Oversigt over slutning af levetid for SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 når slutningen af levetid d. 10. oktober 2017 Hvis du ikke er begyndt at overføre fra SharePoint Server 2007 til Office 365 eller til en nyere version af SharePoint Server i det lokale miljø, skal du begynde tilrettelæggelsen nu. Denne artikel indeholder oplysninger om ressourcer, som kan hjælpe med at overføre data til SharePoint Online eller at opgradere SharePoint Server i det lokale miljø.

Hvad betyder "Slutning af levetid"?

SharePoint Server har, som stort set alle Microsoft-produkter, en supportlivscyklus, hvor vi giver dig nye funktioner, fejlrettelser, sikkerhedsopdateringer og så videre. Denne livscyklus varer typisk 10 år fra datoen for produktets første udgivelse. Slutningen af den pågældende livscyklus kaldes også for slutningen af produktets levetid eller End of life. Når produktet når slutningen af sin levetid, yder Microsoft ikke længere:

  • Teknisk support til problemer, der kan opstå;

  • Fejlrettelser af problemer, der opdages, og som kan påvirke stabiliteten og brugbarheden af serveren;

  • Sikkerhedsopdateringer til sikkerhedsrisici, der opdages, og som kan gøre serveren sårbar over for sikkerhedsbrud;

  • Tidszoneopdateringer.

Selvom din SharePoint Server 2007-farm stadig fungerer efter d. 10. oktober 2017, bliver der ikke længere sendt opdateringer eller rettelser til produktet (herunder sikkerhedsopdateringer/-rettelser), og Microsoft Support vil have ændret fokus for sine supporttiltag til nyere versioner af produktet. Idet din installation ikke længere understøttes eller opdateres, bør du opgradere produktet i takt med, at slutningen af levetiden nærmer sig, eller overføre vigtige data.

Tip: Hvis du ikke allerede har tilrettelagt opgradering eller overførsel, skal du læse: Overførselsmuligheder for SharePoint 2007, der bør overvejes for at få nogle eksempler på, hvor du kan begynde. Du kan også søge efter Microsoft-partnere, der kan hjælpe med opgraderingen eller Office 365-overførslen (eller begge dele).

Du kan finde flere oplysninger om Office 2007-servere, hvor support ophører, under Planlæg din opgradering til Office 2007-servere.

Hvilke muligheder har jeg?

Du bør som udgangspunkt se webstedet Produktlivscyklus. Hvis du har et lokalt Microsoft-produkt, der er ved at være forældet, bør du kontrollere datoen for slutningen af leveltiden, så du omtrent et år før – eller så længe dine overførsler generelt kræver det – kan tilrettelægge opgradering eller overførsler. Når du skal vælge det næste trin, kan det være en hjælp at overveje, hvilke produktfunktioner der er gode nok, bedre og bedst. Her er et eksempel:

God

Bedre

Bedst

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint-hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint-hybrid

Hvis du vælger indstillinger i den lave ende af skalaen (gode nok), skal du huske på, at du skal begynde at tilrettelægge opgraderingen lige efter, at overførslen fra SharePoint Server 2007 er udført. (Slutningen af levetid for SharePoint Server 2007 er d. 10. oktober 2017; Slutningen af levetid for SharePoint Server 2010 er planlagt til d. 10. juli 2022. Bemærk, at disse datoer kan ændres, og husk at kontrollere webstedet Produktlivscyklus.)

Hvad bør jeg gøre herefter?

SharePoint Server kan installeres i det lokale miljø på dine egne servere, eller du kan bruge SharePoint Online, som er en onlinetjeneste og en del af Microsoft Office 365. Du kan vælge at:

  • overflytte til SharePoint Online

  • opgradere SharePoint Server i det lokale miljø

  • gøre begge dele

  • implementere en SharePoint-hybridløsning

Vær opmærksom på, at der kan være knyttet skjulte omkostninger til vedligeholdelse af en serverfarm, vedligeholdelse eller overførsel af tilpasninger og opgradering af hardware, der er nødvendig for SharePoint Server. Du kan få fordel af SharePoint Server-farm i det lokale miljø, hvis det er påkrævet – men, hvis du kører din farm på gamle SharePoint Servere, kan du, uden megen tilpasning, få fordel af en tilrettelagt overførsel til SharePoint Online.

Vigtigt: Der er en anden mulighed, hvis indholdet i SharePoint 2007 sjældent bruges. Nogle SharePoint-administratorer kan vælge at tegne et Office 365-abonnement, konfigurere et helt nyt SharePoint Online-websted og derefter skære SharePoint 2007 fra, helt og holdent, og kun tage de vigtigste dokumenter med til de nye SharePoint Online-websteder. Derefter kan data drænes fra SharePoint 2007-webstedet og arkiveres. Overvej nøje, hvordan brugere arbejder med data i din SharePoint 2007-installation. Der kan være kreative metoder til at løse dette problem!

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server i det lokale miljø

Høje omkostninger i tid (tilrettelæggelse/udførelse /godkendelse)

Høje omkostninger i tid (tilrettelæggelse/udførelse /godkendelse)

Billigere (ingen hardwareindkøb)

Dyrere (hardware + udviklere/administratorer)

Engangsomkostning til overførsel

Engangsomkostning gentaget pr. fremtidig overførsel

Lave samlede ejerskabsomkostninger/vedligeholdelse

Høje samlede ejerskabsomkostninger/vedligeholdelse

Når du overfører til Office 365, har engangsflytningen en større kontant omkostning, mens du organiserer data og fastlægger, hvad du skal lagre i skyen, og hvad du skal lade ligge. Dog modtager du automatiske opgraderinger fra dette tidspunkt, du behøver ikke længere at administrere hardware- og softwareopdateringer, og din farms oppetid bliver bakket op af en Microsoft Service Level Agreement (SLA).

Overflytte til SharePoint Online

Sørg for, at SharePoint Online har alle de nødvendige funktioner, ved at gennemse den tilknyttede tjenestebeskrivelse. Her er linket til alle beskrivelser af Office 365-tjenester:

Beskrivelser af Office 365-tjenester

Du kan ikke overføre direkte fra SharePoint 2007 til SharePoint Online; din overførsel til SharePoint Online skal foregå manuelt. Hvis du opgraderer til SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016, kan din overførsel også omfatte brugen af SharePoint Migration-API'en (f.eks. til at overføre oplysninger til OneDrive for Business)

Online (fordele)

Online (ulemper)

Microsoft leverer SPO-hardware og al hardwareadministration.

Tilgængelige funktioner kan være variere mellem SharePoint Server i det lokale miljø og SPO.

Du er global administrator af dit abonnement, og du kan tildele administratorer til SPO-websteder.

Nogle handlinger, der er tilgængelige for en Farm-administrator i SharePoint Server i det lokale miljø, findes ikke (eller er ikke nødvendige) for SharePoint Administrator-rollen i Office 365.

Microsoft leverer rettelser, løsninger og opdateringer til underliggende hardware og software.

Idet der ikke er adgang til det underliggende filsystem i tjenesten, er visse tilpasninger begrænset.

Microsoft udgiver Serviceaftaler og går hurtigt i gang med at afhjælpe hændelser på serviceniveau.

Sikkerhedskopiering, gendannelse og andre genopretningsindstillinger udføres automatisk af tjenesten i SharePoint Online – sikkerhedskopieringer overskrives, hvis de ikke bruges.

Sikkerhedstestning og serverydelsesjustering gennemføres løbende i tjenesten af Microsoft.

Ændringer af brugergrænsefladen og andre SharePoint-funktioner installeres af tjenesten og skal muligvis slås til eller fra.

Office 365 opfylder mange branchestandarder: Office 365-overholdelse.

FastTrack-hjælp til overførsel er begrænset. Læs SharePoint 2013-overførselstjenestens ofte stillede spørgsmål for at få mere at vide.

Meget af opgraderingen foregår manuelt eller vha. SPO Migration API'en beskrevet i Oversigt over overførsel af indhold i SharePoint Online og OneDrive.

Hverken Microsofts supportteknikere eller datacentermedarbejdere har ubegrænset administratoradgang til dit abonnement.

Det kan være forbundet med ekstra omkostninger, hvis hardwareinfrastrukturen skal opgraderes for at understøtte den nyere version af SharePoint, eller hvis en sekundær farm er nødvendig for opgraderingen.

Partnere kan hjælpe med det engangsjob, som det er at migrere dine data til SharePoint Online.

Online-produkter opdateres automatisk på tværs af tjenesten, hvilket betyder, at selvom funktioner muligvis forældes, så er der reelt ingen "Slutning af levetid".

Hvis du vil oprette et nyt Office 365-websted og manuelt overføre data til det efter behov, kan du se dine Office 365-indstillinger lige her:

Office 365-planer

Opgrader SharePoint Server i det lokale miljø

Der findes historisk ikke nogen metode til at springe versioner i SharePoint-opgraderinger over, i det mindste ikke pr. frigivelsen af SharePoint Server 2016. Det betyder, at opgraderinger udsendes serielt:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Hvis du vil gå hele vejen fra SharePoint 2007 til SharePoint Server 2016 kræver det en betydelig tidsmæssig investering og er forbundet med omkostninger med hensyn til opgraderet hardware (bemærk, at SQL-serverne også skal opgraderes), software og administration. Tilpasninger skal opgraderes eller annulleres afhængigt af funktionens betydning.

Bemærk: Det er muligt at vedligeholde din slutlevetids-SharePoint 2007-farm, installere en SharePoint Server 2016-farm på ny hardware (så de særskilte farme kører side om side) og derefter tilrettelægge og udføre en manuel overførsel af indhold (for at downloade og overføre indhold igen, for eksempel). Vær opmærksom på nogle af faldgrupperne under manuelle flytninger (f.eks. overførsel af dokumenter, der erstatter den sidst ændrede konto med aliasset for den konto, der udfører den manuelle overførsel), og arbejdet, der skal udføres forud for processen (f.eks. genskabelse af websteder, underordnede websteder, tilladelser og listestrukturer). Som tidligere nævnt bør du på dette tidspunkt overveje, hvilke data du kan overføre til lagring eller ikke længere har brug for. Denne handling kan mindske overførslens indvirkning.
Uanset hvad, bør du rense dit miljø før opgraderingen. Sørg for, at din eksisterende farm fungerer, før du opgraderer, og (helt sikkert) før du afvikler!

Husk at gennemgå de understøttede og ikke-understøttede opgraderingsstier:

Hvis du har tilpasninger, er det meget vigtigt, at du har tilrettelagt opgraderingen for hvert trin i overførselsstien:

Fordele ved det lokale miljø

Ulemper ved det lokale miljø

Fuld kontrol over alle aspekter af din SharePoint-farm fra serverhardwaren og op.

Alle nedbrud og rettelser er din virksomheds ansvar (kan benytte betalt Microsoft Support, hvis dit produkt ikke er ved slutningen af levetiden):

Fuldt funktionssæt i SharePoint Server i det lokale miljø med mulighed for at knytte din lokale farm til et SharePoint Online-abonnement via hybrid.

Opgradering, rettelser, sikkerhedsopdateringer og alt vedligeholdelse af SharePoint Server administreres i det lokale miljø.

Fuld adgang til større tilpasning.

Standarder for overholdelse understøttet i Office 365 skal være manuelt konfigureret i det lokale miljø.

Sikkerhedstestning og serverydelsesjustering udføres i dit lokale miljø (er under din kontrol).

Office 365 kan gøre funktioner tilgængelige for SharePoint Online, som ikke fungerer sammen med SharePoint Server i det lokale miljø.

Partnere kan hjælpe med at overføre data til den næste version af SharePoint Server (og derefter).

Dine SharePoint Server-websteder bruger ikke automatisk SSL/TLS-certifikater, som det ses i SharePoint Online.

Fuld kontrol over navngivningskonventioner, sikkerhedskopiering, gendannelse og andre indstillinger for gendannelse i SharePoint Server i det lokale miljø.

SharePoint Server i det lokale miljø er følsom over for produktlivscyklusser.

Opgraderingsressourcer

Du skal som udgangspunkt sørge for, at du opfylder hardware- og softwarekrav. Følg derefter de understøttede opgraderingsmetoder.

Opret en SharePoint-hybridløsning mellem SharePoint Online og SharePoint i det lokale miljø

Hvis dine overførselsbehov opfyldes af en løsning, der ligger mellem selvkontrollen i det lokale miljø og de lavere ejerskabsomkostninger i SharePoint Online, kan du knytte SharePoint Server 2013- eller 2016-farme til SharePoint Online vha. hybrider. Få mere at vide om SharePoint-hybridløsninger

Hvis du vælger en hybrid SharePoint Server-farm som den bedste løsning for din virksomhed, skal du gøre dig bekendt med de eksisterende typer hybride løsninger, og hvordan du konfigurerer forbindelsen mellem din SharePoint-farm i det lokale miljø og dit Office 365-abonnement.

Du kan få et godt indtryk af, hvordan dette fungerer ved at oprette et Office 365 dev/test-miljø. Når du har en prøveversion eller et købt Office 365-abonnement, er du godt på vej til at oprette grupper af websteder, websteder og dokumentbiblioteker i SharePoint Online, hvortil du kan overføre data (enten manuelt ved hjælp af Overførsels-API'en eller – hvis du vil overføre indhold fra Mit websted til OneDrive for Business – gennem hybridguiden).

Bemærk: Husk på, at din SharePoint 2007-farm skal opgraderes i det lokale miljø til enten SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 for at anvende den hybride mulighed

Relaterede emner

Udfør fejlfinding, og genstart opgradering (Office SharePoint Server 2007)
Udfør fejlfinding af problemer med opgradering (SharePoint Server 2010)
Udfør fejlfinding af problemer med databaseopgradering i SharePoint 2013
Søg efter Microsoft-partnere, der kan hjælpe med opgraderingen
Tilrettelæg din opgradering af dine Office 2007-servere

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×