Overvejelser i forbindelse med opgradering af brugertilpassede websteder

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan opgraderingsprocessen påvirker tilpassede sider på webstedet, så du kan foretage de nødvendige ændringer – f.eks. overføre tilpasningerne eller udføre dem igen – ved hjælp af Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Bemærk: Hvis du er it-specialist eller serveradministrator og skal opgradere til enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du finde hyperlinks til detaljerede og omfattende oplysninger i afsnittet Se også.

I denne artikel

Opgraderingstyper

Bestemme, hvordan tilpasninger skal håndteres

Før opgradering: Identificere potentielle problemer

Efter opgradering: Overføre tilpasninger eller udføre dem igen

Opgraderingstyper

Hvis du har brugt tid på at oprette et brugerdefineret SharePoint-websted, kan udsigten til at skulle opgradere til næste version være både spændende og foruroligende. Du vil sandsynligvis gerne have de nye funktioner, men du bekymrer dig muligvis om, hvordan opgraderingen påvirker de aktuelle tilpasninger. Dette afsnit indeholder oplysninger om de to tilgængelige opgraderingstyper (lokal og gradvis) og identificerer de mulige effekter af begge opgraderingstyper på et tilpasset websted.

Hvornår skal du vælge en lokal opgradering

Lokale opgraderinger betyder, at hele systemet opgraderes på én gang i en proces, hvor eksisterende databaser og servere opgraderes. Denne opgraderingstype er bedst egnet til enkeltserverfarme eller små serverfarme, der ikke distribuerer delte tjenester og ikke har særlig mange tilpasninger. Websteds-URL-adresser ændres ikke ved opgraderingen. Miljøet skal være offline under en lokal opgradering. Det opgraderede miljø kan ikke ændres tilbage til den tidligere tilstand, da den gamle version overskrives af den nye version. Eventuelle tilpasninger fra den tidligere tilstand, der skal gendannes på det opgraderede websted, skal foretages på grundlag af notater eller hukommelsen, da den tidligere version af webstedet ikke længere findes.

Hvornår skal du vælge en gradvis opgradering

Gradvise opgraderinger betyder, at grupper af websteder på eksisterende servere opgraderes enkeltvis, frem for at hele miljøet opgraderes på én gang. Det kan være en velegnet opgraderingstype, hvis du bruger middelstore eller store serverfarme, der ikke distribuerer delte tjenester, hvis du har websteder med mange tilpasninger, eller hvis det medfører for store omkostninger, at hele miljøet er utilgængeligt under opgraderingen. Hvis du vælger denne opgraderingstype, kan du om nødvendigt vende tilbage til det oprindelige websted, da dataene kopieres fra den oprindelige database til en ny database, før de opgraderes. Den oprindelige database bevares, indtil den slettes af serveradministratoren. Gradvise opgraderinger kan være velegnet til websteder med mange tilpasninger, da udvikleren af webstedet kan bruge den tidligere tilstand som grundlag for gendannelse af tilpasningerne i den nye tilstand.

Toppen af siden

Bestemme, hvordan tilpasninger skal håndteres

Hvis du har foretaget omfattende tilpasninger af dine SharePoint-websteder (f.eks. ved hjælp af Microsoft Office FrontPage), skal du bestemme, hvordan du vil håndtere de tilpassede websteder, når du opgraderer. Dit valg afhænger af tilpasningernes omfang, webstedets kompleksitet og målene for opgraderingen. De typer af tilpassede sider, du kan møde, omfatter følgende:

 • Tilpassede sider    Disse sider er oprindeligt oprettet på grundlag af webstedsdefinitionen, men efterfølgende ændret. Hvis du f.eks. har åbnet SharePoint-webstedet i FrontPage og føjet tekst eller grafik til startsiden, er startsiden tilpasset.

 • Ikke-tilpassede sider    Disse sider er også oprindeligt oprettet på grundlag af webstedsdefinitionen, og er efterfølgende ikke ændret. (Selvom du på et tidspunkt har anvendt et nyt tema på webstedet og dermed ændret dets udseende og formatering, betragtes siden stadig som ikke-tilpasset, så længe du ikke har ændret indholdet på en specifik side ved hjælp af et kompatibelt redigeringsprogram til websteder, f.eks. FrontPage).

 • Nye sider    Disse sider er ikke oprindeligt oprettet på grundlag af webstedsdefinitionen. Når en webdesigner f.eks. modtager et grafisk design til et websted, starter den pågældende ofte med at åbne en tom side og tilføje grafikelementer fra grafikdesigneren for at skabe webstedets udseende, hvorefter de nødvendige webdele indsættes. Sådanne sider er ikke knyttet til en webstedsdefinition.

Du kan håndtere tilpasningerne på en af følgende måder:

 • Bevare tilpasningerne    Det kan du gøre på tre måder:

  • Udfør en lokal opgradering, og undlad at nulstille siderne til webstedsdefinitionen. En lokal opgradering bevarer som standard tilpasninger og nulstiller ikke til webstedsdefinitionen.

  • Udfør en gradvis opgradering, men lad webstedet være i det gamle miljø (undlad at opgradere webstedet). Derved bevares webstedet i den oprindelige tilstand og indeholder kun de oprindelige funktioner.

  • Udfør en gradvis opgradering, og opgrader webstedet, men nulstil ikke nogen sider til webstedsdefinitionen. Dette kan resultere i et uensartet udseende, hvis du ikke har tilpasset alle siderne. Nye sider, du opretter, bevarer det tidligere tilpassede udseende og de tidligere funktioner, men ikke-tilpassede sider har de nye funktioner og det nye udseende.

   Bemærk: Brugerdefinerede sider bevares som standard, som de er, efter opgraderingen (bortset fra temaer).

 • Slette tilpasningerne    Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Udfør opgraderingen (enten lokal eller gradvis), og nulstil derefter hele webstedet, så webstedsdefinitionssiderne bruges i stedet for tilpasningerne. På den måde kan du begynde at bruge de nye funktioner og derefter bestemme, om du vil tilpasse webstedet igen. Webstedsejere kan bestemme, om de vil anvende tilpasningerne igen, når de gennemser de opgraderede websteder.

   Bemærk: Hvis du har føjet en ny side til webstedet (hvis du f.eks. har erstattet default.aspx med en helt anden fil frem for at ændre den eksisterende default.aspx-fil), er den nye side ikke knyttet til webstedsdefinitionen og kan derfor ikke nulstilles til webstedsdefinitionen. Hvis den nye side skal have samme udseende som de andre sider på webstedet, kan du overveje at oprette en ny side, der er baseret på webstedsdefinitionen, og derefter overføre tilpasningerne til den nye side.

  • Start forfra med et nyt websted i det nye miljø. Det kan være en mulighed, hvis du opretter et helt nyt webstedsdesign og ikke vil bruge den eksisterende webstedsstruktur eller større mængder af det eksisterende indhold på det nye websted.

 • Udføre tilpasningerne igen    Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Udfør en lokal opgradering, og undlad at nulstille siderne til webstedsdefinitionen. En lokal opgradering bevarer som standard tilpasninger og nulstiller ikke siderne til webstedsdefinitionen. Efter opgraderingen kan du åbne webstedet, kopiere tilpasningerne (ved hjælp af Office SharePoint Designer 2007), derefter nulstille siderne til webstedsdefinitionen og til sidst anvende tilpasningerne igen, så du både har de nye funktioner og tilpasningerne.

  • Udfør en gradvis opgradering, og nulstil derefter de tilpassede sider på det opgraderede websted til webstedsdefinitionen. Overfør til sidst tilpasningerne fra det gamle websted til det nye websted ved hjælp af Office SharePoint Designer 2007.

   Bemærkninger: 

   • Når du udfører en lokal opgradering, bevares den tidligere version af webstedet ikke. Hvis du vil have mulighed for at få vist den gamle og den nye version af webstedet ved siden af hinanden, så du kan overføre tilpasninger fra Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-webstedet til Windows SharePoint Services 3.0-webstedet, skal du bruge en gradvis opgradering – hvis du bruger en lokal opgradering, skal du sørge for at have en spejlet server eller en serverfarm, der stadig kører den gamle version.

   • Igen gælder det, at nulstilling til webstedsdefinitionen ikke fungerer for ægte brugerdefinerede sider, der ikke er knyttet til en webstedsdefinition.

Toppen af siden

Før opgradering: Identificere potentielle problemer

Før du begynder opgraderingen, er det vigtigt at vide, omtrent hvor mange tilpasninger der skal udføres igen, og hvilke websteder der muligvis ikke opgraderes som forventet. Benyt følgende fremgangsmåde for at identificere de problemer, der kan opstå under opgraderingen, så du efterfølgende kan løse dem på den bedste måde.

 1. Kør værktøjet til scanning før opgradering på serveren for at identificere eventuelle brugerdefinerede websteder eller tilpassede sider (obligatorisk).

  Du skal køre værktøjet til scanning før opgradering, så du nemmere kan identificere websteder og sider, der er tilpasset. Problemer som f.eks. tilpassede webstedsskabeloner og tilpassede webdele skal rapporteres til den relevante webstedsejer, -designer eller- udvikler, før planlægning af opgraderingen for at give de pågældende tid til at undersøge problemet og tage de relevante forholdsregler. En udvikler kan bestemme, at det er mest fornuftigt at gendanne en webdel med mange tilpasninger før opdateringen, eller udvikleren vil oprette en beskrivelse af tilpasningerne af webstedet, herunder webstedsskabeloner og ændringer af default.aspx-filer, så de om nødvendigt kan gendannes efter opgraderingen.

 2. Gennemse de almindelige problemer, der er angivet i næste afsnit, for at se, hvilke problemer der kan opstå i dit miljø (anbefales, men er valgfrit).

  Listen i næste afsnit giver et hurtigt overblik over nogle almindelige problemer, der kan opstå, og det forklares, hvordan du kan løse dem efter opgraderingen.

 3. Udfør en prøveopgradering, hvor du opretter en sikkerhedskopi af webstedet eller bruger et spejlet (skrivebeskyttet) websted (anbefales, men er valgfrit).

  Dette er den bedste metode til identificering af mulige problemer. Du kan gennemgå hele opgraderingen, finde eventuelle problemer og løse dem, før du starter. Om ikke andet ved du, hvad du kan forvente. Udførelse af en prøveopgradering kræver tid og ekstra hardware. Hvis du er parat til at investere disse ressourcer, bliver selve opgraderingen imidlertid meget nemmere.

Toppen af siden

Efter opgradering: Overføre tilpasninger eller udføre dem igen

Hvis du kører en prøveopgradering, eller når du kører værktøjet til scanning før opgradering, bemærker du muligvis en eller flere af følgende almindelige problemer på dine websteder. Hvis der er flere websteder med disse problemer, anbefales det, at du udfører en gradvis opgradering, så du både har den gamle version og den nye version af eventuelt berørte websteder og enten kan vende tilbage til de gamle websteder eller udføre opgraderinger af de nye websteder, før du tager de nye versioner i brug. Hvis du skal bruge en lokal opgradering, skal du sørge for at oprette en sikkerhedskopi af webstederne før opgraderingen. Oplysninger om sikkerhedskopiering af webstedet finder du i artiklen Sikkerhedskopiere, gendanne eller flytte et SharePoint-websted.

Hvis du opgraderer SharePoint-webstedet til Windows SharePoint Services 3.0, kan der opstå et eller flere af følgende problemer:

 • De tilpassede siders udseende ændres    Webstedets startside eller andre sider på webstedet kan se anderledes ud efter opgradering. Temaer i Windows SharePoint Services 2.0 var f.eks. tidligere samlinger af overlappende typografiark, der fulgte branchestandarden, og som styrede skrifttyper og formatering for et websted. I Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007 er hvert enkelt opdateret tema samlet i ét overlappende typografiark, der også omfatter flere typografier og opdaterede typografier. Efter en opgradering er webstedets typografiark fra Windows SharePoint Services 2.0-temaerne overført til det opgraderede websted, men standardtemaet er ændret til Windows SharePoint Services 3.0-standardtemaet. Da Windows SharePoint Services 2.0-temaer ikke har opdaterede typografier og ikke har klasser til nye typografier, skal de opdateres for at kunne anvendes på Windows SharePoint Services 3.0-websteder. Hvis du ikke vil opdatere et tema, kan du i stedet anvende et Windows SharePoint Services 3.0-tema, der har det ønskede udseende.

  Derudover kan webstedsdesignere implementere nye mastersider for at styre udseendet af ikke blot tilpassede sider på webstedet, men også de standardsider, der oprettes, når du opretter en ny SharePoint-liste eller et nyt SharPoint-bibliotek. Hvis Windows SharePoint Services 2.0-webstedet f.eks. aktuelt bruger dynamiske webskabeloner til at sikre, at sidernes udseende og formatering er konsistent, ved du, at de pågældende dynamiske webskabeloner kun anvendes på bestemte sider på webstedet. I Office SharePoint Designer 2007 kan du enten tilpasse standardmastersiden eller oprette brugerdefinerede mastersider og derefter knytte sider til dem.

 • Dynamiske webskabeloner skal erstattes af mastersider    Hvis du aktuelt bruger dynamiske webskabeloner til at definere redigerbare områder og en eller flere siders udseende, kan du fortsat bruge dynamiske webskabeloner i Windows SharePoint Services 3.0. Du kan imidlertid også erstatte de dynamiske webskabeloner med mastersider, da mastersider ikke kun styrer formateringen af de tilknyttede sider, men også af standard-SharePoint-sider (som siden Indstillinger for websted og siden Dokumenter og lister) samt nye sider. Derudover gør mastersider det også muligt for dig at definere grupper af indholdsområder på tilknyttede sider, der kan ændres af brugerne. Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen Introduktion til ASP.NET-mastersider.

 • Tilpasninger af sider, der er foretaget ved hjælp af FrontPage, bevares, men nye SharePoint-funktioner mangler    I nogle tilfælde vil du føje de nye SharePoint-funktioner (f.eks. Papirkurv eller vandrette faner, med hyperlinks til underordnede websteder) til tilpassede sider. Det gør du ved at nulstille de tilpassede sider til webstedsdefinitionen og derefter anvende tilpasningerne på hver enkelt side igen. Du kan finde yderligere oplysninger om denne mulighed i artiklen Nulstille en tilpasset side til webstedsdefinitionen.

 • Webtjenester med hard-coded URL-adresser virker ikke mere    Du skal muligvis konfigurere de webtjenester igen, som du har tilføjet som datakilder i datakildebiblioteket, så de bruger de nye URL-skemaer og funktioner. Under en gradvis opdatering omdirigeres serverens URL-adresse f.eks. til en midlertidig server i en periode. I denne periode brydes hyperlinkene til den server, der opgraderes, muligvis.

 • Tilpassede webstedsdefinitioner virker ikke længere    Hvis webstederne er baseret på en webstedsdefinition med mange tilpasninger, anbefales det, at du opretter en ny webstedsdefinition, før du opgraderer, og derefter opretter en tilknytningsfil, så opgraderingen kan knytte elementerne fra den tidligere webstedsdefinition til den ny webstedsdefinition. Derudover skal du muligvis anvende disse tilpasninger på den nye webstedsdefinition igen, hvis du havde brugerdefinerede dokumenttyper eller redigeringsprogrammer registreret i en webstedsdefinition.

 • Nogle filer kan ikke længere vises eller åbnes     Filer med filtypenavnene .asmx, .rem, .resx, .soap eller .ashx er ikke længere synlige eller kan ikke længere åbnes efter opgraderingen. Disse filtypenavne er føjet til listen over blokerede filtypenavne. Hvis brugerne skal kunne overføre eller hente filer med disse filtypenavne, kan du fjerne disse filtypenavne fra listen.

 • Synkroniser til Outlook mangler på visningssider     Du skal nulstille siden til webstedsdefinitionen for at hente de nye objekter i brugergrænsefladen til visningssiderne, f.eks. dette objekt. Du kan finde yderligere oplysninger om denne mulighed i artiklen Nulstille en tilpasset side til webstedsdefinitionen.

 • Velkomstsiden er nulstillet til default.aspx     Håndteringen af velkomstsider er ændret i den nye version. Hvis du har et websted med en velkomstside uden for det aktuelle websted (f.eks. en ekstern URL-adresse), nulstilles velkomstsiden til default.aspx under opgraderingen. Efter opgraderingen kan du enten ændre navigeringen og tilføje den eksterne URL-adresse, eller du kan omdirigere default.aspx til den eksterne URL-adresse ved hjælp af omdirigeringssiden.

 • En ny side kan ikke nulstilles til webstedsdefinitionen    Hvis du har føjet en helt ny side til webstedet (hvis du f.eks. har erstattet default.aspx med en helt anden fil frem for at ændre den eksisterende default.aspx-fil), er den nye side ikke knyttet til webstedsdefinitionen og kan derfor ikke nulstilles. Hvis den brugerdefinerede side skal have samme udseende som de andre sider på webstedet, kan du overveje at oprette en ny side, der er baseret på webstedsdefinitionen, og derefter overføre tilpasningerne til den nye side.

 • Websteder er offline under opgraderingen     Hvis du udfører en lokal opgradering af serverfarmen, er alle websteder offline under opgraderingen, hvilket betyder, at de ikke er tilgængelige eller ikke kan redigeres i denne periode. Hvis SharePoint-miljøet er stort, anbefales det, at du overvejer en gradvis opdatering i stedet, hvilket vil minimere den periode, hvor webstederne ikke er tilgængelige. I modsat fald skal du give brugerne besked om tidspunktet for opgraderingen, så de kan tage højde for offlineperioden.

 • Opgraderede websteder kan kun åbnes og redigeres med Office SharePoint Designer 2007     Du og dine teammedlemmer kan ikke åbne og redigere websteder ved hjælp af Microsoft Office FrontPage 2003 Windows SharePoint Services 3.0. Du skal bruge Office SharePoint Designer 2007, hvis du skal redigere og tilpasse Windows SharePoint Services 3.0- og Office SharePoint Server 2007-websteder.

 • Hvis tilpasningerne ikke ikke udføres korrekt, kan du nulstille siderne til webstedsdefinitionen    I Windows SharePoint Services 2.0 var dette uheldigt for brugere, der havde tilpasset deres startside, men derefter ville nulstille den til webstedsdefinitionen og ikke havde gemt en kopi af den. I Windows SharePoint Services 3.0 kan du imidlertid når som helst nulstille tilpassede startsider til den nye webstedsdefinition. Derfor kan du nulstille den brugerdefinerede startside til at bruge webstedsdefinitionen, hvis du har tilpasset startsiden for et websted, men foretrækker Windows SharePoint Services 3.0-startsidernes nye udseende og funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger om denne mulighed i artiklen Nulstille en tilpasset side til webstedsdefinitionen.

  Bemærk: Hvis du har føjet en helt ny side til webstedet (hvis du f.eks. har erstattet default.aspx med en helt anden fil frem for at ændre den eksisterende default.aspx-fil), er den nye side ikke knyttet til webstedsdefinitionen og kan derfor ikke nulstilles. Hvis den brugerdefinerede side skal have samme udseende som de andre sider på webstedet, kan du overveje at oprette en ny side, der er baseret på webstedsdefinitionen, og derefter overføre tilpasningerne til den nye side.

 • Ændringer af webstedets struktur påvirker URL-adresser og tilladelser    Da webstedsstrukturerne er ændret i Windows SharePoint Services 3.0, er nogle af de hard-coded URL-adresser, der findes på SharePoint-lister eller i hyperlinkfelter i biblioteker muligvis ændret under en opgradering. Hvis du f.eks. havde nogle Microsoft Office SharePoint Portal Server-områder med stierne /C2/ eller /C16/, er stierne muligvis ændret til /sites/. I de tilfælde skal du finde de webdele, hvor hyperlinkene er placeret, og derefter opdatere hyperlinkene, så de peger på den nye placering.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×