske værdier langs den vandrette akse med større fleksibilitet, kan du ændre skaleringsindstillingerne på denne akse på samme måde, som du kan ændre skaleringsindstillingerne på en lodret akse.

Da den vandrette akse i et kurvediagram er en kategoriakse, kan det kun være en tekstakse eller en datoakse. En tekstakse viser kun tekst (ikke-numeriske data eller numeriske kategorier, som ikke er værdier) med jævnt fordelte mellemrum. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

En kategoriakses skaleringsindstillinger er begrænsede sammenlignet med en værdiakses skaleringsindstillinger. De tilgængelige skaleringsindstillinger for værdiaksen afhænger også af den type akse, du bruger.

Toppen af siden

Vid, hvornår du skal bruge et punkt- eller kurvediagram

Punktdiagrammer bruges sædvanligvis til at vise og sammenligne numeriske værdier såsom videnskabelige, statistiske og tekniske data. Disse diagrammer er nyttige til at vise forholdene mellem de numeriske værdier i flere dataserier, og de kan afbilde to grupper af tal i en serie af XY-koordinater.

Kurvediagrammer kan vise kontinuerlige data over tid, angivet mod en fælles skala, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller eller over tid. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle værdidata fordeles jævnt langs den lodrette akse. Generelt skal du bruge et kurvediagram, hvis dine data har ikke-numeriske x-værdier – for numeriske x-værdier er det som regel bedre at bruge et punktdiagram.

Overvej at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram, hvis du vil:

 • redigere skalaen på den vandrette akse    Da den vandrette akse i et punktdiagram er en værdiakse, er flere skaleringsindstillinger tilgængelige.

 • bruge en logaritmisk skala på den vandrette akse    Du kan ændre den vandrette akse til en logaritmisk skala.

 • vise data i regneark, der inkluderer par eller grupperede sæt af værdier   . I et punktdiagram kan du justere aksernes uafhængige skalaer for at vise flere oplysninger om de grupperede værdier.

 • vise mønstre i store datasæt    Punktdiagrammer er nyttige til at illustrere mønstrene i dataene, f.eks. ved at vise lineære eller ikke-lineære tendenser, grupper og udenforliggende værdier.

 • sammenligne et stort antal datapunkter uden hensyntagen til tid    Jo flere data, du inkluderer i et punktdiagram, jo bedre sammenligninger kan du foretage.

Overvej at bruge et kurvediagram i stedet for et punktdiagram, hvis du vil:

 • bruge tekstnavne langs den vandrette akse    Disse tekstnavne kan repræsentere jævnt fordelte værdier som måneder, kvartaler eller regnskabsår.

 • bruge et lille antal numeriske navne langs den vandrette akse    Hvis du bruger nogle få numeriske navne, der er jævnt fordelt, og som repræsenterer et tidsinterval, kan du bruge et kurvediagram.

 • bruge en tidsskala langs den vandrette akse    Hvis du vil vise datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i samme basisenheder, skal du bruge et kurvediagram.

Toppen af siden

Udforsk punkt- og kurvediagramtyper

Punktdiagrammer kan bruge følgende diagramundertyper:

 • Punktdiagram udelukkende med markører    Denne type diagram sammenligner par af værdier. Brug af et punktdiagram med datamarkører men uden linjer, når du bruger mange datapunkter og forbindelseslinjer, gør dataene sværere at læse. Du kan også bruge denne diagramtype, når der ikke er grund til at vise forbindelse mellem datapunkterne.

  Punktdiagram kun med datapunkter

 • Punkt med jævne kurver og punkt med jævne kurver og markører    Denne type diagram viser en jævn kurve, der forbinder datapunkterne. Jævne kurver kan vises med eller uden markører. Brug en jævn kurve uden markører, hvis der er mange datapunkter.

  Punktdiagram med jævne kurver og punktdiagram med jævne kurver og datamærker

 • Punkt med lige kurver og punkt med lige kurver og markører    Denne type diagram viser lige, forbindende kurver mellem datapunkter. Lige kurver kan vises med eller uden markører.

  Punktdiagram med lige linjer og punktdiagram med lige linjer og uden datapunkter

Kurvediagrammer kan bruge følgende diagramundertyper:

 • Kurvediagram og kurvediagram med markører    Vist med markører for at indikere individuelle dataværdier eller uden. Kurvediagrammer er nyttige til at vise tendenser over tid eller sorterede kategorier, især når der er mange datapunkter, og den rækkefølge, de vises i, er vigtig. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er tilnærmede, skal du bruge et kurvediagram uden markører.

  Kurvediagrammer med og uden datapunkter

 • Stablet kurvediagram og stablet kurvediagram med markører    Vist med markører for at indikere individuelle dataværdier eller uden. Stablede kurvediagrammer er nyttige til at vise tendensen for hver kurves bidrag over tid og sorterede kategorier, men fordi det ikke er let at se, at kurverne er stablede, kan du overveje at bruge en anden type kurvediagram eller et stablet områdediagram i stedet.

  Stablet kurvediagram og Stablet kurvediagram med datapunkter

 • 100 % stablet linje og 100 % stablet linje med markører    Vist med markører for at indikere individuelle dataværdier eller uden. 100 % stablede kurvediagrammer er nyttige til at vise tendensen for hver værdis bidrag i procent over tid eller sorterede kategorier. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er tilnærmede, skal du bruge et 100 % stablet kurvediagram uden markører.

  Tip: For at opnå en bedre præsentation af denne type af data, bør du overveje at bruge et 100 % stablet områdediagram i stedet.

  100 % stablet kurvediagram med eller uden datapunkter

 • 3D-kurve    3D-kurvediagrammer viser hver række eller kolonne som et 3D-bånd. Et 3D-linjediagram har vandrette akser, lodrette akser og dybdeakser, som du kan redigere.

  3D-kurvediagram

Toppen af siden

Opret et punktdiagram

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  Hvordan du kopierer eksemplet regnearksdata

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markér et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Dagligt nedbør l

Partike l

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 2. Klik på Punktdiagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Punktdiagram kun med datapunkter.

  Tip: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 4. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 5. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores punktdiagram brugte vi Typografi 26.

 6. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores punktdiagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 7. Du kan reducere størrelsen på diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Skriftstørrelse på genvejsmenuen.

  Til vores punktdiagram brugte vi 14.

 8. Klik på diagrammets diagramområde.

 9. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på Titel på primær vandret akse, og klik derefter på Titel under akse.

  2. Hvis du vil føje en titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores punktdiagram brugte vi Roteret titel.

   billede af båndet i excel

  3. Klik på hver titel, indtast den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores punktdiagram skrev vi Daglig nedbør i den vandrette aksetitel og Partikelniveau i den lodrette aksetitel.

 10. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller markér Afbildningsområde på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 11. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knapflade og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 12. Klik på diagrammets diagramområde.

 13. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knapflade og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 1.

 14. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Toppen af siden

Opret et kurvediagram

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  Hvordan du kopierer eksemplet regnearksdata

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markér et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Dato

Dagligt nedbør l

Partike l

1-1-07

4,1

122

2-1-07

4,3

117

3-1-07

5,7

112

4-1-07

5,4

114

5-1-07

5,9

110

6-1-07

5,0

114

7-1-07

3,6

128

8-1-07

1,9

137

9-1-07

7,3

104

 1. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 2. Klik på Kurvediagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 4. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 5. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores kurvediagram brugte vi Typografi 2.

 6. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

  billede af båndet i excel

 7. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores kurvediagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 8. Du kan reducere størrelsen af diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse på genvejsmenuen.

  Til vores kurvediagram brugte vi 14.

 9. På diagrammet skal du klikke på forklaringen eller vælge den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 10. På fanen Layout skal du i gruppen Navne klikke på Forklaring og så klikke på den ønskede placering.

  Til vores kurvediagram brugte vi Vis forklaring øverst.

 11. Hvis du vil afbilde en af dataserierne langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien for Nedbør eller markere den på en liste over diagramelementer (fanen Layout, gruppen Aktuel markering, boksen Diagramelementer).

 12. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering på fanen Layout.

  Gruppen Aktuel markering på Excel-båndet

 13. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 14. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil føje en primær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  2. Hvis du vil føje en sekundær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på sekundær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  3. Klik på hver titel, indtast den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores kurvediagram skrev vi Partikelniveau i den primære vandrette aksetitel og Dagligt nedbør i den sekundære lodrette aksetitel.

 15. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 16. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knapflade og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Mørk 1.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 17. Klik på diagrammets diagramområde.

 18. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knapflade og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

 19. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Toppen af siden

Gem et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette endnu et diagram som det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, du kan bruge som udgangspunkt for andre lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Angiv et navn til skabelonen i feltet Filnavn.

  Tip: Medmindre du angiver en anden mappe, gemmes skabelonfilen (.crtx) i mappen Diagrammer, og skabelonen bliver tilgængelig under Skabeloner både i dialogboksen Indsæt diagram (Dialogboksstarter Knapflade i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt) og i dialogboksen Skift diagramtype (Skift diagramtype i gruppen Type under fanen Design).

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger en diagramskabelon, skal du se Gem et brugerdefineret diagram som en skabelon.

Bemærk: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og bevarer de farver, der bruges, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i en anden projektmappe, bruger det nye diagram farverne fra diagramskabelonen – ikke farverne fra det dokumenttema, der i øjeblikket anvendes på projektmappen. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne fra diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi på genvejsmenuen.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×