Pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram i Microsoft Excel 2010, ved at ændre feltlayoutet data. Ved hjælp af pivottabellens feltliste, kan du tilføje, omarrangere eller fjerne felter for at vise data i en pivottabel eller et pivotdiagram nøjagtigt, som du ønsker.

Som standard opdateres de ændringer du foretager på pivottabelfeltlisten automatisk i rapportlayoutet. Hvis du vil forbedre ydeevnen, når du opnår adgang til en stor mængde eksterne data, kan du midlertidigt skifte til manuel opdatering.

I denne artikel

Arbejde med Feltliste for pivottabel

Føje felter til en pivottabel eller et pivotdiagram

Omarrangere felter i pivottabellen eller pivotdiagrammet

Fjerne felter fra den pivottabel eller et pivotdiagram

Skifte mellem automatiske og manuelle opdateringer af rapportens layout

Arbejde med pivottabelfeltlisten

Når du opretter en pivottabel, viser Excel pivottabelfeltlisten, så du kan føje felter til pivottabellen, omarrangere og flytte dem alt efter behov, eller fjerne dem fra pivottabellen. Som standard viser pivottabel feltlisten to afsnit:

 • Et feltafsnit øverst til at tilføje eller fjerne felter i pivottabellen

 • Et layoutafsnit nederst til at omarrangere og flytte felter

  Feltliste for pivottabel

Du kan forankre pivottabelfeltlisten i én af siderne i Excel-vinduet og ændre dens størrelse vandret. Du kan også ophæve forankringen af pivottabelfeltlisten, hvorefter du kan ændre dens størrelse både lodret og vandret.

Hvis du ikke ser pivottabelfeltlisten, skal du kontrollere, at du kan klikke et vilkårligt sted i pivottabellen.

Hvis du lukker pivottabellisten, kan du få den vist igen. Højreklik på pivottabellen, og klik derefter på Vis feltliste. Du kan også klikke på Feltliste på båndet (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Vis til en pivottabel; Pivottabelværktøjer, fanen Analysér, gruppen Vis/skjul til et pivotdiagram).

Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge i pivottabelfeltlisten, opdater pivottabellen eller pivotdiagrammet til at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, du har tilføjet siden den seneste handling (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Data ).

Sådan fungerer pivottabelfeltlistevisningen

Det er vigtigt at forstå, hvordan pivottabelfeltlisten fungerer, og de måder, som du kan arrangere forskellige typer felter, så du kan opnå de ønskede resultater, når du opretter feltlayout til en pivottabel eller et pivotdiagram.

Hvordan pivottabelfeltlisten fungerer

1. En ekstern datakilde indeholder strukturerede data, der er organiseret som ét eller flere felter (også kaldet kolonner), der vises i feltlisten.

2. Flyt et felt til rapportfiltret i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til rapportfiltret i pivottabellen.

3. Flyt et felt til kolonnenavneområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til kolonnenavneområdet i pivottabellen.

4. Flyt et felt til rækkenavneområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til rækkenavneområdet i pivottabellen.

5. Flyt et felt til værdiområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til værdiområdet i pivottabellen.

Retningslinjer for flytning af felter i pivottabelfeltlisten

Brug følgende retningslinjer til flytning af felterne Værdi, Navn og Dimension fra feltafsnittet til de fire rapportområder i layoutafsnittet, når du opretter et feltlayout.

 • Værdifelter    Hvis du kun markerer et afkrydsningsfelt for et numerisk felt, flyttes det som standard til værdiområdet.

 • Række- og kolonnefelter    Du kan kun føje et felt til enten områderne Rapportfilter, Rækkenavne eller Kolonnenavne, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang — f.eks. til områderne Rækkenavne og Kolonnenavne i layoutsektionen — fjernes feltet automatisk fra det originale område og placeres i det nye område.

 • Mål    I en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde er der ofte mange felter (eller målinger) organiseret i et hierarki af forskellige dimensioner, hierarkier og niveauer. Klik på Udvid Plusboks og skjule Minusfelt knapper, indtil du finder de felter, du vil.

  Du kan kun flytte hierarkier, attributter og navngivne sæt til områderne Rækkenavne, Kolonnenavne og Rapportfiltre.

  Du kan kun flytte mål, beregnede mål og KPI-indikatorer (Key Performance Indicator) til området Værdi.

Ændre pivottabelfeltlistevisningen

Pivottabelfeltlisten har fem forskellige visninger, der er designet og optimeret til forskellige typer pivottabelopgaver.

 1. Klik på knappen med feltlistevisningerne øverst på pivottabelfeltlisten for at ændre visningen.

  Knappen Vis pivottabelfeltliste

 2. Vælg en af følgende visninger på listen:

Feltsektioner og områdesektioner, stablet

Dette er standardvisningen, der er beregnet til et mindre antal felter.

Feltsektioner og områdesektioner, side om side

Denne visning er beregnet til at tilføje og fjerne felter, når der er mere end fire felter i hvert område.

Kun feltsektion

Denne visning er specielt beregnet til at tilføje og fjerne mange felter.

Kun områdesektion (2 x 2)

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Kun områdesektion (1 x 4)

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Tip!    I feltsektionen og områder sektion stablet og feltsektionen og områder sektion Side om Side, kan du justere bredden og højden af hver sektion ved at placere markøren på sektion skillelinje, indtil markøren ændres til en lodret dobbeltpil Lodret dobbeltpil eller vandret dobbeltpil Vandret dobbeltpil , ved at trække den dobbelte pil op eller ned eller til venstre eller højre til det ønskede sted , og klik derefter enten klikke på den dobbelte pil eller trykke på ENTER.

Toppen af siden

Føje felter til en pivottabel eller et pivotdiagram

Når du opretter en pivottabel eller et pivotdiagram, er du klar til at tilføje de felter, der indeholder de data, du vil have vist i rapporten. Du vælger normalt et felt til hvert område i layoutsektionen. Hvis du vil se forskellige værdier til et bestemt felt, kan du også føje flere kopier af et felt til området Værdier.

Hvis pivottabellen er forbundet med en ekstern datakilde, der indeholder en masse data, kan du filtrere ét eller flere felter, før du føjer felter til rapporten. Dette kan bidrage til at reducere den tid, det tager at opdatere rapporten.

Tilføj de felter, du vil have vist

På pivottabelfeltlisten kan du føje felter til pivottabellen eller pivotdiagrammet ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil placere et felt i et tildelt område i layoutsektionen i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det ønskede felt. Du kan derefter omarrangere felter senere efter behov.

  Bemærk!    Som standard ikke-numeriske felter føjes til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området værdier og behandling af OLAP (Online Analytical) dato og klokkeslætshierarkier føjes til området Kolonnenavne.

 • Hvis du vil placere et felt i et bestemt område i layoutsektionen, i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, skal du højreklikke på feltnavnet og derefter klikke på Føj til rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn eller Føj til værdier.

 • Hvis du vil trække et felt til et område i layoutsektionen i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, klikke på og holde nede på et felt, og derefter trække det fra feltsektionen til den ønskede layoutsektion.

Føje flere kopier af et felt til området Værdier

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - OLAP Online Analytical Processing-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. På pivottabelfeltlisten i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport skal du klikke på og holde nede på et felt og derefter trække det til området Værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 for at oprette så mange kopier af dette felt, som du ønsker at få vist i området Værdi.

 3. I pivottabellen kan du ændre summeringsfunktionen eller den brugerdefinerede beregning, du vil have i hver kopi af feltet.

  Tip!    Du kan også ændre navnet på de kopierede felter efter behov i pivottabellen.

Noter    

 • Når du føjer to eller flere felter til området Værdier, uanset om de er kopier af det samme felt eller forskellige felter, føjer feltlisten automatisk et værdikolonnenavn til området Værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltplaceringer op og ned i området Værdier. Du kan også flytte området Værdikolonnenavn til områderne Kolonnenavne eller Rækkenavne. Du kan imidlertid ikke flytte området Værdikolonnenavn til Rapportfiltre.

 • Du kan kun føje et felt til et af områderne Rapportfilter, Rækkeetiketter eller Kolonneetiketter én gang, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang – f.eks. til områderne Rækkeetiketter og Kolonneetiketter i layoutsektionen – fjernes feltet automatisk fra det oprindelige område og placeres i det nye område.

 • En anden måde at føje det samme felt til området Værdier er ved hjælp af en formel (kaldes også en beregnet kolonne), der bruger det samme felt i formlen.

Filtrer data, inden du tilføjer felter

 • Placér markøren over et feltnavn på pivottabelfeltlisten i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, og klik derefter på filtrets rullepil ved siden af feltnavnet.

  Vælg de ønskede filterindstillinger i menuen Filter.

Toppen af siden

Omarrangere felter i pivottabel eller pivotdiagram

Du kan omarrangere eksisterende felter eller omplacere dem ved at bruge ét af de fire områder nederst i layoutafsnittet på pivottabelfeltlisten:

Pivottabel

Beskrivelse

Værdier

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Rækkeetiketter

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Kolonnenavne

Bruges til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i kolonnen umiddelbart over den.

Rapportfilter

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Pivotdiagram

Beskrivelse

Værdier

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Aksefelt (kategorier)

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

Forklaringsfelter (serie)

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

Rapportfilter

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Du kan omarrangere felter i en pivottabel ved at klikke på feltnavnet i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flyt op

Flytter feltet én position op i området.

Flyt ned

Flytter feltet én position ned i området.

Flyt til start

Flytter feltet til starten af området.

Flyt til slutning

Flytter feltet til slutningen af området.

Flyt til rapportfilter

Flytter feltet til området Rapportfilter.

Flyt til rækkenavne

Flytter feltet til området Rækkenavne.

Flyt til kolonnenavne

Flytter feltet til området Kolonnenavne.

Flyt til værdier

Flytter feltet til området Værdier.

Værdifeltindstillinger,Feltindstillinger

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om hver indstilling, skal du klikke på Hjælp knappen knapflade øverst i dialogboksen.

Tip!    Du kan også klikke og holde på et feltnavn og derefter trække feltet mellem felt- og layoutafsnittene og mellem de forskellige områder.

Toppen af siden

Fjerne felter fra pivottabel eller pivotdiagram

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne et felt fra pivottabelfeltlisten:

 • Markér afkrydsningsfeltet ud for det felt, du vil fjerne, i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport.

  Bemærk!    Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

 • I et layoutområde skal du klikke på det felt, du vil fjerne og derefter klikke på Fjern felt.

 • Du kan også klikke og holde nede på det felt, du vil fjerne, i layoutområdet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

Toppen af siden

Skifte mellem automatisk og manuel opdatering af rapportlayoutet

Som standard opdateres de ændringer du foretager på pivottabelfeltlisten automatisk i rapportlayoutet. Hvis du vil forbedre ydeevnen, når du opnår adgang til en stor mængde eksterne data, kan du midlertidigt skifte til manuel opdatering. Med manuel opdatering kan du hurtigt tilføje, flytte og fjerne felter på pivottabelfeltlisten. Du kan imidlertid ikke bruge rapporten, før du skifter tilbage til automatisk opdatering.

 1. Du aktiverer manuel opdatering nederst på pivottabelfeltlisten ved at markere afkrydsningsfeltet Udskyd opdatering af layout.

  Advarsel!    Hvis du har indstillet rapportlayout til manuel opdatering, vil lukning af pivottabelfeltlisten, ændring til visningen Kun felter eller afslutning af Excel kassere alle ubekræftede layoutændringer, du har foretaget i pivottabellen.

 2. Foretag ændringer til feltlayout på pivottabelfeltlisten, og klik derefter på Opdatér for at opdatere layoutet manuelt i pivottabellen.

 3. Når du er færdig med at ændre rapportlayoutet i feltlisten, skal du markere afkrydsningsfeltet Udskyd opdatering af layout for at vende tilbage til automatisk opdatering.

Bemærk!    En pivottabel starter med automatisk opdatering, hver gang den åbnes.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×