Planlægge møde

Deltagere. Viser en oversigt over de personer, som du vil invitere til mødet som deltagere. Brug deres fulde e-mail-adresse, og adskil adresserne med semikolon.

Oplægsholdere. Viser en oversigt over de personer, som du vil invitere til mødet som oplægsholdere. Brug deres fulde e-mail-adresse, og adskil adresserne med semikolon.

Emne. Påkrævet. Angiver titlen på mødet.

Sted. Angiver yderligere mødeoplysninger, som f.eks. mødets fysiske placering.

Start. Påkrævet. Angiver startdatoen og -tidspunktet for et møde. Skal ligge før datoen og tidspunktet for Slut for at være gyldig.

Slut. Påkrævet. Angiver slutdatoen og -tidspunktet for mødet. Skal ligge efter datoen og tidspunktet for Start for at være gyldig.

Tidszone. Påkrævet. Angiver tidszonen for start- og slutindstillingerne. Dette er vigtigt til angivelse af mødetidspunktet i invitationer, der sendes til deltagere i andre tidszoner.

Forekomst. Påkrævet. Angiver, hvor ofte mødet finder sted.

Lyd. Påkrævet. Angiver den lydtype, der skal bruges til lyddelen af mødet.

Aktiver Lydudsendelse via internettet. Angiver, at der bruges envejsudsendelse af lyd via internettet til lyddelen af mødet.

Mødeindstillinger. Åbner siden Mødeindstillinger.

Meddelelse. En brugerdefineret meddelelse, der inkluderes i mødeinvitationen.

Send invitationer ved hjælp af din e-mail-klient. Angiver, at mødeinvitationerne sendes til mødedeltagerne ved hjælp af din e-mail-klient.

Send invitationer ved hjælp af Live Meeting. Angiver, at mødeinvitationer sendes til mødedeltagerne ved hjælp af Live Meeting.

Send invitationer. Planlægger mødet på serveren og sender invitationer til mødedeltagerne.

Gem. Planlægger mødet på serveren og sender ikke invitationer til mødedeltagerne.

Annuller. Lukker siden Planlæg møde uden at planlægge mødet og udsende invitationer.

Alle de elementer, der er markeret med en rød stjerne i formularen Planlæg møde, skal angives og være til rådighed, før mødeinvitationen kan sendes. Alle påkrævede elementer, med undtagelse af Emne, angives automatisk til en standardværdi. Standardtidspunktet for Start er f.eks. starten af den næste hele eller halve time, og standardtidspunktet for Slut er én time efter mødestart.

Standardindstillingerne for mødet konfigureres af Live Meeting-administratoren. Du kan tilsidesætte standardindstillingerne ved at ændre dem eller gemme dine egne standardindstillinger til brug ved fremtidige møder.

Der skal angives mindst én mødedeltager enten i feltet Deltagere eller Oplægsholdere, før at du kan sende invitationer ved hjælp af Live Meeting.

Hvis du får vist en fejlmeddelelse med oplysninger om, at en adresse er angivet i et forkert format, skal du kontrollere, at adresserne er adskilt med semikolon og ikke med komma eller andre tegnsætningstegn.

Hvis du får vist en fejlmeddelelse med oplysninger om gyldige og ugyldige e-mail-adresseformater, skal du kontrollere den adresse, der er angivet som ugyldige, og foretage de nødvendige rettelser, så den indeholder et brugernavn foran symbolet @ samt de nødvendige punktummer i domænenavnet og suffiksdelen, således at det korrekte navneformat dig@ditfirma.dk overholdes.

Det kan gå flere minutter, før mødeinvitationer modtages, men skulle den ønskede deltager ikke modtage mødeinvitationen, skal du gennemse mødeoplysninger og kontrollere, at du har indtastet den korrekte og fulde e-mail-adresse for den pågældende mødedeltager.

Min startside

Åbner siden Min startside.

Hold møde

 • Planlæg møde. Åbner skabelonen Planlæg møde.

 • Hold møde nu. Opretter forbindelse til møderummet Hold møde nu.

 • Deltag i mødet. Viser siden Deltag i mødet.

Administrer

 • Møder. Åbner siden Administrer møder, hvor du kan få vist og sortere alle dine møder.

 • Indspilninger. Indeholder et hyperlink siden Administrer indspilninger, hvor du kan få vist og sortere alle dine mødeindspilninger.

 • Lager. Indeholder et hyperlink til siden Administrer lager, hvor du kan få vist og administrere lagrede møder og indspilninger.

 • Brugerindstillinger. Viser siden Brugerindstillinger, hvor du kan konfigurere eller redigere de angivne brugerindstillinger.

 • Adressekartotek. Åbner siden Administrer adressekartotek, hvor du kan få vist kontaktpersonerne i dit personlige adressekartotek.

 • Hændelser. Indeholder et hyperlink til siden Hændelser, hvor du kan få vist, filtrere og oprette nye hændelser.

Vis

 • Indspilninger. Viser siden Vis indspilninger, hvor du kan få vist en liste med alle dine indspilninger.

 • Rapporter. Åbner siden Vis rapporter, hvor du kan generere de rapporter, som dit Live Meeting-tilladelsesniveau giver dig ret til.

Administrer (kun kontoadministratorer)

 • Konto. Åbner siden Startside for kontoadministration (hvis du har et medlemskab som kontoadministrator).

Når du ikke er logget på Live Meeting Manager, indeholder navigationsmenuen ikke alle de elementer, der er beskrevet ovenfor.

Der er kun Live Meeting-kontoadministratorer, der får vist elementet Administrer i navigationsmenuen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×