Overflytning og bedste praksis for Office 365

Der er mange metoder, som du kan benytte til at overføre data fra en lokal mailorganisation til Microsoft Office 365. Når du planlægger en overførsel til Office 365, er et almindeligt spørgsmål, hvordan du forbedrer ydeevnen for dataoverførslen og optimerer overførselshastigheden.

Bemærk!: Oplysningerne om ydeevnen i dette emne gælder ikke for Office 365-tjenesten til dedikerede abonnementsplaner. Du kan finde flere oplysninger om dedikerede planer i Beskrivelser af dedikerede planer i Office 365-tjenester.

I dette emne

Oversigt over overførsel af mails til Office 365

Office 365 understøtter flere metoder til overførsel af mail, kalender og kontaktoplysninger fra dit eksisterende meddelelsesmiljø til Office 365, som beskrevet i Sådan kan du overføre flere mailkonti til Office 365.

Du kan finde flere oplysninger om Office 365-netværk og ydeevne under Netværksplanlægning og justering af ydeevnen for Office 365.

Ofte benyttede overførselsmetoder

Overførselsmetode

Beskrivelse

Ressourcer

Internet Message Access Protocol (IMAP)-overførsel

Du kan bruge Exchange Administration eller Exchange Management Shell til at overføre indholdet af brugernes postkasser fra et IMAP meddelelsessystem til deres Office 365-postkasser. Dette omfatter overførsel af dine postkasser fra andre værtsbaserede mailtjenester, f.eks. Gmail eller Yahoo Mail.

Overføre IMAP-postkasser til Office 365

Komplet overførsel

Du kan overføre alle lokale postkasser til Office 365 i løbet af et par dage med komplet migrering. Brug komplet migrering, hvis du vil flytte hele mailorganisationen til Office 365 og administrere brugerkonti i Office 365. Du kan overføre maksimalt 2.000 postkasser fra din lokale Exchange-organisation til Office 365 med en komplet migrering. Det anbefalede antal eller postkasser er dog 150   . Det går ud over ydeevnen, hvis du prøver at overføre flere end 150. Mailkontakter og distributionsgrupper i din lokale Exchange-organisation overføres også.

Komplet migrering til Office 365

Faseinddelt migrering

Du kan bruge en faseinddelt migrering, hvis du med tiden vil overføre alle organisationens postkasser til Office 365. Med en faseinddelt migrering overfører du batches af lokale postkasser til Office 365 i løbet af et par uger eller måneder.

Hvad du bør vide om en trinvis mailoverførsel til Office 365

Hybridinstallation

Med en hybridinstallation har organisationer mulighed for at udvide den funktionsrige oplevelse og administrative kontrol, de har med deres eksisterende lokale Exchange-organisation til skyen. En hybridinstallation giver fornemmelsen af at være en enkelt Exchange-organisation mellem et lokalt Exchange Server 2013 eller Microsoft Exchange Server 2010 og Office 365. Desuden kan en hybridinstallation fungere som et mellemliggende trin til at skifte helt til en Office 365-organisation.

Exchange Server 2013-hybridinstallationer.

Tredjepartsoverførsel

Der er mange tilgængelige værktøjer fra tredjeparter. De bruger markante protokoller og metoder til at gennemføre mailoverførsler fra mailplatforme som IBM Lotus Notes og Novell GroupWise.

Her er nogle tredjepartsoverførselsværktøjer og partnere, der kan hjælpe med Exchange-overførsler fra tredjepartsplatforme:

 • Binary Tree En udbyder af meddelelsesoverførsels- og sameksistenssoftware, der kan bruges på tværs af platforme. Produkterne kan bruges til at analysere og implementere sameksistens- og overførselsløsninger mellem lokale og internetbaserede virksomhedskommunikations- og samarbejdsmiljøer, der er baseret på IBM Lotus Notes og Domino og Exchange og SharePoint.

 • BitTitan   En udbyder af overførselsløsninger til Office 365.

 • Metalogix   Udbyder af overførselsløsninger til Office 365 og SharePoint Online.

 • SkyKick Udbyder automatiserede overførselsløsninger til at flytte lokal Exchange, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes til Office 365. Værktøjerne til en komplet overførsel hjælper partnere med salget, planlægningen, overførslen, administrationen og faser af overførselsprojektet på arbejdspladsen.

 • TransVault   En udbyder af overførselsløsninger til Office 365.

Ydeevnen for overførselsmetoder

Følgende tabel sammenligner de observerede resultater for de forskellige overførselsmetoder ved overførsel af postkasser og postkassedata til Office 365. Resultaterne er baseret på interne test og faktiske kundeoverførsler til Office 365.

Vigtigt!: På grund af forskellige overførselsmetoder, og hvornår overførslerne udføres, kan din faktiske overførselshastighed være langsommere eller hurtigere.

Overførselsmetode

Office 365-brugerbegrænsning

Begrænsning af Office 365-overførselstjenesten

Tilstandsbaseret begrænsning af Office 365-ressourcer

Observeret gennemsnitlig overførselshastighed pr. time og pr. klient (hvis det er relevant)

IMAP-overførsel

Nej

Ja

Ja

10-14 gigabyte (GB) (20 samtidigt)

Komplet overførsel

Nej

Ja

Ja

10-14 GB (20 samtidigt)

Faseinddelt migrering

Nej

Ja

Ja

10-14 GB (20 samtidigt)

Hybridoverførsel

Nej

Ja

Ja

10-14 GB pr. Exchange 2013 i det lokale miljø eller 2010 CAS (Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRSProxy-tjeneste)) med 20 samtidige flytninger 1

Tredjeparts-MAPI-overførsel

Ja

Nej

Ja

4-12 GB (20 samtidigt) 2

Tredjepartsoverførsel af Exchange-webtjenester

Nej

Ja

Ja

5-10 GB (20 samtidigt) 3

Klient overfører (fra Outlook .pst-filer)

Ja

Nej

Ja

0,5 GB

1Observeret overførselshastighed for flytning af en enkelt postkasse er i området 0,3-1,0 GB/time. En overførselshastighed, der er højere end 1000 MB/time pr. postkasse, kan opnås med et netværk, der kan opretholde mindre end 2 procent forbigående ventetid og mindre end 100 ms netværksventetid. Der kan benyttes flere samtidige postkasseoverførsler for at opnå højere dataoverførselshastigheder. Overførselshastigheden for den enkelte postkasse bliver langsommere, når den lokale CAS-server (MRSProxy-tjeneste) bruger den fulde hardwarekapacitet, hvis netværksbåndbredden ikke er tilstrækkelig, eller netværksventetiden er for høj. Overvej at tilføje flere servere eller midlertidigt forbedre netværksforbindelsen for at øge overførselshastigheden.

2Observeret overførselshastighed for en enkelt MAPI-overførsel er i området 0,1-0,5 GB/time. Der kan benyttes flere samtidige overførsler for at opnå højere dataoverførselshastigheder. Overførselshastigheden for en enkelt MAPI-overførsel bliver langsommere, når enten de lokale servere eller netværket bruger den fulde kapacitet.

3Observeret overførselshastighed for en enkelt overførsel af Exchange-webtjenester er i området 0,2-0,5 GB/time. Der kan benyttes flere samtidige overførsler for at opnå højere dataoverførselshastigheder. Med f.eks. 20 samtidige overførsler bliver den overordnede overførselshastighed inden for området 4-10 GB/time. Overførselshastigheden for en enkelt Exchange-webtjenesteoverførsel sker langsommere, når enten de lokale servere eller netværket er ved fuld kapacitet.

Faktorer for overførselsydeevnen

Mailoverførsel har flere gængse faktorer, som kan påvirke ydeevnen for overførslen.

Almindelige faktorer for overførselsydeevnen

Den følgende tabel indeholder en liste over almindelige faktorer, der påvirker ydeevnen for overførslen. Flere oplysninger er dækket i de sektioner, der beskriver de enkelte overførselsmetoder.

Faktor

Beskrivelse

Eksempel

Datakilde

Enhed eller tjeneste, der hoster de data, der skal overføres. Der kan være mange begrænsninger for datakilden på grund af hardwarespecifikationer, slutbrugerens arbejdsbelastning og back-end-vedligeholdelsesopgaver.

Gmail begrænser, hvor meget data, der kan udtrækkes i løbet af en bestemt tidsperiode.

Datatype og tæthed

På grund af den unikke karakter af en kundes virksomhed varierer typen og blandingen af mailelementer i postkasser markant.

En 4 GB postkasse med 400 elementer, hver med vedhæftede filer på 10 MB (megabyte), kan overføres hurtigere end en 4 GB postkasse med 100.000 mindre elementer.

Overførselsserver

Mange overførselsløsninger bruger en overførselsserver af typen "jumpbox" eller arbejdsstation til at fuldføre overførslen.

Kunder bruger ofte en virtuel maskine med en lav ydeevne som vært for MRSProxy-tjenesten til hybridinstallationer eller til ikke-hybridoverførsler på klient-pc'er.

Program til overførsel

Det dataoverførselsprogram, der er ansvarlig for at hente data fra kildeserveren, konverterer dataene, hvis det er nødvendigt. Programmet overfører derefter data via netværket og indsætter dataene i Office 365-postkassen.

MRSProxy-tjenesten har sine egne kapaciteter og begrænsninger.

Lokale netværksenheder

Den komplette netværksydeevne – fra datakilden til Exchange Online-klientadgangsservere – påvirker ydeevnen for overførslen.

Firewall-konfiguration og -specifikationer på den lokale organisation.

Office 365-tjeneste

Office 365 har indbygget understøttelse og funktioner til at administrere overførslens arbejdsbyrde.

Politikken for begrænsning af brugere har standardindstillinger og begrænser den samlede maksimale overførselshastighed.

Faktorer for netværkshastighed

Dette afsnit beskriver de bedste fremgangsmåden til forbedring af netværkshastigheden under overførslen. Diskussionen er generel, fordi den største påvirkning af netværkets ydeevne under overførslen er relateret til tredjepartshardware og internetudbydere.

Brug Exchange Analyzer til at få en bedre forståelse af din netværksforbindelse med Office 365. Hvis du vil køre Exchange Analyzer-testen i Support- og genoprettelsesassistent, skal du gå til Avanceret diagnosticering > Kontrollér Exchange Online-netværksforbindelsen > Ja. Se Løs problemer med Outlook og Office 365 med Support- og genoprettelsesassistent til Office 365 for at få flere oplysninger om Support- og genoprettelsesassistenten.

Faktor

Beskrivelse

Bedste fremgangsmåder

Netværkskapacitet

Hvor lang tid det tager at overføre postkasser til Office 365, bestemmes af dit netværks tilgængelige og maksimale kapacitet.

 • Identificer din tilgængelige netværkskapacitet, og bestem den maksimale overførselskapacitet.

 • Kontakt din internetudbyder for at bekræfte din allokerede båndbredde og for at få mere at vide om begrænsninger, f.eks. den samlede mængde data, der kan overføres i en bestemt tidsperiode.

 • Brug værktøjer til at evaluere din faktiske netværkskapacitet. Sørg for, at du tester det komplette dataflow fra den lokale datakilde til gatewayservere i Microsofts datacenter.

 • Identificer andre belastninger på netværket (f.eks. sikkerhedskopiering og planlagt vedligeholdelse), som kan påvirke din netværkskapacitet.

Netværksstabilitet

Et hurtigt netværk giver ikke altid hurtige overførsler. Hvis netværket ikke er stabilt, tager dataoverførsler længere tid på grund af fejlrettelse. Afhængigt af overførselstypen kan fejlrettelse påvirke overførselsydeevnen betydeligt.

Netværkshardware og driverproblemer forårsager ofte stabilitetsproblemer på netværket. Arbejd med din hardwareleverandører for at forstå dine netværksenheder, og anvend leverandørens seneste anbefalede drivere og softwareopdateringer.

Netværksforsinkelser

Funktioner til registrering af indtrængen, der er konfigureret på en netværksfirewall, medfører ofte betydelige netværksforsinkelser og påvirker ydeevnen for overførslen.

Dataoverførsel til Office 365-postkasser afhænger af din internetforbindelse. Forsinkelser på internettet påvirker den overordnede ydeevne for overførslen.

Brugere i det samme firma kan også have postkasser i skyen, der befinder sig i datacentre på forskellige geografiske steder. Afhængigt af kundens internetudbyder kan ydeevnen for overførslen variere.

 • Evaluer netværksforsinkelser til alle potentielle Microsoft-datacentre for at sikre, at resultatet er ensartet. (Dette hjælper også med at sikre en ensartet oplevelse for slutbrugerne). Arbejd med din internetudbyder for at løse internetrelaterede problemer.

 • Føj IP-adresser til servere i Microsofts datacenter til din tilladelsesliste, eller tilsidesæt al overførselsrelateret trafik fra din netværksfirewall. Du kan finde flere oplysninger om Office 365 IP-områder i Office 365-webadresser og IP-adresseområder.

Du kan finde en mere dybdegående analyse af overførsler i dit miljø i vores blogindlæg om analyse af overførsel. Indlægget indeholder et script, der kan hjælpe dig med at analysere anmodninger om flytning.

Office 365-begrænsning

Office 365 bruger forskellige begrænsningsmekanismer for at hjælpe med at sikre, at sikkerheden og tjenesten kører. Følgende tre typer begrænsninger kan påvirke ydeevnen for overførslen:

 • Brugerbegrænsning

 • Begrænsning af overførselstjeneste

 • Tilstandsbaseret begrænsning af ressourcer

Bemærk!: De tre former for begrænsning af Office 365 påvirker ikke alle overførselsmetoder.

Office 365-brugerbegrænsning

Brugerbegrænsning påvirker de fleste tredjepartsoverførselsværktøjer og klientoverførselsmetoden. Disse overførselsmetoder bruger klientadgangsprotokoller, f.eks. Remote Procedure Call (RPC) via HTTP-protokollen, for at overføre postkassedata til Office 365-postkasser. Disse funktioner bruges til at overføre data fra platforme, f.eks. IBM Lotus Domino og Novell GroupWise.

Brugerbegrænsning er den mest restriktive begrænsningsmetode i Office 365. Da brugerbegrænsning er konfigureret til at fungere sammen med en enkelt slutbruger, kan brug på programniveau let overstige begrænsningspolitikken og give en langsommere dataoverførsel.

Begrænsning af Office 365-overførselstjenesten

Begrænsning af overførselstjenesten påvirker alle Office 365-overførselsværktøjer. Begrænsning af overførselstjenesten administrerer samtidig overførsel og ressourceallokering for tjenesten for Office 365-overførselsløsninger.

Begrænsning af overførselstjenesten påvirker overførsler, der udføres ved hjælp af følgende overførselsmetoder:

 • IMAP-overførsel

 • Komplet Exchange-overførsel

 • Faseinddelt Exchange-overførsel

 • Hybridoverførsler (MRSProxy-servicebaserede flytninger i et hybridmiljø)

Et eksempel på begrænsning af overførselstjenesten er styring af antallet af postkasser, der overføres samtidigt under enkle Exchange-overførsler og IMAP-overførsler. Standardværdien er 10. Dette betyder, at der maksimalt overføres 10 postkasser fra alle overførselsbatches på et givent tidspunkt. Du kan øge antallet af samtidige postkasseoverførsler til et overførselsbatch i enten Exchange Kontrolpanel eller Windows PowerShell. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du kan optimere denne indstilling, i Administrer overførselsbatches i Office 365.

Tilstandsbaseret begrænsning af Office 365-ressourcer

Alle overførselsmetoder er underlagt begrænsninger i form af tilgængelighedsstyring. Begrænsning af Office 365-tjenesten påvirker dog ikke Office 365-overførsler så meget som de andre typer begrænsninger, der er beskrevet tidligere.

Ressourcetilstandsbaseret begrænsning er den mindst aggressive begrænsningsmetode. Den opstår kun, når der er et problem med tjenestens tilgængelighed, der påvirker slutbrugere og vigtige servicehandlinger.

Inden tjenesten forringes til det punkt, hvor slutbrugerydeevnen påvirkes, sættes hybridoverførslen i kø, indtil ydeevnen er gendannet, og tjenesten vender tilbage til et niveau under begrænsningstærsklen.

Følgende er eksempler fra en rapport over Exchange-overførselsstatistik. De viser de logførte poster, når tærsklen for tjenestebegrænsning overskrides.

 • 25/01/2012 12:56:01 [BL2PRD0410CA012] Status for kopiering: 723/1456 meddelelser, 225,8 MB (236.732.045 byte)/416,5 MB (436.712.733 byte).

  25/1/2012 12:57:53 [BL2PRD0410CA012] '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' er stoppet, fordi DataMoveReplicationConstraint ikke er opfyldt for databasen 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Årsag til fejlen: Database edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b opfylder ikke betingelsen SecondDatacenter. Der er ingen tilgængelige sunde databasekopier. Venter indtil 25-01-2012 1:27:53.

  25/01/2012 12:58:24 [BL2PRD0410CA012] Anmodningen er ikke længere gået i stå og vil fortsætte.

  30-06-2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Opgiver job på grund af store forsinkelser grundet negativ servertilstand eller budgetbegrænsninger med anmodningsbegrænsningstilstanden 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Løsning og praksis   

Hvis du oplever en lignende situation, skal du vente på, at Office 365-ressourcerne igen bliver tilgængelige.

Faktorer for ydeevne og bedste praksis for overførsler af ikke-hybridinstallation

I dette afsnit beskrives faktorer, der påvirker overførsler med IMAP, komplet eller faseinddelt migreringsmetode. Den identificerer også bedste fremgangsmåder for at forbedre overførslens ydeevne.

Faktor 1: Datakilde

I følgende tabel beskrives indvirkningen på overførslen af kildeserverne i din aktuelle mailorganisation og de bedste fremgangsmåder for at mindske påvirkningen af overførslen.

Tjekliste

Beskrivelse

Bedste fremgangsmåder

Systemydeevne

Dataudtrækning er en krævende opgave. Kildesystemet skal have tilstrækkelige ressourcer, f.eks. CPU-tid og hukommelse, for at levere en optimal overførselsydeevne. Under overførslen er kildesystemet ofte tæt på fuld kapacitet med hensyn til den almindelige slutbrugers arbejdsmængde. Hvis systemressourcerne er utilstrækkelige, kan den ekstra arbejdsbyrde, som overførslen giver, påvirke slutbrugere.

Overvåg systemets ydeevne under en testoverførsel. Hvis systemet er optaget, anbefaler vi at undgå en pakket tidsplan for overførslen for det specifikke system, da overførslen kan blive langsommere, og der kan opstå problemer med tjenestens tilgængelighed. Hvis det er muligt, kan du forbedre kildesystemets ydeevne ved at tilføje hardwareressourcer og reducere belastningen på systemet ved at flytte opgaver og brugere til andre servere, der ikke er involveret i overførslen.

Du kan finde flere oplysninger i:

Når du overfører fra en lokal Exchange-organisation, hvor der er flere postkasseservere, anbefaler vi, at du opretter en brugerliste for overførslerne, der er jævnt fordelt på tværs af flere postkasseservere. Listen kan tilpasses yderligere for at maksimere hastigheden baseret på den individuelle servers ydeevne.

Hvis server A f.eks. har 50 procent mere ressourcetilgængelighed end server B, er det fornuftigt at have 50 procent flere brugere fra server A i det samme overførselsbatch. Lignende fremgangsmåder kan anvendes til andre kildesystemer. Udfør overførsler, når serverne har maksimal ressourcetilgængelighed, f.eks. efter arbejdstid eller i weekenden og på helligdage.

Back-end-opgaver

Andre back-end-opgaver, der kører i samme tidsrum som overførslen. Da det er den bedste fremgangsmåde at udføre overførsel efter arbejdstid, er det normalt, at overførsler er i konflikt med vedligeholdelsesopgaver, f.eks sikkerhedskopiering af data, der kører på dine lokale servere.

Gennemse andre systemopgaver, der eventuelt kører under overførslen. Vi anbefaler, at du udfører dataoverførslen, når der ikke kører andre ressourcekrævende opgaver.

Bemærk    For kunder med lokal Exchange er de almindelige back-end-opgaver løsninger til sikkerhedskopiering og vedligeholdelse af Exchange-lager.

Begrænsningspolitik

Det er en almindelig fremgangsmåde at beskytte mailsystemer med en begrænsningspolitik, der angiver en bestemt grænse for hvor hurtigt og hvor meget data, der kan udtrækkes fra systemet i løbet af en bestemt periode.

Kontrollér, hvilken begrænsningspolitik, der er installeret på dit mailsystem. Google Mail begrænser f.eks. hvor meget data, der kan udtrækkes i en bestemt tidsperiode.

Afhængigt af versionen har Exchange politikker, der begrænser IMAP adgang til den lokale mailserver (brugt af IMAP-overførsler) og RPC over HTTP-protokoladgang (bruges af komplette Exchange-overførsler og faseinddelte Exchange-overførsler).

Hvis du vil kontrollere begrænsningsindstillingerne for en Exchange 2013-organisation, skal du køre Get-ThrottlingPolicy-cmdlet. Få mere at vide under Administration af arbejdsbelastningen for Exchange.

Du kan få flere oplysninger om IMAP-begrænsning i Overfør IMAP-postkasser til Office 365

Du kan finde flere oplysninger om begrænsning af RPC over HTTP-protokollen i:

Faktor 2: Overførselsserver

IMAP, komplet og faseinddelt migrering er overførselsmetoder til at udtrække data, der startes fra skyen, så der er ikke brug for en dedikeret overførselsserver. Internetbaserede protokolværter (IMAP eller RPC- over HTTP-protokol) fungerer dog som overførselsserveren for overførsel af postkasser og postkassedata til Office 365. Derfor gælder de faktorer for overførselsydeevnen og bedste praksis, der er beskrevet i det foregående afsnit om datakildeserveren til din aktuelle mailorganisation, også for Edge-internetservere. For Exchange 2007-, Exchange 2010- og Exchange 2013-organisationer fungerer klientadgangsserveren som en overførselsserver.

Du kan finde flere oplysninger i:

Faktor 3: Program til overførsel

IMAP, komplette og faseinddelte Exchange-overførsler udføres ved hjælp af overførselsdashboardet i Exchange Administration . Dette er underlagt en begrænsning på overførselstjenesten i Office 365.

Løsning og praksis   

Kunder kan nu angive samtidig overførsel (f.eks. antallet af postkasser, der kan overføres samtidigt) ved hjælp af Windows PowerShell. Standarden er 20 postkasser. Når du har oprettet et overførselsbatch, kan du bruge følgende Windows PowerShell-cmdlet til at øge dette til maksimalt 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Du kan finde flere oplysninger under Administrer overførselsbatches i Office 365.

Bemærk!: Hvis din datakilde ikke har tilstrækkelige ressourcer til at håndtere alle forbindelserne, anbefaler vi at undgå høj samtidighed. Start med en lille samtidighedsværdi, f.eks. 10. Øg dette tal, mens du overvåger datakildens ydeevne for at undgå adgangsproblemer for slutbrugeren.

Faktor 4: Netværk

Godkendelsestest   

Afhængigt af overførselsmetoden kan du prøve følgende godkendelsestest:

 • IMAP-migreringer     Udfyld en kildepostkasse med eksempeldata. Derefter skal du fra internettet (uden for dit lokale netværk) oprette forbindelse til kildepostkassen med en standard IMAP-mailklient, f.eks. Microsoft Outlook, og derefter måle netværkets ydeevne ved at finde ud af, hvor lang tid det tager at downloade alle data fra kildepostkassen. Overførselshastigheden bør svare til, hvad kunderne kan få ved at bruge IMAP-overførselsværktøjet i Office 365, forudsat at der ikke er andre betingelser.

 • Komplette og faseinddelte Exchange-migreringer    Udfyld en kildepostkasse på forhånd med eksempeldata. Derefter skal du fra internettet (uden for dit lokale netværk) oprette forbindelse til kildepostkassen med Outlook ved hjælp af RPC over HTTP-protokollen. Sørg for, at du opretter forbindelse ved hjælp af cachetilstanden. Mål netværkets ydeevne ved at kontrollere, hvor lang tid det tager at synkronisere alle data fra kildepostkassen. Overførselshastigheden bør svare til, hvad kunderne kan få ved at bruge simple Exchange-overførselsværktøjer i Office 365, forudsat at der ikke er andre betingelser.

Bemærk!: Der er noget spild under en faktisk IMAP, komplet eller trinvis Exchange overførsel. Den faktiske overførselshastighed bør dog være lig resultaterne fra disse bekræftelsestest.

Faktor 5: Office 365-tjeneste

Tilstandsbaseret begrænsning af Office 365-ressourcer påvirker overførsler ved hjælp af de integrerede simple Office 365-overflytningsværktøjer. Se afsnittet Tilstandsbaseret begrænsning af Office 365-ressourcer.

Anmodninger om flytning i Office 365-tjenesten

Du kan finde generelle oplysninger om at få statusoplysninger for anmodninger om flytning i Se egenskaber for flytningsanmodninger.

I Office 365-tjenesten deles overførselskøen og tjenestens ressourcer, der er allokeret til overførsler, mellem lejere til forskel fra i lokale Exchange 2010. Denne deling påvirker, hvordan flytningsanmodninger håndteres i hvert enkelt trin i flytteprocessen.

Der findes to typer flytningsanmodninger i Office 365:

 • Onboarding af flytningsanmodninger    Nye kundeoverførsler behandles som onboarding af flytningsanmodninger. Disse anmodninger har normal prioritet.

 • Interne flytningsanmodninger i datacenteret    Disse er flytningsanmodninger af postkasser, der er startet af datacenterteams. Disse anmodninger har en lavere prioritet, fordi slutbrugeroplevelsen ikke påvirkes, hvis flytningsanmodningen forsinkes.

Den potentielle effekt og forsinkelser i flytningsanmodninger med statussen "I kø" og "I gang"

 • Flytningsanmodninger i kø    Denne status angiver, at flytningen er sat i kø og venter på at blive valgt af Exchange MRS. Ved Exchange 2003-flytningsanmodninger kan brugere stadig få adgang til deres postkasser på dette tidspunkt.

  To faktorer påvirker, hvilke anmodning der bliver valgt af MRS:

  • Prioritet    Flytningsanmodninger i kø med en højere prioritet vælges før flytningsanmodninger med lavere prioritet. Dette sikrer, at flytningsanmodninger af kunder altid behandles før interne anmodninger om flytning i datacenteret.

  • Position i køen      Hvis flytningsanmodninger har samme prioritet, vil den anmodning, der kommer først i køen, blive valgt først af MRS. Da der kan være flere kunder, der udfører postkasseoverførsler på samme tid, er det normalt, at nye flytningsanmodninger forbliver i køen, før de behandles.

   Ofte tages der under planlægning af overførslen ikke hensyn til den tid, som postkasseanmodningerne skal vente i kø, før de behandles. Dette betyder, at kunder ikke får tildelt tilstrækkelig tid til at gennemføre alle planlagte overførsler.

 • Igangværende flytningsanmodninger    Denne status angiver, at flytningen stadig er i gang. Hvis dette er en onlineflytning af en postkasse, kan brugeren stadig få adgang til postkassen. For offlineflytninger af postkasser vil brugerens postkasse være utilgængelig.

  Når anmodningen om flytning af postkassen har statussen "I gang", betyder prioriteten ikke længere noget, og en ny anmodning om flytning behandles ikke, før en eksisterende "igangværende" anmodning om flytning er udført, også selvom den nye anmodning om flytning har højeste prioritet.

Bedste fremgangsmåder

Planlægning    Da Exchange 2003-brugere som tidligere nævnt mister adgangen under en hybrid migrering, er Exchange 2003-kunder som regel mere bekymrede over, hvornår de skal planlægge overførsler, og hvor lang tid de tager.

Når du planlægger, hvor mange postkasser, der skal overføres i løbet af et bestemt tidsrum, skal du overveje følgende:

 • Medregn den tid, som flytningsanmodningen venter i køen. Du kan bruge følgende til at beregne dette:

  (samlet antal postkasser til overførsel) = ((samlet tid) – (gennemsnitlig køtid)) * (overførselshastighed)

  hvor overførselshastigheden er lig med det samlede antal postkasser, der kan overføres pr. time.

  Antag f.eks., at du har seks timer til at overføre postkasser. Hvis den gennemsnitlige tid i kø er en time, og du har en overførselshastighed på 100 postkasser pr. time, kan du overføre 500 postkasser inden for tidsrammen på seks timer: 500 = (6-1) * 100.

 • Start overførslen hurtigere end oprindelig planlagt for at reducere køtiden. Når postkasserne er i kø, kan Exchange 2003-brugere stadig få adgang til deres postkasser.

Fastlæg køtid    Køtiden ændres altid, fordi Microsoft ikke administrerer kundernes tidsplaner for overførsler.

For at fastlægge den potentielle køtid kan en kunde forsøge at planlægge en testflytning adskillige timer, før den faktiske overførsel starter. Derefter kan kunden, baseret på den observerede tid, anmodningen er i køen, bedre anslå, hvornår overførslen skal startes, og hvor mange postkasser, der kan flyttes i en bestemt tidsperiode.

F.eks. hvis en testoverførsel blev gennemført fire timer før starten af en planlagt overførsel. Kunden fastlægger, at køtiden til testoverførslen er omkring en time. Derefter bør kunden overveje at starte overførslen én time tidligere end oprindeligt planlagt for at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at udføre alle overførsler.

Tredjepartsværktøjer til Office 365-overførsler

Tredjepartsværktøjer bruges mest i overførselsscenarier, som ikke involverer Exchange, f.eks dem fra Google Mail, IBM Lotus, Domino og Novell GroupWise. Dette afsnit fokuserer på de overførselsprotokoller, der bruges af tredjepartsværktøjer til overførsel, i stedet for på de faktiske produkter og overførselsværktøjer. Følgende tabel indeholder en liste over faktorer, der gælder for tredjepartsværktøjer til Office 365-overførselsscenarier.

Faktor 1: Datakilde

Tjekliste

Beskrivelse

Bedste fremgangsmåder

Systemydeevne

Dataudtrækning er en krævende opgave. Kildesystemet skal have tilstrækkelige ressourcer, f.eks. CPU-tid og hukommelse, for at levere en optimal overførselsydeevne. Under overførslen er kildesystemet ofte tæt på fuld kapacitet med hensyn til den almindelige slutbrugers arbejdsmængde. Hvis systemressourcerne er utilstrækkelige, kan den ekstra arbejdsbyrde, som overførslen giver, påvirke slutbrugere.

Overvåg systemets ydeevne under en testoverførsel. Hvis systemet er optaget, anbefaler vi at undgå en pakket tidsplan for overførslen for det specifikke system, da overførslen kan blive langsommere, og der kan opstå problemer med tjenestens tilgængelighed. Hvis det er muligt, kan kildesystemet forbedres ved at tilføje hardwareressourcer og ved at reducere belastningen på systemet. Systembelastningen kan reduceres ved at flytte opgaver og brugere til andre servere, der ikke er en del af overførslen.

Du kan finde flere oplysninger i:

Når du overfører fra en lokal Exchange-organisation, hvor der er flere postkasseservere, anbefaler vi, at du opretter en brugerliste for overførslerne, der er jævnt fordelt på tværs af flere postkasseservere. Listen kan tilpasses yderligere for at maksimere hastigheden baseret på den individuelle servers ydeevne.

Hvis server A f.eks. har 50 procent mere ressourcetilgængelighed end server B, er det fornuftigt at have 50 procent flere brugere fra server A i det samme overførselsbatch. En lignende fremgangsmåde kan anvendes til andre kildesystemer.

Udfør overførslen, når systemet har maksimal ressourcetilgængelighed, f.eks. efter arbejdstid eller i weekenden og på helligdage.

Back-end-opgaver

Andre back-end-opgaver kører normalt i samme tidsrum som overførslen. Da det er den bedste fremgangsmåde at udføre overførslen efter arbejdstid, er det normalt, at overførsler er i konflikt med andre vedligeholdelsesopgaver, der kører på dine lokale servere, f.eks. sikkerhedskopiering af data.

Gennemse andre systemopgaver, der kører under overførslen. Vi anbefaler, at du opretter et nyt tidsvindue udelukkende til dataoverførsel, hvor der ikke er andre opgaver, der tager mange ressourcer.

For lokale Exchange-kunder er de almindelige opgaver sikkerhedskopieringsløsninger. Få mere at vide under Vedligeholdelse af Exchange-lager.

Begrænsningspolitik

Det er en almindelig fremgangsmåde at beskytte mailsystemer med en begrænsningspolitik, der angiver en bestemt grænse for hvor hurtigt og hvor meget data, der kan udtrækkes fra systemet i løbet af en bestemt periode og ved anvendelse af en bestemt overførselsmetode.

Kontrollér, hvilken begrænsningspolitik, der er installeret på dit mailsystem. Google Mail begrænser f.eks. hvor meget data, der kan udtrækkes i en bestemt tidsperiode.

Afhængigt af versionen har Exchange politikker, der begrænser IMAP adgang til den lokale mailserver (brugt af IMAP-overførsler) og RPC over HTTP-protokoladgang (bruges af komplette Exchange-overførsler og faseinddelte Exchange-overførsler).

Du kan finde flere oplysninger om IMAP-begrænsning i Tip til optimering af IMAP-overførsler.

Du kan finde flere oplysninger om begrænsning af RPC over HTTP-protokollen i:

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Exchange begrænsning af webtjenester, i Exchange 2010: Forstå klientbegrænsningspolitikker.

Faktor 2: Overførselsserver

De fleste tredjepartsværktøjer til Office 365-overførsler er startet af klienten og overfører data til Office 365. Disse funktioner kræver typisk en overførselsserver. Faktorer som systemets ydeevne, back-end-opgaver og politikker for båndbreddebegrænsning til kildeserverne gælder for disse overførselsservere.

Bemærk!: Nogle tredjepartsudbydere af overførselsløsninger er hostet på internettet som skybaserede tjenester og kræver ikke en lokal overførselsserver.

Løsning og praksis   

Hvis du vil forbedre overførselsydeevnen, når du bruger en overførselsserver, kan du anvende de samme bedste fremgangsmåder som dem, der er beskrevet i Faktor 1: Afsnittet datakilde.

Faktor 3: Program til overførsel

For tredjepartsoverførselsværktøjer er de mest almindelige anvendte protokoller Exchange-webtjenester og RPC over HTTP-protokollen.

Exchange Webtjenester    

Exchange-webtjenester er den anbefalede protokol at anvende til overførsel til Office 365, fordi den understøtter store databatches og har bedre serviceorienteret begrænsning. Når Office 365 bruges i repræsentationstilstand, forbruger overførsler, der anvender Exchange-webtjenester, ikke brugerens budgetterede mængde af Office 365Exchange-webtjenesteressourcer og bruger i stedet en kopi af de budgetterede ressourcer:

 • Alle Exchange-webtjenester, der efterligner opkald, der er foretaget af den samme administratorkonto, beregnes separat fra det budget, der anvendes til denne administratorkonto.

 • For hver repræsentationssession oprettes et øjebliksbillede af den faktiske brugers budget. Alle overførsler til denne bestemte session vil bruge dette øjebliksbillede.

 • Begrænsning under repræsentation isoleres til hver enkelt brugeroverførselssession.

Bedste fremgangsmåder   

 • Overførselsydeevne for kunder, der bruger tredjepartsoverførselsværktøjer, der bruger EWA-repræsentation, konkurrerer med Exchange-webtjenestebaserede overførsler og tjenesteressourceforbrug fra andre lejere. Derfor varierer overførselsydeevnen.

 • Når det er muligt, skal kunder bruge tredjepartsoverførselsværktøjer, der bruger Exchange-webtjenesterepræsentation, fordi det normalt er hurtigere og mere effektivt end at bruge klientprotokoller som RPC over HTTP-protokollen.

RPC over HTTP-protokollen   

Mange traditionelle overførselsløsninger bruger RPC over HTTP-protokollen. Denne metode er helt baseret på en klientadgangsmodel f.eks. Outlook, og skalerbarhed og ydeevne er begrænset, fordi Office 365-tjenesten begrænser adgangen på baggrund af antagelsen om, at brugen sker af en bruger i stedet for af et program.

Bedste fremgangsmåder   

 • For overførselsværktøjer, der bruger RPC over HTTP-protokollen, er det en almindelig fremgangsmåde at øge overførselshastigheden ved at tilføje flere overførselsservere og bruge flere administrative Office 365-brugerkonti. Denne fremgangsmåde kan skærpe parallelitet mellem dataindsættelse og opnå højere dataoverførsel, da hver administrative bruger er underlagt begrænsning af Office 365-brugeren. Vi har modtaget rapporter om, at mange virksomhedskunder har været nødt til at konfigurere mere end 40 overførselsservere for at opnå en gennemløbshastighed på 20-30 GB/time.

 • Under en fase med udvikling af overførselsværktøj er det vigtigt at overveje antallet af RPC-handlinger, der er brug for for at overføre en meddelelse. For at illustrere dette har vi samlet logfiler, der er registreret af Office 365-tjenester, for to overførselsløsninger fra tredjeparter (udviklet af tredjepartsvirksomheder), der bruges af kunder til at overføre postkasser til Office 365. Vi sammenlignede to overførselsløsninger, der er udviklet af tredjepartsvirksomheder. Vi sammenlignede overførslen af to postkasser for hver overførselsløsning, og vi sammenlignede dem også ved overførsel af en .pst-fil i Outlook. Her er resultaterne.

  Metode

  Postkassestørrelse

  Antal elementer

  Tid til overførsel

  Samlede RPC-transaktioner

  Gennemsnitlig klientventetid (ms)

  AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  Løsning A (postkasse 1)

  376,9 MB

  4.115

  4:24:33

  132.040

  48,4395

  18,0807

  Løsning A (postkasse 2)

  249,3 MB

  12.779

  10:50:50

  423.188

  44,1678

  4,8444

  Løsning B (postkasse 1)

  618,1 MB

  4.322

  1:54:58

  12.196

  37,2931

  8,3441

  Løsning B (postkasse 2)

  56,7 MB

  2.748

  0:47:08

  5.806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3.297

  0:29:47

  15.775

  36,9987

  5,6447

  Bemærk, at procestiderne for klienten og tjenesten er tilsvarende, men løsning A tager langt flere RPC-handlinger for at overføre data. Da hver handling bruger klientlatenstid og serverprocestid, er løsning A meget langsommere til at overføre den samme mængde data sammenlignet med løsning B og Outlook.

Faktor 4: Netværk

Bedste praksis   

For overførselsløsninger fra tredjepart, der bruger RPC over HTTP-protokollen, er her en god metode til at måle den potentielle overførselsydeevne:

 1. Fra overførselsserveren skal du oprette forbindelse til Office 365-postkassen med Outlook ved hjælp af RPC over HTTP-protokollen. Sørg for, at du ikke opretter forbindelse ved hjælp af cachetilstanden.

 2. Importer en stor .pst-fil med eksempeldata til Office 365-postkassen.

 3. Mål overførselsydeevnen ved at tage tid på, hvor lang tid det tager at overføre .pst-filen. Overførselshastigheden bør være lig den, som kunderne kan opleve fra et overflytningsværktøj fra en tredjepart, der bruger RPC over HTTP-protokollen, hvis der ikke er andre begrænsninger. Der er spildtid under en faktisk overførsel, så overførselshastigheden kan være en smule anderledes.

Faktor 5: Office 365-tjeneste

Tilstandsbaseret begrænsning af Office 365-ressourcer påvirker overførsler ved hjælp af overflytningsværktøjer fra en tredjepart. Se Tilstandsbaseret begrænsning af Office 365-ressourcer for at få flere oplysninger.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×