Oversigt over jokertegn i Access

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk: I dette emne findes en oversigt over jokertegnene i Microsoft Office Access 2007 med en kort beskrivelse af deres anvendelse.

Du kan finde oplysninger om at finde jokertegn i en Access-database i artikler, bruge dialogboksen Søg og Erstat for at ændre data, oprette en enkel udvælgelsesforespørgsel, og Opdater dataene i en database.

Dette emne indeholder

Om understøttede tegnsæt

Finde hvilke ANSI standard en database understøtter

ANSI-89 jokertegn

ANSI-92 jokertegn

Datatyper, som du kan søge efter ved hjælp af jokertegn

Om understøttede tegntabeller

Access understøtter to sæt jokertegn, fordi det understøtter to standarder for SQL: ANSI-89 og ANSI-92. Generelt set skal du bruge ANSI-89-jokertegn til at køre forespørgsler og søge og erstatte-data i Access-databaser — .mdb- og .accdb-filer. Du skal bruge ANSI-92-jokertegn til at køre forespørgsler på Access-projekter, der er Access-filer med forbindelse til Microsoft SQL Server-databaser. Da SQL Server bruger ANSI-92-standarden, bruger Access-projekter også denne standard.

Access har dog også en undtagelse fra denne regel. I følgende tabel vises de metoder eller værktøjer, du kan bruge til at finde og erstatte data, sammen med den ANSI-standard, du skal bruge sammen med det enkelte værktøj.

Søgemetode eller -værktøj

Filtype i søgning

Anvendt jokertegntabel

Dialogboksen Søg og erstat

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Dialogboksen Søg og erstat

Access-projekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-projekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Dialogboksen Søg og erstat og udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-database, der er indstillet til at understøtte ANSI-92-standarden

ANSI-92

Toppen af siden

Finde ud af, hvilken ANSI-standard en database understøtter

Følg disse trin for at finde og evt. ændre ANSI-indstillingen for en given database.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger..

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Objektdesignere, og benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Forespørgselsdesign under SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI 92):

  • Vælg Denne database for at ændre den åbne database til ANSI-92-standarden.

   Eller

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at indstille den åbne database til ANSI-89-standarden.

  • Vælg Standard for nye databaser for at indstille alle nye databaser, der oprettes med den åbne forekomst af Access, til ANSI-92-standarden.

   Eller

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at indstille alle nye databaser til ANSI-89-standarden.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

ANSI-89-jokertegn

Brug dette sæt jokertegn, når du bruger dialogboksen Søg og Erstat for at finde og eventuelt erstatte data i en Access-database eller en Access-projekt. Du kan også bruge disse tegn, når du afspiller Vælg og opdateringsforespørgsler i en Access-database, men du ikke bruge dem i forespørgsler, der kører i forhold til en Access-projekt. Du kan finde flere oplysninger om brug af Vælg og opdateringsforespørgsler, se artiklerne oprette en enkel udvælgelsesforespørgsel og opdatere dataene i en database.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

*

Svarer til et vilkårligt antal tegn. Du kan bruge stjernen (*) overalt i en tegnstreng.

hv* finder hvad, hvid og hvorfor, men ikke snehvid eller hul.

?

Svarer til et enkelt, alfabetisk tegn.

M?d finder mad, med og mod.

[ ]

Svarer til et enkelt tegn i de kantede parenteser.

M[ae]d finder mad og med, men ikke mod.

!

Svarer til et tegn, der ikke er i de kantede parenteser.

m[!ae]d finder mod og mød, men ikke mad og med.

-

Svarer til et tegn inden for et tegninterval. Du skal angive intervallet i stigende rækkefølge (A til Å, ikke Å til A).

m[a-c]d finder mad, mbd og mcd.

#

Svarer til et enkelt numerisk tegn.

1#3 finder 103, 113 og 123.

Toppen af siden

ANSI-92-jokertegn

Brug dette sæt jokertegn til at køre udvælgelses- og opdateringsforespørgsler på Access-projekter (.adp-filer), og når du bruger en af disse forespørgselstyper eller dialogboksen Søg og erstat til at søge i databaser, der er indstillet til at bruge ANSI-92-standarden.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

%

Svarer til et vilkårligt antal tegn. Det kan benyttes som første eller sidste tegn i tegnstrengen.

hv% finder hvad, hvid og hvorfor, men ikke snehvid eller hul.

_

Svarer til et enkelt, alfabetisk tegn.

M_d finder mad, med og mod.

[ ]

Svarer til et enkelt tegn i de kantede parenteser.

M[ae]d finder mad og med, men ikke mod.

^

Svarer til et tegn, der ikke er i de kantede parenteser.

m[^ae]d finder mod og mød, men ikke med og mad.

-

Svarer til et tegn inden for et tegninterval. Du skal angive intervallet i stigende rækkefølge (A til Å, ikke Å til A).

m[a-c]d finder mad, mbd og mcd.

Bemærk: 

 • Hvis du vil finde jokertegn i selve dataene, skal du indsætte det tegn, du vil finde, i kantede parenteser: [#]. Følg denne regel, når du søger efter stjerner (*), spørgsmålstegn (?), nummertegn (#), kantede venstreparenteser ([) og bindestreger (-). Brug ikke kantede parenteser til at søge efter udråbstegn (!) eller kantede højreparenteser (]). Hvis du vil finde disse tegn i dialogboksen Søg og erstat, skal du skrive tegnene i boksen Søg efter uden kantede parenteser. Du skal bruge samme metode til at finde tegnene ved hjælp af en forespørgsel. Følgende syntaks returnerer f.eks. alle poster, der indeholder et udråbstegn, uanset hvor det er placeret i dataene: Like "*!*".

  Du kan finde oplysninger om brug af dialogboksen Søg og Erstat, i artiklen Brug af dialogboksen Søg og Erstat for at ændre data. Oplysninger om brug af Vælg og opdateringsforespørgsler, se artiklerne oprette en enkel udvælgelsesforespørgsel og opdatere dataene i en database.

  Hvis du søger efter en bindestreg og andre tegn samtidig, skal du placere bindestregen foran eller efter alle de andre tegn i kantede parenteser: [-#*] eller [#*-]. Hvis du placerer et udråbstegn efter en kantet venstreparentes, skal du dog placere bindestregen efter udråbstegnet: [!-].

 • Hvis du vil søge efter et par kantede venstre- og højreparenteser ([]), skal du indsætte begge tegn i kantede parenteser: [[]]. Det er nødvendigt, fordi Access fortolker et enkelt par kantede parenteser som en streng af længden nul.

Toppen af siden

Datatyper, du kan søge efter ved hjælp af jokertegn

Når du designer en tabel, indstiller du datatypen for hvert felt i tabellen. Du indstiller f.eks. datatypen Dato og klokkeslæt for felter, der indeholder datooplysninger. I nedenstående tabel findes en oversigt over de datatyper, du kan søge efter ved hjælp af jokertegn. Bemærk, at du i visse tilfælde kan bruge jokertegn i dialogboksen Søg og erstat, men ikke i forespørgsler, og omvendt.

Datatype

Bruges i...

Tekst

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

Notat

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

Tal

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

Dato og klokkeslæt

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

Bemærk: Internationale indstillinger kan påvirke brugen af jokertegn. Yderligere oplysninger finder du i bemærkningerne i slutningen af dette afsnit.

Valuta

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

Autonummerering

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

OLE-objekt

Ingen.

Ja/Nej

Forespørgsler, men du har ikke brug for dem. Yderligere oplysninger finder du i bemærkningerne i slutningen af dette afsnit.

Hyperlink

Dialogboksen Søg og erstat og forespørgsler

Guiden Opslag

Afhænger af datatypen i kildefeltet.

Bemærk: 

 • Du kan bruge jokertegn i dialogboksen Søg og Erstat til at søge dato/klokkeslæt-felter, hvis formatet er anvendt til disse felter viser hele eller dele af datoen som tekst. For eksempel kan du søge ved hjælp af en streng som *årsregnskab* -10-2007, og resultaterne vil medtage en hvilken som helst måned, der indeholder bogstaverne "ar" – januar, februar, og så videre. Husk, fordi du skal søge ved hjælp af formatet er anvendt til data, skal du vælge en indstilling i dialogboksen – afkrydsningsfeltet søgefelter som formateret. Du kan finde flere oplysninger om dette afkrydsningsfelt, i artiklen Brug af dialogboksen Søg og Erstat for at ændre data.

 • Den dato og det klokkeslæt, der er angivet i Windows-indstillingerne International, kan påvirke søgemåden og søgeresultaterne. Nogle brugere får f.eks. vist datoer som romertal, f.eks. 07-IX-1997 i stedet for 7-sep-1997. Generelt set skal du søge efter det, du ser, og ikke, hvad du tror, at Access-tabellen indeholder. Med andre ord kan du bruge en søgestreng som f.eks. *-IX-2007 til at finde alle poster for september det pågældende år.

  Desuden, hvis tekst i et datofelt indeholder diakritiske tegn som á eller ä, skal du medtage disse formateringsmærker i søgestrengen eller søgningen mislykkes. Du kan løse tilstedeværelsen af diakritiske tegn ved hjælp af jokertegn. Eksempelvis hvis du ser en dato som 3-heinä-2007, kan du søge ved hjælp af en streng som *-hein*-2007.

 • Når du søger i et Ja/Nej-felt ved hjælp af dialogboksen Søg og erstat, ignoreres feltet, og der returneres ingen poster i dialogboksen. Når du søger i et Ja/Nej-felt ved hjælp af en forespørgsel, kan du bruge jokertegn, men husk på, at Ja/Nej-felter kun returnerer to værdier (0 for falsk og 1 for sand), så et jokertegn giver ikke søgningen mere mening. Hvis du f.eks. bruger kriteriet =-1, returneres samme resultater som "Like *1".

 • Du kan ikke søge i OLE-objektfelter.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×