Oversigt over tekstruden, der bruges med SmartArt-grafik

Tekstruden er ruden til venstre for en SmartArt-grafik, hvor du kan indtaste og redigere den tekst, der vises i din SmartArt-grafik. Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du tilføjer tal eller punkttegn til dine slides eller dokumenter i Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007, skal du se Tilføj punkttegn eller tal til tekst og Opret en liste med punkttegn eller tal/bogstaver. Se Opret en SmartArt-grafik, hvis du har brug for hjælp til at oprette en SmartArt-grafik.

Hvad vil du gøre?

Introduktion til tekstruden

Hvad angiver punkttegnene i tekstruden?

Formatering af tekst i tekstruden

Tastaturgenveje

Introduktion til tekstruden

Når du bruger tekstruden, kan du fokusere på dit budskab uden at bekymre dig om, hvordan SmartArt-grafikken kommer til at se ud. Når du opretter SmartArt-grafik, udfyldes SmartArt-grafikken og tekstruden med pladsholdertekst, som du kan redigere og erstatte med dine egne oplysninger. Øverst i tekstruden kan du redigere den tekst, der bliver vist i SmartArt-grafikken. Nederst i tekstruden kan du få vist yderligere oplysninger om SmartArt-grafikken, f.eks. hvilken type oplysninger objektet egner sig bedst til. Hvis oplysningerne nederst i tekstruden ikke er synlige, kan du enten pege på navnet på SmartArt-grafikken nederst i tekstruden eller trække i kanten af tekstruden for at gøre den større.

Du kan ikke trække tekst ind i tekstruden, men du kan kopiere og indsætte tekst deri. Du kan også kopiere tekst fra tekstruden til et andet 2007 Microsoft Office-system-dokument eller fra 2007 Office-udgivelse-dokumenter til tekstruden. Når du er færdig med at indsætte indhold i tekstruden, kan du prøve forskellige layouts og tilpasse SmartArt-grafikken.

Billede af tekstruden, der viser niveau 1- og niveau 2-tekst

SmartArt-grafik fungerer generelt bedst med små tekstmængder. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. Trapezliste i typen Liste, fungerer dog udmærket med større tekstmængder. Alternativt kan du indsætte yderligere oplysninger uden for SmartArt-grafikken, men dog stadig i 2007 Office-udgivelse-dokumentet, eller du kan give oplysningerne mundtligt som led i din præsentation.

I nogle SmartArt-grafikobjekter vises kun en del af teksten i tekstruden, fordi SmartArt-grafikken indeholder et fast antal figurer. Tekst, billeder eller andet indhold, der ikke vises, identificeres i tekstruden med et rødt X. Indhold, der ikke vises, er stadig tilgængeligt, hvis du skifter til et andet layout, men hvis du beholder og lukker det oprindelige layout, bliver oplysningerne ikke gemt. Dette sker for at beskytte dine personlige oplysninger.

Tekstrude med røde X'er

Når du klikker væk fra SmartArt-grafikken, forsvinder tekstruden. Medmindre du skjuler den, vises ruden igen, når du klikker på SmartArt-grafikken. Hvis du vil lukke tekstruden, skal du klikke på Luk i øverste, højre hjørne af tekstruden. Hvis du vil have vist tekstruden, skal du klikke på håndtaget til venstre for SmartArt-grafikken.

Vis/skjul tekstrude

Du kan køre stavekontrol på teksten i tekstruden og ændre størrelse på eller flytte teksten.

Øverst på siden

Hvad angiver punkttegnene i tekstruden?

Tekstruden fungerer som en disposition eller en punktopstilling, der forbinder oplysninger direkte i SmartArt-grafikken. Det enkelte SmartArt-grafikobjekt definerer sine egne forbindelser mellem punkttegnene i tekstruden og figurerne i SmartArt-grafikken.

Hvis du vil oprette en ny linje i en tekst med punktopstilling i tekstruden, skal du trykke på ENTER. Hvis du vil indrykke en linje i tekstruden, skal du markere den linje, der skal indrykkes, og klikke på Hæv i gruppen Opret grafik under fanen Design i SmartArt-værktøjer. Hvis du vil annullere indrykningen af en linje, skal du klikke på Sænk. Du kan også trykke på TAB for at indrykke eller på SKIFT+TAB for at annullere en indrykning i tekstruden. Alle disse former for manipulation opdaterer forbindelsen mellem punkttegnene i tekstruden og figurerne i layoutet for SmartArt-grafikken. Det er ikke muligt at sænke tekst mere end ét niveau fra teksten i linjen ovenover. Du kan heller ikke sænke figuren på øverste niveau.

Bemærk: Afhængig af hvilket layout for SmartArt-grafik du vælger, bliver hvert punkttegn i tekstruden repræsenteret i SmartArt-grafikken enten som en ny figur eller som et punkttegn i en figur. Bemærk f.eks., hvordan den samme tekst forbindes forskelligt i de to SmartArt-grafikobjekter nedenfor. I det første eksempel er underpunkttegnene repræsenteret som separate figurer. I det andet eksempel er underpunkttegnene repræsenteret som punkttegn i figuren.

SmartArt-grafik af typen Hierarkiliste, der viser punkttegn i tekstruden, men ikke i figurerne

SmartArt-grafik af typen Grundlæggende proces, der viser punkttegn i tekstruden som punkttegn i figur

Hvis du bruger et organisationsdiagramlayout med figuren Assistent, angiver et punkttegn med en streg figuren Assistent.

Tekstrude, der viser punkttegn for leder- og assistentfigurer samt underordnede figurer i tekstruden

Øverst på siden

Formatering af tekst i tekstruden

Tegnformatering, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse, fed, kursiv og understreget, kan anvendes på tekst i tekstruden, men tegnformatering vises ikke i tekstruden. Alle formateringsændringer vises dog i SmartArt-grafikken.

Øverst på siden

Tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indrykke tekst

TAB eller ALT+SKIFT+HØJRE PIL

Annullere indrykning af tekst

SKIFT+TAB eller ALT+SKIFT+VENSTRE PIL

Tilføje et tabulatortegn

CTRL+TAB

Oprette en ny tekstlinje

ENTER

Køre stavekontrol

F7

Flette to tekstlinjer

DELETE i slutningen af den første tekstlinje

Få vist genvejsmenu

SHIFT+F10

Skifte mellem toppen af tekstruden og hyperlinket Lære mere om SmartArt-grafik nederst

CTRL+SHIFT+F1

Skifte mellem SmartArt-grafikken og tekstruden

CTRL+SHIFT+F2

Lukke tekstruden

ALT+F4

Skifte fokus fra tekstruden til SmartArt-grafikkens kant

ESC

Øverst på siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×