Planlæg at gennemsøge indhold

Bemærk!: Dette indhold er foreløbigt indhold til en foreløbig softwareudgivelse. Det kan være ufuldstændigt og kan ændres uden varsel.

I denne artikel

Om gennemsøgning af indhold

Planlægning af indholdskilder

Overvejelser i forbindelse med planlægning af gennemsøgning for udbydere af delte tjenester (SSP'er)

Overvejelser i forbindelse med planlægning af gennemsøgning efter serverfarme

Før du kan bruge funktionen Enterprise Search i Microsoft Office SharePoint Server 2007 til at søge efter indhold på tværs af organisationen, skal du beslutte, hvilket indhold der skal medtages i søgningen, og planlægge gennemsøgningen af indholdet, så indholdet og dets egenskaber kan bruges i søgeforespørgsler.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 benytter indholdskilder til at gennemsøge indhold i dine grupper af websteder eller på relaterede eksterne websteder eller forretningsdataprogrammer, så relevant indhold og data vises i søgeresultaterne. Andre søgefunktioner filtrerer eller redigerer indhold, efter det er blevet gennemsøgt. God planlægning for indholdskilder hjælper dig med at opbygge søgeegenskaber under din installationsstart, som gør det muligt at konfigurere og administrere indhold på tværs af organisationen baseret på vigtige undersæt af indhold og data, indhold og data, der er eksterne i forhold til din Office Server-installation, eller indhold og data, der er eksterne i forhold til organisationen. Du kan også planlægge gennemsøgningsplaner, gennemsøgningsregler, egenskabsstyring og indstillinger for relevans for hver indholdskilde.

Om gennemsøgning af indhold

Gennemsøgning er en proces til indeksering af indhold, data og metadata, så søgeforespørgsler kan returnere relevante søgeresultater. En indholdskilde er et udgangspunkt, der bruges af Office SharePoint Server 2007 til at gennemsøge indhold for at gøre det tilgængeligt for søgeforespørgsler. Indholdskilder består af en eller flere startadresser, som er URL-adresser, der indeholder indhold eller data, du vil medtage i søgninger i organisationen. Indhold er medtaget eller udeladt i et indholdsindeks, der er baseret på regler, som er udvalgt til søgning af administratoren for udbyderen af delte tjenester (SSP). Når du har gennemsøgt indhold og data i en indholdskilde, behandler forespørgselsservere forespørgsler baseret på administrerede egenskaber for søgning og egenskaberne for søgetjenesten og returnerer relevante søgeresultater. Som standard gennemsøges alt indhold i hvert webprogram, som anvender den pågældende udbyder af delte tjenester (SSP), i en enkelt indholdskilde.

Administratorer for udbydere af delte tjenester (SSP'er) til søgning kan oprette flere indholdskilder til vigtige undersæt af indhold. De kan vælge gennemsøgningsregler for startadresser, der gælder for alle indholdskilder i SSP'en, der er baseret på, hvilket indhold og hvilke data på hver startadresse, der er relevant for organisationen, og konfigurere indstillinger for hver indholdskilde.

I tidligere versioner af Microsoft SharePoint Portal Server administrerede administratorerne indholdsindekser, som er de underliggende samlinger af alt indhold, der gennemsøges af indholdskilder. Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 er dette ikke længere nødvendigt. Det enkelte indholdsindeks for hver SSP oprettes automatisk ud fra de indstillinger, der er valgt for hver indholdskilde, og indholdsindekser vises ikke længere for administratorer.

Toppen af siden

Planlægning af indholdskilder

Standardindholdskilden for udbyderen af delte tjenester (SSP) gennemsøger indholdet af alle webprogrammer, der bruger den pågældende SSP. Startadresserne for alle webprogrammer på den pågældende SSP føjes automatisk til indholdskilden, så der kan søges i alt indhold i den pågældende SSP efter den første fulde gennemsøgning af indholdskilden.

Din informationsarkitektur bør også foreslå yderligere indholdskilder at oprette for hver af dine grupper af websteder i hvert af dine webprogrammer. Hvis du vil administrere og planlægge gennemsøgninger enkeltvis, kan du oprette indholdskilder, der gennemsøger et undersæt af indhold i hele SSP'en. Dette er nyttigt med henblik på at gennemsøge højt prioriteret eller hurtigt skiftende indhold oftere uden at gennemsøge alt indholdet.

Eksempler på indhold, du evt. vil planlægge yderligere indholdskilder for, omfatter:

 • Indhold på filshares inden for organisationen.

 • Exchange Server-indhold.

 • Indhold på Lotus Notes-servere.

 • Websteder på Liste over websteder.

 • Andet indhold i organisationen, der ikke findes på SharePoint-websteder.

 • Indhold uden for din SSP eller eksternt i forhold til organisationen.

 • Virksomhedsdata, der er gemt i line of business-programmer.

Hver indholdskilde kan indeholde én eller flere startadresser, som peger på placeringer for en hvilken som helst kombination af disse typer af indhold. Hvad enten du grupperer indhold i en indholdskilde eller opretter flere indholdskilder, afhænger det i høj grad af administrative overvejelser. Administratorer foretager ofte ændringer, der kræver en fuld opdatering af en bestemt indholdskilde. Ændringer af gennemsøgningsregler, gennemsøgningen eller adgangskonti eller administrerede egenskaber kræver en fuld opdatering. Du kan lette administrationen ved at organisere indholdskilder på en sådan måde, at administratorerne nemt kan opdatere indholdet samtidigt med deres andre planlagte administrationsopgaver.

Indhold på filshares og servere uden for din serverfarm som f.eks. mailservere, webservere, der ikke indeholder SharePoint-websteder, eller firmadataprogramservere bør være organiseret efter tilgængelighed. Hvis de servere, der indeholder indhold, er tilgængelige på samme tid, er det mest sandsynligt at lykkes med at gennemsøge alt indhold i indholdskilden, og behovet for at køre fulde opdateringer senere bliver mindre.

Foruden disse overvejelser bør du bruge så få indholdskilder som muligt for effektivt at gennemsøge alt det indhold, der er behov for inden for hver gruppe af websteder i din organisation. Brug regnearket "Plan for crawling and querying search features" til at registrere de beslutninger, du træffer vedrørende indholdskilder for installationsstarten.

Planlægning af eksterne indholdskilder

Eksternt indhold refererer til to typer indhold, der er nyttige for personer i organisationen:

 • Indhold i et webprogram, der bruger en anden SSP, som du vil gennemsøge ved hjælp af denne SSP.

 • Internet- eller ekstranetindhold, der ikke er oprettet eller kontrolleret af personer i din organisation.

Typisk, hvis indhold i et webprogram er relevant nok til, at det skal medtages i en indholdskilde, skal det pågældende webprogram sandsynligvis bruge den samme SSP som andre webprogrammer i startadresserne i indholdskilden. I nogle tilfælde kan det være relevant at medtage et undersæt af indhold i organisationen fra et webprogram, som bruger forskellige delte tjenester. Hvis du kan, skal du undgå denne situation gennem nøje planlægning af din informationsarkitektur, SSP'er og webstedsstruktur. Hvis du skal gennemsøge indhold i et webprogram, der bruger en anden SSP, skal du sikre dig, at den relevante konto til gennemsøgning har læsetilladelse til indholdet og prøve at gruppere startadressen i en indholdskilde med andet indhold, der er tilgængeligt på samme tid, eller som er relateret dertil begrebsmæssigt.

Et almindeligt scenarie omfatter indhold, som ikke er under organisationens kontrol, der relaterer til indholdet på dine SharePoint-websteder. Du kan føje startadresserne for dette indhold til en eksisterende indholdskilde eller oprette en ny indholdskilde til eksternt indhold. Da tilgængeligheden af eksterne websteder varierer meget, er det nyttigt at tilføje separate indholdskilder for forskelligt eksternt indhold. Du kan derefter opdatere hvert sæt af eksternt indhold i en gennemsøgningsplan, som giver mening i forhold til tilgængeligheden af hvert websted.

Virkningsregler for gennemsøgning er især vigtige ved gennemsøgning af eksterne indholdskilder, fordi gennemsøgning anvender ressourcer på de gennemsøgte servere. Anmodning om for meget indhold på eksterne servere eller for hyppige anmodninger kan medføre, at administratorerne af disse websteder begrænser din adgang for fremtiden, hvis dine gennemsøgninger bruger for mange ressourcer eller for stor båndbredde. Du kan også bruge indstillinger for gennemsøgning for hver indholdskilde og gennemsøgningsregler for den pågældende SSP til at begrænse indvirkningen på de eksterne servere.

Planlægning af indholdskilder for firmadata

Firmadataindholdskilder kræver, at de programmer, der hoster dataene, først registreres i forretningsdatakataloget, og at egenskaberne knyttes til administrerede egenskaber, der er i overensstemmelse med dit søgeskema. Startadresser for firmadata kan ikke kombineres med startadresser for andet indhold, så du skal administrere firmadataindholdskilder separat.

De personer, der planlægger integration af firmadata på din gruppe af websteder, vil ofte ikke være de samme personer, der er involveret i den overordnede planlægning af indhold. Administratorer for virksomhedsprogrammer bør være en del af indholdsplanlægningsteamet, så de kan rådgive om integration af deres data i dit andet indhold og præsentere med stor virkning på din gruppe af websteder.

Planlægning af indstillinger for gennemsøgning

For hver indholdskilde kan du også vælge, i hvor stor udstrækning startadresserne for den pågældende indholdskilde skal gennemsøges. De mulige indstillinger i egenskaberne for hver indholdskilde er:

 • Gennemsøg alt under værtsnavnet for hver startadresse.

 • Gennemsøg kun SharePoint-webstedet for hver startadresse.

Ligesom med andre beslutninger vedrørende indholdskilder er de vigtigste faktorer at have med i overvejelserne ved planlægning af indstillinger for gennemsøgning for indholdskilder, relevansen af oplysninger og påvirkning af ydeevnen. Sådan opnår du de bedste resultater:

 • Gennemsøg kun SharePoint-webstedet, hvis det indhold, der er tilgængeligt på de sammenkædede websteder, sandsynligvis ikke er relevant, og indholdet på selve webstedet er relevant.

 • Gennemsøg alt, hvis linkene på startadressen ofte peger på relevant indhold.

Planlægning af gennemsøgninger

Hver indholdskilde kan opdateres uafhængigt ud fra en gennemsøgningsplan for den pågældende indholdskilde. Gennemsøgningsplaner bør planlægges baseret på overvejelser vedrørende tilgængelighed, ydeevne og båndbredde både for de servere, der kører søgetjenesten, og de servere, der hoster det gennemsøgte indhold.

Du opnår de bedste resultater ved at lave gennemsøgningsplaner baseret på følgende overvejelser:

 • Gruppér startadresser i indholdskilder baseret på ensartet tilgængelighed og med et acceptabelt overordnet ressourceforbrug for de servere, der hoster indholdet.

 • Planlæg trinvise gennemsøgninger for hver indholdskilde på tidspunkter, hvor de servere, der hoster indholdet er tilgængelige, men behovet for ressourcer på serveren, er lavt.

 • Forskyd gennemsøgningsplaner, så belastningen på serverne i din farm fordeles over tid.

 • Planlæg fuld gennemsøgning mindre ofte.

 • Planlæg administrationsændringer, der kræver en fuld gennemsøgning, så de sker umiddelbart før den planlagte fulde gennemsøgning.

Du kan justere planerne efter installationsstarten baseret på ydeevnen for og kapaciteten af servere i farmen og de servere, der hoster indhold.

Toppen af siden

Overvejelser i forbindelse med planlægning af gennemsøgning for udbydere af delte tjenester (SSP'er)

Når du har identificeret indholdskilder i forbindelse med planlægning af installationsstart, skal du overveje planlægning for udbydere af delte tjenester (SSP'er). Indstillingerne for gennemsøgning på siderne til administration af delte tjenester for den pågældende SSP påvirker gennemsøgningen af alle indholdskilder i SSP'en. I de fleste organisationer bruges der kun én SSP til at gennemsøge og forespørge på alt indhold, så disse indstillinger gælder for alle indholdskilder i organisationen.

Under udrulningen opretter du SSP'er og opretter derefter indholdskilder for hver SSP. Under planlægningen kan det faktisk hjælpe at planlægge indholdskilder først. I et lille antal af tilfælde, hvor der er behov for flere SSP'er, kan planlægning af indholdskilder hjælpe med at identificere behovet for flere SSP'er. Planlægning af indholdskilder hjælper dig også med at identificere indhold, der kan drage fordel af gennemsøgningsregler eller nye filtyper.

SSP-indstillinger, der påvirker gennemsøgt indhold, omfatter:

 • Konfiguration af standardkontoen for adgang til indhold.

 • Konfiguration af gennemsøgningsregler for bestemte startadresser, der bruges af en af dine indholdskilder.

 • Herunder filtyper.

Planlægning af standardkonto for adgang til indhold

Standardkontoen for adgang til indhold er den konto, der bruges som standard ved gennemsøgning af indholdskilder. Denne konto vælges af SSP-administratoren under konfigurationen efter installationen. Standardkontoen for adgang til indhold skal have læseadgang til alt indhold, der gennemsøges, da indholdet ellers ikke gennemsøges og ikke vil være tilgængeligt under søgeforespørgsler. For individuelle websteder i en indholdskilde kan du bruge gennemsøgningsregler for at bruge en anden adgangskonto. Den bedste fremgangsmåde er at vælge en standardkonto for adgang til indhold, som har bred adgang til det meste af dit gennemsøgte indhold, og kun bruge andre adgangskonti, når sikkerhedsmæssige hensyn kræver separate konti. For hver indholdskilde, du planlægger, skal du identificere startadresser, der ikke kan tilgås af standardkontoen for adgang til indhold, og så skal du planlægge at tilføje adgangskonti for de pågældende startadresser. Administratorer kan konfigurere ekstra adgangskonti i gennemsøgningsregler for de relevante startadresser. Du kan få mere at vide om overvejelser i forbindelse med planlægning for adgangskonti i følgende afsnit om gennemsøgningsregler.

Planlægning af gennemsøgningsregler

Gennemsøgningsregler bruges til at begrænse det indhold, der gennemsøges, ud fra indholdskilder for at minimere brugen af serverressourcer og netværkstrafik og for at øge relevansen af søgeresultaterne. Gennemsøgningsregler gælder for alle indholdskilder samtidigt. Du opretter gennemsøgningsregler for at udelukke et bestemt websted eller en placering fra gennemsøgningen, for at konfigurere, hvordan et bestemt websted skal gennemsøges, eller for at ændre kontoen til gennemsøgning til at være forskellig fra standardkontoen for adgang til indhold.

Hver gennemsøgningsregel indeholder en URL-adresse eller et sæt af URL-adresser, der er repræsenteret af jokertegn, en inklusionsregel eller udeladelsesregel og en konto til gennemsøgning.

Du kan bruge udeladelsesregler for at undgå gennemsøgning af irrelevant indhold. Ofte er det meste af indholdet for en bestemt webstedsadresse relevant, men et bestemt underordnet websted eller et område af websteder er ikke. Ved at vælge en fokuseret kombination af startadresser og udeladelsesregler for gennemsøgning kan SSP-administratorer maksimere gennemsøgt indhold, mens de minimerer påvirkningen af gennemsøgningens ydeevne og størrelsen af indholdsdatabaser. Udeladelsesregler er især nyttige ved planlægning af startadresser til eksternt indhold, hvor påvirkningen af ressourceforbruget ikke styres af personer i din organisation.

Du kan bruge inklusionsregler for at medtage indhold for en bestemt URL-adresse eller et område af URL-adresser, med mulighed for at ændre, hvordan indholdet gennemsøges. Alle kombinationer af tre indstillinger for inklusionsregler er mulige:

 • Følg links og ikke indholdet på URL-adressen for startadressen. Denne indstilling er nyttig for websteder med links til relevant indhold, når den side, der indeholder linksene, indeholder irrelevante oplysninger.

 • Gennemsøg komplekse URL-adresser. Denne indstilling gennemsøger URL-adresser, der indeholder komplekse tegn. Afhængigt af webstedet kan disse URL-adresser have relevant eller irrelevant indhold. Da komplekse URL-adresser ofte omdirigerer til irrelevante websteder, er det en god ide kun at aktivere denne indstilling på websteder, hvor man ved, at det indhold, der er tilgængeligt fra komplekse URL-adresser, er relevant.

 • Gennemsøg indhold på SharePoint-websteder som HTTP.

Uanset om en gennemsøgningsregel medtager eller udelader indhold, har administratorerne mulighed for at ændre reglens konto til gennemsøgning. Standardkontoen for adgang til indhold bruges, medmindre der angives en anden konto i en gennemsøgningsregel. Den vigtigste grund til at bruge en anden konto til gennemsøgning for en gennemsøgningsregel er, at standardkontoen for adgang til indhold ikke har adgang til alle startadresser. For disse startadresser kan du oprette en gennemsøgningsregel og vælge en konto, der har adgang.

En god fremgangsmåde ved installationsstart er at bruge gennemsøgningsregler til at fokusere det gennemsøgte indhold på det, der mht. begreber og forretningsprocesser er mest relevant for din organisation, sådan som det er identificeret i informationsarkitekturen. Fordi gennemsøgning af indhold forbruger ressourcer og båndbredde, er det bedre at medtage en mindre indholdsmængde, som du ved, er relevant, end at medtage en større mængde af indhold, der kan være irrelevant. Efter installationsstarten, kan du gennemgå logfilerne for forespørgsler og gennemsøgning og justere indholdskilder og gennemsøgningsregler, så de bliver mere relevante og medtager mere indhold.

Planlægning af medtagelse af filtyper

Indhold gennemsøges kun, hvis det relevante filtypenavn findes på listen over filtyper, der skal medtages. Flere filtyper medtages automatisk under installationsstart. Når du planlægger indholdskilder i installationsstarten, er det en god ide at kontrollere, om der er noget overordnet indhold, der anvender filtyper, der ikke medtages. Hvis det er tilfældet, skal du tilføje disse indholdstyper. Hvis bestemte filtyper hovedsageligt indeholder irrelevant indhold, kan du vælge at slette inklusionen af den pågældende udvidelse, hvilket udelader filnavne, der har den pågældende filtypeudvidelse, fra gennemsøgninger.

Når du tilføjer filtyper, skal du også sikre dig, at du har et IFilter, der kan bruges til at gennemsøge filtypen. IFilters til forskellige filtyper fås fra tredjepartsleverandører, og hvis det er nødvendigt, kan softwareudviklere oprette IFilters til nye filtyper.

Toppen af siden

Overvejelser i forbindelse med planlægning af gennemsøgning for serverfarme

Ud over de indstillinger, der er konfigureret på SSP-niveauet, påvirker flere indstillinger, der administreres af serverfarmadministratorer, hvordan indholdskilder gennemsøges. Hav disse indstillinger med i overvejelserne ved planlægning af gennemsøgning.

Eksempler på indstillinger på farmniveau, der påvirker gennemsøgning:

 • Søgeindstillinger på farmniveau.

 • Virkningsregler for gennemsøgning.

 • Farmtjenester.

 • Delte tjenester til flere farminstallationer.

Planlægning af søgeindstillinger på farmniveau

Søgeindstillinger på farmniveau omfatter følgende indstillinger:

 • Kontaktmailadresse

 • Proxyindstillinger

 • Timeoutindstillinger

 • SSL-indstillinger

Kontaktmailadressen er adressen på den person, der skal kontaktes angående den påvirkning, der forårsages af gennemsøgningen af indholdskilder. Denne adresse vises i logfiler for administratorer af de servere, der indeholder startadresser, så disse administratorer kan kontakte en person, hvis gennemsøgningen påvirker deres ydeevne og båndbredde i for høj grad, eller hvis der opstår andre problemer. Kontaktmailadressen skal være på en person eller velovervåget alias, som har den fornødne ekspertise og tilgængelighed til hurtigt at kunne svare på anmodninger. Uanset om det indhold, der gennemsøges, lagres internt i organisationen eller ej, er hurtig svartid vigtig.

Proxyindstillinger omfatter den proxyserver, der skal bruges til gennemsøgning af indhold. Den proxyserver, der skal bruges, afhænger af din SharePoint-installations topologi og arkitekturen for andre servere i organisationen. Timeoutindstillingerne bruges til at begrænse den tid, søgeserveren venter, mens der oprettes forbindelse til andre tjenester. SSL-indstillingerne afgør, om der skal være nøjagtig overensstemmelse for et SSL-certifikat for at gennemsøge indhold.

Planlægning af virkningsregler for gennemsøgning

Du bruger virkningsregler for gennemsøgning til at administrere belastningen på gennemsøgte servere. Virkningsregler for gennemsøgning begrænser, hvor ofte du anmoder om dokumenter fra et websted i forbindelse med gennemsøgning, eller hvor mange dokumenter du anmoder om ad gangen.

For indhold inden for organisationen kan du koordinere med administratorer af andre websteder for at angive virkningsregler for gennemsøgning baseret på servernes ydeevne og kapacitet. For de fleste eksterne websteder er denne koordinering ikke muligt, så den bedste fremgangsmåde er at gennemsøge for lidt fremfor at gennemsøge for meget og risikere at miste adgangen til at gennemsøge det relevante indhold.

Under installationsstart skal du angive virkningsregler for gennemsøgning til at påvirke andre servere så lidt som muligt, mens du stadig gennemsøger nok indhold ofte nok til, at gennemsøgningen kan betale sig.

Du kan justere virkningsreglerne for gennemsøgning løbende baseret på dine erfaringer samt data fra gennemsøgningslogfiler.

Planlægning af flere serverfarminstallationer

Større organisationer planlægger ofte installationer med flere serverfarme af sikkerheds- eller arkitekturmæssige overvejelser. Eksempelvis kan en organisation bruge én farm til at producere indhold og en anden farm til publicering af indhold på internettet. Andre eksempler kan være en geografisk distribueret installation med farme for hvert større datterselskab eller en ekstra farm til et fortroligt eller følsomt projekt, der skal holdes adskilt fra andre projekter.

Hvis du har mere end én farm, skal du planlægge, hvordan delte tjenester konfigureres på tværs af farme. På programadministrationssiden for central administration for hver farm, kan du i sektionen Office SharePoint Server-delte tjenester vælge at tildele eller konfigurere delte tjenester mellem farme. Du kan konfigurere hver farm for at bruge én af tre indstillinger:

 • Denne farm deltager ikke i delte tjenester mellem farme    Farme, der anvender denne indstilling, deltager ikke i delte tjenester mellem farme, og de afhænger af de delte tjenester fra en SSP på den samme farm. Dette er den typiske konfiguration for små og mellemstore virksomheder, der har en lille installation med en enkelt serverfarm.

 • Denne farm udbyder delte tjenester til andre farme    Farme, der udbyder tjenester til andre farme, er designet til at administrere delte tjenester mellem farme i store organisationer og har typisk større kapacitet end farme for mindre afdelinger eller organisationer.

 • Denne farm henter delte tjenester fra andre farme    Farme, der henter delte tjenester, er typisk afdelingsfarme, der kører afdelingsbaserede portalwebsteder eller mindre forretningsprogrammer. Disse farme kan også have deres egne SSP'er, så når den centrale SSP ikke er tilgængelig, kan de bruge de tjenester, der er tilgængelige på den lokale farm.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×