Oversigt over tilknytning (importeres) data

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne referenceartikel beskrives importere og oprette forbindelse til data. Du kan få mere at vide om opgaver som at importere, opdatere, sikring af og administrere data i dit regneark i Excel 2007.

Denne artikel indeholder

Arbejde med eksterne dataforbindelser

Opdatere data

Importere data fra datakilder

Gør det mere sikker adgang til data

Problemer med forbindelse til data

Arbejde med eksterne dataforbindelser

I følgende afsnit beskrives, hvordan eksterne dataforbindelser arbejde, og hvordan du kan finde Rediger, administrere og dele forbindelsesoplysningerne med andre programmer og brugere.

Toppen af siden

Grundlæggende om dataforbindelser

Data i en Excel-projektmappe kan komme fra to forskellige steder. Dataene kan være gemt direkte i projektmappen, eller det kan være gemt på en ekstern datakilde, som en tekstfil, en database eller en Online Analytical Processing (OLAP) kube. Denne eksterne datakilde er forbundet til projektmappen via en dataforbindelse, som er et sæt af oplysninger, der beskriver, hvordan du finde og logge på, og få adgang til den eksterne datakilde.

Den største fordel ved at oprette forbindelse til eksterne data, er det, du kan med jævne mellemrum for at analysere disse data uden at kopiere data, som er en handling, der kan være tidskrævende og fejlbehæftede flere gange. Når du har forbindelse til eksterne data, kan du også automatisk opdatering (eller opdatere) dine Excel-projektmapper fra den oprindelige datakilde, når først datakilden er opdateret med nye oplysninger.

Oplysningerne om forbindelsen gemmes i projektmappen og kan også gemmes i en forbindelsesfil som f.eks. en ODC-fil (Office Data Connection) (.odc) eller en datakildenavnfil (.dsn).

Hvis du vil overføre eksterne data til Excel, du skal have adgang til dataene. Hvis den eksterne datakilde, som du vil have adgang til ikke er på din lokale computer, du muligvis kontakte administratoren af databasen for en adgangskode, brugertilladelse eller andre oplysninger om forbindelsen. Hvis datakilden er en database, skal du kontrollere, at databasen ikke åbnes med udelt adgang. Hvis datakilden er en tekstfil eller et regneark, skal du kontrollere, at en anden bruger ikke har åbnet med udelt adgang.

For mange datakilders vedkommende kræves der også en ODBC-driver eller OLE DB for at kunne koordinere strømmen af data mellem Excel, forbindelsesfilen og datakilden.

I følgende diagram opsummeres de vigtigste punkter om dataforbindelser.

Oprette forbindelse til eksterne datakilder

1. der er en række forskellige datakilder, du kan oprette forbindelse til: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, andre OLAP- og relationsdatabaser, regneark og tekstfiler.

2. mange datakilder har en tilknyttet ODBC-driver eller OLE DB-provider.

3. en forbindelsesfil definerer alle de oplysninger, der er behov for at få adgang til og hente data fra en datakilde.

4. forbindelsesoplysningerne er kopieret fra en forbindelsesfil til en projektmappe og kan redigeres.

5. Dataene kopieres ind i en projektmappe, så du kan bruge dem på samme måde, som når du anvender data, der er gemt direkte i projektmappen.

Top of Page

Søge efter forbindelser

Du kan finde forbindelsesfiler ved hjælp af dialogboksen Eksisterende forbindelser. (klik på Eksisterende forbindelser i gruppen Hent eksterne data under fanen Data.) Når du bruger denne dialogboks, kan du se følgende forbindelsestyper:

 • Forbindelser i projektmappen   

  Denne liste viser alle de aktuelle forbindelser i projektmappen. Listen er oprettet fra forbindelser, du allerede er defineret, du har oprettet ved hjælp af dialogboksen Vælg datakilde i guiden Dataforbindelse eller fra forbindelser, som du tidligere har valgt som en forbindelse fra denne dialogboks.

 • Forbindelsesfiler på din computer   

  Denne liste oprettes ud fra mappen Datakilder, der normalt er gemt i mappen Dokumenter (Windows XP) eller Dokumenter (Windows Vista).

 • Forbindelsesfiler på netværket   

  Denne liste oprettes ud fra følgende:

  • Et sæt mapper på det lokale netværk, hvor placeringen muliggør installation over hele netværket som del af installationen af gruppepolitikker for Microsoft Office.

  • En Excel Services Data forbindelse bibliotek (listen) på et Microsoft Office SharePoint Server 2007 websted. Du kan finde flere oplysninger om DCLs, Udgiv til Excel Services.

Toppen af siden

Redigere forbindelsesegnskaber

Du kan også bruge Excel som en editor til forbindelsesfiler for at oprette og redigere forbindelser til eksterne datakilder, der er gemt i en projektmappe eller i en forbindelsesfil. Hvis du ikke kan finde den ønskede forbindelse, kan du oprette en forbindelse ved at klikke på Søg efter flere for at få vist dialogboksen Vælg datakilde og derefter klikke på Ny kilde for at starte guiden Dataforbindelse.

Når du opretter forbindelsen, kan du bruge dialogboksen Egenskaber for forbindelse (Klik på Egenskaber i gruppen Hent eksterne Data under fanen Data ). til at styre forskellige indstillinger for forbindelser til eksterne datakilder, og Hvis du vil bruge, skal du genbruge eller skifte forbindelsesfiler.

Hvis du bruger en forbindelsesfil til at oprette forbindelse til en datakilde, kopierer Excel forbindelsesoplysningerne fra forbindelsesfilen til Excel-projektmappen. Når du foretager ændringer ved hjælp af dialogboksen Egenskaber for forbindelse, du er ved at redigere forbindelsesoplysningerne data, der er gemt i den aktuelle Excel-projektmappe og ikke den oprindelige dataforbindelsesfil, der er brugt til at oprette forbindelsen, der er angivet med filnavnet, der vises i egenskaben Forbindelsesfil på fanen Definition. Når du redigerer forbindelsesoplysningerne (med undtagelse af egenskaberne Forbindelsesnavn og Beskrivelse af forbindelse ), fjernes linket til forbindelsesfilen, og egenskaben Forbindelsesfil ikke er markeret.

Hvis du vil sikre, at forbindelsesfilen altid bruges, når en datakilde opdateres, skal du klikke på Forsøg altid at bruge denne fil til opdatering af data under fanen Definition. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, sørger du for, at opdateringer til forbindelsesfilen altid bruges af alle de projektmapper, der benytter den pågældende forbindelsesfil, som skal have denne egenskab indstillet.

Toppen af siden

Administrere forbindelser

Du kan nemt administrere disse forbindelser, herunder oprette, redigere og slette dem ved hjælp af dialogboksen Projektmappeforbindelser . (Klik på forbindelser i gruppen Hent eksterne Data under fanen Data ). Du kan bruge denne dialogboks for at gøre følgende:

 • Oprette, redigere, opdatere og slette forbindelser, der er i brug i projektmappen.

 • Kontrollere, hvor eksterne data stammer fra, fordi forbindelsesfilen f.eks. er defineret af en anden bruger.

 • Få vist, hvor den enkelte forbindelse bruges i den aktuelle projektmappe.

 • Diagnosticere en fejlmeddelelse om forbindelser til eksterne data.

 • Omdirigere en forbindelse til en anden server eller datakilde, eller erstatte forbindelsesfilen med en eksisterende forbindelse.

 • Gøre det nemt at oprette og dele forbindelsesfiler med brugere.

Top of Page

Dele forbindelser

Filer, der er særligt nyttige til delingsforbindelser på grundlag af ensartet, gøre dem mere synlig, hjælper med at forbedre deres sikkerhed og lette administration af datakilden. Den bedste måde at dele filer, der er at placere dem på en sikker og der er tillid til placering, som en netværksmappe eller SharePoint-bibliotek, hvor brugere kan åbne filen, men kun udpeget brugere kan redigere filen.

Brug af ODC-filer

Du kan oprette Office-dataforbindelsesfil (ODC) filer (.odc), ved at oprette forbindelse til eksterne data via dialogboksen Vælg datakilde eller ved hjælp af guiden Dataforbindelse til at oprette forbindelse til nye datakilder. En ODC-fil bruger brugerdefinerede HTML og XML-koder til at lagre forbindelsesoplysninger. Du kan nemt få vist eller redigere indholdet af filen i Office Excel.

Du kan dele forbindelsesfiler med andre brugere for at give dem samme adgang, som du har til en ekstern datakilde. Andre brugere behøver ikke at konfigurere en datakilde for at åbne forbindelsesfilen, men de kan være nødt at installere den ODBC-driver eller OLE DB-provider, der kræves for at få adgang til de eksterne data på deres computere.

ODC-filer er den anbefalede metode til oprettelse af forbindelse til data og deling af data. Du kan nemt konvertere traditionelle forbindelsesfiler som DSN, UDL og forespørgselsfiler til en ODC-fil ved at åbne forbindelsesfilen og derefter klikke på knappen Eksporter forbindelsesfil under fanen Definition i dialogboksen Egenskaber for forbindelse.

Brug af forespørgselsfiler

Forespørgelsfiler er tekst, der indeholder datakildeoplysninger, herunder navnet på den server, hvor dataene er placeret, og de oplysninger om forbindelsen, du angiver, når du opretter en datakilde. Forespørgselsfiler er en traditionel måde at dele forespørgsler med andre Excel-brugere på.

Brug af .dqy forespørgselsfiler     Du kan bruge Microsoft Query til at gemme .dqy-filer, der indeholder forespørgsler til data fra relationsdatabaser eller tekstfiler. Når du åbner filerne i Microsoft Query, kan du få vist dataene i forespørgslen og vælge andre data til forespørgslen for at hente. Du kan gemme en .dqy-fil til en forespørgsel, som du opretter, ved hjælp af guiden forespørgsel eller direkte i Microsoft Query.

Brug af forespørgsel kuben     Du kan gemme kuben til at oprette forbindelse til data i en OLAP-database på en server eller i en offline-kubefil (.cub). Når du bruger guiden Flerdimensionel forbindelse i Microsoft Query til at oprette en datakilde til en OLAP-database eller -kube, oprettes der automatisk en .oqy-fil. Da OLAP-databaser ikke er organiseret i poster eller tabeller, kan du ikke oprette forespørgsler eller .dqy filer for at få adgang til disse databaser.

Brug af .rqy forespørgselsfiler     Excel kan åbne filer til forespørgsel i .rqy-format til at understøtte OLE DB datakildedrivere, der bruger dette format. Se dokumentationen til driveren kan finde flere oplysninger.

Brug af .qry forespørgselsfiler     Microsoft Query kan åbne og gemme filer til forespørgsel i .qry-format til brug sammen med tidligere versioner af Microsoft Query, der ikke kan åbne .dqy-filer. Hvis du har en forespørgselsfil i .qry-format, du vil bruge i Excel, Åbn filen i Microsoft Query, og derefter gemme det som en .dqy-fil. Oplysninger om at gemme .dqy-filer, du i Microsoft Query Hjælp.

Brug af .iqy-filer til webforespørgsel     Excel kan åbne .iqy-filer til webforespørgsel for at hente data fra internettet.

Top of Page

Brug af eksterne dataområder og egenskaber

Et eksternt dataområde (kaldes også en forespørgselstabel) er et defineret navn eller tabelnavn, der bruges til at definere placeringen af de data, der hentes ind i et regneark. Når du opretter forbindelse til eksterne data, oprettes der automatisk et eksternt dataområde. Eneste undtagelse er en pivottabel, der er forbundet til en datakilde, der ikke opretter et eksternt dataområde. Du kan formatere og oprette et eksternt dataområde i Excel eller bruge det i beregninger på samme måde som med andre data.

I Excel navngives et eksternt data område automatisk på følgende måde:

 • Eksterne dataområder fra ODC-filer (Office Data Connection) får samme navn som filnavnet.

 • Eksterne dataområder fra databaser navngives med navnet på forespørgslen. _Fra_kilde er som standard navnet på den datakilde, som du brugte til at oprette forespørgslen.

 • Eksterne dataområder fra tekstfiler navngives med tekstfilens navn.

 • Eksterne dataområder fra webforespørgsler navngives med navnet på den webside, hvor dataene er hentet.

Hvis projektmappen har mere end ét eksternt dataområde fra den samme kilde, nummereres områderne. Det kunne f.eks. være Tekst, Tekst_1, Tekst_2 osv.

Et eksternt dataområde indeholder flere egenskaber (ikke at forveksle med forbindelsesegenskaber), som du kan bruge til at styre dataene, f.eks. bevare celleformatering og kolonnebredde. Du kan ændre disse egenskaber for eksterne dataområder ved at klikke på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data og derefter foretage ændringerne i dialogboksene Egenskaber for eksternt dataområde eller Eksterne dataegenskaber.

Bemærk!: Hvis du vil dele en oversigt over eller en rapport, der er baseret på eksterne data, kan du give andre personer en projektmappe, der indeholder et eksternt dataområde, eller du kan oprette en rapportskabelon. En rapportskabelon kan du gemme oversigt eller rapporten uden at gemme de eksterne data, så filen er mindre. De eksterne data er hentet, når en bruger åbner rapportskabelonen.

Toppen af siden

Forstå understøttelse af datakilder i Excel og Excel Services

Der findes flere forskellige dataobjekter som eksternt dataområde og pivottabelrapport, som du kan bruge til at oprette forbindelse til forskellige datakilder. Den type datakilde, du opretter forbindelse til, er imidlertid forskellig fra dataobjekt til dataobjekt. Du kan også bruge og opdatere data, der er forbindelse til, i Excel Services, men der er flere begrænsninger og alternative tiltag, som du skal kende til.

Understøttelse af dataobjekter og datakilder i Excel

I følgende tabel er der en oversigt over, hvilke datakilder der understøttes for hvert dataobjekt i Excel.

Understøttet datakilde

Excel
data
objekt

Opretter
eksterne
data
område?

OLE
DB

ODBC

Tekst
fil

HTML
fil

XML
fil

Del -
punkt
liste

Guiden Tekstimport

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Pivottabelrapport
(ikke-OLAP)

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Pivottabelrapport
(OLAP)

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Excel-tabel

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

XML-tilknytning

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Webforespørgsel

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Guiden Dataforbindelse

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft Query

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Bemærk!: Disse filer, en tekstfil, der er importeret ved hjælp af guiden Tekstimport, en XML-fil importeres ved hjælp af en XML-tilknytning, og en HTML- eller XML-fil importeres ved hjælp af en webforespørgsel Brug ikke en ODBC-driver eller OLE DB-provider til at oprette forbindelse til datakilden.

Understøttelse af Excel Services og datakilder

Hvis du vil have vist en Excel-projektmappe i Excel Services, du kan oprette forbindelse til og opdatere data, men du skal bruge en pivottabel i Excel. Excel Services understøtter ikke eksterne dataområder, hvilket betyder, at Excel Services ikke understøtter en Excel-tabel, der er knyttet til en datakilde, en webforespørgsel, en XML-tilknytning eller Microsoft Query.

Du kan dog løse denne begrænsning ved hjælp af en pivottabel til at oprette forbindelse til datakilde, og klik derefter design og layout pivottabellen som en todimensional tabel uden niveauer, grupper eller subtotaler så alle ønskede række og kolonneværdierne vises. Yderligere oplysninger finder du se Brug af en pivottabel til at gøre eksterne tabeldata tilgængelig i Excel Services.

Top of Page

Om Microsoft Data Access Components

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 is included with Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, and Windows XP SP2. With MDAC, you can connect to and use data from a wide variety of relational and nonrelational data sources. You can connect to many different data sources by using Open Database Connectivity (ODBC) drivers or OLE DB providers, which are either built and shipped by Microsoft or developed by various third parties. When you install Microsoft Office, additional ODBC drivers and OLE DB providers are added to your computer.

Du kan se en komplet liste over de OLE DB-providere, der er installeret på computeren, ved få vist dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse via en dataforbindelsesfil og derefter klikke på fanen Provider.

Hvis du vil se en fuldstændig liste over de ODBC-providere, der er installeret på computeren, skal du vise dialogboksen ODBC-databaseadministrator og derefter klikke på fanen Drivere .

Du kan også bruge ODBC-drivere og OLE DB-providere fra andre producenter til at få oplysninger fra andre kilder end Microsoft datakilder, herunder andre typer ODBC- og OLE DB-databaser. Oplysninger om, hvordan du installerer disse ODBC-drivere eller OLE DB-providere, finder du i dokumentationen til databasen eller ved at kontakte databaseforhandleren.

Toppen af siden

Bruge ODBC til at oprette forbindelse til datakilder

De følgende afsnit beskriver ODBC (Open Database Connectivity) i detaljer.

ODBC-arkitekturen

I ODBC-arkitekturen opretter et program som Excel forbindelse til ODBC-driverstyring, der igen anvender en bestemt ODBC-driver som Microsoft SQL ODBC-driveren til at oprette forbindelse til en datakilde som en Microsoft SQL Server-database.

Definere forbindelsesoplysninger

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til ODBC-datakilder:

 1. Sørg for, at den korrekte ODBC-driver er installeret på den computer, der indeholder datakilden.

 2. Definer et datakildenavn (DSN) ved enten at bruge ODBC-datakildeadministratoren for at lagre forbindelsesoplysningerne i registreringsdatabasen eller en DSN-fil ved hjælp af en tilslutningsstreng i Microsoft Visual Basic-kode for at overføre forbindelsesoplysningerne direkte til ODBC-driverstyring.

  Hvis du vil definere en datakilde, skal du i Windows Vista klikke på knappen Start og derefter på Kontrolpanel. Klik på System og vedligeholdelse, og klik derefter på Administration. I Windows XP og Windows Server skal du klikke på Start og derefter på Kontrolpanel. Klik på Ydelse og vedligeholdelse, klik på Administration, og klik derefter på Datakilder (ODBC). Du kan finde flere oplysningerr om de forskellige indstillinger ved at klikke på knappen Hjælp i hver enkelt dialogboks.

Maskindatakilder

Maskindatakilder lagrer forbindelsesoplysninger i registreringsdatabasen, på en bestemt computer med et brugerdefineret navn. Du kan bruge maskindatakilder på den computer, som de er defineret på. Der findes to typer maskindatakilder – bruger og system. Bruger-datakilder, der kan anvendes kun af den aktuelle bruger og kan ses af kun til den pågældende bruger. System-datakilder, der kan anvendes af alle brugere på en computer og kan ses af alle brugere på computeren.

En maskindatakilde er især nyttig, når du ønsker at tilføje mere sikkerhed, fordi den sikrer, at brugere, der er logget på, kan få vist en maskindatakilde, og at en maskindatakilde ikke kan kopieres af en fjernbruger til en anden computer.

Fildatakilder

Fildatakilder (også kaldet DSN-filer) lagrer forbindelsesoplysninger i en tekstfil og ikke i registreringsdatabasen og er generelt mere fleksible i forhold til maskindatakilder. Du kan f.eks. kopiere en fildatakilde til en hvilken som helst computer med den korrekte ODBC-driver, så dit program kan baseres på konsekvente og nøjagtige forbindelsesoplysninger til alle de computere, det benytter. Du kan også vælge at placere fildatakilden på en enkelt server, dele den mellem mange computere på netværket og få nem vedligeholdelse af forbindelsesoplysningerne på et enkelt sted.

En fildatakilde kan også være ikke-delelig. En ikke-delelig fildatakilde er placeret på en enkelt computer og peger på en maskindatakilde. Du kan bruge ikke-delelige fildatakilder til at få adgang til eksisterende maskindatakilder fra fildatakilder.

Toppen af siden

Bruge OLE DB til at oprette forbindelse til datakilder

I de følgende afsnit beskrives OLE DB (Object Linking and Embedding Database) mere detaljeret.

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen kaldes det program, der får adgang til dataene, en dataforbruger (f.eks. Excel), og det program, der oprindeligt giver adgang til data, kaldes en databaseprovider (som Microsoft OLE DB Provider til SQL Server).

Definere forbindelsesoplysninger

En .udl-fil (Universal Data Link) indeholder de forbindelsesoplysninger, som en dataforbruger bruger til at få adgang til en datakilde via OLE DB-provideren for den pågældende datakilde. Du kan oprette forbindelsesoplysningerne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Brug dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse til at definere en dataforbindelse til en OLE DB-provider i guiden Dataforbindelse. Se importere data ved hjælp af guiden Dataforbindelsekan finde flere oplysninger.

 • Opret en tom tekstfil med filtypen .udl, og rediger derefter filen. Herved bliver dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vist.

Top of Page

Opdatere data

Når du er tilsluttet en ekstern datakilde, kan du også gennemføre en opdatering for at hente opdaterede data. Hver gang du opdaterer data, får du vist den nyeste version af dataene, herunder ændringer, der er lavet på dataene siden sidste gang, de blev opdateret.

På nedenstående illustration forklares de grundlæggende handlinger, når du opdaterer data, der er forbundet med en ekstern datakilde.

Grundlæggende opdatering af eksterne data

1. En opdatering henter de seneste data.

2. forbindelsesfilen definerer alle de oplysninger, der er behov for at få adgang til og hente data fra en ekstern datakilde.

3. der er en række forskellige datakilder, du kan opdatere: filer OLAP-, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, regneark og tekst.

4. Opdaterede data tilføjes i den aktuelle projektmappe.

I Excel er der mange valgmuligheder til opdatering af importerede data, herunder opdatering af dataene, når du åbner projektmappen, og automatisk opdatering med fastlagte intervaller. Du kan fortsætte med at arbejde i Excel, mens data opdateres, og du kan også se status på opdateringen, mens dataene opdateres.

Hvis den eksterne datakilde kræver en adgangskode til at få adgang til dataene, kan du kræve, at adgangskoden er indtastet hver gang eksternt dataområde opdateres.

Toppen af siden

Importere data fra datakilder

Windows XP, Windows Vista og Microsoft Office leverer ODBC-drivere og OLE DB-provider, du kan bruge til at hente data fra følgende almindelige datakilder: Microsoft Office Access, HTML-filer på World Wide Web, tekstfiler, Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Analysis Services, og XML-filer. Ved hjælp af guiden Dataforbindelse og Microsoft Query, kan du også få adgang til mange andre datakilder, der har de relevante OLE DB-provider og ODBC-drivere, herunder andre Excel-regneark, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle og DB2.

Top of Page

Importere data fra en Access-database

Du kan udveksle data mellem Microsoft Office Access og Microsoft Office Excel på mange måder.

 • Hvis du vil sætte data ind i Excel fra Access, kan du kopiere data fra et Access-dataark og sætte dem ind i et Excel-regneark, oprette forbindelse til en Access-database fra et Excel-regneark eller eksportere Access-data til et Excel-regneark.

 • Hvis du vil sætte data ind i Access fra Excel, kan du kopiere data fra et Excel-regneark og sætte dem ind i et Access-dataark, importere et Excel-regneark til en Access-tabel eller oprette en kæde til et Excel-regneark fra en Access-tabel.

Bemærk!: Ordet import har to forskellige betydninger i Excel og Access. I Excel betyder ordet import at oprette en permanent forbindelse til data, der kan opdateres. I Access betyder ordet import at føre data ind i Access én gang for alle og uden en dataforbindelse.

Arbejde med data fra Access i Excel

Du vil arbejde med Access-data i en Excel-projektmappe for at udnytte dataanalyse og diagramfunktioner, fleksibilitet i dataarrangement og layout eller funktioner, der ikke er tilgængelige i Access.

Oprette forbindelse til Access-data fra Excel

Hvis du vil indsætte data, der kan opdateres, fra Acces til Excel, kan du oprette en forbindelse til Access-databasen og hente alle dataene fra en tabel eller forespørgsel. Du kan f.eks. opdatere en budgetoversigtsrapport i Excel, som du distribuerer hver måned, så den indeholder den aktuelle måneds data.

Eksportere data fra Access til Excel

Ved hjælp af guiden Eksportér i Access, kan du eksportere en Access-databaseobjekt som en tabel, forespørgsel, formular eller valgte poster i en visning i et Excel-regneark. Når du udfører en eksport, kan du gemme oplysninger til fremtidig brug og lige tidsplan eksport til at køre automatisk med bestemte intervaller.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved eksport af data fra Access til Excel:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger både Access og Excel til at arbejde med data. Du gemmer dine data i Access-databaser, men bruger Excel til at analysere dataene og til at distribuere resultaterne af analyserne. Gruppen eksporterer i øjeblikket data til Excel, når der er brug for det, men du ønsker at gøre denne proces mere effektiv.

 • Du har brugt Access i lang tid, men din chef foretrækker at få vist rapporter i Excel. Med regelmæssige intervaller kopierer du dataene til Excel, men vil gerne automatisere processen for at spare tid.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksport af data fra Access til Excel, skal du se Access Hjælp.

Arbejde med data fra Excel i Access

Du kan arbejde med data fra Excel i en Access-database for at udnytte Access-funktionerne til datastyring, sikkerhed eller flere brugere. Selvom der er mange nyttige funktioner i Access, er der især to funktioner, der er nyttige for brugerne, når det gælder deres Excel-data:

 • Rapporter     Hvis du allerede kender, designe Access-rapporter, og du vil opsummere og organisere dine Excel-data i denne type rapport, kan du oprette en Access-rapport. For eksempel kan du oprette mere fleksible rapporter, som gruppen og oversigt rapporter, udskrevne etiketter og grafiske rapporter.

 • Formularer     Hvis du vil bruge en formular til at finde eller til at vise data i Excel, kan du oprette en Access-formular. For eksempel kan du oprette en Access-formular for at få vist felter i en anden rækkefølge end rækkefølgen af kolonner i regnearket, eller du kan få vist en lang række med data nemmere på ét skærmbillede.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med Access-formularer og -rapporter i Access Hjælp.

Oprette en kæde til Excel-data fra Access

Du kan sammenkæde et Excel-område til en Access-database som en tabel. Brug denne fremgangsmåde, når du planlægger at fortsætte med at vedligeholde området i Excel, men også vil det område, der skal være tilgængelig fra Microsoft Access. Du opretter denne type kæde fra Access-databasen, ikke fra Excel.

Når du opretter en kæde til et Excel-regneark eller et navngivet område, opretter Access en ny tabel, der er sammenkædet med kildecellerne. Alle ændringer, du foretager i kildecellerne i Excel, afspejles i den sammenkædede tabel. Men du kan ikke redigere indholdet af den tilsvarende tabel i Access. Hvis du vil tilføje, redigere eller slette data, skal du foretage disse ændringer i kildefilen.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved oprettelse af kæder til et Excel-regneark inde fra Access:

 • Du vil fortsætte med at opbevare dine data i Excel-regneark, men vil også bruge de effektive forespørgsels- og rapporteringsfunktioner i Access.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men data fra eksterne kilder, du arbejder med er i Excel-regneark. Du vil ikke bevare kopier af eksterne data, men du vil kunne arbejde med den i Access.

Du kan finde flere oplysninger om sammenkædning af data fra Access til Excel i Access Hjælp.

Importere data fra Excel til Access

Hvis du vil gemme data fra Excel i en Access-database og derefter bruge og vedligeholde dataene i Access, kan du importere dataene. Når du importerer data, gemmes dataene i Access i en ny eller eksisterende tabel uden at ændre dataene i Excel. Du kan kun importere ét regneark ad gangen under en import. Hvis du vil importere data fra flere regneark, skal du gentage importproceduren for hvert regneark.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved import af data fra Excel til Access:

 • Du har brugt Excel i lang tid, men i fremtiden vil du bruge Access til at arbejde med disse data. Du vil flytte dataene i dine Excel-regneark til en eller flere nye Access-databaser.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men nogle gange modtager du data i Excel-format, som skal flettes med din Access-database. Du vil gerne importere disse Excel-regneark i din database, efterhånden som du modtager dem.

 • Du bruger Access til at administrere dine data, men de ugentlige rapporter, du modtager fra resten af din gruppe, er Excel-projektmapper. Du vil gerne ensrette importen for at sikre, at dataene importeres i databasen på et bestemt tidspunkt hver uge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om import af data fra Excel til Access, skal du se Access Hjælp.

Top of Page

Importere data fra internettet

Websider indeholder ofte oplysninger, der er perfekte til analyse i Excel. Du kan f.eks. analysere aktiekurser i Excel ved at bruge oplysninger, der kommer direkte fra en webside. Afhængigt af behovet kan du hente data, der kan opdateres (dvs. du kan opdatere dataene i Excel med de seneste data på websiden), eller du kan hente data fra en webside og holde dem statiske i regnearket.

Du kan bruge en webforespørgsel til at hente data, der er gemt på intranettet eller internettet som en enkelt tabel, flere tabeller eller hele teksten fra en webside og analysere dataene ved hjælp af værktøjer og funktioner i Excel. Med et klik på en knap kan du nemt opdatere dataene med de seneste oplysninger fra websiden. Du kan f.eks. hente og opdatere aktiekurser fra en offentlige webside og opdatere en tabel over salgsoplysninger fra en firmawebside.

Du kan importere data, der stammer fra en webside ved hjælp af dialogboksen Ny webforespørgsel. (Klik på fanen Data i gruppen Hent eksterne DataFra Web.) Du skal have adgang til World Wide Web via din organisations intranet eller via et modem på computeren eller netværket, eller du kan gøre en forespørgsel mod lokale HTML eller XML-filer.

Toppen af siden

Importere tekstfiler

Du kan bruge Office Excel til at importere data fra en tekstfil til et regneark. (Klik på Fra tekst i gruppen Hent eksterne data under fanen Data.) Guiden Tekstimport undersøger tekstfilen, som du importerer, og hjælper dig med at sikre, at dataene importeres på den ønskede måde.

Der findes to måder at importere data på fra en tekstfil ved hjælp af Excel: Du kan åbne tekstfilen i Excel (hvilket ikke opretter en forbindelse til tekstfilen), eller du kan importere tekstfilen som et eksternt dataområde (hvilket opretter en forbindelse til tekstfilen).

Der findes to almindeligt brugte tekstfilformater:

 • Afgrænsede tekstfiler (.txt), hvor tabulatortegnet (ASCII-tegnkoden 009) normalt adskiller tekstfelterne.

 • Tekstfiler med kommaseparerede værdier (CSV) (.csv), hvor kommategnet (,) som regel adskiller hvert enkelt felt i teksten.

Du kan også ændre det separatortegn, der bruges i både afgrænsede tekstfiler og .csv-tekstfiler. Dette kan være nødvendigt for at sikre, at import- eller eksporthandlinger fungerer på den ønskede måde.

Toppen af siden

Importere data fra Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server er en komplet relationsdatabase, der er udviklet til de dataløsninger for hele virksomheden, der kræver optimal ydeevne, tilgængelighed, skalerbarhed og sikkerhed. I Excel kan du nemt oprette forbindelse til en Microsoft SQL Server-database. (Klik på Fra andre kilder i gruppen Hent eksterne data under fanen Data, og klik derefter på Fra SQL Server.)

Når du opretter forbindelse til en Microsoft SQL Server-database, viser guiden Dataforbindelse tre sider:

 • Side 1: Opret forbindelse til databaseserveren     Brug denne side til at angive serveren og den måde, du logger på databaseserveren.

 • Side 2: Vælg Database og tabel    Brug denne side til at angive databasen og tabel eller forespørgsel.

 • Side 3: gemme Data fil- og forbindelse    Brug denne side til at angive og beskrive forbindelse fil, og Søg udtryk til at finde filen.

Toppen af siden

Importere data fra Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (en komponent i Microsoft SQL Server), der understøtter business intelligence og er et fundament til behandling af OLAP (Online Analytical) analysesystemer, Key Performance indikator (KPI) scorecards, datamining og dashboard rapportering systemer . I Excel, du kan nemt oprette forbindelse til en en Analysis Services OLAP-database ved hjælp af en OLAP-udbyder. (I gruppen Hent eksterne Data under fanen Data skal du klikke på Fra andre kilder, og klik derefter på Fra Analysis Services.) OLAP-provider er et sæt af software, der giver adgang til en bestemt type OLAP-database. Denne software kan omfatte datakildedriver og anden klientsoftware, der er nødvendige for at oprette forbindelse til en database. Du skal bruge en pivottabel til at oprette forbindelse til en OLAP-udbyder.

Du kan også få adgang til OLAP-data, når du er tilsluttet OLAP-datakilden. En offline-kubefil er en fil med filtypenavnet .cub, der gemmer en del af datakilde fra en OLAP-serverdatabase. Brug en offlinekubefil kan fortsætte med at foretage ændringer i pivottabeller og pivotdiagrammer, når serveren ikke er tilgængelig, eller når du er tilsluttet netværket.

Når du opretter forbindelse til en Microsoft SQL Server Analysis Services, viser guiden Dataforbindelse tre sider:

 • Side 1: Opret forbindelse til databaseserveren     Brug denne side til at angive serveren og den måde, du logger på databaseserveren.

 • Side 2: Vælg Database og tabel    Brug denne side til at angive den database og kube.

 • Side 3: gemme Data fil- og forbindelse    Brug denne side til at angive og beskrive forbindelse fil, og Søg udtryk til at finde filen.

Top of Page

Importere XML-data

Office Excel gør det nemt at importere Extensible Markup Language (XML) data, der er oprettet ud fra andre databaser og programmer, kort XML-elementer fra et XML-skema til celler i regnearket, og Eksportér ændret XML-data for interaktion med andre databaser og programmer. Tænk på disse nye XML-funktioner som aktivering Excel til en XML-fil generator med en velkendte brugergrænseflade.

Ved hjælp af XML-tilknytninger, kan du nemt tilføje, identificere og udtrække bestemte forretningsdata fra Excel-dokumenter. For eksempel en faktura, der indeholder navn og adresse på en kunde eller en rapport, der indeholder sidste kvartals økonomiske resultater er ikke længere lige statisk rapporter. Du kan nemt importere disse oplysninger fra databaser og programmer, ændrer det og eksportere den til den samme eller andre databaser og programmer.

Vigtige XML-scenarier

I nedenstående afsnit beskrives nøglescenarier, som XML-funktionerne er designet til at kunne håndtere:

 • Du kan udvide funktionaliteten af eksisterende Excel-skabeloner ved at knytte XML-elementer til eksisterende celler. Det gør det lettere at få XML-data ind i og ud af skabelonerne uden at skulle omdesigne dem.

 • Du kan bruge XML-data som input til eksisterende beregningsmodeller ved at knytte XML-elementer til eksisterende regneark.

 • Du kan importere XML-datafiler til en ny projektmappe.

 • Du kan importere XML-data fra en webtjeneste til et Excel-regneark.

 • Du kan eksportere data i tilknyttede celler til XML-datafiler uafhængigt af andre data i projektmappen.

Grundlæggende brug af XML-data i Excel

I nedenstående diagram vises, hvordan de forskellige filer og handlinger fungerer sammen, når du bruger XML sammen med Excel. Processen består af fem grundfaser.

Oversigt over, hvordan Excel fungerer sammen med XML-data

Boble 1 Adding an XML schema file (.xsd) to a workbook.

Billedtekst 2 Tilknytte XML-skemaelementer til individuelle celler eller XML-lister.

Billedtekst 3 Importing an XML data file (.xml) and binding the XML elements to mapped cells.

Boble 4 Entering data, moving mapped cells, and leveraging Excel functionality, while preserving XML structure and definitions.

Boble 5 Exporting revised data from mapped cells to an XML data file.

Brug af XML-data

Når du importerer indholdet af en XML-datafil i en eksisterende XML-tilknytning i projektmappen, bindes dataene fra filen til en XML-tilknytning, der gemmes i projektmappen. Det betyder, at hvert dataelement i XML-datafilen har et tilsvarende element i det XML-skema, du har tilknyttet fra en XML-skemafil eller et afledt skema. Hver XML-tilknytning kan kun have én XML-databinding, og en XML-databinding er bundet til alle de tilknytninger, der er oprettet ud fra en enkelt XML-tilknytning.

Du kan få vist dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning (i gruppen XML under fanen udvikler skal du klikke på Egenskaber for tilknytning.), hvor der er tre indstillinger alt i som standard, som du kan indstille eller fjerne markeringen til at styre funktionsmåden for en XML-data binding:

 • Validate data against schema for import and export    Specifies if Excel validates data against the XML map when importing data. Set this option when you want to ensure that the XML data you import conforms to the XML schema.

 • Overwrite existing data with new data    Specifies if data is overwritten when you import data. Set this option when you want to replace the current data with new data, for example, when up-to-date data is contained in the new XML data file.

 • Append new data to existing XML lists    Specifies if the contents of the data source are appended to the existing data on the worksheet. Set this option, for example, when you are consolidating data from several similar XML data files into an XML list, or you do not want to overwrite the contents of a cell that contains a function.

Top of Page

Importere data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

You can use the Data Connection Wizard to connect to an OLE DB and ODBC external data source that has already been defined. To open the Data Connection Wizard, on the Data tab, in the Get External Data group, click From Other Sources, and then click From Data Connection Wizard.

Hvis du vælger datakildeindstillingen Anden/avanceret i guiden Dataforbindelse, kan du få vist en liste over tilgængelige OLE DB-providere i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse. Herudover giver Microsoft OLE DB Provider til ODBC-drivere også adgang til ODBC-datakilder. Du kan finde flere oplysningerr om, hvordan du bruger hver enkelt fane i denne dialogboks, ved at klikke på Hjælp i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse.

Generelt for at definere forbindelsesoplysningerne i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse, skal du gøre følgende:

 • Click the Provider tab, select the OLE DB provider, and then click Next, to display the Connection tab, to enter specific connection information for that OLE DB provider.

  Each OLE DB provider defines specific connection information. For example, Microsoft OLE DB Provider for SQL Server requires a server name, server location, and a user name, and you may want to define additional information, such as a password or whether you want to use Microsoft Windows integrated security.

 • Klik på fanen Avanceret for at angive yderligere oplysninger som netværksindstillinger og adgangstilladelser.

 • Klik på fanen Alle for at definere initialiseringsegenskaberne for den pågældende OLE DB-provider.

Bemærk!: Du kan ikke filtrere eller forbinde felter i guiden Dataforbindelse.

Top of Page

Importere data ved hjælp af Microsoft Query

You can also use Microsoft Query to import data. (On the Data tab, in the Get External Data group, click From Other Sources, and then click From Microsoft Query.) You use Microsoft Query to set up ODBC data sources to retrieve data. In Microsoft Query, you can use the Query Wizard to create a simple forespørgsel, or you can use advanced criteria in Query to create a more complex query and do the following:

 • Filtrere rækker og kolonner med data, før de sættes ind i Excel.

 • Create a parameterforespørgsel.

 • Sortere data, før de sættes ind i Excel.

 • Forbinde flere tabeller.

Microsoft Query giver en enkelt frontend, der er nem adgang til inde fra Excel, og som kan klare disse specialiserede forespørgselsopgaver.

Top of Page

Importere data programmeringsmæssigt og ved hjælp af funktioner

Hvis du er udvikler, er der flere metoder i Excel, som du kan bruge til at importere data:

 • Du kan bruge Visual Basic for Applications til at få adgang til en ekstern datakilde. Afhængigt af datakilden, kan du bruge ActiveX Data Objects eller dataadgangsobjekter til at hente dataene. Du kan også angive en forbindelsesstreng i din kode, der angiver forbindelsesoplysningerne. Brug af en forbindelsesstreng er nyttigt, f.eks, når du vil undgå at kræve administratorer eller brugere at først oprette en forbindelsesfil eller for at forenkle installationen af dit program.

 • Hvis du importerer data fra en SQL Server-database, kan du overveje at bruge SQL Native Client, som er en enkeltstående dataadgangsside programmet API (Programming Interface), der bruges til både OLE DB og ODBC. Den kombinerer SQL OLE DB-Provider og SQL ODBC-Driver på én oprindelige, dynamisk link-bibliotek (Dynamic) og giver også nye funktioner, der er adskilt og forskelligt fra Microsoft Data Access komponenter (MDAC). Du kan bruge SQL Native Client til at oprette nye programmer eller forbedre eksisterende programmer, der kan drage fordel af nye SQL Server 2005-funktioner, som flere aktive resultatet sæt (MARS), brugerdefineret typer (UDT) og XML-understøttelse af datatypen.

 • Funktionen RTD henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automation. RTD COM-automatisering tilføjelsesprogrammet skal være oprettet og registreret i en lokal computer.

 • SQL-Sætningen. Anmode om funktionen opretter forbindelse til en ekstern datakilde og kører en forespørgsel fra et regneark. SQL. Anmodning om returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammering. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig, skal du installere det Microsoft Excel ODBC-program (XLODBC.) XLA). Du kan installere tilføjelsesprogrammet fra webstedet Microsoft Office Online.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter Visual Basic for Applications, i Visual Basic Hjælp.

Toppen af siden

Gøre dataadgang mere sikker

Når du opretter forbindelse til en ekstern datakilde eller opdatere dataene, er det vigtigt at være opmærksom på potentielle sikkerhedsproblemer og for at vide, hvad du kan gøre om disse sikkerhedsproblemer. Brug følgende retningslinjer og bedste fremgangsmåder til at beskytte dine data.

Toppen af siden

Gemme dataforbindelser på en placering, der er tillid til

En ODC-fil indeholder ofte en eller flere forespørgsler, der bruges til at opdatere eksterne data. Ved at udskifte denne fil kan en bruger med ondsindede hensigter udforme en forespørgsel for at få adgang til fortrolige oplysninger og distribuere dem til andre brugere eller udføre andre skadelige handlinger. Derfor er vigtigt at sikre sig, at:

 • Forbindelsesfilen er skrevet af en pålidelig person.

 • The connection file is secure and comes from a trusted location.

To help improve security, connections to external data may be disabled on your computer. To connect to data when you open a workbook, you must activate data connections by using the Trust Center bar, or by putting the workbook in a trusted location. For more information, see Create, remove, or change a trusted location for your files, Add, remove, or view a trusted publisher, and View my security settings in the Trust Center.

Top of Page

Bruge legitimationsoplysninger på en sikker måde

Adgang til en ekstern datakilde kræver normalt legitimationsoplysninger (f.eks. et brugernavn og en adgangskode), der bruges til at godkende brugeren. Sørg for, at disse legitimationsoplysninger gives til dig på en sikker måde, og at du ikke utilsigtet afslører legitimationsoplysningerne for andre.

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information can be stored as plain text in the workbook and the connection file, and a malicious user can access the information to compromise the security of the data source.

When possible, use Windows Authentication (also referred to as a trusted connection), which uses a Windows user account to connect to SQL Server. When a user connects through a Windows user account, SQL Server uses information in the Windows operating system to validate the account name and password. Before you can use Windows Authentication, a server administrator must configure SQL Server to use this mode of authentication. If Windows Authentication is not available, avoid saving users' logon information. It is more secure for users to enter their logon information each time that they log on.

Toppen af siden

Udgive til Excel Services på en sikker måde

Når du opretter forbindelse til en datakilde, kan du bruge dialogboksen Godkendelsesindstillinger for Excel Services til at vælge en metode til godkendelse, hvor du har adgang til datakilden i Excel Services. Du kan vælge en af følgende indstillinger til at logge på datakilden:

 • Windows-godkendelse    Marker denne valgmulighed for at bruge den aktuelle brugers brugernavn og adgangskode til Windows. Dette er den sikreste metode, men den kan påvirke ydelsen, når der er mange brugere.

 • SSO    Select this option to use Single Sign On, and then enter the appropriate identification string in the SSO ID text box. A site administrator can configure a SharePoint site to use a Single Sign On database where a user name and password can be stored. This method can be the most efficient when there are many users.

 • None    Select this option to save the user name and password in the connection file.

Bemærk!: Godkendelsesindstillingen bruges kun af Excel Services, ikke af Microsoft Office Excel. Hvis du vil sikre, at du får adgang til de samme data, uanset om du åbner en projektmappe i Excel eller Excel Services, skal du sørge for, at godkendelsesindstillingen i Excel er den samme.

To improve the security of your connections, use a Data Connection Library (DCL). A DCL is a special SharePoint document library that can be defined as a trusted location library, and that makes it easy to store, secure, share, and manage ODC files. For example, an administrator may need to move a database from a test server to a production server, or update a query that accesses the data. By using one ODC file saved in a DCL, administration of this connection information is much easier and the user's access to data is more convenient, because all workbooks use the same connection file, and a refresh operation (whether on the client or server computer) gets up-to-date changes to that connection file. You can even set up Office SharePoint Server and a user's client computer to automatically detect changes to the connection file and use the most up-to-date version of that connection file. For more information, see Office SharePoint Server 2007 Central Administration Help.

Toppen af siden

Problemer ved oprettelse af forbindelse til data

I det følgende beskrives flere problemer, du kan støde på, når du opretter forbindelse til eksterne data

Toppen af siden

Problem: Jeg løber tør for diskplads under forsøg på at importere data.

Hvis du løber tør for diskplads, når du opretter forbindelse til eksterne data, kan du overveje at gøre følgende:

Afkrydsningsfelter og Forøg tilgængelig diskplads     Hvis du vil frigøre plads på harddisken, kan du prøve tømme papirkurven, sikkerhedskopiering af unødvendige filer og derefter fjerne dem fra harddisken eller fjernelse af Windows-komponenter, du ikke bruger. Du kan finde flere oplysninger om frigøre plads på harddisken i Windows Hjælp.

Strategies that you can try when disk space is limited     If you have only a limited amount of space available on your hard disk, try the following:

Microsoft Query    Do one or more of the following:

 • Simplify your query     Make sure that you include only those tables and fields that are needed for your query. If your query contains unnecessary tables or fields, delete them from the query to reduce the size of the temporary query file.

 • Use criteria to reduce the size of the result set     Use criteria to retrieve only specific records rather than retrieving all of the records from a database. For more information, see Microsoft Query Help.

 • Set a limit on the number of records returned by the query     Limit the number of records the query returns. In Microsoft Query, click Options on the Edit menu, select the Limit number of records returned to check box under User settings, and then enter the maximum number of records to return in the Records box.

Data Connection Wizard     Although you cannot limit the data through the Data Connection Wizard, you may be able to limit the data from the data source by defining a query in the data source. If you don't have the ability or permission to define a query at the data source, contact your data administrator.

Toppen af siden

Problem: Hvor er guiden OLAP-kube?

Guiden OLAP-kube i Microsoft Query, som har oprettet en OLAP-kube fra en Jet-database, er ikke længere tilgængelig i Office Excel.

Toppen af siden

Problem: Hvad skete der med datahentningstjenesterne?

Datahentningstjenesterne blev introduceret i Microsoft Office 2003 og bruger en UDC-fil (Universal Data Connection) (.udcx) til at få adgang til webtjenester og lave forespørgsler i forskellige datakilder.

I guiden Dataforbindelse på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse, kan du vælge Microsoft Business Solutions eller datahentningstjenester indstillingerne for datakilde. Indstillingen datahentningstjenester kan du vælge to datahentningstjenester: Windows SharePoint Services-lister, som henter data fra lister og dokumentbiblioteker på en server, der kører Windows SharePoint Services og Microsoft SQL Server , som henter data fra Microsoft SQL Server 2000 eller nyere.

Selvom guiden Dataforbindelse ikke længere understøtter redigering af UDC-forbindelsesfiler, understøttes eksisterende forbindelser til datahentningstjenester stadig i Excel, og du kan stadig opdatere disse forbindelser.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×