Pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har oprettet en pivottabel- eller pivotdiagramrapport, skal du bruge pivottabelfeltlisten til at tilføje felter. Hvis du vil redigere en pivottabel- eller pivotdiagramrapport, skal du bruge feltlisten til at omarrangere og fjerne felter. Som standard vises pivottabelfeltlisten med to sektioner: en feltsektion øverst til at tilføje og fjerne felter og en layoutsektion nederst til at omarrangere og flytte felter. Du kan forankre pivottabelfeltlisten i én af vinduets sider og ændre dens størrelse vandret. Du kan også ophæve forankringen af pivottabelfeltlisten, hvorefter du kan ændre dens størrelse både lodret og vandret.

Bemærkninger: 

 • Hvis du ikke kan se pivottabelfeltlisten, skal du sørge for at klikke på pivottabel- eller pivotdiagramrapporten. Hvis pivottabelfeltlisten for en pivottabelrapport stadig ikke vises, skal du klikke på Feltliste i gruppen Vis/skjul under fanen Indstillinger. For en pivotdiagramrapport skal du klikke på Feltliste i gruppen Data under fanen Analyser.

 • Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge, på feltlisten, skal du opdatere pivottabel- eller pivotdiagramrapporten for at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, som du har tilføjet siden sidste handling.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om Feltliste for pivottabel

Tilføje felter

Kopiere felter

Omarrangere felter

Fjerne felter

Ændre visningen pivottabelfeltlisten

Filtrere data, før du tilføjer til rapporten

Skifte mellem automatisk eller manuel opdatering af rapportens layout

Lære om pivottabelfeltlisten

Det er vigtigt at forstå, hvordan pivottabelfeltlisten fungerer, og de måder, som du kan arrangere forskellige typer felter, så du kan opnå de ønskede resultater, når du udformer en pivottabel- eller pivotdiagramrapport.

Sådan fungerer pivottabelfeltlistevisningen

Hvordan pivottabelfeltlisten fungerer

1. En ekstern datakilde indeholder strukturerede data, der er organiseret som ét eller flere felter (også kaldet kolonner), der vises i feltlisten.

2. Flyt et felt til rapportfiltret i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til rapportfiltret i pivottabellen.

3. Flyt et felt til kolonnenavneområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til kolonnenavneområdet i pivottabellen.

4. Flyt et felt til rækkenavneområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til rækkenavneområdet i pivottabellen.

5. Flyt et felt til værdiområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til værdiområdet i pivottabelrapporten.

Retningslinjer for flytning af felter til de fire rapportområder

Her følger retningslinjer for flytning af felterne Værdi, Navn og Dimension fra feltafsnittet til de fire områder i layoutafsnittet.

Værdifelter   

 • Hvis du blot vælge et afkrydsningsfelt for et numerisk felt, er det standardområde, flyttes den til området værdier.

Række-og kolonnefelter   

 • Hvis et felt allerede findes i området Rækkeetiketter, Kolonneetiketter eller Rapportfiltre, og feltet føjes til ét af disse områder igen, skifter feltet placering, når det flyttes til det samme område, men feltet skifter retning, når det flyttes til et andet område.

Mål   

 • I en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde er der ofte mange felter (eller målinger) organiseret i et hierarki af forskellige dimensioner, hierarkier og niveauer. Klik på Udvid Plusboks og skjule Minusfelt knapper, indtil du finder de felter, du vil.

 • Du kan kun flytte hierarkier, attributter og navngivne sæt til områderne Rækkeetiketter, Kolonneetiketter og Rapportfiltre.

 • Du kan kun flytte mål, beregnede mål og KPI-indikatorer (Key Performance Indicator) til området Værdi.

Toppen af siden

Tilføje felter

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder for at føje felter til rapporten:

  • Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltafsnittet. Feltet er placeret i et standardområde i layoutafsnittet, men du kan omarrangere felterne, hvis du vil.

   Som standard føjes ikke-numeriske felter til området Rækkeetiketter, numeriske felter føjes til området Værdier, og OLAP-data og tidshierarkier føjes til området Kolonneetiketter.

  • Højreklik på feltnavnet, og vælg derefter den relevante kommando, Føj til rapportfilter, Føj til kolonneetiket, Føj til rækkeetiketter og Føj til værdier, for at placere feltet i en bestemt del af layoutafsnittet.

   Tip: Du kan også klikke på og holde et feltnavn og derefter trække feltet mellem feltsektion og et område i layoutsektionen.

Toppen af siden

Kopiere felter

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke-OLAP-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. Klik på og holde et feltnavn i feltsektionen, og træk derefter feltet til området værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 lige så mange gange, som du vil kopiere feltet.

 3. I hvert kopieret felt kan du ændre sumfunktionen eller den tilpassede beregning på den ønskede måde.

  Bemærkninger: 

  • Når du tilføjer to eller flere felter til området værdier, uanset om de er kopier af det samme eller forskellige felter, tilføjes feltlisten automatisk et værdier i kolonnen navn i området værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltet stillinger op og ned i området værdier. Selv kan du flytte etiketten værdier i kolonnen til kolonneområdet etiketter eller række etiketter områder. Du kan ikke dog flytte værdier i kolonnen navn til området filtre.

  • Du kan føje et felt kun én gang til enten rapportfilter, rækkenavne eller kolonnenavne områder, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du forsøger at tilføje det samme felt mere end én gang – for eksempel etiketter områder i layoutsektionen til den rækkeetiketter og kolonnen – feltet automatisk er fjernet fra det oprindelige område og placerer i det nye område.

  • Der er en anden måde at tilføje det samme felt til området værdier ved hjælp af en formel (også kaldet en beregnet kolonne), der bruger det samme felt i formlen.

  • Du kan ikke tilføje det samme felt mere end én gang i en pivottabelrapport, der er baseret på en OLAP-datakilde.

Toppen af siden

Omarrangere felter

Du kan omarrangere eksisterende felter eller omplacere dem ved at bruge ét af de fire områder nederst i layoutafsnittet:

Pivottabelrapport

Beskrivelse

Pivotdiagram

Beskrivelse

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Rækkenavne    

Bruges til at vise felter som rækker i siden af rapporten. En lavere placeret række er indlejret i rækken umiddelbart over den.

Aksefelt (kategorier)    

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

Kolonnenavne    

Bruges til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i kolonnen umiddelbart over den.

Etiketter for forklaringsfelter (serie)   

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

Rapportfilter    

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Rapportfilter    

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

 • Du kan omarrangere felter ved at klikke på feltnavnet i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flytte op   

Flytter feltet én position op i området.

Flytte ned   

Flytter feltet én position ned i området.

Flytte til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flytte til slutningen   

Flytter feltet til slutningen af området.

Flytte til rapportfilter   

Flytter feltet til området Rapportfilter.

Flytte til rækkenavne   

Flytter feltet til området Rækkeetiketter.

Flytte til kolonnenavne   

Flytter feltet til området Kolonneetiketter.

Flytte til værdier   

Flytter feltet til området Værdier.

Værdifeltindstillinger, Feltindstillinger   

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om hver indstilling, skal du klikke på Hjælp knappen knapflade øverst i dialogboksen.

Tip: Du kan også klikke og holde på et feltnavn og derefter trække feltet mellem felt- og layoutafsnittene og mellem de forskellige områder.

Toppen af siden

Fjerne felter

 • Hvis du vil fjerne et felt, skal du klikke på feltnavnet i ét af layoutområderne og derefter klikke på Fjern felt eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltafsnittet.

  Tip: Du kan også klikke og holde på et feltnavn i layoutafsnittet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

  Bemærk: Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt i feltafsnittet, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

Toppen af siden

Skifte pivottabelfeltlistevisning

Pivottabelfeltlisten har fem forskellige visninger, der er designet og optimeret til forskellige typer pivottabelopgaver.

 • Du ændrer visning ved at klikke på knappen Vis øverst på pivottabelfeltlisten og vælge en af følgende:

Feltsektionen og Områdesektionen stablede   

Dette er standardvisningen, der er beregnet til et mindre antal felter.

Feltsektionen og områder sektion Side om Side   

Denne visning er beregnet til at tilføje og fjerne felter, når der er mere end fire felter i hvert område.

Kun felter   

Denne visning er specielt beregnet til at tilføje og fjerne mange felter.

Områdesektionen kun (2 af 2)   

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Områdesektionen kun (1 x 4)   

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Tip: I feltsektionen og områder sektion stablet og feltsektionen og områder sektion Side om Side, kan du justere bredden og højden af hver sektion ved at holde musen over sektion skillelinje, indtil markøren ændres til en lodret dobbeltpil Lodret dobbeltpil eller vandret dobbeltpil Vandret dobbeltpil , ved at trække den dobbelte pil op eller ned eller til venstre eller højre til det ønskede sted , og klik derefter enten ved at klikke på dobbeltpilen eller ved at trykke på ENTER.

Toppen af siden

Filtrere data, før de føjes til rapporten

Hvis pivottabelrapporten er forbundet med en ekstern datakilde, der indeholder en masse data, kan du filtrere ét eller flere felter, før du føjer felter til rapporten. Dette kan bidrage til at reducere den tid, det tager at opdatere rapporten.

Toppen af siden

Skifte mellem automatisk og manuel opdatering af rapportlayoutet

Som standard opdateres rapportlayoutet automatisk, hver gang du foretager en ændring på pivottabelfeltlisten. Hvis du vil forbedre ydeevnen, når du opnår adgang til en stor mængde eksterne data, kan du skifte til manuel opdatering. Når du skifter til manuel opdatering, kan du ikke bruge rapporten, før du skifter til automatisk opdatering igen. Du kan dog hurtigt tilføje og fjerne felter og flytte felter fra feltafsnittet til layoutafsnittet og derefter skifte tilbage til automatisk opdatering for at få vist dine resultater.

Hvis du har indstillet rapportlayout til manuel opdatering, lukke pivottabelfeltlisten, sletter ændring til felter kun visning eller afslutte Excel alle layoutændringer,, du har foretaget til pivottabellen uden bekræftelse.

 • Du aktiverer eller deaktiverer manuel opdatering af pivottabelrapporten ved henholdsvis at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Udskyd opdatering af layout nederst på pivottabelfeltlisten.

 • Når du er færdig med at ændre rapportlayoutet i feltlisten, skal du klikke på Opdater for at få vist layoutet i pivottabelrapporten.

Bemærk: En pivottabelrapport starter med automatisk opdatering, hver gang den åbnes.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×