Oversigt over KPI-konfiguration

Når du opretter en ny KPI (Key Performance Indicator) eller åbner en eksisterende KPI, vises fanerne Editor og Egenskaber automatisk i arbejdsområdet i PerformancePoint-dashboarddesigner.

  • Brug fanen Editor til at konfigurere værdier for KPI'en. Du kan f.eks. konfigurere, hvordan du vil have vist tal, oprette eller ændre KPI-datakildetilknytninger eller angive tærskelværdier for KPI-indikatorer. Du kan også angive, hvordan PerformancePoint-overvågningsserveren skal beregne KPI-resultater og oversigtsværdier.

  • Brug fanen Egenskaber til at konfigurere generelle egenskaber for KPI'en. Du kan f.eks. angive dens navn og ejer eller brugerdefinerede egenskaber, f.eks. et link til flere oplysninger. Du kan også angive, hvem der har adgang til KPI'en og under hvilke betingelser.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en ny KPI, under Oprette en KPI.

Hvad ønsker du at gøre?

Åbne arbejdsområdet i Dashboarddesigner for at konfigurere egenskaber eller indstillinger

Konfigurere KPI-egenskaber og -indstillinger

Næste trin

Åbne arbejdsområdet i Dashboarddesigner for at konfigurere egenskaber eller indstillinger

Når du opretter en KPI, åbnes der automatisk et arbejdsområde for KPI'en i Dashboarddesigner, og fanerne Editor og Egenskaber vises i den midterste rude i det pågældende arbejdsområde.

Men hvis du vil konfigurere en udgivet KPI, skal du gøre følgende for at åbne et arbejdsområde for den pågældende KPI:

  1. Klik på KPI'er i Browser til arbejdsområdet for at få vist en liste over KPI'er i arbejdsområdet.

    Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de KPI'er, der er udgivet på overvågningsserveren, og som du har tilladelse til at få vist. Under fanen Arbejdsområde vises alle de KPI'er, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  2. Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de KPI'er, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis den KPI, du vil konfigurere, ikke findes på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på den KPI, du vil konfigurere.

  3. Fanen Editor og fanen Egenskaber vises i det midterste arbejdsområde. Klik på fanen Editor for at konfigurere KPI-værdier. Klik på fanen Egenskaber for at konfigurere egenskaber eller tilladelser.

Toppen af siden

Konfigurere KPI-egenskaber og -indstillinger

Hvis du vil bruge en KPI i et scorecard, skal du konfigurere alle de indstillinger, der er angivet i nedenstående tabel. Du kan konfigurere indstillingerne i vilkårlig rækkefølge.

Vigtige overvejelser i forbindelse med konfiguration af KPI-indstillinger omfatter følgende:

  • Hver enkelt KPI repræsenterer et bestemt sæt mål, og hvert sæt mål opretter forbindelse til en datakilde, der indeholder de pågældende data. Derfor skal designeren udtrykkeligt knytte KPI'en til det relevante undersæt af data i datakilden.

  • Hver enkelt KPI kan repræsentere en anden type resultatmål. Værdien for en KPI kan f.eks. være en simpel optælling af medarbejdere, og en anden KPI kan repræsentere procentdelen af medarbejdere, der er blevet forfremmet. Designeren skal derfor angive, hvordan hver enkelt numerisk værdi skal formateres og vises.

  • Hvis KPI'en bruger en række grafiske indikatorer til at afspejle resultatet, skal designeren angive, hvilken indikator der skal bruges til hvert enkelt værdisæt. En designer kan f.eks. angive, at den gennemsnitlige ventetid for kundeservice skal være under 12 minutter, og vælge en nedadgående pil, som indikerer ventetider på over 12 minutter.

Du kan få mere at vide om en bestemt indstilling ved at klikke på det relevante link.

Konfigurationsindstilling eller -egenskab

Beskrivelse

Konfigurere KPI-talformater

Beskriver de forskellige måder, du kan formatere numeriske KPI-værdier på.

Konfigurere KPI-egenskaber og tilladelser

Beskriver, hvordan du angiver generelle og brugerdefinerede egenskaber.

Angive indikatortærskler for KPI-målværdier

Beskriver, hvordan du angiver de tærskelværdier, som overvågningsserveren bruger til at bestemme, hvornår den indikator, der repræsenterer KPI'ens tilstand, skal ændres.

Knytte en datakilde til en KPI

Beskriver, hvordan du knytter en KPI til en fast værdi eller til en flerdimensionel datakilde.

Angive beregningsindstillingen for en KPI

Beskriver, hvordan du konfigurerer den metode, som overvågningsserveren bruger til at beregne et KPI-resultat.

Toppen af siden

Næste trin

Når du har konfigureret en KPI, kan du bruge den i et scorecard. Klik på det link, der passer bedst til din næste opgave eller din overordnede opgave.

Se, hvordan du tilføjer, sletter eller omarrangerer scorecardrækker og -kolonner

Se, hvordan du opretter et scorecardhierarki eller ændrer en KPI's placering i hierarkiet

Se alle de trin, der kræves for at oprette et scorecard

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×