Planlægge tilpasning, løsninger og apps til SharePoint Online

Branding og tilpasning af SharePoint Online er forskelligt fra branding og tilpasning af SharePoint Server-produkter. SharePoint Online opdateres regelmæssigt med nye funktioner, og disse opdateringer kan påvirke visse typer af tilpasninger. Der findes imidlertid anbefalede tilpasnings- og branding-teknikker i dag, der kan strømline dine behov for branding og tilpasning. Hvis du f.eks. foretager strukturelle ændringer til mastersider, er det vigtigt at holde dig opdateret med de løbende produktopdateringer, der anvendes på SharePoint Online. Den nemmeste måde at holde dig orienteret er at se Roadmap til Office 365 og holde øje med Office 365-bloggen. Du kan også se ændringerne i portalen ved at gå til SharePoint Online Administration og aktivere "Visningsfunktioner".

De softwareopdateringer, som Microsoft foretager til SharePoint Online, sker meget hurtigere end SharePoint Server, og tilpasning eller ophævelse af ghosting af mastersider, som er kernen i produktet, medfører, at disse tilpasninger bliver påvirket af opdateringer. For at afhjælpe situationen skal disse tilpasninger anvendes igen på de opdaterede sider. Det er muligt at holde sig opdateret, men det skal ske meget oftere i SharePoint Online.

Jeg er vant til at tilpasse SharePoint-serverprodukter. Hvad er anderledes i SharePoint Online?

Tilpasningsmetoder, der fungerer i SharePoint Server, vil ikke nødvendigvis fungere i SharePoint Online. Nogle af de metoder, der bruges til at tilpasse og udvide SharePoint Server, afhænger f.eks. af, at den underliggende platform ikke opdateres løbende – som det er tilfældet med SharePoint Online. SharePoint Online forbedres løbende, og alle filer, der er tilpasset, eller hvor ghosting er ophævet, kan blive påvirket af opdateringer. Her er nogle anbefalinger til almindelige SharePoint-tilpasninger sammenlignet med private SharePoint-installationer i forhold til SharePoint Online-tjenesten.

Tilpasningstype   

SharePoint Server   

SharePoint Online   

Arbejdsproces   

Start med standardarbejdsprocesser

SharePoint Designer eller Visuel Designer

Ændringer af standardarbejdsprocesser overskrives ikke af løbende opdateringer

Yderligere tilpasning vil blive overskrevet ved løbende opdateringer

Sidehoved/sidefod   

SharePoint Designer med sider, hvor ghosting er ophævet

Ingen tilsvarende, ophævelse af ghosting for sider kræver løbende vedligeholdelse

Indholdsblokke   

CBQ (ikke-begrænset)

CBQ (begrænset)

Generel branding (farver, logoer osv.)   

Sandkasseløsninger, mastersider, der er tilpasset, eller hvor ghosting er ophævet

Sammensatte udseender eller indsatte typografier via appmodel

Navigation   

Start med standardværktøjer

Strukturel, administreret og søgebaseret navigation

Start med standardværktøjer

Udforske navigationsindstillinger for SharePoint Online

Tilpasninger: fra enkle til komplekse

SharePoint Online-tilpasninger strækker sig fra ikke-tekniske ændringer, som hurtigt kan anvendes i browseren vha. webstedskommandoer eller funktioner, til udvikling af brugerdefinerede apps vha. udviklerværktøjer:

 1. Tilpasning ved hjælp af browseren    Du kan bruge de browserbaserede indstillinger i SharePoint Online til enkle tilpasninger som f.eks. ændring af titel og logo, opdatering af navigationslinks, anvendelse af nyt webstedstema, ændring af sideindholdet eller ændring af visningerne af lister og biblioteker. Browserbaserede tilpasninger er den nemmeste måde at tilpasse på, og der kræves kun en minimal teknisk viden.

 2. Tilpasning ved hjælp af understøttede værktøjer og programmer    Du kan bruge understøttede SharePoint-værktøjer til at udføre mere omfattende tilpasninger. Eksempelvis kan du bruge Office-programmer som f.eks. Access 2013, Excel 2013 og Visio 2013 til at oprette meget dynamiske sider med omfattende data på webstedet. Du kan endda oprette en SharePoint-app som en løsning uden kode ved hjælp af Access 2013.

 3. Tilpasning ved hjælp af fjernklargøring    I SharePoint Online kan du anvende brugerdefineret CSOM-kode i apps til SharePoint til at klargøre grupper af SharePoint-websteder, websteder og underordnede websteder med brandingelementer. Dette mønster for klargøring af websteder kaldes fjernklargøring.

 4. Tilpasning ved hjælp af apps til SharePoint    Med den nye skyappmodel i SharePoint Online kan du tilføje apps på dine websteder. Modellen er den anbefalede erstatning for sandkasseløsninger fremover. Du kan bruge eksisterende tredjepartsapps eller oprette dine egne. Tilføj apps på et websted, når du vil tilpasse det med bestemte funktioner eller oplysninger. Du kan f.eks. tilføje apps, som udfører grundlæggende opgaver som registrering af tid og omkostninger. Du kan også bruge apps og fjernklargøring til at anvende brandingelementer på websteder. Du kan også tilføje apps, der viser nyheder eller oplysninger fra tredjepartswebsteder, eller som opretter forbindelse til sociale websteder.

  • Tredjepartsapps    Tredjepartsapps er tilgængelige i SharePoint Store, der er en Office.com-hostet markedsplads, som er tilgængelig fra SharePoint Online-websteder. Vælg de apps, der skal være tilgængelige i din lejer. Administratorer kan også købe licenser til bestemte apps til alle brugere i en organisation (kræver tilladelser som webstedsejer eller højere).

  • Brugerdefinerede apps    Din organisation kan også udvikle sine egne apps til SharePoint Online og gøre dem tilgængelige for brugerne via webstedet Appkatalog. Hvis du ved, hvordan du bygger et webprogram, så ved du, hvordan du bygger en app til SharePoint. Du kan bruge et hvilket som helst sprog, f.eks. HTML, JavaScript, PHP eller .NET, og dine foretrukne udviklerværktøjer, herunder Microsoft Visual Studio og "Napa" Office 365 Development Tools. Du kan finde flere oplysninger under Introduktion til udvikling af apps til SharePoint (webstedet/siden er evt. på engelsk).

Toppen af siden

Kan jeg stadig udvikle sandkasseløsninger?

Sandkasseløsninger frarådes i SharePoint Online-miljøet, eftersom den repræsenterende arkitektur ikke er økonomisk skalerbar på tværs af det delte miljø med flere lejere. Den nødvendige indsats for at vedligeholde sandkasseløsninger på tværs af alle en kundes websteder er ekstremt stor. Alternative løsninger som f.eks. fjernklargøring har tilsvarende funktioner uden krav til løbende vedligeholdelse.

Sandkasseløsninger, der flyttes over som en del af en overførsel, vil fortsat fungere i en begrænset periode, men Microsoft fokuserer på alternative løsninger til SharePoint Online, og det anbefales kraftigt, at alle sandkasseløsninger erstattes med alternativ funktionalitet som f.eks. onlineapps. I mellemtiden skal du være opmærksom på, at løbende opdateringer til SharePoint Online kan påvirke nogle sandkasseløsninger.

Med introduktionen af skyappmodellen (CAM) og apps til SharePoint findes der nu realistiske alternativer til ældre, mere etablerede metoder til branding og klargøring af SharePoint-websteder.

Du kan udføre alle typer webstedsbranding ved hjælp af apps til SharePoint for at klargøre webstedsbranding i hele virksomheden og administrere branding i stor skala: et mønster kaldet fjernklargøring. Mens SharePoint-udviklere historisk har benyttet SharePoint-funktionerne, webstedsskabeloner, webskabeloner og webstedsdefinitioner til at klargøre websteder og grupper af websteder, viser fjernklargøringsmønsteret, hvordan du kan oprette brugerdefinerede apps til SharePoint, som klargør webstedsbranding og udfører andre klargøringsopgaver.

Toppen af siden

Hvorfor apps?

Apps til SharePoint har flere fordele i forhold til sandkasseløsninger. Apps giver brugerne en metode til at udvide SharePoint-websteder uden at skabe yderligere belastning for administratorer. Apps er også nemme for slutbrugerne at finde og tilføje. Apps til SharePoint er desuden udviklet til skyen, så de integreres bedre med de respektive skybaserede ressourcer på en mere problemfri og fleksibel måde, end det er tilfældet for sandkasseløsninger.

Hvis du vil have mere teknisk vejledning i, hvornår du skal vælge at udvikle brugerdefinerede apps i stedet for sandkasseløsninger, skal du se Apps til SharePoint sammenlignet med SharePoint-løsninger (webstedet/siden er evt. på engelsk). Se også Introduktion til udvikling af apps til SharePoint, SharePoint-løsningspakker og SharePoint-mønstre og -fremgangsmåder på Github (webstederne/siderne er evt. på engelsk).

Toppen af siden

Eksempler på almindelige SharePoint Online-tilpasninger

For at afgøre, hvilken tilpasnings- eller udviklingsmetode der egner sig bedst til for din organisation, skal du tænke over, hvad du vil tilpasse, samt hvilke typer af løsninger du vil udvikle.

Der findes flere forskellige metoder til at opnå det samme resultat på et SharePoint-websted. Hvis f.eks. du har som mål at oprette en liste med høj grad af tilpasning, kan du opnå dette ved at bruge forskellige listeindstillinger i browseren til at konfigurere en liste og visningen af den. Måske kan du udføre alle de ønskede tilpasninger på denne måde.

Før du går i gang med at bruge understøttede værktøjer og programmer, er det en god ide at starte med de browserbaserede tilpasninger for at opnå tilsvarende tilpasninger.

Dette afsnit indeholder:   

Tilpasninger: fra enkle til komplekse

Kan jeg stadig udvikle sandkasseløsninger?

Hvad vil du tilpasse? (med ideer til, hvordan det kan gøres)

Gøre løsninger eller apps tilgængelige for brugerne

Udforske partnerløsninger og -tjenester

Jeg vil ændre udseendet og præget eller designet af webstedet   

Prøv først de browserbaserede muligheder:

Prøv derefter løsningerne uden brug af kode:

Overvej så brugerdefinerede kodeløsninger:

Brug af siden Indstillinger for websted til at:

Brug af Designadministrator til at udnytte din ekspertise i HTML, CSS og JavaScript (kun til publiceringswebsteder):

 • Du kan nemt designe HTML-mastersider og sidelayout i din foretrukne HTML-editor.

 • Konvertere HTML-filen til en ASP.NET-masterside.

 • Føj vigtige funktioner til dine sider, f.eks. søgefelt eller navigationskontrolelementer, fra Kodestykkegalleri.

 • Design unikke brugergrænseflader til forskellige enheder ved at oprette enhedskanaler.

Du kan få mere at vide om brug af Designadministrator under MSDN: Udvikle webstedsdesign i SharePoint 2013 (webstedet/siden er evt. på engelsk).

Brug af InfoPath Designer til at:

 • Tilpasse listeformularer, formularer til arbejdsprocesser og formularer til biblioteksformularer

 • Anvende nyt layout, nye farver og nye temaer til formularerne

Du kan få mere at vide om at arbejde med InfoPath under Finde indhold om InfoPath 2010 og 2013.

Udvikle apps til SharePoint, som indeholder appdele eller brugerdefinerede handlinger i brugergrænsefladen, f.eks. kommandoer i bånd eller menu.

Brug af Visual Studio til at:

 • Oprette brugerdefinerede sider til webstedet

 • Opretter brugerdefinerede forbedringer af båndet

 • Oprette brugerdefinerede kontrolelementer til dialogbokse eller båndet

 • Installere brugerdefinerede designløsninger som funktioner

Bemærk: Hvis du har mulighed for det, kan du prøve at tilpasse dit websted vha. brugerdefinerede CSS-elementer og -temaer i stedet for brugerdefinerede mastersider. Brugerdefinerede mastersider blokerer for opgradering til den nyeste brugergrænseflade, når der udbredes opgraderinger til kunderne. Dette kan medføre uventede omkostninger for organisationen på opgraderingstidspunktet.

Toppen af siden

Jeg vil tilpasse den måde, oplysningerne på webstederne fremstår på   

Prøv først de browserbaserede muligheder:

Prøv derefter løsningerne uden brug af kode:

Overvej så brugerdefinerede kodeløsninger:

Tilpasse individuelle sider på webstedet:

 • Tilføje og redigere tekst, billeder, video og andre objekter

 • Tilføje og tilpasse Web Parts

 • Tilføje og tilpasse nye lister og biblioteker

 • Oprette brugerdefinerede visninger og formularer til lister og biblioteker

 • Oprette indhold og udgivelsessider

 • Aktivere eller deaktivere funktioner

Tilføj apps fra en tredjepart til SharePoint for at integrere oplysninger på websteder. Se Købe en app fra SharePoint Store.

Oprette SharePoint-apps med Access 2013. Du kan få mere at vide under Oprette en Access-app.

Brug af SharePoint Designer til at:

 • Føje tekst, billeder, scripts og Web Parts til sider

 • Oprette og tilpasse websted og Web Part-sider

 • Tilføje brugerdefinerede handlinger

 • Tilføje brugerdefineret navigation

Brug af Microsoft InfoPath 2013 til at:

 • Føje tekst, billeder og links til listeformularer og formularer til arbejdsprocesser

 • Føje brugerdefinerede dataforbindelser og funktioner til listeformularer og formularer til arbejdsprocesser

Du kan få mere at vide om at arbejde med InfoPath under Finde indhold om InfoPath 2010 og 2013.

Brug af understøttede Microsoft Office-programmer til at:

 • Publicere projektmapper med data, diagrammer og visualiseringer ved hjælp af Excel 2013 og Excel Services

 • Publicere datavisualiseringer med Visio 2013 og Visio Services

Brug af webdelen Script Editor til at føje JavaScript-kode til sider på webstedet.

Udvikle apps til SharePoint, som omfatter appdele, der er designet til at vise oplysninger

Brug af Visual Studio til at:

 • Oprette brugerdefinerede sider til webstedet

 • Oprette brugerdefinerede Web Parts

Toppen af siden

Jeg vil vise indhold fra forskellige datakilder   

Prøv først de browserbaserede muligheder:

Prøv derefter løsningerne uden brug af kode:

Overvej så brugerdefinerede kodeløsninger:

 • Tilføje Web Parts, som henter indhold fra eksterne websteder eller datakilder

 • Tilpasse listevisninger og formularer fra forskellige datakilder

Brug af Excel 2013 og Excel Services til at få vist og visualisere data fra en række forskellige datakilder.

Brug af Access 2013 til hurtigt at oprette sofistikerede databaselignende løsninger uden brug af kode med SQL Server som backenddatabase.

Tilføj apps fra en tredjepart til SharePoint for at integrere oplysninger på websteder. Se Købe en app fra SharePoint Store.

Konfigurere Business Connectivity Services og oprette forbindelse til datakilder som f.eks. SQL Azure-databaser eller WCF-webtjenester (Windows Communication Foundation).

Brug af InfoPath 2013 til at få vist data fra liste- og formularbiblioteker med:

 • Brugerdefinerede listeformularer

 • Brugerdefinerede formularbiblioteker

 • Brugerdefinerede formularbaserede programmer

Du kan få mere at vide om at arbejde med InfoPath under Finde indhold om InfoPath 2010 og 2013.

Udvikle brugerdefinerede apps til SharePoint for at integrere og vise oplysninger.

Brug af Visual Studio til at:

 • Oprette brugerdefinerede listedefinitioner

 • Oprette brugerdefinerede sider til webstedet

 • Oprette brugerdefinerede Web Parts

 • Oprette brugerdefinerede kontrolelementer til dialogbokse eller båndet

Toppen af siden

Gøre løsninger eller apps tilgængelige for brugerne

Når du er færdig med at udvikle en løsning eller en brugerdefineret app, har du måske brug for en metode til at gøre den tilgængelig et eller flere websteder eller grupper af websteder i dit SharePoint Online-miljø. Her er nogle måder at gøre det på.

 • Hvis din løsning er en brugerdefineret liste eller et specialiseret websted eller en specialiseret side, kan du dele et link til den pågældende side eller det pågældende websted med brugerne.

 • Hvis du har udviklet en brugerdefineret SharePoint- eller Office-app, kan du gøre den tilgængelig ved at overføre den til webstedet App-katalog. Du kan få mere at vide om at oprette brugerdefinerede apps under Brug af App-katalog til at gøre brugerdefinerede apps tilgængelige for dit SharePoint Online-miljø.

 • Hvis du tilføjer en tredjepartsapp fra SharePoint Store, kan du gøre den tilgængelig for alle brugere på tværs af gruppen af websteder i dit SharePoint Online-miljø ved at købe licenser til alle brugere i organisationen. Eller du kan nøjes med at købe licenser til de brugere, der har brug for dem, og tildele disse licenser til de relevante brugere. Du kan få mere at vide under Købe en app fra SharePoint Store og Administrere applicenser for et SharePoint Online-miljø.

 • Hvis du vil ændre indstillingerne for, hvorvidt brugerne skal kunne købe apps fra SharePoint Store, skal du se Konfigurere indstillinger for SharePoint Store.

 • Tilpassede løsninger kan også gøres tilgængelige, men hvis brugere selektivt benytter sandkasseløsninger, er det vanskeligt at sørge for, at disse websteder opdateres med de opdaterede løsninger, når SharePoint Online-opdateringsprocessen påvirker webstedet.

Toppen af siden

Udforske partnerløsninger og -tjenester

Hvis du vil se nærmere på tjenester eller programmer fra Microsoft-partnere, der er tilgængelige til SharePoint Online, kan du besøge Microsoft Office 365 Marketplace. Der er også udviklet mange Open Source-løsninger af det store SharePoint Online-community, herunder Microsoft, MVP'er, partnere og kunder, på Github-webstedet Office 365-udviklermønstre og -fremgangsmåder (webstedet/siden er evt. på engelsk).

Hvis du vil have mere teknisk vejledning i, hvornår du skal vælge at udvikle brugerdefinerede apps i stedet for sandkasseløsninger, skal du se Apps til SharePoint sammenlignet med SharePoint-løsninger (webstedet/siden er evt. på engelsk). Se også Introduktion til udvikling af apps til SharePoint, SharePoint-løsningspakker, Vejledning til tilpasning af SharePoint Online, og SharePoint-mønstre og -fremgangsmåder på Github (webstederne/siderne er evt. på engelsk).

Toppen af siden

Gå tilbage til SharePoint Online-planlægningsvejledning til Office 365 til virksomheder.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×