Oversigt over webdele, der er tilgængelige i SharePoint Server 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Webdele er de grundlæggende byggesten for sider på SharePoint-websteder. De gør det muligt at tilpasse en SharePoint-side for at få vist indhold eller arbejdsrelaterede data fra mange forskellige steder på samme side. Du kan også bruge webdele til at vise oplysninger fra eksterne kilder, f.eks RSS-feeds eller nyhedswebsteder.

Du får mere end 60 webdele i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Du kan også købe webdele fra andre firmaer, eller hvis du vil prøve selv at skrive kode, kan du udvikle dine egne.

I denne artikel vises de webdele, der er tilgængelige i SharePoint Server 2007. Formålet er at hjælpe dig med at beslutte, hvilke webdele du vil bruge til at tilpasse dit SharePoint-websted. Du kan finde oplysninger om at bruge webdele i Tilpasse sider på et websted ved at tilføje webdele eller Roadmap til oprettelse og tilpasning af webdelssider til et SharePoint-websted.

Denne artikel indeholder

Webdelskategorier

Hvorfor kan jeg ikke finde den webdel, jeg ønsker?

Hvor kan jeg finde flere webdele?

Webdelskategorier

Webdele vises i dialogboksen Tilføj webdele i følgende kategorier:

kategorier af webdele i dialogboksen tilføj webdele
Dialogboksen Tilføj webdele

Toppen af siden

Lister og biblioteker

De webdele, der angives i denne kategori, er alle webdele med listevisning, der viser data fra listen med det tilsvarende navn. Du kan føje webdelen i listevisning til den samme liste på flere forskellige sider. Hver viser de samme data (i din egen brugerdefinerede visning, hvis du vil), og ændringer foretaget af dataene på ét sted vises på alle de andre steder.

Bemærk: Du vil ofte høre udtrykket "Webdel i listevisning", men du kan ikke finde en webdel med det navn. En webdel i listevisning tager automatisk navnet på den liste, der viser dataene. Derfor kaldes webdelen i listevisning til en kalenderliste for "Kalender." Når du på samme måde opretter en ny liste eller et bibliotek på dit websted, oprettes en webdel i listevisning med samme navn som den pågældende liste eller et bibliotek automatisk for dig. Hvis du f.eks. opretter en liste med navnet Kunder, vil en webdel i listevisning med navnet Kunder være tilgængelig i galleriet Webstednavn. Webdelen viser automatisk dataene fra den liste eller det bibliotek, du har oprettet.

Webdele i denne kategori er beregnet primært til at lette samarbejdet og kommunikationen mellem teammedlemmer. Når du opretter et nyt teamwebsted, indeholder startsiden for det pågældende teamwebsted automatisk meddelelser, kalender, link og webdele med webstedsbilleder. Da et teamwebsted også indeholder biblioteket Delte dokumenter, en liste over opgaver og en liste over teamdiskussioner, kan du også føje webdele med disse typer lister til startsiden.

Du kan føje webdele til andre sider for at vise indholdet af disse lister. Hvis din gruppe har adskillige websteder med dokumentarbejdsområder, kan du f.eks, tilføje en webdel, der viser den samme gruppe kalenderoplysninger på hvert websted, så brugerne ikke behøver at klikke tilbage til startsiden for at holde sig opdateret.

Webdel

Formål

Meddelelser

Meddelelseslisten viser meddelelser, der er skrevet af bidragydere til webstedet (der har de nødvendige tilladelser). Brug webdelen i listevisning med navnet Meddelelser til at få vist og opdatere disse meddelelser på et websted.

Kalender

Kalenderlisten indeholder kommende møder, deadlines og andre vigtige begivenheder. Du kan føje en kalenderwebdel i listevisning til forskellige steder på et websted for at få vist og opdatere disse oplysninger.

Formularskabeloner (kun mit websted)

Dette bibliotek indeholder administratorgodkendte formularskabeloner i denne gruppe af websteder.

Link

Linklisten indeholder link til websider, som dine teammedlemmer kan finde interessante eller nyttige. Du kan bruge webdelen Linklistevisning til at vise vigtige eller interessant links på forskellige steder på dit websted.

Personlige dokumenter (kun mit websted)

Brug dette dokumentbibliotek til dokumenter, du vil beholde til personlig brug. De vil kun være synlige for dig og administratorer af serveren.

Delte dokumenter

Et entydigt bibliotek med delte dokumenter er standard på alle websteder til teamet og dokumentarbejdsområder. Du kan føje webdelen i listevisning Delte dokumenter til sider, der er underordnet det websted, hvor biblioteket stammer fra, men ikke på andre websteder. Du kan bruge webdelen i listevisning Delte dokumenter til at give hurtig adgang til teamets dokumenter på forskellige steder på webstedet.

Delte billeder (kun Mit websted)

Webdelen i listevisning til listen Del billeder findes kun på dit Mit websted. Billeder, der er gemt her, kan ses af alle, der besøger dit Mit websted.

Opgaver

Opgavelisten er, hvor teammedlemmerne kan holde styr på arbejde, der skal udføres. Føj webdelen Opgavelistevisning til en side for at få vist og opdatere listen over opgaver.

Teamdiskussion

Listen Teamdiskussion indeholder diskussioner af nyhedsgrupper mellem teammedlemmer. Brug webdelen Teamdiskussionslistevisning til at vise og bidrage til diskussionerne.

bibliotekswebdelen
Webdelen i listevisning til delte dokumenter

Toppen af siden

Firmadata

De fleste af webdelene i kategorien Firmadata bruger funktionaliteten i firmadatakataloget til at hente virksomhedsdata fra back end-serverprogrammer som Microsoft SQL Server 2005, Siebel eller SAP uden nogen kodning. Firmadatakataloget skal konfigureres af virksomhedsanalytikere og administratoren af SharePoint-webstedet, før du kan bruge disse webdele.

Firmadatakataloget bruges ikke i Excel Web Access-webdelen. I stedet giver det brugerne mulighed at arbejde med og dele Microsoft Office Excel 2007 projektmapper. Før du kan bruge webdelen Excel Web Access, skal Excel-tjenestekomponenten i Microsoft Office SharePoint Server 2007 være installeret på SharePoint-serveren og aktiveret af din administrator.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med webdele med firmadata og firmadatakatalogfunktioner i:

Webdel

Formål

Handlinger for firmadata

Webdelen Handlinger for firmadata viser en liste over handlinger, der er knyttet til et objekt, som defineret i Firmadatakataloget. Du kan f.eks. bruge webdelen Handlinger for firmadata for at få vist alle de handlinger, som brugerne kan udføre på objektet Kunde. Eksempler på disse handlinger er at sende en mail til en kunde eller redigere adressen på en kunde.

Firmadataelement

Webdelen Firmadataelement viser detaljer om forekomst af et objekt fra et forretningsprogram. Du kan f.eks. bruge en webdel til Firmadataelement for at få vist detaljerne for en bestemt kunde eller ordre fra en salgsdatabase.

Generator af firmadataelement

Webdelen Generator af firmadataelement opretter et firmadataelement ud fra parametrene i forespørgselsstrengen og sender det til andre webdele. Denne webdel bruges kun i virksomhedens dataprofilsider.

Firmadataelementliste

Webdelen Firmadataelementliste viser en liste over forekomster af objektet fra et forretningsprogram, der er registreret i Firmadatakataloget. Du kan f.eks. bruge en webdel til Firmadataelementliste for at få vist kunder eller ordrer fra en salgsdatabase.

Firmadatarelateret liste

Webdelen Firmadatarelateret liste viser en liste over relaterede forekomster af objektet fra et forretningsprogram. Du kan f.eks. bruge en webdel til Firmadatarelateret liste for at få vist detaljerne for en bestemt kunde eller ordre fra en salgsdatabase.

Webadgang fra Excel

Webdelen Excel-adgang viser et Excel-regneark, så du let og sikkert kan dele rapporter sammen med andre brugere og analysere og udforske data.

IView-webdel

Webdelen IView viser iViews fra SAP-portalservere.

WSRP-forbruger Web Art

WSRP-forbruger Web Art viser portaler fra websteder, der bruger WSRP 1.1.

webdelen excel-webadgang
Webdelen Webadgang fra Excel

Toppen af siden

Opsummering af indhold

De fleste af de webdele, der er angivet i denne kategori, er tilgængelige på dit Mit websted. Du kan bruge dem til at tilpasse dit Mit websted, så det viser netop de oplysninger, du ønsker. Hvis du har dokumenter på et antal SharePoint-websteder, kan du f.eks, bruge webdelen Mine SharePoint-websteder til at få vist en liste over dokumenter på hvert websted. Du kan derefter åbne dokumenter, der vises på listerne fra dit Mit websted.

Med webdelen Aggregator kan du få vist flere websteder i et vindue på SharePoint-webstedet. Det er ligesom en browser i en browser.

Webdel

Formål

Kollegasporing (kun Mit websted)

Denne webdel viser dig de seneste ændringer i dine kollegers brugeregenskaber. Den kan hjælpe dig med at holde styr på nyheder med de personer, du arbejder med. Du kan spore oplysninger som mærkedage, ændringer i medlemskab og ændringer i kontorplaceringer.

Kolleger (kun Mit websted)

Brug denne webdel til at vise den aktuelle liste over kolleger. (Brug denne webdel eller webdelen Kollegasporing. Du behøver ikke at bruge begge).

Fælles mellem os (kun Mit websted)

Denne webdel viser elementer, som du og en person, der får vist dit Mit websted, har til fælles, herunder en chef, I begge hører under, kolleger, I begge kender, og medlemskaber, I deler.

Medlemskaber (kun Mit websted)

Denne webdel viser distributionslister, som omfatter dig. Den viser også SharePoint-websteder, hvor du individuelt er medlem (ikke websteder, du har adgang til som medlem af en gruppe).

Mine link (kun Mit websted)

Denne liste over link ligner listen på et almindelig SharePoint-websted, bortset fra at du konfigurerer det kun til eget brug. Brug webdelen i listevisning til Mine link til at få vist og vedligeholde listen over link.

Mine billeder (kun Mit websted)

Brug denne webdel til at opretholde et bibliotek med dine foretrukne billeder og andre billeder. Brugerne kan få vist dem individuelt eller som et slideshow.

Mine SharePoint-websteder (kun Mit websted)

Brug webdelen Mine SharePoint-websteder til at få vist dokumenter og opgaver, der er oprettet af dig på websteder efter eget valg. Denne webdel fungerer på samme måde som webdelen Aggregator, bortset fra at webdelen Aggregator ikke vises på listen over opgaver.

Mine arbejdsområder (kun Mit websted)

Denne webdel viser en liste over websteder og arbejdsområder, der er oprettet under Mit websted. Det er en nem metode til at navigere til disse websteder.

Seneste blogindlæg (kun Mit websted)

Brug denne webdel for at få vist en liste over dine seneste blogindlæg. Personer, der besøger din blog, kan bruge denne webdel til hurtigt at scanne for de seneste blogindlæg, de måske har overset.

SharePoint-dokumenter (kun Mit websted)

Denne webdel viser en liste over dokumenter i biblioteker på dit Mit websted.

Webstedsaggregator

Brug webdelen Websteds-aggregator for at få vist websteder efter eget valg. For SharePoint-websteder viser det dine dokumenter på webstedet og giver dig et link til webstedet. For ikke-SharePoint-websteder viser det selve webstedet (selvom der kan være fejl i visning af siden). Denne webdel fungerer på samme måde som webdelen Mine SharePoint-websteder, bortset fra at webdelen Aggregator ikke vises på listen over opgaver.

Toppen af siden

Dashboard

Ordet "dashboard" er lånt fra bilverden. Dashboardet (Instrumentbrættet) i en bil indeholder symboler, der viser bilens hastighed, mængden af brændstofniveau i tanken, og om det lange lys er tændt. En vigtig egenskab ved dashboardet er, at det udtrykker oplysninger hurtigt og tydeligt i et visuelt format, der er nemt at forstå. Chaufføren behøver ikke at undersøge indikatorerne i lang tid for at finde ud af, hvad der foregår.

På samme måde indeholder et virksomheds-dashboard visuelle indikatorer, som viser vigtige oplysninger om tilstanden eller ydeevnen for en virksomhed. Du kan bruge webdele Dashboard til at oprette et tilpasset virksomheds-dashboard for organisationen. Du kan f.eks, oprette et dashboard, som viser, hvor mange enheder der blev leveret i går, hvor hurtigt produktionslinjen kører i øjeblikket, hvad tendensen i salg er over de sidste tre måneder osv. De oplysninger, som dashboardet viser, kommer fra en række forskellige datakilder, hovedsageligt databaser og andre computerprogrammer i organisationen. Du kan genbruge de samme Dashboard-webdele flere gange på en dashboard-side og konfigurere de enkelte for at få vist forskellige typer oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opbygger et dashboard, i: Dele Excel 2007-regneark og KPI'er vha. dashboards

Webdel

Formål

KPI-indikatorer

KPI-indikatorer viser en liste over KPI'er. Indikatorer viser vigtige mål for din organisation og viser, hvordan organisationen klarer sig i forhold dine mål. Du kan f.eks, bruge et symbol til at vise tendensen i salg over de sidste tre måneder.

Detaljer om KPI-indikatorer

Webdelen KPI-detaljer viser detaljerne for en enkelt statusindikator. Statusindikatorer viser et vigtigt mål for en organisation og kan hentes fra andre datakilder, herunder SharePoint-lister, Excel-projektmapper og SQL Server 2005 Analysis Services-KPI'er. Hvis du f.eks. har en indikator, der viser tendensen i salg over de sidste tre måneder, kan du bruge denne webdel til at vise nøjagtige salgstal for hver uge i perioden.

webdelen nøgletal
Webdelen KPI-indikatorer

Toppen af siden

Standard

Webdelen Standard giver en række forskellige funktioner. Flere af disse webdele er meget praktiske på publiceringswebsteder, hvor de kan bruges til at vise dynamisk indhold.

Du kan finde flere oplysninger om de webdele, der er beskrevet i dette afsnit, i:

Webdel

Formål

Indholdsforespørgsel

Med webdelen Indholdsforespørgsel kan du indsamle oplysninger efter dine kriterier, fra flere lister og biblioteker i hele din gruppe af websteder og vise dem på ét sted på en side, sorteret og arrangeret den måde, du vil have den. Desuden opdateres oplysningerne på din side også, når oplysningerne ændres på den oprindelige placering. Du kan f.eks. bruge webdelen Indholdsforespørgsel til:

 • Indsamle navnene på kunder fra flere salgsafdelinger og sortere dem efter datoen for deres sidste ordre.

 • Vise link til dokumenter fra alle afdelinger, der er relateret til et bestemt projekt.

 • Vise alle dokumenter med specifikationer til et bestemt produkt, der er blevet opdateret inden for de forrige 24 timer af et medlem i den tekniske afdeling.

Bruge webdelen Indholdsforespørgsel, når du vil oprette dynamiske visninger af indholdet. Du kan tilpasse den forespørgsel, der definerer, hvilket indhold der skal vises, og du kan tilpasse de visningsindstillinger, der angiver, hvordan indholdet præsenteres på siden.

Jeg vil…

Webdelen skal vise opgaver og funktioner til webstedets brugere fra en liste, du angiver. Du kan f.eks. bruge denne webdel til at give brugerne en nem måde at udføre almindelige opgaver på, f.eks. udfylde en timeseddel eller søge efter et varenummer.

RSS-fremviser

Webdelen RSS-Fremviser viser RSS-feeds. Du kan bruge denne webdel til at vise nyheder eller en liste over dokumenter i et bibliotek, som opdateres automatisk.

Oversigt over link

Bruge webdelen Oversigt over link til at vise links på din side. Det er ligesom en liste over foretrukne, bortset fra at den altid er synlig på din side. Du kan tilføje link til både interne og eksterne websteder.

Indholdsfortegnelse

Brug webdelen Indholdsfortegnelse til at vise navigationshierarkiet af dit websted på en side. Denne webdel viser en oversigt over webstedet for det websted, du vælger (så længe du har tilladelse til at få vist webstedet). De elementer, der vises i oversigten, er link, så du kan klikke på et element for at åbne den.

Denne uge i billeder

Webdelen Denne uge i billeder viser et billede fra et billedbibliotek og link til et slideshow, hvor brugere kan få vist alle billederne i billedbiblioteket Du kan bruge denne webdel til at gøre alle typer billeder tilgængelige for brugere – fotos fra den sidste fest på kontoret, illustrationer til nye reklamer, gengivelser af arkitektoniske planer osv. Du kan konfigurere et centralt billedbibliotek øverst i gruppen af websteder, og derefter kan brugere linke til det med webdelen Denne uge i billeder. Når du føjer billeder til billedbiblioteket, bliver de tilgængelige for brugerne.

webdelen indholdsfortegnelse
Webdelen Indholdsfortegnelse

Toppen af siden

Filter

Filterwebdele har forbindelse til webdele, der indeholder et eller flere datasæt, der kan ændre visningen af dataene. Filterwebdelen kan være synlig på siden, bede om brugerinput, eller de kan være usynlige, som det er tilfældet med filteret Aktuel bruger, der filtrerer data på basis af den bruger, der er logget på webstedet.

Nogle filterwebdele filtrerer data automatisk, mens andre kan bruges til at få vist en side for at indtaste værdier eller vælge værdier på en liste. Filterwebdelene er designet til at fungere sammen med Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services-data, Microsoft Office SharePoint Server 2007-lister, data i firmadatakataloget eller data i en projektmappe i webdelen Webadgang fra Microsoft Office Excel.

Generelt kan bruge du filterwebdele ved først at oprette den liste, der skal filtreres og derefter føje webdele til den type filtrering, du vil udføre. Hvis du f.eks. har en timeseddelliste, kan du bruge filterwebdele til at markere alle poster på en bestemt dato, for en bestemt person, et projekt, du arbejder på, eller andre oplysninger på listen. Filterwebdele kan også bruges til at vælge firmadata og til at oprette dashboards.

Du kan finde flere oplysninger om filterwebdele i:

Webdel

Formål

Filter i firmadatakatalog

Med denne webdel kan du vælge én enhed fra firmadatakataloget og derefter vælge en værdikolonne. Desuden kan du tilføje en kolonne med beskrivelser. Hvis enheden f.eks. er Produkter, kan du bruge Produktnavn til kolonnen Værdi. Resultatet på webdelssiden er en vælger, som gør det muligt for brugeren at bruge en rulleliste til at søge efter produkter efter navn.

Foretrukket filter

Med webdelen Foretrukket filter kan du angive værdier i webdelens værktøjsrude. Brugerne kan vælge en af værdierne i en rulleliste, der vises på webdelens side.

Aktuelt brugerfilter

Webdelen Aktuelt brugerfilter videregiver oplysninger om den aktuelle bruger — den person, som får vist websiden — til en anden webdel, hvor oplysningerne kan bruges til at filtrere de oplysninger, som brugere får vist. Webdelen kan f.eks. sende brugerens navn til en liste over timesedler, så brugeren kan få vist sin egen timeseddel, men ingen andres. Webdelen Aktuelt brugerfilter har ingen brugergrænseflade. Den person, som får vist siden, ser det ikke.

Datofilter

Brug denne webdel til at filtrere oplysningerne efter dato. Brugerne kan vælg en dato på en kalender eller indtaste m/d/åååå-værdien i det felt, der vises på webdelssiden. Du kan angive en standard eller lade værdien være tom.

Filterhandlinger

Denne webdel placerer blot en knap på siden, som brugerne kan klikke på, når de vil udføre deres filterkriterier.

Sidefeltfilter

Denne webdel filtrerer indholdet af webdelene ved at bruge oplysninger om den aktuelle side.

Filter til forespørgselsstreng (URL-adresse)

Med webdelen Filter til forespørgselsstreng (URL-adresse) kan man føje filtre til en URL-adresse, når der føjes et hyperlink til dashboardet på en anden side.

SharePoint-listefilter

Når du konfigurerer dette filter, peger du på en SharePoint-liste og angiver værdien af en kolonne, f.eks. en titel, beskrivelse, dato eller dokumenttype. Brugerne kan søge efter listen og derefter vælge fra den elementtype, du angiver. Denne webdel svarer til Valgfilter, bortset fra, at valgene er indeholdt i en SharePoint-liste i stedet for selve webdelene, så valgene er nemmere at opdatere.

SQL Server 2005 Analysis Services-filter

Du kan bruge dette filter til at vælge en dataforbindelse fra en webdel på den aktuelle webdels side eller i et SharePoint-bibliotek for dataforbindelser eller Office Dataforbindelse-bibliotek. Du kan derefter angive en dimension og et hierarki for det data, du vil have vist .

Tekstfilter

Du kan angive en standardtekst at søge efter, eller brugerne kan indtaste deres egen. Du kan også kræve, at brugeren indtaster en søgestreng.

Toppen af siden

Diverse

Disse webdele bruges til forskellige formål.

Du kan finde flere oplysninger om de webdele, der er beskrevet i dette afsnit, i:

Webdel

Formål

Kontaktpersonoplysninger

Brug denne webdel til at vise oplysninger om en kontaktperson til denne side eller dette websted

Indholdsredigering

Webdelen Indholdsredigering indeholder en RTF-editor, som du kan bruge til at føje formateret tekst, tabeller, link og billeder til en webdelsside. Du kan f.eks. bruge webdele til:

 • Føje et formateret introduktionsafsnit til en side

 • Tilføje en tabel med vejledning, der forklarer et diagram på siden, dataene bag diagrammet, og hvordan diagrammet er oprettet.

 • Tilføje et sæt hyperlinks med yderligere oplysninger.

Formular

Denne webdel forbinder simple formularkontroller med andre webdele. Du kan f.eks. bruge webdelen Formularer til at filtrere en liste over medarbejdere efter navn.

Billede

Webdelen Billede viser et billede på siden.

Sidevisning

Webdelen Sidevisning viser websider, filer eller mapper på en websidedel.

Bemærk: Afhængigt af den type fil, du viser, åbnes filen måske i et separat browservindue.

Relevante dokumenter

Webdelen Relevante dokumenter viser en liste over dokumenter fra alle biblioteker på det aktuelle websted, der blev oprettet, sidst ændret eller tjekket ud (eller alle tre) af denne aktuelle bruger.

Webstedbrugere

Webdelen Webstedbrugere viser en liste over brugere og grupper, som at tilladelse til at bruge webstedet. Du kan også få vist en liste over brugere i forskellige SharePoint-grupper.

Brugeropgaver

Brug denne webdel til at få vist opgaver, der er angivet på det aktuelle websted, der er tildelt den aktuelle bruger.

Webdelen XML

Brug denne webdel til at vise XML (eXtensible Markup Language) og anvende XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) på XML'en, før indholdet vises. Du kan bruge webdelen XML til at vise strukturerede data fra databasetabeller eller -forespørgsler, XML-baserede dokumenter eller XML-formularer, som kombinerer strukturerede og ustrukturerede data, f.eks. ugentlige statusrapporter eller rapporter med rejseudgifter.

webdelen Sidevisning
Webdelen Sidevisning

Toppen af siden

Outlook Web Access

Med webdelen Outlook Web Access kan du få vist bestemte oplysninger fra din Outlook-mailkonto på et SharePoint-websted. Webdelene har en tovejs forbindelse med Outlook, så de ændringer, du foretager det ene sted, vises på det andet.

Webdel

Formål

Min kalender

Webdelen Min kalender viser din kalender vha. Outlook Web Access for Microsoft Exchange Server 2003 eller nyere.

Mine kontaktpersoner

Webdelen Mine kontaktpersoner viser dine kontaktpersoner vha. Outlook Web Access for Microsoft Exchange Server 2003 eller nyere.

Min indbakke

Webdelen Min indbakke viser din indbakke vha. Outlook Web Access for Microsoft Exchange Server 2003 eller nyere.

Min e-mail-mappe

Webdelen Min mailmappe viser din mailmappe vha. Outlook Web Access for Microsoft Exchange Server 2000 eller nyere.

Mine opgaver

Webdelen Mine opgaver viser dine opgaver vha. Outlook Web Access for Microsoft Exchange Server 2003 eller nyere.

webdelen mine opgaver
Webdelen Mine opgaver

Toppen af siden

Søg

Webdelen Søg er et omfattende sæt værktøjer, du kan bruge til at finde oplysninger på SharePoint-websteder og vise søgeresultatet. De gør det muligt for dig at skræddersy din søgeoplevelse, så den passer perfekt til dig.

Bemærk: Webdelene Boksen Søg, Felt til avanceret søgning og Felt til personsøgning duplikerer de søgefunktioner, der vises som standard i det øverste, højre hjørne af ethvert SharePoint-websted.

Webdel

Formål

Feltet Avanceret søgning

Denne webdel bruges til parametersøgninger baseret på egenskaber og kombinationer af ord. Denne webdel tilføjer et antal felter, som gør det muligt for brugeren at skræddersy søgninger.

Resultater af samlet søgning

Denne webdel viser resultater fra en samlet søgning — en enkelt søgning, der dækker flere kilder (websteder eller databaser).

Øverste resultater af en samlet søgning

Denne webdel viser de øverste resultater fra en samlet søgning.

Felt til personsøgning

Denne webdel indeholder et søgefelt, der bruges til at søge efter personer i din organisation. Du kan søge efter offentlige egenskaber, f.eks. personens navn, deres organisation eller deres placering.

Kerneresultater for personsøgning

Denne webdel viser resultaterne af en personsøgning og deres tilknyttede egenskaber. Den indeholder mange indstillinger til at kontrollere den måde, resultaterne vises på.

Søgehandlingslinks

Med denne webdel kan du kontrollere, de indstillinger der er tilgængelige, når brugeren får vist søgeresultaterne.

Søg i guldkorn

Brug denne webdel til at markere søgeresultater, der mest sandsynligt vil give de oplysninger, som brugeren ønsker. Webdelen har et antal indstillinger, som styrer den måde, de bedste resultater vælges. Webstedsadministratorer kan også bruge denne funktion til at fremme bestemte sider.

Boksen Søg

Denne webdel er det almindelige søgefelt. Brugeren kan vælge søgningens omfang. Hvis brugeren ønsker mere kontrol over søgningen, kan han/hun bruge den avancerede søgefunktion.

Kerneresultater for søgning

Denne webdel viser resultaterne af en søgning (dog ikke en personsøgning). Den indeholder mange indstillinger til at kontrollere den måde, søgeresultaterne vises på.

Søg efter resultater med høj genkendelsessikkerhed

Brug denne webdel til at vise resultaterne af personsøgninger, som svarer nøjagtigt til brugerens søgestreng. Webdelen har et antal indstillinger, som styrer den måde, resultaterne vælges.

Sideopdeling af søgning

Denne webdel styrer de link, som lader brugeren skifte mellem sider af søgeresultaterne.

Søgestatistik

Denne webdel viser søgestatistik, f.eks. antallet af resultater vist på den aktuelle side, det samlede antal resultater og den tid, søgningen har taget.

Søgeoversigt

Denne webdel viser funktionen "Mente du" for søgeudtryk. Hvis brugeren f.eks. indtaster "Microsoft" i søgefeltet, viser webdelen "Mente du Microsoft?" Brugeren kan klikke på det foreslåede udtryk for at fortsætte søgningen.

webdelen avanceret søgefelt
Webdelen Felt til avanceret søgning

Toppen af siden

Liste over websteder

Med webdelen Liste over websteder kan du opbygge en indholdsfortegnelse for sin samling af SharePoint-websteder. De kan bruges på websteder på ethvert niveau.

Webdel

Formål

Mine opgaver

Webdelen Mine opgaver viser kategorier fra listen over websteder.

Websteder i kategori

Webdelen Websteder i kategori viser websteder i listen over websteder.

Topwebsteder

Webdelen Topwebsteder viser topwebsteder fra listen over websteder.

Toppen af siden

Hvorfor kan jeg ikke finde den webdel, jeg ønsker?

Når du prøver at tilpasse en webside, og du ikke kan finde en webdel, der er beskrevet i denne artikel, kan det skyldes, at:

 • De SharePoint-funktioner, der kræves for at understøtte webdele, er ikke aktiveret for dit SharePoint-websted.

 • Administratoren af SharePoint-serveren har deaktiveret webdelen.

 • Du ikke har tilstrækkelige tilladelser til at bruge webdelen.

 • Webdelen er ikke tilgængelig for den type side, du arbejder på. (Nogle webdele er f.eks. kun tilfængelige for Mit websted-sider.)

Kontakt din SharePoint-administrator, hvis du ikke kan finde en webdel.

De webdele, der er tilfængelige for dig, vises i kategorierne i dialogboksen Tilføj webdele.

Toppen af siden

Hvor kan jeg finde flere webdele?

Du kan bruge andre webdele end dem, der leveres sammen med SharePoint-serveren. Du kan oprette dine egne, eller du kan søge efter "SharePoint-webdele" på internettet og finde mange firmaer, som sælger webdele.

Du kan også finde webdele gratis fra CodePlex, webstedet Microsoft community udvikling. Personer, der kan lide at udvikle software sende deres produkter der for at hente gratis nogen. Hvis du finder en webdel på CodePlex, du vil bruge, er der et par ting, du skal huske på:

 • Selv om Microsoft understøtter og opfordrer til udvikling af open-source-software, giver vi ikke teknisk support til softwaren på CodePlex. Vi garanterer heller ikke, at softwaren vil fungere som beskrevet.

 • Udviklere, som slår software op på CodePlex, opfordres til at hjælpe brugere, der har problemer og spørgsmål, med supportniveauet kan variere meget i de enkelte produkter. Forvent ikke hjælp i realtid.

 • Afhængigt af dit tilladelsesniveau og din tekniske kunnen, kan du muligvis selv installere og bruge webdelen, eller du kan bede din SharePoint-administrator om hjælp.

codeplex-søgeside
CodePlex-søgesiden

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×