PEARSON, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen PEARSON i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer Pearson's korrelationskoefficient, r, som er et dimensionsløst indeks, der går fra -1,0 til 1,0 begge inklusive, og som viser omfanget af et lineært forhold mellem to datasæt.

Syntaks

PEARSON(matrix1;matrix2)

Syntaksen for funktionen PEARSON har følgende argumenter:

  • Matrix1    Påkrævet. Et sæt af uafhængige værdier.

  • Matrix2    Påkrævet. Et sæt af afhængige værdier.

Bemærkninger

  • Argumenterne skal være tal eller navne, vektorkonstanter eller referencer, der indeholder tal.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Hvis vektor1 og vektor2 er tomme eller har forskellige antal datamærker, returnerer PEARSON fejlværdien #I/T.

  • Formlen for Pearson's korrelationskoefficient, r, er:

    Ligning

    hvor x og y er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(matrix1) og MIDDEL(matrix2).

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Uafhængige værdier

Afhængige værdier

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

Formel

Beskrivelse (resultat)

R esultat

=PEARSON(A3:A7;B3:B7)

Pearsons korrelationskoefficient for datasættene ovenfor (0,699379)

0,699379

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×