Oversigt: bedste fremgangsmåder for at administrere, hvordan folk bruger dit websted for team

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du ejer et teamwebsted, er det en god ide at oprette en styringsmodel – det vil sige, en model til en adresse til webstedets politikker, processer, roller og ansvarsområder. En model således kan du styre, hvordan folk bruger webstedet. Du kan for eksempel vil kræve udtjekning af filer, så flere personer ikke forsøger at redigere en fil på samme tid. Eller du muligvis vil tillade kun bestemte personer til at oprette underordnede websteder. I denne artikel giver et overblik over ideer og bedste fremgangsmåder for at overveje, når du opretter sådanne en model.

Bemærk: Hvis du vil have vejledning i, hvordan du opretter et websted, kan du se oprette et SharePoint-websted.

Denne artikel indeholder

Hvad er styring?

Elementer i en styringsmodel

Oprette underordnede websted

Administrere tilladelser

Informationsarkitektur

Kræve udtjekning af filer

Holde styr på versioner

Kræve dokumentgodkendelse

Få besked om ændringer

Oprette arbejdsprocesser

Definere indholdstyper

Revisionsregistrering

Livscyklus for og lukning af websted

Lagergrænser

Tilpasning

Navigation

Søge

Roller og ansvarsområder for hjælp til webstedet

Beskytte data

Hvad er styring?

En vigtig, men ofte usynlig, del af et websted, er styringsmodellen – det vil sige det sæt af politikker, roller, ansvarsområder og processer, som fastsættes for, hvordan personerne i gruppen skal bruge SharePoint.

Mange organisationer har en styringsmodel for webstedet på niveauet Central administration eller på niveauet for gruppen af websteder, som kan oprettes og vedligeholdes af it-afdelingen eller af teamet.

Hvis du ejer et underordnet websted i en gruppe af websteder, f.eks. et teamwebsted, er det en god ide at oprette din egen styringsmodel for dine specifikke problemer.

Med en styringsmodel bliver det nemmere at:

 • Fortælle webstedsbrugerne, at de bør oprette et nyt underordnet websted i stedet for at oprette en liste eller andet webstedsindhold.

 • Sikre, at underordnede websteder og indhold fjernes, når det er forældet, så det ikke optager lagerplads eller vises i søgeresultaterne.

 • Sikre, at de rette personer har adgang til det rette indhold.

 • Give ejere af underordnede websteder besked om, hvilke skabeloner og temaer de kan bruge.

 • Sikre nem overdragelse af ejerskabet af et websted fra en person til en anden.

Elementer i en styringsmodel

Din styringsmodel skal tage højde for følgende:

 • Oprettelse af websteder

 • Administration af tilladelser

 • Informationsarkitektur

 • Livscyklus for og lukning af websted

 • Lagergrænser

 • Klassifikation af oplysninger

 • Tilpasning

 • Beskyttelse af data

 • Navigere

 • Søgning

 • Roller og ansvarsområder for hjælp til webstedet

Nogle af disse spørgsmål kan allerede være besluttet for dig i styringsmodellen for gruppen af websteder eller i styringsmodellen for organisationen, f.eks. hvor meget lagerplads du har til et websted, og hvilke typer tilpasninger du kan foretage i webstedets udseende. Andre vil muligvis ikke være relevante, afhængigt af kompleksiteten af teamwebstedet, og hvor mange brugere der anvender webstederne. Selvom du ikke skal træffe beslutningerne om disse emner, er det godt at vide, hvilke beslutninger der er truffet, så du kan informere brugerne og gennemføre de relevante politikker.

Her er nogle ting, som du bør overveje, når du opretter et nyt websted.

Oprette underordnede websteder

Du kan give teammedlemmer lov til at oprette underordnede websteder under teamwebstedet, som kan bruges på bestemte projekter.

Det kan være en stor fordel for gruppen, hvis det er muligt at oprette nye underordnede websteder helt spontant, men det kan løbe løbsk, hvis der ikke er kontrol med, hvilke websteder der oprettes. Eksempler:

 • Det kan være svært for brugerne at finde det rigtige websted eller at være sikre på, at de har fundet det rigtige websted.

 • De samme oplysninger kan findes på flere underordnede websteder, hvilket vil bruge kostbar lagerplads, og det kan kræve ekstra meget arbejde at vedligeholde oplysninger, der findes flere steder.

 • Underordnede websteder kan indeholde forældede oplysninger, potentielt i op til flere år, som så vises i søgeresultaterne. Det kan være svært at bestemme, hvilke versioner af oplysningerne der er rigtige.

 • Det kan blive en omfattende opgave at administrere tilladelser for mange underordnede websteder, og det risikeres, at brugerne kan få adgang til oplysninger, som de ikke skulle have adgang til.

 • Når medarbejdere forlader gruppen, kan de underordnede websteder, de opretter, blive efterladt uden vedligeholdelse, hvilket kan skabe forvirring og forstyrre søgeresultaterne for de øvrige brugere.

Du kan spare tid og energi, hvis du angiver politikker til oprettelse af websteder, som omhandler følgende områder:

 • Hvem har tilladelse til at oprette underordnede websteder?

 • Skal nye underordnede websteder godkendes på forhånd? Hvilke kriterier gælder der for godkendelse, og hvem godkender?

 • Skal nye underordnede websteder bruge eksisterende skabeloner og temaer?

 • Hvor mange oplysninger må der gemmes på et websted (dvs. hvor meget diskplads må de optage på serveren)?

 • Hvilke regler gælder der for navigationsstrategier på webstedet?

 • Hvor længe skal oplysninger gemmes på underordnede websteder, inden de slettes eller arkiveres?

Se oprette et websted eller et underwebsted kan finde flere oplysninger.

Administrere tilladelser

Integriteten, fortroligheden og beskyttelsen af organisationens missionskritiske oplysninger står og falder med, hvor sikkert dit websted er. Især i forhold til, hvem du giver adgang til webstedet.

At tildele og begrænse adgang til webstedet kaldes at administrere tilladelser, og det er en af de vigtigste opgaver for en ejer af et websted.

Her får du nogle tip til, hvad du bør overveje, når du udvikler en strategi for tilladelser.

 • Følg princippet for mindste tilladelser: giv brugerne det laveste niveau af tilladelser, som de skal bruge for at kunne udføre deres opgaver.

 • Giv personer adgang ved at tildele dem til standardgrupper, f.eks. Medlemmer, Gæster og Ejere. Tildel de fleste brugere til grupperne Medlemmer eller Gæster, og begræns antallet af medlemmer af gruppen Ejere.

 • Brug nedarvning af tilladelser for at oprette et tydeligt hierarki, der er nemt at visualisere. Det vil sige, at du bør arbejde med grupper i stedet for at tildele tilladelser til enkeltpersoner. Når det er muligt, skal underordnede websteder nedarve tilladelser fra teamwebstedet i stedet for at benytte sine egne tilladelser.

 • Organiser indholdet, så du udnytter nedarvning af tilladelser: Overvej at inddele indholdet efter sikkerhedsniveau – opret et særligt websted eller bibliotek til følsomme oplysninger i stedet for at sprede følsomme oplysninger i et stort bibliotek, hvor de skal beskyttes af entydige tilladelser.

Se Introduktion: kontrollere brugeradgang med tilladelser eller redigere tilladelser for en liste, bibliotek, eller et enkelt element for at få oplysninger om konfiguration af tilladelser.

Informationsarkitektur

Et websteds informationsarkitektur er som indholdsfortegnelse i en bog: det bestemmer, hvordan oplysningerne i dette websted – dens websider, dokumenter, lister og data – er organiseret og præsenteres til webstedets brugere. Informationsarkitektur registreres ofte som en hierarkisk liste over indhold på webstedet, nøgleord til søgning, datatyper og andre begreber.

Hvis du vil oprette en informationsarkitektur, skal du analysere de oplysninger, der skal præsenteres på webstedet. Her er nogle af de spørgsmål, du kan bruge til at udvikle informationsarkitekturen:

 • Hvilken type indhold vil du have på webstedet? Kan det oprettes som underordnede websteder, lister, biblioteker osv.?

 • Hvordan kan oplysningerne præsenteres på webstedet?

 • Hvordan skal webstedsbrugerne navigere på webstedet?

 • Hvordan skal oplysningerne målrettes til målgrupperne?

 • Hvordan skal søgefunktionen konfigureres og optimeres?

Informationsarkitekturen kan også omfatte klassificering af oplysninger.

Hvis de oplysninger, du arbejder med, har stor værdi for virksomheden, kræver særlige sikkerhedsforhold eller er underlagt lovkrav, kan du opstille et klassificeringsskema, der identificerer forskellige typer indhold, der skal administreres omhyggeligt.

Når du har organiseret oplysningerne i specifikke lister og biblioteker, kan du bruge styrefunktioner til at administrere, hvordan indholdet administreres. Eksempler:

Kræve udtjekning af filer

Når du kræver udtjekning af en fil, sikrer du, at kun én person kan redigere filen, indtil det er tjekket ind. Kræver, at dokumenter tjekkes ud, forhindrer flere personer i at foretage ændringer på samme tid, hvilket kan medføre redigeringskonflikter og føre til forvirring. At kræve udtjekning kan også hjælpe med at minde teammedlemmer at tilføje en kommentar, når de tjekke en fil, så du nemmere kan følge, hvad der er ændret i hver version. Du finder flere oplysninger i konfigurere et bibliotek til at kræve udtjekning af filer.

Holde styr på versioner

Hvis du vil bevare tidligere versioner af filer, kan biblioteker hjælpe dig med at registrere, gemme og gendanne filerne. Du kan vælge at holde styr på alle versioner på samme måde. Eller du kan vælge at angive nogle versioner som overordnede, såsom at føje et nyt kapitel til et manuelt, og nogle versioner som underordnede som rette en stavefejl. For at administrere lagerplads, kan du vælge antallet af hver type version, du vil gemme. Du kan finde flere oplysninger om versionsstyring under hvordan virker versionsstyring sammen i en liste eller et bibliotek?.

Du kan angive, at der kræves godkendelse af et dokument. Dokumenter forbliver i en afventende tilstand, indtil de er godkendt eller afvist af en person, der har tilladelse til at gøre dette. Du kan styre, hvilke grupper af brugere kan få vist et dokument, før den er godkendt. Denne funktion kan være nyttigt, hvis dit bibliotek indeholder vigtige retningslinjer eller procedurer, som skal være færdig, før andre få dem vist. Du finder flere oplysninger under dokumentgodkendelse i kræve godkendelse af elementer i en webstedsliste eller et bibliotek.

Biblioteker understøtter RSS-teknologi, så medlemmer af arbejdsgruppen kan automatisk modtage og få vist opdateringer eller feeds, med nyheder og oplysninger i et konsolideret sted. Du kan bruge RSS-teknologi til besked om ændringer til et bibliotek, som når filer, der er gemt i biblioteket ændres. RSS-feeds kan medlemmer af arbejdsgruppen se en konsolideret liste over filer, der er blevet ændret. Du kan også oprette e-mail-beskeder, så du får besked, når filer ændres. Du finder flere oplysninger om RSS-feeds i administrere RSS-feeds for et websted eller en gruppe af websteder.

Et dokumentbibliotek eller en indholdstype dokumenttype kan bruge arbejdsprocesser, som din organisation har defineret til forretningsprocesserne, som administration af dokumentgodkendelse eller gennemse. Din gruppe kan anvende forretningsprocesser til dets dokumenter, kaldet arbejdsprocesser, som angiver handlinger, der skal udføres i en sekvens, som godkender eller oversætte dokumenter. En arbejdsproces er en automatisk metode, hvormed til flytning af dokumenter eller elementer gennem en sekvens af handlinger eller opgaver. Tre arbejdsprocesser er tilgængelige for biblioteker som standard: godkendelse, som dirigerer et dokument til en gruppe af personer til godkendelse; Indsaml Feedback, som dirigerer et dokument til en gruppe af personer til feedback og returnerer dokumentet til den person, som startede arbejdsprocessen som en samling og indsamling af signaturer, som dirigerer et dokument til en gruppe af personer til at indsamle deres digitale signaturer. Flere oplysninger om arbejdsprocesser, under Oversigt over arbejdsprocesserne i SharePoint

Hvis din gruppe arbejder med flere typer filer, som regneark, præsentationer og dokumenter, kan du udvider funktionaliteten i biblioteket ved at aktivere og definere flere indholdstyper. Indholdstyper Tilføj fleksibilitet og konsistens på tværs af flere biblioteker. Hver indholdstype kan angive en skabelon og endda arbejdsprocesser. Skabelonerne fungere som et udgangspunkt til at formatere og en hvilken som helst standardtekst og egenskaber, der gælder for dokumenter af denne type, som afdeling eller kontrakt. Flere oplysninger om indholdstyper i Introduktion til indholdstyper og indholdstypeudgivelse

Hvis du har en gruppe af følsomme filer, og det kan være praktisk at vide, hvordan dokumenterne, der blev brugt, kan du definerer en politik, hvor du kan aktivere sporing af hændelser, som ændringer af fil, Kopier eller sletning af 'Overvågning'. Oplysninger om konfiguration af overvågning, se konfigurere overvågningsindstillinger for en gruppe af websteder

Livscyklus for og lukning af websted

Websteder som dokumentarbejdsområder og diskussionswebsteder har en tendens til at fortsætte med at eksistere, selvom de ikke længere skal bruges, og det optager værdifuld lagerplads og forstyrrer i søgeresultaterne. Det er en god ide at oprette en tidsplan for gennemgang af websteder og deres indhold (mindst en gang om året) for at se, om de stadig skal bevares.

Det er godt skal huske, også, at organisationens større styringsmodel kan også være opmærksom på, om forældede websteder. En administrator kan for eksempel automatisk slette websteder, der har været uændret i 90 dage. Som ejer af webstedet modtager du en advarsel om dette ville have sker e-mail. Du kan finde flere oplysninger om livscyklus for og lukning af politikker, politikker for lukning af websted.

Lagergrænser

En administrator kan have angivet en grænse for, hvor meget lagerplads din gruppe kan anvende. Du skal finde ud af, om der er en grænse, og hvis der er, skal du beslutte, hvordan pladsen skal fordeles mellem dine websteder, sider og biblioteker.

Som standard sættes der i SharePoint Server en grænse for, at der ikke kan overføres dokumenter på mere end 50 MB til et dokumentbibliotek. Som standard vil ejere af et teamwebsted modtage en advarsel, når der er anvendt 90 % af den tildelte lagerplads.

Når du kender grænsen, kan du bruge funktioner som versionsstyring eller revisionsregistrering til at sikre, at webstedet overholder grænserne. Du kan finde flere oplysninger om lagergrænser for til Administrer grupper af websteder.

Tilpasse

Din organisation har sandsynligvis en form for standardiseret branding, webstedsskabeloner eller webstedslayout, der er foretrukket eller obligatorisk. Hvor meget kan brugerne tilpasse udseendet på deres websteder og sider?

Hvis du vil styre tilpasningerne, kan du beslutte at låse, hvem på teamet der har tilladelse til at lave tilpasninger, eller du kan vælge at bruge standardiserede sidelayout for at sikre, at visse krav opfyldes, f.eks. at webstedets ejer vises i øverste venstre hjørne på alle websteder.

Du kan også angive retningslinjer for de funktioner, der kan bruges på underordnede websteder. Du kan f.eks. bede folk om at undlade at bruge webdele, der kræver programmering.

Du kan også gå helt over i den anden grøft og give hele teamet adgang til SharePoint Designer, så de kan foretage de ændringer, de har lyst til.

For flere oplysninger om tilpasning af webstedet, skal du se tilpasse dit teamwebsted eller Introduktion til tilpasning af websteder og sider.

Navigere

Navigationselementer hjælper brugerne med at gennemse det indhold, de skal bruge. To navigationselementer, som kan tilpasses, er det øverste linkpanel og Hurtig start.

Ved hjælp af indstillingssiderne for hver liste eller hvert bibliotek kan du vælge, hvilke lister og biblioteker der skal vises på Hurtig start. Du kan også ændre rækkefølgen af links, tilføje eller slette links og tilføje eller slette de afsnit, som linkene er organiseret i. Hvis der f.eks. er for mange lister i sektionen Liste, kan du tilføje en ny sektion for opgavelister, hvor du kan medtage links til dine opgavelister.

Brugerne af dit websted kan anvende det øverste linkpanel til at navigere til andre websteder i gruppen af websteder, idet der vises en række faner øverst på hver side på webstedet. Når du opretter et nyt websted, kan du vælge, om webstedet skal medtages på det øverste linkpanel på det overordnede websted, og om det øverste linkpanel fra det overordnede websted skal bruges.

Flere oplysninger om webstedsnavigation, under Introduktion til webstedsnavigation eller Tilpasse navigationen på dit teamwebsted

Søger du

Indhold findes på mange forskellige steder, f.eks. websteder, lister, biblioteker, webdele og kolonner. Hvis en person søger på dit websted, vises alt indhold på webstedet eller underordnede websteder i søgeresultaterne.

Som ejer af et websted kan du vælge, om indholdet på webstedet skal vises i søgeresultater. Når du forhindrer, at indholdet på et websted vises i søgeresultater, bliver indholdet på alle underordnede websteder også blokeret fra at blive vist i søgeresultater.

Som standard vises det indhold, der er begrænsede tilladelser til, ikke i søgeresultaterne for de brugere, der ikke har tilladelse til at læse indholdet. Det kan du ændre, så det begrænsede indhold også vises i søgeresultater, men brugerne kan stadig ikke åbne det indhold, de ikke har tilladelser til.

Se SharePoint Online oversigt over administration af søgning eller konfigurere en webdelen til indholdssøgning i SharePoint mere at vide om søgning.

Roller og ansvarsområder for hjælp til webstedet

Det er en god ide at definere roller og ansvarsområde for at mindske det kaos, der kan opstå, når medarbejdere forlader eller kommer til et team. Her kan du se nogle af de ting, som det kan være en god ide at have besluttet omkring, hvem der gør hvad på webstedet:

 • Undervisning: Undervisning i grundlæggende navigation, søgning og dokumentstyring kan være praktisk for de brugere, der ikke har brugt produktet tidligere.

 • Support: Du kan have en ekspert i teamet, der kan foretage fejlfinding, og som kan samarbejde med en administrator.

 • Overholdelse af juridiske og organisatoriske retningslinjer: Nogle gange kan dette være et spørgsmål om at sikre, at links til de relevante retningslinjer er opdaterede, men det er godt at uddelegere ansvaret til en person.

Se planlægge websteder og administrere brugere eller administrere administratorer for en gruppe af websteder for flere på roller.

Beskytte data

Funktioner til sikkerhedskopiering og gendannelse beskytte dine data mod utilsigtet tab. Hyppigheden for sikkerhedskopiering og hastighed og niveau af gendannelse er konfigureret af en administrator. Se Oversigt over sikkerhedskopiering og gendannelse i SharePointeller administrere papirkurven på et SharePoint Online-websteder

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×