Oversigt over filteret for uønsket e-mail

Filteret for uønsket e-mail i Microsoft Office Outlook 2007 er designet til at opfange de mest oplagte tilfælde af uønsket e-mail og sende dem til mappen Uønsket e-mail. Denne artikel giver et overblik over filteret for uønsket e-mail, og hvordan du kan justere dets indstillinger, så de svarer til dine behov.

Denne artikel indeholder

Sådan fungerer filteret for uønsket e-mail

Mappen Uønsket e-mail

Lister over filtre for uønsket e-mail

E-mail-kontotyper, som understøttes af filteret for uønsket e-mail

Filteret for uønsket e-mail i forskellige versioner af Microsoft Exchange

Filtrere for phishing-meddelelser

Sådan fungerer filteret for uønsket e-mail

Filteret for uønsket e-mail vurderer hver indgående meddelelse på grundlag af flere forskellige faktorer, herunder tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen samt meddelelsens indhold. Filteret fremhæver ikke nogen bestemt afsender eller meddelelsestype, men i stedet for analyseres hver meddelelse på basis af dens indhold og struktur for at se, om der er tale om en uønsket e-mail. Filteret for uønsket e-mail er som standard slået til, og beskyttelsesniveauet er sat til Lav. Dette niveau er designet til at fange de mest iøjnefaldende uønskede e-mails. Du kan gøre filteret mere aggressivt ved at ændre beskyttelsesniveauet. Filteret for uønsket e-mail kan desuden opdateres med mellemrum, så det yder beskyttelse mod de nyeste teknikker, som spammere bruger til at sende uønsket e-mail til din Indbakke.

Toppen af siden

Mappen Uønsket e-mail

Meddelelser, som fanges af filteret for uønsket e-mail, flyttes til en særlig mappe for Uønsket e-mail. Det er en god ide at gennemgå meddelelserne i mappen Uønsket e-mail fra tid til anden for at sikre, at der ikke er meddelelser, som du ønsker at modtage. Hvis der er det, kan du flytte dem tilbage til Indbakke ved at markere dem som ikke uønskede. Du kan også trække dem til en anden mappe.

Junk E-mail folder

Toppen af siden

Lister over filtre for uønsket e-mail

Selv om filteret for uønsket e-mail automatisk filtrerer dine indgående meddelelser, kan du styre, hvad der betragtes som uønsket ved hjælp af listerne over filtre for uønsket e-mail. Med disse lister kan du tillade eller blokere meddelelser, som kommer fra bestemte e-mail-adresser og domæner.

Der findes fem lister over filtre for uønsket e-mail:

Liste over afsendere, der er tillid til

Liste over modtagere, der er tillid til

Liste over afsendere af uønsket e-mail

International - liste over blokerede topdomæner

International - liste over blokerede kodninger

Liste over afsendere, der er tillid til

Afsendere, der er tillid til

Hvis filteret fejlagtigt markerer en e-mail som uønsket, kan du tilføje afsenderen af meddelelsen på listen Afsendere, der er tillid til. E-mail-adresser og domænenavne på listen Afsendere, der er tillid til behandles aldrig som uønsket e-mail, uanset meddelelsens indhold.

 • Alle e-mail-adresserne i dine Kontaktpersoner står på denne liste, hvis afkrydsningsfeltet Hav også tillid til e-mail fra mine kontaktpersoner er markeret (standardindstillingen). Med denne indstilling vil meddelelser fra personer i mappen Kontaktpersoner aldrig blive behandlet som uønsket e-mail.

 • E-mail-adresser til personer, som ikke står på listen i Kontaktpersoner, men som du korresponderer med, medtages på denne liste, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk personer, jeg sender e-mail til, på listen Afsendere, der er tillid til. Dette afkrydsningsfelt er ikke markeret som standard.

  • En modtagers e-mail-adresse gemmes som standard kun på listen, når du opretter og sender en meddelelse manuelt i Outlook, i modsætning til når meddelelsen genereres automatisk af et program.

  • Personlige distributionslister kan ikke tilføjes med dette afkrydsningsfelt.

  • Hvis du kommer til at svare på en spammers e-mail, f.eks. ved at sende en anmodning om opsigelse af abonnement på en spammers adresseliste), når dette afkrydsningsfelt er markeret, tilføjes spammerens e-mail-adresse på listen over afsendere, der er tillid til. Hvis du derefter ser meddelelser fra denne spammer i Indbakke, skal du føje spammerens e-mail-adresse til listen over blokerede afsendere og slette den tilsvarende post på listen Afsendere, der er tillid til. Hvis den samme adresse findes både på listen over blokerede afsendere og på listen Afsendere, der er tillid til, har listen Afsendere, der er tillid til højeste prioritet, og adressen behandles ikke som usikker.

 • Hvis du bruger en Microsoft Exchange-e-mail-konto, er der automatisk tillid til alle navne og e-mail-adresser på den global adresseliste.

 • Du kan også konfigurere Outlook til kun at acceptere meddelelser fra personer på listen Afsendere, der er tillid til. Med denne konfiguration er du sikker på, at der ikke leveres uønskede e-mails i Indbakke.

Liste over modtagere, der er tillid til

Modtager, der er tillid til

Hvis du står på en adresseliste eller en distributionsliste, kan du tilføje listeafsenderen på listen over modtagere, der er tillid til, så meddelelser, som sendes til disse e-mail-adresser eller domænenavne aldrig behandles som uønsket e-mail, uanset meddelelsens indhold.

Liste over afsendere af uønsket e-mail

Afsendere af uønsket e-mail

Du kan let blokere meddelelser fra bestemte afsendere ved at tilføje deres e-mail-adresser eller domænenavne på listen over afsendere af uønsket e-mail. Når du tilføjer et navn eller en e-mail-adresse på denne liste, flyttes indgående meddelelser fra denne kilde til mappen Uønsket e-mail. E-mails fra personer eller domænenavne, som står på denne liste, behandles altid som uønsket e-mail, uanset indholdet.

Hvis du har eksisterende lister over navne og adresser, der er tillid til, eller som er blokerede, kan du importere dem til Outlook.

International - liste over blokerede topdomæner

international

Hvis du vil blokere uønskede e-mails, som kommer fra et andet land eller område, kan du tilføje lande-/områdekoder på listen over blokerede topdomæner.

Med denne liste kan du blokere e-mail-adresser, som slutter på et angivet topdomæne. Hvis du f.eks. markerer afkrydsningsfelterne CA [Canada], US [USA] og MX [Mexico] på listen, blokeres meddelelser fra e-mail-adresser, der afsluttes med ca, us og mx. Der vises yderligere lande-/områdekoder på listen.

International - liste over blokerede kodninger

international

Hvis du vil blokere uønskede e-mails, som er skrevet på et andet sprog, kan du tilføje koder på listen over blokerede kodninger.

Med denne liste kan du blokere alle e-mail-adresser med en angivet kodning, også kaldet et tegnsæt. I dag sendes den overvejende del af uønsket e-mail i US-ASCII-kode. Påmindelsen sendes med mange forskellige internationale kodninger. Du kan bruge listen over blokeret kodning til at frafiltrere uønskede e-mails, der vises på sprog, som du ikke forstår.

Bemærk: 

 • Kodningsformatet Unicode er ikke medtaget på Liste over blokerede kodninger.

 • Meddelelser med ukendt eller ikke-angivet kodning skal bortfiltreres med det almindelige filter for uønsket e-mail.

Toppen af siden

E-mail-kontotyper, som understøttes af filteret for uønsket e-mail

Filteret for uønsket e-mail kan bruges sammen med følgende e-mail-kontotyper:

 • Microsoft Exchange-e-mail-konto i Cachelagret Exchange-tilstand

 • Exchange-konto, som leverer til en Personal Folders file (.pst)

 • HTTP (Windows Live Mail) account

 • POP3-konto

 • IMAP-konto

 • Microsoft Office Outlook Connector til IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector til MSN

Alle e-mail-konti i den samme Outlook-profil deler de samme indstillinger for uønsket e-mail og lister over uønsket e-mail. Hvis du f.eks. har både en Exchange Server-e-mail-konto og en Windows Live Mail-konto, så har begge konti deres egen mappe til Uønsket e-mail. Hvis du derimod har både en Exchange-e-mail-konto og en POP3-konto, så findes den uønskede e-mail for begge konti i mappen Uønsket e-mail til Exchange-kontoen.

Hvis du foretager ændringer af din profil, skal du eksportere en kopi af dine lister over uønsket e-mail, før du udfører ændringerne, og derefter importere dataene til Outlook 2003. På denne måde undgår du at skulle oprette listerne igen.

Toppen af siden

Filteret for uønsket e-mail i forskellige versioner af Microsoft Exchange

Microsoft Exchange 2003

 • Hvis du bruger Cachelagret Exchange-tilstand eller henter til og gemmer i en privatmappefil (.pst)    Listerne over filtre for uønsket e-mail gemmes på serveren og er tilgængelige fra alle computere. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at vurdere meddelelser. Dette betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra vedkommende afsender til mappen Uønsket e-mail på serveren, og de vurderes ikke af Outlook.

 • Hvis du arbejder online     Listerne over filtre for uønsket e-mail gemmes på serveren. De er tilgængelige fra alle computere, men kun hvis du har aktiveret funktionen Uønsket e-mail i Outlook Web Access. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at vurdere meddelelser. Dette betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra vedkommende afsender til mappen Uønsket e-mail på serveren, og de vurderes ikke af Outlook.

Microsoft Exchange 2000 og tidligere

 • Hvis du bruger cachelagret Exchange-tilstand eller henter en e-mail og gemmer den i en privatmappefil (.pst)    Du kan oprette og bruge filtre over uønsket e-mail, som gemmes på serveren og er tilgængelige fra en hvilken som helst computer, du bruger. Bemærk, at hvis du bruger Cachelagret Exchange-tilstand og som standard henter e-mails og gemmer dem i en privatmappefil (.pst), er filtrene for uønsket e-mail kun tilgængelige på den computer, hvor du tilføjer navne og adresser på afsendere af uønsket e-mail.

 • Hvis du arbejder online    Filteret for uønsket e-mail er ikke tilgængeligt.

Toppen af siden

Filtrere for phishing-meddelelser

Filteret for uønsket e-mail vurderer også automatisk hver indgående meddelelse for at se, om den indeholder noget mistænkeligt, er potentielt falsk eller et led i et phishing-angreb. Yderligere oplysninger finder du under Aktivere eller deaktivere hyperlinks og funktionalitet i phishing-e-mails.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×