Oversigtskort: Brug af Excel-tabeller til at administrere oplysninger

Oversigtskortet er for kurset Brug af Excel-tabeller til at administrere oplysninger.

Se også

Oprette en tabel

 1. Markér i et regneark det celleområde, du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

 3. Hvis det markerede område indeholder data, du vil have vist som listeoverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet Listen indeholder overskrifter.

Ændre tabelformat

 1. Klik på et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Klik på pilen nederst i feltet i gruppen Tabeltypografier under fanen Design.

 3. Peg på de forskellige typografier med markøren. Du får vist et eksempel på, hvordan tabellen vil se ud med den aktuelle typografi.

 4. Klik for at vælge en typografi.

Tilføje eller slette rækker og kolonner

 • Hvis du vil tilføje en kolonne lige til højre for tabellen, skal du skrive kolonneoverskriften og derefter trykke på Enter.

 • Hvis du vil tilføje en række nederst i tabellen, skal du skrive i den tomme række direkte under den sidste række i tabellen og trykke på Enter.

 • Hvis du vil tilføje en kolonne i tabellen, skal du klikke på en celle lige til højre for det sted, hvor du vil indsætte kolonnen, højreklikke og pege på Indsæt og derefter klikke på Tabelkolonner til venstre.

 • Hvis du vil tilføje en ny række i tabellen, skal du klikke på en celle lige under det sted, hvor du vil indsætte rækken, højreklikke, pege på Indsæt og derefter klikke på Tabelrækker ovenfor.

 • Hvis du vil slette en kolonne, skal du højreklikke i kolonnen, pege på Slet og derefter klikke på Tabelkolonner.

 • Hvis du vil slette en række, skal du højreklikke i rækken, pege på Slet og derefter klikke på Tabelrækker.

Sortere i en tabel

 1. Når du opretter en tabel, vises der en rulleliste med pile øverst i hver kolonne.

 2. Klik på en pil for at sortere kolonnen. Bemærk, at du kun kan sortere én kolonne ad gangen.

Filtrere en tabel

 1. Klik på en pil på en rulleliste i den kolonne, du vil filtrere. Derefter:

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Markér alt, og klik derefter på felterne for det indhold, du vil have vist. Eller:

 3. Afhængigt af typen af oplysninger i kolonnen skal du pege på Talfiltre, Tekstfiltre osv. for at vælge. Du kan filtrere flere kolonner ad gangen.

Slette duplikerede elementer

Vær forsigtig, når du bruger denne funktion. Excel skjuler ikke duplikerede elementer – de slettes fra regnearket.

 1. Klik i tabellen.

 2. Klik på Fjern dubletter i gruppen Funktioner under fanen Tabelværktøjer, Design.

 3. Markér alle de kolonner, som Excel skal kontrollere for dubletter.

 4. Klik derefter på OK.

Udfylde en formel i alle rækkerne i en kolonne

 1. Klik i den første celle under kolonneoverskriften.

 2. Opret din formel, og tryk på Enter. Formlen angives automatisk i alle rækker i kolonnen.

Brug af strukturerede cellereferencer i en formel

Når du opretter en tabel, opretter Excel automatisk strukturerede cellereferencer (svarende til navngivne celler) for tabellen ved hjælp af tabelnavnet og navnet på hver kolonne. Du kan bruge strukturerede cellereferencer i formler. Du kan finde flere oplysninger om strukturerede cellereferencer i linket øverst på siden.

 • Når du skriver en formel i en tabel, kan du skrive en kantet startparentes ([) for at få vist en liste over strukturerede cellereferencer for tabellen. Dobbeltklik på navnet på den kolonne, du vil medtage i formlen, efterfulgt af en kantet slutparentes (]).

 • Når du skriver en formel uden for en tabel, kan du skrive tabelnavnet efterfulgt af en kantet startparentes ([) for at få vist en liste over strukturerede cellereferencer for tabellen. Dobbeltklik på navnet på den kolonne på listen, som du vil medtage i formlen. Hvis du vil medtage mere end én struktureret cellereference i formlen, skal du skrive tabelnavnet igen, efterfulgt at en kantet startparentes ([) for at få vist listen over strukturerede cellereferencer igen.

Slette en tabel, men bevare data og formatering

 1. Klik på et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Klik på Konvertér til område i gruppen Funktioner under fanen Design.

Bemærk!    Tabelfunktionerne er ikke længere tilgængelige, når du har konverteret tabellen til et område igen. Rækkeoverskrifterne indeholder f.eks. ikke længere sorterings‑ og filterpilene, og de strukturerede referencer (referencer, der bruger tabelnavne), som blev brugt i formler, ændres til almindelige cellereferencer.

Slette en tabel og dens data

 1. Markér en tabel i et regneark. Tryk to gange på Ctrl+A for at markere hele tabellen, herunder tabeloverskrifterne.

 2. Tryk på Delete.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×