PROCENTPLADS.UDELAD, funktionen

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge eksklusive) for datasættet.

Syntaks

PROCENTPLADS.UDELAD(matrix;x;[betydning])

Syntaksen for funktionen PROCENTPLADS.UDELAD har følgende argumenter:

  • Matrix     Påkrævet. Matrixen med de numeriske værdier, der definerer den relative placering.

  • X     Påkrævet. Den værdi, hvis rang ønskes bestemt.

  • Betydning     Valgfrit. En værdi, der angiver væsentlige cifre ved beregning af procentvis rangværdi. Hvis argumentet udelades, anvender PROCENTPLADS.UDELAD tre cifre (0,xxx).

Bemærkninger

  • Hvis matrix er tom, returnerer PROCENTPLADS.UDELAD fejlværdien #NUM!

  • Hvis bet_cifre < 1, returnerer PROCENTPLADS.UDELAD fejlværdien #NUM!

  • Hvis x ikke svarer til en af værdierne i matrix, interpolerer PROCENTPLADS.UDELAD for at returnere den korrekte procentuelle rang.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Formel

Beskrivelse

R esultat

=PROCENTPLADS.UDELAD(A2:A10; 7)

Returnerer pladsen for værdi 7 fra den matrix, der findes i A2:A10.

0,7

=PROCENTPLADS.UDELAD(A2:A10;5,43)

Returnerer pladsen for værdien 5,43 i samme matrix.

0,381

=PROCENTPLADS.UDELAD(A2:A10;5,43;1)

Returnerer pladsen for værdien 5,43 i samme matrix og viser kun 1 betydende ciffer i resultatet (standard er 3).

0,3

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×