Oversigt over deling af og samarbejde om Excel-data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I Excel Web App tilgængelig i Windows Live eller med Microsoft SharePoint 2010-teknologi, flere brugere kan redigere data i et regneark i browseren på samme tid.
Læse en blog eller Prøv Office 365!

Dele Excel-data

Du kan dele, analysere og kommunikere firmaoplysninger og data på mange måder i Microsoft Office Excel 2007. Måden, du vælger at dele data på, afhænger af mange faktorer, herunder hvordan andre skal kunne se eller arbejde med dataene. Vil du f.eks. forhindre følsomme eller vigtige oplysninger i at blive ændret, eller vil du tillade brugere at ændre og redigere dataene? Du kan måske have brug for at dele data med brugere, som ikke har Microsoft Office Excel eller har andre versioner af Excel, eller du vil måske blot dele en bestemt version af projektmappen, som nemt kan sendes i en e-mail og udskrives.

I denne artikel er en oversigt, som beskriver, hvordan du kan dele data i Excel, hvad du og andre skal bruge til at se eller arbejde med dataene, og de begrænsninger, der er knyttet til deling af data. Den indeholder også links til flere artikler.

Denne artikel indeholder

Brug af Excel Services til at dele data og samtidig bevare én version af projektmappen

Samarbejde om projektmapper gemt på en dokumenthåndteringsserver

Distribuere data via e-mail, fax eller udskrifter

Udveksle projektmapper med brugere, som benytter tidligere versioner af Excel

Distribuere projektmapper til brugere, som ikke har Excel

Tillade flere brugere at redigere en projektmappe samtidig

Distribuere kopier af en projektmappe og derefter flette eller konsolidere data fra hver kopi

Bruge Excel Services til at dele data og samtidig bevare én version af projektmappen

Hvis du har adgang til Excel Services, en del af Microsoft Office SharePoint Server 2007, der er i stand til at køre Excel beregning Services, kan du gemme en projektmappe på serveren, så andre brugere kan få adgang til hele eller dele af det i en browser.

Når projektmapper er gemt på serveren, vises de med Microsoft Office Excel Web Access. Med Webadgang fra Excel kan brugere få vist og arbejde med regneark i et velkendt browsermiljø samt beregne, oprette snapshots, opdatere data og udtrække værdier fra projektmapperne. Projektmapper kan også bruges i instrumentbrætrapporter. (En instrumentbrætrapport, som svarer til et instrumentbræt i en bil, viser vigtige data i oversigtsform, så brugere med det samme kan få de nødvendige oplysninger). Derudover skal brugere ikke have Microsoft Office Excel 2007 installeret på deres lokale computere for at kunne bruge Webadgang fra Excel.

Følgende illustration viser Webadgang fra Excel i en instrumentbrætrapport.

Excel-data i dashboardrapport

Når du gemmer en projektmappe i Excel Services, hele projektmappen er placeret på serveren, men du kan angive delene af projektmappen (som individuelle regneark, navngivne områder eller diagrammer), du vil have vist i browseren. Du kan også angive parametre for at tillade interaktivitet ved at angive enkelte celler, der kan redigeres i regnearket, der kan ses. For eksempel kan du angive celler, hvor brugerne kan angive værdier, der bruges i formler i andre celler, og brugerne kan se de resultater, beregnes ved hjælp af Excel Services.

Brug Excel Services til at dele data når:

 • Du har adgang til Excel Services, en del af Office SharePoint Server, der er i stand til at køre Excel beregning Services.

 • Du kun vil bevare én kopi af en projektmappe eller et regneark på en central, sikker placering.

 • Brugere har behov for at analysere, oprette diagrammer for, pivotere og arbejde med data ved hjælp af en browser. Excel behøver ikke at være installeret på brugernes computere.

 • Du vil hjælpe med at sikre og beskytte modeller af regneark og dataene i modellerne. Du kan give brugere læseadgang, så de kan se regnearket i browseren, men de kan ikke få direkte adgang til det fra Excel eller et andet klientprogram. Derudover kan du styre de dele af regnearket, som brugere har tilladelse til at få vist i browseren.

 • Du vil bruge en projektmappe i en instrumentbrætrapport på en webside, hvor du hurtigt kan se og analysere vigtige projektoplysninger.

 • Du vil bruge rapporteringsfunktioner for at underrette brugere om opdaterede rapporter.

Desuden kan Excel Services-administratorer automatisk eller manuelt administrere og distribuere tilpassede Excel-regneark på serveren.

Yderligere oplysninger om lagring og administration af projektmapper ved hjælp af Excel Services, en del af Office SharePoint Server, kan du se gemme en projektmappe i Excel Services.

Toppen af siden

Samarbejde om projektmapper gemt på en dokumenthåndteringsserver

Når du vil gøre en eller flere projektmapper tilgængelige for samarbejde på en central placering, kan du gemme dem på en dokumenthåndteringsserver. Med en dokumenthåndteringsserver kan du bruge dokumenthåndteringsfunktioner, f.eks. automatiserede arbejdsprocesser og delte dokumentbiblioteker, til at tjekke dokumenter ind og ud. Hvis du desuden har Windows SharePoint Services 3.0, kan du gemme dokumentet på et delt arbejdsområde for at gøre det endnu nemmere for andre brugere at samarbejde om dokumentet og holde din lokale kopi af projektmappen synkroniseret med ændringer fra serveren.

Gemme projektmappen på en dokumenthåndteringsserver

Du kan gemme projektmapper på en dokumenthåndteringsserver, f.eks. Windows SharePoint Services 3.0, for at give brugere en central placering, hvor de kan samarbejde om dokumenter og udnytte de mange dokumenthåndteringsfunktioner, som systemer til dokumenthåndteringsservere tilbyder.

Samarbejd ved at bruge en dokumenthåndteringsserver, når:

 • Du har adgang til en dokumenthåndteringsserver.

 • Brugere har Excel installeret til at åbne og bruge projektmapper fra dokumenthåndteringsserveren.

 • Du vil udnytte funktioner på dokumenthåndteringsserveren som f.eks.:

  • Automatiserede arbejdsprocesser, så brugere, der arbejder på dokumentet, underrettes om og ved, hvilken arbejdsfase de deltager i (korrektur, feedback, godkendelse osv.), og så brugere kan levere oplysninger og ekspertbistand som nødvendigt.

  • Dokumentbiblioteker, hvor du kan gemme og organisere projektmapper.

  • Indtjekning, udtjekning og versioner af projektmapper.

  • Administrations- og rapporteringsfunktioner.

  • Samarbejdsfunktioner, f.eks. websteder til dokumentarbejdsområder.

Publicere en projektmappe på et dokument indholdsstyringsserver, sikre, at et dokument indholdsstyringsserver er tilgængelige, og klik derefter på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik derefter på Document Management Server. Vælg en server, placeringen og navnet på projektmappen i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

Oprette et websted til et dokumentarbejdsområde med Windows SharePoint Services 3.0

Hvis du vil dele projektmappen på et websted for Windows SharePoint Services 3.0 og lade andre brugere arbejde på den, mens du bevarer en lokal kopi af projektmappen synkroniseret med ændringer, kan du oprette og bruge et websted til et dokumentarbejdsområde.

Et websted til et dokumentarbejdsområde er et område, der er gemt på en Windows SharePoint Services 3.0-server, hvor brugere deler dokumenter og oplysninger, vedligeholder lister over relevante data og holder hinanden opdateret om status for et bestemt projekt.

Brug et websted til et dokumentarbejdsområde, når:

 • Du har adgang til en server med Windows SharePoint Services 3.0.

 • Du kan oprette og administrere webstedet, hvor du vil gemme dokumenterne, og du vil tildele brugere, som besøger eller benytter webstedet, forskellige niveauer af tilladelser.

 • Brugere har Excel installeret for at åbne og anvende projektmapper fra serveren.

 • Du vil bruge en opgaveliste til at tildele medlemmer af webstedet til dokumentarbejdsområdet opgaver med forfaldsdatoer. Hvis et andet medlem har tildelt dig en opgave, kan du afkrydse den på opgavelisten. Når andre gruppemedlemmer åbner opgavelisten i ruden Dokumentarbejdsområde, kan de se, at du har afsluttet opgaven.

 • Du vil vise brugernavnene på medlemmerne af webstedet til dokumentarbejdsområdet på en medlemsliste. I ruden Dokumentarbejdsområde findes der kontaktoplysninger – f.eks. ledig eller optaget status, telefonnummer og e-mail-adresse – og andre egenskaber, så medlemmerne nemt kan holde kontakt med hinanden. Hvis du bruger onlinemeddelelser, kan du også se onlinestatus for medlemmerne af webstedet til dokumentarbejdsområdet.  

 • Du vil bruge e-mail-beskeder til at underrette medlemmer om ændringer af en liste, et bestemt punkt (f.eks. status for en opgave) eller et dokument på webstedet til dokumentarbejdsområdet.

Hvis du vil oprette et websted til dokumentarbejdsområdet fra Excel og gemme en projektmappe på webstedet, skal du sørge for, at Windows SharePoint Services 3.0 er installeret og tilgængelig til brug, og derefter klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klikke på pilen ud for Udgiv og derefter klikke på Opret dokumentarbejdsområde. Skriv det navn, du vil give webstedet til dokumentarbejdsområdet, i opgaveruden Dokumentarbejdsområde, og skriv eller vælg derefter URL-adressen på den webserver, hvor den vil gemme projektmappen.

Toppen af siden

Distribuere data via e-mail, fax eller udskrifter

De mest almindelige måder at dele Excel-data på er måske ved at sende projektmapper via e-mail, fax eller ved at udskrive og distribuere kopierne af projektmapperne. Brug e-mail, fax eller udskrifter til at distribuere projektmapper, når:

 • Du har et e-mail-program som f.eks. Microsoft Office Outlook 2007.

 • Du har en faxmaskine eller faxsoftware og en internetforbindelse.

 • Du har en printer og vil bruge eller distribuere udskrevne kopier af dataene som reference.

Sende projektmapper via e-mail

Du kan sende en projektmappe fra Excel eller fra din e-mail-program. Hvis du vil sende en projektmappe fra Excel, Åbn den projektmappe, du vil sende, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Send og derefter klikke på mail.

Faxe projektmapper

Hvis du er tilmeldt dig en udbyder af faxtjenester, eller hvis du har faxsoftware og forbindelse til internettet eller en faxmodem, kan du faxe en projektmappe fra Excel. Du kan også udskrive din projektmappe og derefter faxe den ved hjælp af en faxmaskine.

Hvis du vil faxe en projektmappe fra Excel, sikre, at du har en internetforbindelse og, at du er tilmeldt en faxtjeneste. Åbn den projektmappe, der indeholder de oplysninger, du vil faxe, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for sende, og klik derefter på Internetfax.

Udskrive projektmapper

Du kan nemt udskrive en projektmappe fra Excel. Inden du udskriver en projektmappe, der indeholder store mængder data eller diagrammer, kan du hurtigt finjustere den i visningen Sidelayout, så resultatet ser professionelt ud. I denne visning kan du ændre dataenes layout og formatering på samme måde som i normal visning. Men du kan desuden bruge linealer til at måle dataenes bredde og højde, du kan ændre papirretning, tilføje eller ændre sidehoveder og sidefødder, indstille margener til udskrivning og skjule eller vise række- og kolonneoverskrifter. Yderligere oplysninger om visningen Sidelayout finder du i Bruge visningen Sidelayout til at finjustere siderne inden udskrivning.

Yderligere oplysninger om udskrivning fra Excel finder du i Udskrive et regneark eller en projektmappe.

Toppen af siden

Udveksle projektmapper med brugere, som benytter tidligere versioner af Excel

Når du vil udveksle projektmapper med brugere, som muligvis benytter tidligere versioner af Excel, kan du gemme projektmappen i formatet Excel 97-2003 (.xls) i stedet for Office Excel 2007 XML-format eller binært format (.xlsx eller .xlsb) og arbejde med dokumentet i kompatibilitetstilstand. Kompatibilitetstilstand aktiveres automatisk, når du åbner en Excel 97-2003-projektmappe. Ordet Kompatibilitetstilstand vises i programmets titellinje, når du arbejder i filformatet til en tidligere version.

Kompatibilitetstilstand gennemtvinger kompatibilitet mellem Microsoft Office Excel 2003, Excel 2002, Excel 2000 og Office Excel 2007 ved at undertrykke funktioner i Office Excel 2007, som kan tilføje indhold, der ikke er kompatibelt med tidligere Office-versioner. Når du f.eks. arbejder i kompatibilitetstilstand i Office Excel 2007, er det nye diagramoprettelsesprogram i 2007 Microsoft Office-system ikke tilgængeligt, men du kan tilføje diagrammer ved at bruge det samme program som i tidligere versioner, hvilket sikrer fri udveksling af diagrammer.

Hvis du gemmer en projektmappe, der er åbnet i kompatibilitetstilstand, køres Kompatibilitetskontrol automatisk og identificerer eventuelle kompatibilitetsproblemer. Hvis du ikke bruge kompatibilitetstilstand, kan du også bruge Kompatibilitetskontrol som hjælp, når du gemmer en projektmappe i 2007 Office-udgivelse-filformatet i en tidligere versions filformat – f.eks. ved konvertering af .xlsx (Excel XML-format) til .xls (Excel 97–2003-projektmappe). Kompatibilitetskontrol advarer dig om indhold i en projektmappe, der muligvis ikke er kompatibelt med tidligere versioner, og som derfor kan blive påvirket af konverteringen til et andet filformat. 

Brug kompatibilitetstilstand, når:

 • Du vil distribuere kopier af projektmappen til andre brugere, som arbejder i tidligere versioner af Excel.

 • Du forventer, at andre brugere vil ændre eller redigere de data, du distribuerer.

 • Modtagerne af projektmappen skal kunne benytte velkendte Excel-funktioner til at arbejde med dataene.

Yderligere oplysninger om, hvordan du arbejder i kompatibilitetstilstand, finder du i Bruge Office Excel 2007 med tidligere versioner af Excel.

Toppen af siden

Distribuere projektmapper til brugere, som ikke har Excel

En god måde at give brugere, der ikke har Excel for at få vist og interagere med Excel-data, der bruger Excel Services. Du kan finde yderligere oplysninger Ved hjælp af Excel Services til at dele data og samtidig bevare én version af projektmappen.

Hvis du ikke har adgang til Excel Services, men du kan installere et tilføjelsesprogram for at gemme en projektmappe i PDF- eller XPS-format, eller du kan gemme en projektmappe til andre filformater og derefter sende den til modtagerne ved hjælp af e-mail eller fax, eller ved at gemme filen på et netværksshare eller Web del, der har adgang til brugerne.

Distribuere faste versioner af dataene til gennemsyn og udskrivning ved at bruge PDF- eller XPS-format

Vigtigt: Du kan gemme som PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Når du har installeret tilføjelsesprogrammet, kan du gemme Excel-data i et PDF- (Portable Document Format) eller XPS-format (XML Paper Specification) til udskrivning, udgivelse på internettet og e-mail-distribution. Når du gemmer et regneark som en PDF- eller XPS-fil, kan du hente oplysninger i en form, der er nem at distribuere, og som bevarer alle formateringsegenskaberne, men som samtidig ikke kræver, at andre brugere har Excel for at kunne gennemse eller udskrive oplysningerne.

Gem regnearket i PDF- eller XPS-format, når:

 • Du vil distribuere faste versioner af dine filer via e-mail eller på en netværks- eller websserver.

 • Modtagerne af filen ikke har Excel installeret.

 • Brugerne nemt skal kunne udskrive oplysningerne.

 • Ingen må ændre kildedataene.

 • Du ikke forventer hyppige opdateringer af dataene.

Yderligere oplysninger om konvertering af projektmappen til PDF eller XPS finder du i Gemme en fil i PDF-format og Gemme en fil i XPS-format.

Distribuere projektmapper i andre filformater

Du kan gemme Excel-projektmapper i forskellige filformater, så brugere uden Excel kan åbne dem i andre programmer eller datasystemer.

Du kan gemme Excel-filer som XML-filer, tekstfiler, websider (HTML-filer) og andre. Du kan finde en liste over formater, som du kan gemme til filformater, der understøttes i Excel.

Vigtigt: Ikke alle Excel-funktioner bevares, når du gemmer i andre filformater. Formatering bevares ofte ikke, og afhængigt af formatet bevares formler sommetider heller ikke. Derudover gemmes kun det aktive ark, når du gemmer i visse formater. Hvis du derfor har flere regneark i en projektmappe, og du vil gemme alle regneark i et bestemt format, skal du gemme hvert regneark enkeltvist.

Gem projektmapper i andre filformater, når:

 • Du vil dele dataene, men ikke nødvendigvis formateringen eller Excel-specifikke funktioner.

 • Du har et XML-baseret system, og du vil overføre data ved hjælp af XML.

 • Du har brug for enkle tekstfiler til brug i andre systemer.

 • Du vil lægge oplysninger ud på internettet, og du vil gemme Excel-data som en webside, der skal integreres på dit websted.

For at gemme i et andet filformat, skal du klikke på Knappen Microsoft Office- Office-knapflade , og klik derefter på Gem som. Klik på pilen ud for listen Filtype, og klik derefter på en filtype på listen.

Yderligere oplysninger om at gemme i andre filformater finder du i Gemme en projektmappe i et andet filformat.

Toppen af siden

Tillade flere brugere at redigere en projektmappe samtidig

Hvis du har en projektmappe, som du vil tillade mere end én person at tilføje eller redigere data i samtidig, kan du oprette og gemme projektmappen som "delt" og derefter gøre den tilgængelig på et netværksshare (ikke en webserver).

Del af dialogboksen Del projektmappe

Brug funktionen Del projektmappe, når

 • Du vil have flere brugere skal kunne redigere data i én projektmappe samtidig, og du er tryg ved de oprindelige data i projektmappen, bliver ændret, herunder tilføjelser, redigering og sletninger.

 • Du har et netværksshare tilgængeligt, som projektmappen kan gemmes på, og brugere har adgang til.

  Bemærk: Mere end én bruger kan ikke samtidig foretage ændringer af en delt projektmappe, der er gemt på et websted for Windows SharePoint Services 3.0. Hvis projektmappen skal gemmes på et websted for Windows SharePoint Services 3.0, skal du først gøre det, efter at samarbejdet via deling er afsluttet.

 • Du vil bevare historikken for de ændringer, der er foretaget i projektmappen.

 • Du ikke forventer at ændre følgende funktioner, som ikke kan ændres, når projektmappen er delt: flettede celler, betingede formater, datavalidering, diagrammer, billeder, objekter (herunder tegneobjekter), hyperlinks, scenarier, dispositioner, subtotaler, datatabeller, pivottabeller, beskyttelse af projektmapper og regneark samt makroer.

Vigtigt: Når du gemmer en delt Office Excel 2007-projektmappe i et filformat til en tidligere version, fjernes delingen af projektmappen, og revisionsoversigten, som dokumenterer konflikter og løsninger, går tabt. Hvis du har brug for at gemme projektmappen i en tidligere versions format, kan det være en god ide først at gemme en kopi af revisionsoversigten.

Som ejer af projektmappen, kan du forberede den til at blive delt ved at skrive og formatere dataene, der skal være til stede. Når du er færdig, skal du klikke på Del projektmappe i gruppen ændringer under fanen Gennemse, vælge indstillinger og derefter gemme projektmappen på et netværksshare (ikke en webserver), der er tilgængelige for brugerne. Du kan alternativt klikke Beskyt og del projektmappe i gruppen ændringer under fanen Gennemse for at forhindre andre brugere i at deaktivere registrering af ændringer i projektmappen.

billede af båndet i excel

Hver gang du gemmer den delte projektmappe, får du besked om de ændringer, som andre brugere har gemt, siden du sidst gemte den delte projektmappe. Hvis du vil holde den delte projektmappe åben for at overvåge status, kan Excel automatisk holde dig opdateret med ændringerne, med fastlagte intervaller, du angiver, med automatisk eller manuel lagring af projektmappen.

Når du gemmer ændringer i en delt projektmappe, kan en anden person, der redigerer projektmappen, have gemt ændringer i de samme celler. I så fald er der konflikt mellem ændringerne, og der åbnes en dialogboks til at løse konflikten, så du kan vælge, hvilke ændringer du vil bevare.

Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere og bruge delte projektmapper, under bruge en delt projektmappe til at samarbejde.

Toppen af siden

Distribuere kopier af en projektmappe og derefter flette eller konsolidere data fra hver kopi

Distribuere projektmapper og flette ændringer fra hver kopi

Hvis du vil distribuere kopier af en projektmappe og derefter flette ændringer fra flere af kopierne, du vil konfigurere projektmappen som en delt projektmappe (se Tillad flere brugere at redigere en projektmappe samtidigt). Forskellen er, i stedet for at gemme projektmappen i én placering til flere brugere at redigere, du kan distribuere kopier af projektmappen, og Tillad brugere at foretage ændringer og derefter sende de ændrede projektmapper tilbage til dig. Du gemme projektmapper på ét sted og derefter klikke på Sammenlign og flet projektmapper. Du kan gennemse ændringerne og acceptere disse ændringer, du vil beholde og bruge i én masterside projektmappe. Føje kommandoen Sammenlign og flet projektmapper til Værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , skal du klikke på Excel-indstillinger, og klik derefter på Tilpas. Klik på Alle kommandoer på listen Vælg kommandoer fra, Vælg Sammenlign og flet projektmapper, skal du klikke på Tilføj, og klik derefter på OK.

Brug sammenlign og flet-funktionen, når:

 • Du vil indsamle input fra flere vigtige brugere, men du vil have mere kontrol over hvilke ændringer der foretages og accepteres i den oprindelige version.

 • Du ikke vil gemme projektmappen på én central placering, som flere brugere har adgang til, men i stedet vil distribuere kopier af projektmappen (f.eks. via e-mail).

 • Du vil have styr på de ændringer, du accepterer.

 • Du kan acceptere begrænsninger ved delte projektmapper (se afsnittet Tillade flere brugere at redigere en projektmappe samtidig).

Distribuere projektmapper og konsolidere data fra flere regneark

Hvis du konfigurerer regneark har lignende eller identiske layout og sende kopier af disse regneark til andre brugere til at udfylde, kan du opsummere og rapportere resultaterne fra dem alle på en hovedregnearket. Eksempelvis hvis du har et regneark over udgifter figurer i projektmapper for hver af dine regionale kontorer, kan du opløfte disse figurer til én masterside virksomhedens udgifter regneark.

Eksempel på konsolidering af data

Brug datakonsolidering når:

 • Du vil indsamle input fra flere vigtige brugere og samle det på en hovedregnearket.

 • Du ikke vil gemme projektmappen på én central placering, som flere brugere har adgang til, men i stedet vil distribuere kopier af projektmappen (f.eks. via e-mail).

 • Du kan eller er villig til at oprette lignende eller identiske regneark, du vil konsolidere fra.

Hvis du vil konsolidere data i gruppen Dataværktøjer under fanen Data skal du klikke på Konsolider, og skriv eller Vælg referencer til de data, du vil konsolidere.

billede af båndet i excel

Du har flere muligheder for at konsolidere data. Du kan konsolidere data efter:

Placering     Vælg denne indstilling, når dataene i alle regnearkene er arrangeret i samme rækkefølge og på samme placering.

Kategori     Vælg denne indstilling, når dataene er organiseret forskelligt i hvert regneark, men regnearket har de samme række- og kolonneetiketter, som du kan bruge til at matche dataene.

3D-formler     Vælg denne indstilling, når regnearket ikke har et ensartet mønster. Du kan oprette formler, der refererer til celler i hvert dataområde, du kombinerer. Formler, der refererer til celler i flere regneark, kaldes 3D-formler.

Yderligere oplysninger finder du i Konsolidere data i flere regneark.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×