Oversigt over scorecards

I PerformancePoint-dashboarddesigner viser et scorecard en samling KPI'er (Key Performance Indicators).

Scorecards bruges som en måde til at registrere resultater via simple visuelle oversigter. Du kan bruge et scorecard til at få adgang til organisationens resultater ved at få vist status for nøglemål. Derudover kan du oprette forskellige scorecards til registrering af forskellige resultatmål, der måler forskellige aspekter af organisationen, f.eks. finansielle handlinger, kundetilfredshed osv. I et forretningsmiljø kan du f.eks. bruge scorecards til at registrere overskudsgrader, data om fastholdelse af medarbejdere, kundetilfredshed, salg pr. produkt pr. butik osv. I den offentlige sektor kan du registrere deltagelse i informationsmøder, antal besøg på museer, eller hvor lang tid det tager at behandle et krav om en ydelse.

Hvad vil du have mere at vide om?

Vælge effektive KPI'er

Spørgsmål om scorecardelementer og nøgletalsindikatorer

Flere oplysninger om organisering af scorecards

Afbalancerede scorecards

Næste trin

Vælge effektive KPI'er

En KPI (Key Performance Indicator) er en kombination af en målfaktor og det målte resultat for den pågældende faktor. De bedste KPI'er afspejler resultatfaktorer, der er meget vigtige for udfaldet af et strategisk mål.

Brug følgende nøgleord som en hjælp til at vælge effektive KPI'er:

 • Specifik     Vælg KPI'er, der er klare og fokuserede for at undgå misforståelser.

 • Målbar     Vælg KPI'er, der kan kvantificeres og sammenlignes med specifikke mål.

 • Opnåelig     Vælg KPI'er, der er opnåelige, rimelige og troværdige under de forventede forhold.

 • Realistisk     Vælg KPI'er, der passer til virksomhedens begrænsninger.

 • Rettidig     Vælg KPI'er, der kan måles og rapporteres rettidigt, så de er nyttige for organisationen.

I tabellen nedenfor vises eksempler på KPI'er, der repræsenterer resultater for en kemisk fabrik fra to forskellige perspektiver: strategisk og organisatorisk.

Vigtigt: Vær opmærksom på, at KPI'erne og målsætningerne indeholder oplysninger om hver enkelt måleenhed samt et billede af de strategiske og operationelle mål for organisationen.

I denne tabel vises virksomhedens målsætninger. KPI'erne i denne tabel repræsenterer et strategisk perspektiv:

Målsætninger


Reducere driftsomkostninger og risici


Bevare fabrikkens og aktivernes integritet


Minimere korrigerende arbejde
Strategiske KPI'er

 • Fabrikstilgængelighed

 • Driftstid uden for grænser for tilbagegang

 • Oppetid for fabrik

 • Overholdelse af produktionsmål

 • Fabrikstilgængelighed

 • Proaktive arbejdsordrer

 • Arbejdsordrer, der haster

 • Overholdelse af inspektion

 • Overholdelse af vedligeholdelse

 • Overholdelse af planlægning

 • Arbejdsordrer afsluttet inden for planlagte omkostninger

 • Overholdelse af plan

 • Arbejdsordrevurderinger

I denne tabel vises de samme målsætninger for virksomheden. Dog repræsenterer KPI'erne i denne tabel et operationelt perspektiv:


Målsætninger


Reducere driftsomkostninger og risici


Bevare fabrikkens og aktivernes integritet


Minimere korrigerende arbejde


Operationelle KPI'er

 • Afvigelse fra procestilgængelighed

 • Startindikatorer

 • Lukningsindikatorer

 • MTF (Mean Time To Failure) efter udstyrstype og område

 • Ikke-planlagte vedligeholdelseshændelser

 • Fuldførte poster om væsentlige fejl

 • Arbejdsordrer, der haster

 • Uekspederede arbejdsordrer

 • Overarbejdstimer

 • Gennemsnitlige direkte omkostninger pr. vedligeholdelseshændelse

Toppen af siden

Spørgsmål om scorecardelementer og nøgletalsindikatorer

Et scorecard er en samling KPI'er. Normalt danner KPI'erne i et scorecard et hierarki, hvor KPI'erne er organiseret i forhold til, om de er generelle eller specifikke. På det øverste niveau i hierarkiet findes de KPI'er, der specificerer generelle resultatmål. Disse KPI'er på højt niveau kaldes for målsætnings-KPI'er eller blot for målsætninger. Under hver målsætning indeholder det pågældende scorecard en samling KPI'er, der viser resultatet af et vigtigt aspekt inden for den pågældende målsætning i forhold til et foruddefineret mål.

I tabellen nedenfor vises, hvordan scorecard-kerneelementer er relateret til spørgsmål om nøgletalsindikatorer.

Scorecardelement

Spørgsmål om nøgletalsindikatorer

Eksempel

Målsætninger

Hvad forsøger strategien at opnå?

Øge kundetilliden til vores råd.

KPI'er

Hvordan måles resultaterne?

% af kunderne angiver os som en af de bedste rådgiver.

Mål

Hvilket resultatniveau er påkrævet?

65 % af kunderne angiver os som nummer 1.

Toppen af siden

Flere oplysninger om organisering af scorecards

Det højeste niveau i et scorecardhierarki indeholder en samling målsætninger. Målsætninger er specielle KPI'er, der identificerer overordnede resultatmål og visuelt viser, hvordan du kan gruppere relaterede KPI'er i et scorecard.

Bemærk:  En målsætning viser altid et resultatmåls status, men viser ikke et resultat.

Hver enkelt målsætnings-KPI danner en overskrift for en samling af andre KPI'er på lavere niveauer. KPI'er på lavt niveau repræsenterer vigtige resultatmarkeringer på vej mod det mål, som målsætnings-KPI'en repræsenterer.

Hvis et scorecard har mange målsætnings-KPI'er eller mange KPI'er, kan en designer også oprette KPI'er på et mellemliggende niveau, der fungerer som undermålsætninger og danner underkategorier til en mere generel målsætning. En KPI, der på denne måde danner en mellemliggende overskrift, kaldes for en KPI, der ikke er på bladniveau.. En KPI, der ikke er på bladniveau, kan akkumulere andre KPI'ers værdier eller blive knyttet til data direkte.

På det laveste niveau i scorecardhierarkiet kaldes KPI'erne for KPI'er på bladniveau. KPI'er på bladniveau viser som standard et resultat, der sammenligner det faktiske KPI-mål med en målværdi.

Hvis du f.eks. har en målsætnings-KPI, der kaldes for Øg salget af bøger, kan du oprette KPI'er, der ikke er på bladniveau, og der repræsenterer forskellige kategorier af bøger. Derefter kan individuelle KPI'er rapportere resultatet for elementer for hver kategori. I tabellen nedenfor vises et eksempel på et hierarki for målsætningen, og der foreslås mulige KPI'er, der ikke er på bladniveau, samt relaterede KPI'er på bladniveau.

Primær målsætning

KPI'er, der ikke er på bladniveau

Relaterede KPI'er på bladniveau

Øg salget af bøger

Fiktion

 • Science fiction og fantasy

 • Bestsellere

 • Litterær fiktion

--

Tidsskrifter

 • Aviser

 • Blade

 • Andre tidsskrifter

--

Henvisning

 • Ordbøger

 • Tekniske henvisninger

 • Geografisk henvisning og kort

--

Andet ikke-fiktion

 • Erhvervslivet og teknologi

 • Hjem og have

 • Historie og politik

Toppen af siden

Afbalancerede scorecards

Afbalancerede scorecards stræber efter at præsentere et letforståeligt billede af en komplet organisatorisk strategi. Denne fremgangsmåde anerkender, at alle de forskellige aspekter af en virksomhed har indflydelse på hinanden. Et afbalanceret scorecard undersøger resultater fra mange vigtige perspektiver. Normalt skildrer et afbalanceret scorecard fire forskellige perspektiver:

 • Økonomisk perspektiv     Økonomiske mål fremstiller de økonomiske resultater af tidligere forretningsbeslutninger og -handlinger. Økonomiske mål halter normalt efter handlinger, og derfor afspejler målene nødvendigvis ikke virksomheden, som den køres i dag. Men de økonomiske mål fastslår ofte, om en bestemt strategi er vellykket.

 • Intern proces-perspektiv     Det operationelle perspektiv afspejler de interne virksomhedsprocesser, der understøtter strategien. De kan omfatte processer med relation til økonomiske opkrævninger, produktionssikkerhed eller produktudvikling. Normalt bemærker kunderne ikke disse processer direkte, men virksomheden skal udmærke sig ved disse processer for at få succes.

 • Kundeperspektiv     Kundeperspektivet omfatter salg, fordi salg fokuserer på, hvordan kunderne opfatter virksomheden. Da kundernes opfattelse påvirkes af mange af virksomhedens aktiviteter, er dette perspektiv ofte en god, generel resultatindikator. Den påvirkes f.eks. af faktorer som produktkvalitet, pålidelighed i forbindelse med leveringer, lydhørhed og dygtighed i forbindelse med support, samt hvordan kunden opfatter virksomheden. Hvis kunderne har en negativ opfattelse af virksomhedens præstation, er det måske nødvendigt at foretage justeringer af andre perspektiver.

 • Læring og vækst-perspektiv     Læring og vækst-perspektivet dækker over organisationens menneskelige infrastruktur. Det omfatter resultatindikatorer, der vedrører medarbejdere, systemer og organisatoriske procedurer. Mål i forbindelse med dette perspektiv fremhæver ofte emner som medarbejderfærdigheder, jobtilfredshed, systemer, som medarbejdere bruger til at udføre deres job, samt organisatoriske procedurer.

Toppen af siden

Næste trin

Hvordan opretter jeg et scorecard?

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×