Oversigt over operatorer

En operator er et tegn eller symbol, der angiver den type beregning, som skal udføres inden for et udtryk. Der findes matematiske, logiske samt sammenlignings- og referenceoperatorer. Access understøtter en række forskellige operatorer, herunder aritmetiske operatorer som plus (+), minus (-), gange (*) og dividere (/), ud over sammenligningsoperatorer til sammenligning af værdier, tekstsammenføjningsoperatorer og logiske operatorer til fastlæggelse af sande eller falske værdier. I denne artikel finder du oplysninger om brugen af disse operatorer.

Denne artikel indeholder

Matematiske operatorer

Sammenligningsoperatorer

Logiske operatorer

Sammenføjningsoperatorer

Særlige operatorer

Matematiske operatorer

Matematiske operatorer bruges til at beregne en værdi ud fra to eller flere tal eller til at ændre et tals fortegn fra positivt til negativt eller omvendt.

Operator

Formål

Eksempel

+

Lægger to tal sammen.

[Subtotal]+[Moms]

-

Finder forskellen mellem to tal eller angiver den negative værdi af et tal.

[Pris]-[Rabat]

*

Ganger to tal med hinanden.

[Antal]*[Pris]

/

Dividerer det første tal med det andet tal.

[Total]/[AntalVarer]

\

Afrunder begge tal til heltal, dividerer derefter det første tal med det andet tal og afrunder derefter resultatet til et heltal.

[Tilmeldte]\[Værelser]

Mod

Dividerer det første tal med det andet tal og returnerer derefter resten.

[Tilmeldte] Mod [Værelser]

^

Opløfter et tal til en eksponent.

Tal ^ Eksponent

Toppen af siden

Sammenligningsoperatorer

Sammenligningsoperatorerne bruges til at sammenligne værdier, og de returnerer værdien Sand, Falsk eller Null.

Operator

Formål

Eksempel

<

Returnerer Sand, hvis den første værdi er mindre end den anden værdi.

Værdi1 < Værdi2

<=

Returnerer Sand, hvis den første værdi er mindre end eller lig med den anden værdi.

Værdi1 <= Værdi2

>

Returnerer Sand, hvis den første værdi er større end den anden værdi.

Værdi1 > Værdi2

>=

Returnerer Sand, hvis den første værdi er større end eller lig med den anden værdi.

Værdi1 >= Værdi2

=

Returnerer Sand, hvis den første værdi er lig med den anden værdi.

Værdi1 = Værdi2

<>

Returnerer Sand, hvis den første værdi ikke er lig med den anden værdi.

Værdi1 <> Værdi2

Bemærk: Hvis den første eller den anden værdi er null, vil resultatet i alle tilfælde være null. Da null repræsenterer en ukendt værdi, vil en sammenligning med en null værdi give et ukendt resultat.

Toppen af siden

Logiske operatorer

Logiske operatorer bruges til at kombinere to booleske værdier, og de returnerer værdien Sand, Falsk eller Null. Logiske operatorer kaldes også booleske operatorer.

Operator

Formål

Eksempel

And

Returnerer Sand, hvis både Udtryk1 og Udtryk2 er sande.

Udtryk1 And Udtryk2

Or

Returnerer Sand, hvis enten Udtryk1 eller Udtryk2 er sandt.

Udtryk1 Or Udtryk2

Eqv

Returnerer Sand, hvis både Udtryk1 og Udtryk2 er sande, eller hvis både Udtryk1 og Udtryk2 er falske.

Udtryk1 Eqv Udtryk2

Not

Returnerer Sand, hvis Udtryk ikke er sandt.

Not Udtryk

Xor

Returnerer Sand, hvis enten Udtryk1 eller Udtryk2 er sandt, men ikke hvis begge udtryk er sande.

Udtryk1 Xor Udtryk2

Toppen af siden

Sammenføjningsoperatorer

Sammenføjningsoperatorerne bruges til at kombinere to tekstværdier til én værdi.

Operator

Formål

Eksempel

&

Kombinerer de to strenge til én streng.

streng1 & streng2

+

Kombinerer de to strenge til én streng og overfører Null-værdier.(hvis den ene værdi er Null, vil hele udtrykket blive Null).

streng1 + streng2

Toppen af siden

Særlige operatorer

De særlige operatorer bruges til at returnere resultatet Sand eller Falsk som beskrevet i følgende tabel.

Operator

Formål

Eksempel

Is Null eller Is Not Null

Bestemmer, om en værdi er Null eller Not Null.

Felt1 Is Not Null

Like "mønster"

Sammenligner strengværdier ved hjælp af jokertegnoperatorerne ? og *.

Felt1 Like "instruks*"

Between værdi1 And værdi2

Bestemmer, om en numerisk værdi eller en datoværdi er inden for et interval.

Felt1 Between 1 And 10
- OR -
Felt1 Between #07-01-07# And #31-12-07#

In(værdi1,værdi2...)

Bestemmer, om en værdi er indeholdt i et sæt af værdier.

Felt1 In ("rød","grøn","blå")
- OR -
Felt1 In (1,5,7,9)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×