Planlægge start- og slutdatoer for en udgivet side

Når du har oprettet en side, skal den udgives, før webstedsbrugere kan se den. Du kan angive datoen for, hvornår en udgivet side bliver tilgængelig, og du kan også angive datoen for, hvornår en udgivet side ikke længere er tilgængelig. Du skal have godkendelsestilladelse for den liste eller det bibliotek, der indeholder siden, for at kunne planlægge en side til udgivelse.

I denne artikel

Oversigt over sideplanlægning

Planlægge start- og slutdatoer for en udgivet side

Oversigt over sideplanlægning

Funktionsafhængigheder    Muligheden for planlægning af udgivelsen af en side er en del af sættet af udgivelsesfunktioner i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Sideplanlægning afhænger særligt af funktionerne til versionering og ændringer i Office SharePoint Server 2007. For at planlægning kan fungere for et bestemt element, skal versionering og ændringer være aktiveret for den liste eller det bibliotek, der indeholder elementet. På et udgivelseswebsted er versionering og ændringer som standard aktiveret og understøtter sideplanlægning i sidebiblioteket.

Sideversionering    Når versionering er aktiveret, har hver side et versionsnummer. Versionsnumre kan være over- eller underordnede. Et overordnet versionsnummer har formatet x.0, hvor x er et positivt heltal, f.eks. 2.0. Et underordnet versionsnummer har formatet x.y, hvor x er et ikke-negativt heltal, og y er et positivt heltal, f.eks. 0.4.

Hver gang du redigerer en side, oprettes en ny underordnet version af siden. Det nye underordnede versionsnummer er 0.1 større end den foregående version af siden, uanset om den foregående version er en over- eller underordnet version. Hvis du f.eks. redigerer en side, der har versionsnummeret 2.0, får den nye version nummeret 2.1.

Bemærk: En ny underordnet version oprettes, uanset om du redigerer en sides indhold eller dens egenskaber.

Når en side godkendes, oprettes en ny overordnet version af siden. Det nye overordnede versionsnummer er det næste positive heltal, der er større end sidens foregående versionsnummer, uanset om den foregående version er en over- eller underordnet version. Hvis du f.eks. godkender en side, der har versionsnummeret 3.5, får den nye version nummeret 4.0.

Sideændring    Når ændring er aktiveret, skal sider sendes til godkendelse, inden de kan udgives. Hver side har en status, der angiver dens stadie i ændringsprocessen. Der er fem sidestatusser, og de kommer normalt i denne rækkefølge:

 1. Kladde    En side med kladdestatus er blevet oprettet, men er ikke sendt til godkendelse, eller siden er godkendt, men den har en slutdato for udgivelse, der ligger i fortiden. Alle sider med kladdestatus er underordnede versioner.

 2. Afventer    En side med status Afventer er blevet oprettet og sendt til godkendelse, men enten er den ikke blevet godkendt eller afvist endnu, eller den er blevet godkendt med en startdato for udgivelse, der ligger i fremtiden.

 3. Planlagt    En side med status Planlagt er blevet oprettet og godkendt, men den er planlagt til udgivelse i fremtiden. Når udgivelsesdatoen nås, ændres sidestatus til Godkendt.

 4. Godkendt eller Afvist    En side med status Godkendt er blevet oprettet og godkendt til udgivelse, er enten planlagt til udgivelse straks eller har en startdato for udgivelse, der ligger i fortiden, og har enten ingen slutdato for udgivelse eller har en slutdato, der ligger i fremtiden. Alle godkendte sider er overordnede versioner. En side med status Afvist er blevet oprettet og sendt til godkendelse og er blevet afvist til udgivelse. Alle afviste sider er underordnede versioner.

Sideplanlægning    Når en side er godkendt, er den planlagt til udgivelse. Godkendte sider udgives som standard straks uden en slutdato for udgivelse. Standardindstillingerne for det websted, du benytter, kan variere i forhold til dette. Når du redigerer en sides indhold eller dens egenskaber, kan du ændre den planlagte startdato og den planlagte slutdato.

Når en side er godkendt til udgivelse, men startdatoen for udgivelse ligger i fremtiden, har siden status Planlagt. Når startdatoen nås, ændres sidestatussen fra Planlagt til Godkendt. Når slutdatoen for udgivelse for en godkendt side nås, ændres sidestatussen fra Godkendt til Kladde.

Toppen af siden

Planlægge start- og slutdatoer for en udgivet side

Du kan planlægge start- og slutdatoen for en side ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Gå til den side, du vil planlægge.

 2. Hvis værktøjslinjen Sideredigering ikke er synlig, skal du klikke på Vis værktøjslinjen til sideredigering i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på hyperlinket med teksten Startdato for udgivelse på værktøjslinjen Sideredigering. Siden Sideindstillinger åbnes.

 4. I afsnittet Planlægning på siden Sideindstillinger kan du angive følgende egenskaber:

  • Startdato     Hvis du vil have siden udgivet nu, skal du klikke på Øjeblikkelig.

   Hvis du vil planlægge udgivelsen til en senere dato, skal du klikke på På følgende dato og derefter vælge en dato ved at klikke på kalenderikonet. Du kan også vælge et bestemt tidspunkt på dagen, hvor udgivelsen skal starte, ved brug af menuerne ved siden af kalenderikonet. Hvis du vælger en dato, men intet bestemt tidspunkt, benyttes midnat.

  • Slutdato     Hvis du vil have siden til at forblive udgivet, skal du klikke på Aldrig. Hvis der er konfigureret meddelelser på webstedet, kan du også angive det interval, der skal være mellem, at sidekontaktpersonen modtager periodiske påmindelser om at kontrollere, at sidens indhold stadig er aktuelt og relevant. Marker Send en e-mail med anmodning om gennemsyn af indhold til sidekontaktpersonen hver interval, og angiv intervallet. Sidekontaktpersonen modtager en påmindelse om gennemsyn af siden, hver gang det angivne interval er gået.

   Hvis du vil have udgivelsen til at slutte på en bestemt dato, skal du klikke på På følgende dato og derefter vælge en dato ved at klikke på kalenderikonet. Du kan også vælge et bestemt tidspunkt på dagen, hvor udgivelsen skal slutte, ved brug af menuerne ved siden af kalenderikonet. Hvis du vælger en dato, men intet bestemt tidspunkt, benyttes midnat. Hvis der er konfigureret meddelelser på webstedet, kan du også angive det interval, der skal være mellem, at sidekontaktpersonen modtager periodiske påmindelser om at slutdatoen for udgivelsen nærmer sig. Marker Giv sidekontaktperson besked, og angiv et interval. Sidekontaktpersonen modtager en påmindelse det angivne interval inden slutdatoen for udgivelsen.

 5. Klik på OK nederst på siden Sideindstillinger, når du er færdig med at planlægge siden.

Bemærk: Hvis en side er blevet udgivet og har en slutdato for udgivelsen, der ligger i fortiden, kan du ikke ændre egenskaberne for siden, med mindre du ændrer slutdatoen for udgivelsen, så den ikke ligger i fortiden. Dette skyldes, at du opretter en ny underordnet version, når du redigerer sidens egenskaber, og en underordnet version kan ikke udgives.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×