PerformancePoint-planlægningsfunktioner

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 med Service Pack 3 (SP3) indeholder robuste planlægningsfunktioner, der giver organisationer mulighed at udføre planlægning, budgettering og prognosticering. Planlægningsfunktioner er tilgængelige via PerformancePoint Planning Server, og to programmer: PerformancePoint-forretningsplanlægningsmodel og tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel. Opdateringer til Planning Server er også inkluderet i SP2. Du kan finde flere oplysninger om Planning Server i PPS 2007 PerformancePoint Server på TechNet.

Analytikere bruger Forretningsplanlægningsmodel til at definere, redigere og vedligeholde logiske forretningsmodeller, der er integreret med forretningsregler, arbejdsprocesser og virksomhedsdata. Virksomhedsmedarbejdere bruger tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel til at interagere med og løbende bidrage til forretningsprocesserne i planlægning, budgettering og prognosticering i det velkendte miljø i Microsoft Office Excel-miljø. De kan opbygge, tilpasse og dele produktionskvalitetsrapporter fra Excel, mens de er tilsluttet en sikker og centralt styret server.

Planning Server gemmer alle forretningsmodeller, procesdefinitioner, data og metadata for organisationen. Dette sikrer, at ensartede data og processer er tilgængelige for mange forskellige brugere.

Nyheder i SP3?

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 med Service Pack 3 (SP3) indeholder følgende ændringer og tilføjelser til PerformancePoint Planning-komponenter:

Tilføjelse/ændring

Beskrivelse

Understøttelse af linjeelementdetaljer

Med tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel kan du nu tilføje linjeelementdetaljer i en celle i en tildelingsmatrix. Dette giver dig mulighed at angive flere oplysninger for en enkelt celle.

Som eksempel kan "Kursus for fastansatte" og "Kursus for timelønnede" være linjeelementdetaljer for linjeelementet "Kursus". Værdierne af linjeelementdetaljerne svarer altid til værdien i det overordnede linjeelement.

PerformancePoint-planlægningsserver

Planning Server leverer infrastrukturen til planlægningsfunktionerne i PerformancePoint Planning. Planning Server er bygget på Microsoft SQL Server 2005-baserede databaser og SQL Server 2005 Analysis Services. Planning Server administrerer data, forretningsmetadata, forretningsregler og logik, dimensionale visninger, formularer og proceskontrol og sikkerhed centralt.

Planning Server garanterer en ensartet og rettidig visning i en virksomheden ved hjælp af data fra flere forskellige eksisterende systemer uden at ændre disse systemer. Virksomhedsanalytikere kan få adgang til data fra Planning Server via Forretningsplanlægningsmodel. Analytikere kan også oprette modelwebsteder, datatilknytninger og programmer og derefter definere roller til bidragydere. Bidragydere får adgang til deres tildelinger gennem tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel.

Du kan læse mere om Planning Server på Microsoft TechNet.

PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel

Forretningsplanlægningsmodel giver forretningsanalytikere mulighed for at oprette forretningsmodeller, der er integreret med forretningsregler og processer, tilknyttede data og de datadimensioner, der organiserer dataene. Du kan bruge disse modeller og de tilhørende forretningsdimensioner til at udføre kompleks planlægning, budgettering, prognosticering og konsolideringen. Forretningsplanlægningsmodel kører lokalt på hver brugers computer, men alle modeller og skemaer lagres i Planning Server.

Du kan bruge Forretningsplanlægningsmodel til at udføre følgende opgaver:

  • Oprette brugerdefinerede forretningsmodeller: Opbygge modeller, der afspejler den måde, du administrerer din virksomhed på. Hver model er entydigt tilknyttet sin egen multidimensionelle kube, der indeholder alle de data og metadata, der kræves af modellen. Modeller indeholder også et entydig sæt forretningsregler og logik, brugerdefinerede arbejdsprocesser og lokalt tildelt sikkerhed i forbindelse med disse abejdsprocesfunktioner.

  • Opret forretningsregler fra skabeloner, eller skriv dine egne: Forretningsplanlægningsmodel indeholder adskillige skabeloner til forretningsregler. Du kan bruge disse skabeloner til hurtigt at definere logik til forretningsmæssige standardberegninger, f.eks. afskrivning, afvigelser over angivne perioder, nutidsværdi, tildelinger og afkast.

  • Du kan udføre valutakonvertering og konsolideringer til finansiel rapportering: Planlægning understøtter også administration og den finansielle GAA-konsolideringsproces med forskellige valutakonverteringer, interne elimineringer og afstemninger og fordelinger til forskellige lag.

  • Definer data dimensioner, der afspejler din virksomhed: Forretningsplanlægningsmodel definerer automatisk en samling af ofte anvendte datadimensioner, når du opretter et program. Du kan desuden angive brugerdefinerede dimensioner, der afspejler din organisation. Der er f.eks. foruddefineret en kontodimension, men din virksomhed skal muligvis bruge en produktdimension. Hver dimension kan indeholde medlemmer, og definere hierarkier med medlemssæt.

  • Oprette procesarbejdsprocesser: Du kan definere processer i Forretningsplanlægningsmodel og køre disse processer efter de tidsplaner og cyklusser, du angiver. Du kan f.ek. definere en budgetproces, der opretter tildelinger, der er baseret på en fast stigning i det foregående år, og derefter oprette formularer til dataindtastningsformularer, som individuelle enheds ledere kan bruge til at indtaste oplysninger. Endelig kan du tildele et sæt af korrekturlæsere til at godkende og sende input.

Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel

Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel tilføjer kommandoer og funktioner til Microsoft Office Excel. Du kan bruge det til at udføre forskellige rapporterings- og dataindtastningsopgaver. Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel understøtter redigering i rapporter, dataindtastning og afsendelse samt dataprocessen.

Det gør det muligt for virksomheder at udgive liverapporter fra Excel til SQL Server 2005 Reporting Services og Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0, og dermed sikres en ensartet oplevelse for alle rapportbrugere.

Brugerne kan arbejde med tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel, når det er forbundet til Planning Server eller offline.

Brug tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel til at udføre følgende opgaver:

  • Oprette finansielle rapporter eller brugerdefinerede rapporter, der er specifikke for din organisation: Du kan oprette rapporter på to måder i tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel. Du kan hurtigt opbygge finansielle rapporter ved hjælp af en af de foruddefinerede skabeloner i en trinvis guide. Derudover kan du oprette brugerdefinerede rapporter eller ad hoc-rapporter. Du kan eksportere rapporter til SQL Server 2005 Reporting Services.

  • Analysere forretningsmodeller: Du kan hente og få vist data fra Planning Server-modeller i et regneark. Du kan bruge dataene til at pivotere, filtrere eller rulle gennem data i en tildeling. Du kan også formatere og arrangere dataene, som du vil, i Excels gittermiljø. Desuden kan du udføre "Hvad nu hvis"-beregninger for at analysere, hvordan beregninger ville se ud med forskelligt input.

  • Angive og sende data: Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel integrerer Planning Server-systemet. Dette giver dig mulighed at arbejde med data i Excel og sende data til Planning Server-modeller.

  • Samarbejde: Gennem dataindtastning kan brugere samarbejde ved at sende, gennemse, godkende eller afvise data i tildelinger. Ved gennemgang eller redigering af tildelinger kan brugere også føje anmærkninger til celler. Ved hjælp af nogle af de indbyggede funktioner i Excel, kan brugerne også tilføje diagrammer og beregninger for at beskrive tildelingen.

  • Køre serverjob: Du kan oprette og starte job, som er automatiserede opgaver, der udføres af systemet. Når du har oprettet en job, kan du starte det fra tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel for at udføre opgaver som f.eks. køre regelsæt eller sende meddelelser.

Bemærk:  Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel bruger .NET Framework. SOAP-anmodninger bruges til at få adgang til PerformancePoint Planning-webtjenesteserveren. Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel bruger også ADOMD.NET forespørge kuber efter PerformancePoint Planning-modeller, til at prognosticere alyse (Hvad nu hvis-analyser) og til offline-kubegenerering.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×