Pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter en pivottabel eller pivotdiagram, kan du bruge pivottabelfeltlisten til at tilføje felter. Hvis du vil ændre en pivottabel eller et pivotdiagram-rapport, skal du bruge feltlisten til at omarrangere og fjerne felter. Som standard pivottabelfeltlisten vises to sektioner: en feltsektion øverst til at tilføje og fjerne felter og en layoutsektionen nederst til at omarrangere og flytte felter. Du kan forankre pivottabelfeltlisten på begge sider af vinduet og tilpasse størrelsen vandret. Du kan også Ophæv forankring pivottabelfeltlisten, hvilket betyder, kan du tilpasse størrelsen både lodret og vandret.

Bemærkninger: 

 • Hvis du ikke kan se pivottabelfeltlisten, skal du sørge for at klikke på pivottabel- eller pivotdiagramrapporten. Hvis pivottabelfeltlisten for en pivottabelrapport stadig ikke vises, skal du klikke på Feltliste i gruppen Vis/skjul under fanen Indstillinger. For en pivotdiagramrapport skal du klikke på Feltliste i gruppen Data under fanen Analyser.

 • Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge, på feltlisten, skal du opdatere pivottabel- eller pivotdiagramrapporten for at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, som du har tilføjet siden sidste handling.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om pivottabelfeltlisten

Tilføje felter

Kopiere felter

Omarrangere felter

Fjerne felter

Skifte pivottabelfeltlistevisning

Filtrere data, før du tilføjer til rapporten

Skifte mellem automatisk og manuel opdatering af rapportlayoutet

Lære om pivottabelfeltlisten

Det er vigtigt at forstå, hvordan pivottabelfeltlisten fungerer, og de måder, som du kan arrangere forskellige typer felter, så du kan opnå de ønskede resultater, når du udformer en pivottabel- eller pivotdiagramrapport.

Sådan fungerer pivottabelfeltlistevisningen

Sådan fungerer pivottabelfeltlistevisningen

1. En ekstern datakilde indeholder strukturerede data, der er organiseret som ét eller flere felter (også kaldet kolonner), der vises i feltlisten.

2. Flyt et felt til rapportfiltret i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til rapportfiltret i pivottabellen.

3. Flyt et felt til kolonnenavneområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til kolonnenavneområdet i pivottabellen.

4. Flyt et felt til rækkenavneområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til rækkenavneområdet i pivottabellen.

5. Flyt et felt til værdiområdet i feltlisten. Derved flyttes feltet samtidigt til værdiområdet i pivottabelrapporten.

Retningslinjer for flytning af felter til de fire rapportområder

Følgende er nogle retningslinjer for flytning af værdi, navn og Dimension felter fra feltsektionen til de fire områderne i layoutsektionen.

Værdifelter   

 • Hvis du blot vælge et afkrydsningsfelt for et numerisk felt, er det standardområde, flyttes den til området værdier.

Række- og kolonnefelter   

 • Hvis et felt er allerede i en rækkenavne, føjes kolonneoverskrifter, eller rapportfiltre område og den til en af disse områder igen, skifter det placering, når den flyttes til det samme område, men ændres retning, når den flyttes til et andet område.

Mål   

 • I en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde er der ofte mange felter (eller målinger) organiseret i et hierarki af forskellige dimensioner, hierarkier og niveauer. Klik på Udvid Plusboks og skjule Minusfelt knapper, indtil du finder de felter, du vil.

 • Du kan kun flytte hierarkier, attributter og navngivne sæt til områderne Rækkeetiketter, Kolonneetiketter og Rapportfiltre.

 • Du kan kun flytte mål, beregnede mål og KPI-indikatorer (Key Performance Indicator) til området Værdi.

Toppen af siden

Tilføje felter

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder for at føje felter til rapporten:

  • Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltafsnittet. Feltet er placeret i et standardområde i layoutafsnittet, men du kan omarrangere felterne, hvis du vil.

   Som standard ikke-numeriske felter føjes til området rækkenavne, numeriske felter føjes til området værdier og OLAP-hierarkier for dato og klokkeslæt føjes til området kolonnenavne.

  • Højreklik på feltnavnet, og vælg derefter den relevante kommando, Føj til rapportfilter, Føj til kolonneetiket, Føj til rækkeetiketter og Føj til værdier, for at placere feltet i en bestemt del af layoutafsnittet.

   Tip: Du kan også klikke på og holde et feltnavn og derefter trække feltet mellem feltsektion og et område i layoutsektionen.

Toppen af siden

Kopiere felter

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke-OLAP-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. Klik på og hold markøren på et feltnavn i feltsektionen, og træk derefter feltet til området Værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 lige så mange gange, som du vil kopiere feltet.

 3. I hvert kopieret felt kan du ændre sumfunktionen eller den tilpassede beregning på den ønskede måde.

  Bemærkninger: 

  • Når du tilføjer to eller flere felter til området værdier, uanset om de er kopier af det samme eller forskellige felter, tilføjes feltlisten automatisk et værdier i kolonnen navn i området værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltet stillinger op og ned i området værdier. Selv kan du flytte etiketten værdier i kolonnen til kolonneområdet etiketter eller række etiketter områder. Du kan dog flytte etiketten værdier i kolonnen til området rapportfiltre.

  • Du kan føje et felt kun én gang til enten rapportfilter, rækkenavne eller kolonnenavne områder, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du forsøger at tilføje det samme felt mere end én gang – for eksempel etiketter områder i layoutsektionen til den rækkeetiketter og kolonnen – feltet automatisk er fjernet fra det oprindelige område og placerer i det nye område.

  • En anden måde at føje det samme felt til området Værdier er ved hjælp af en formel (kaldes også en beregnet kolonne), der bruger det samme felt i formlen.

  • Du kan ikke tilføje det samme felt mere end én gang i en pivottabelrapport, der er baseret på en OLAP-datakilde.

Toppen af siden

Omarrangere felter

Du kan omarrangere eksisterende felter eller omplacere dem ved at bruge ét af de fire områder nederst i layoutafsnittet:

Pivottabelrapport

Beskrivelse

Pivotdiagram

Beskrivelse

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Værdier   

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Rækkeetiketter   

Bruge til at få vist felter som rækker sidefaner i siden af rapporten. En lavere placeret række er indlejret i en anden række umiddelbart over den.

Aksefelt (kategorier)   

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

Kolonneetiketter   

Bruge til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i en anden kolonne umiddelbart over den.

Etiketter for forklaringsfelter (serie)   

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

Rapportfilter   

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Rapportfilter   

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

 • Du kan omarrangere felter ved at klikke på feltnavnet i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flyt op   

Flytter feltet én position op i området.

Flyt ned   

Flytter feltet én position ned i området.

Flyt til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flytte til slutningen   

Flytter feltet til slutningen af området.

Flyt til rapportfilter   

Flytter feltet til området Rapportfilter.

Flyt til rækkeetiketter   

Flytter feltet til området Rækkeetiketter.

Flyt til kolonneetiketter   

Flytter feltet til området Kolonneetiketter.

Flyt til værdier   

Flytter feltet til området værdier.

Værdifeltindstillinger, Feltindstillinger   

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om hver indstilling, skal du klikke på Hjælp knappen knapflade øverst i dialogboksen.

Tip: Du kan også klikke på og holde et feltnavn og derefter trække feltet mellem sektionerne felt og layout og mellem de forskellige områder.

Toppen af siden

Fjerne felter

 • Hvis du vil fjerne et felt, skal du klikke på feltnavnet i en af områderne, layout, og derefter klikke på Fjern felt eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hver feltnavnet i feltsektionen.

  Tip: Du kan også klikke og holde på et feltnavn i layoutafsnittet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

  Bemærk: Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt i feltafsnittet, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

Toppen af siden

Skifte pivottabelfeltlistevisning

Pivottabelfeltlisten har fem forskellige visninger, der er designet og optimeret til forskellige typer pivottabelopgaver.

 • Du ændrer visning ved at klikke på knappen Vis øverst på pivottabelfeltlisten og vælge en af følgende:

Feltsektionen og Områdesektionen stablede   

Dette er standardvisningen, der er beregnet til et mindre antal felter.

Feltsektionen og områder sektion Side om Side   

Denne visning er beregnet til at tilføje og fjerne felter, når der er mere end fire felter i hvert område.

Kun felter   

Denne visning er specielt beregnet til at tilføje og fjerne mange felter.

Områdesektionen kun (2 af 2)   

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Områdesektionen kun (1 x 4)   

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Tip: I feltsektionen og områder sektion stablet og feltsektionen og områder sektion Side om Side, kan du justere bredden og højden af hver sektion ved at holde musen over sektion skillelinje, indtil markøren ændres til en lodret dobbeltpil Lodret dobbeltpil eller vandret dobbeltpil Vandret dobbeltpil , ved at trække den dobbelte pil op eller ned eller til venstre eller højre til det ønskede sted , og klik derefter enten ved at klikke på dobbeltpilen eller ved at trykke på ENTER.

Toppen af siden

Filtrere data, før du tilføjer til rapporten

Hvis pivottabelrapporten er forbundet med en ekstern datakilde, der indeholder en masse data, kan du filtrere ét eller flere felter, før du føjer felter til rapporten. Dette kan bidrage til at reducere den tid, det tager at opdatere rapporten.

Toppen af siden

Skifte mellem automatisk og manuel opdatering af rapportlayoutet

Som standard opdateres hver gang, du foretager en ændring i pivottabelfeltlisten, rapportlayout automatisk. For at forbedre ydeevnen, når du får adgang til en stor mængde eksterne data, kan du skifte til manuel opdatering. Når du skifter til manuel opdatering, kan du ikke bruge rapporten, før du skifter til automatisk opdatering. Dog kan du hurtigt vil tilføje, flytte, og fjerne felter fra feltsektionen til layoutsektionen og derefter skifte tilbage til automatisk opdatering for at få vist dine resultater.

Hvis du indstiller rapportens layout til manuel opdatering, lukke pivottabelfeltlisten, sletter ændring til felter kun visning eller afslutte Excel alle layoutændringer,, du har foretaget til pivottabellen uden bekræftelse.

 • Du aktiverer eller deaktiverer manuel opdatering af pivottabelrapporten ved henholdsvis at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Udskyd opdatering af layout nederst på pivottabelfeltlisten.

 • Når du er færdig med at ændre rapportens layout på listen, skal du klikke på Opdater for at se layoutet i pivottabellen.

Bemærk: En pivottabelrapport starter med automatisk opdatering, hver gang den åbnes.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×