Office
Log på

Overføre G Suite-postkasser til Office 365

Overførsel af IMAP-postkasser til Office 365 giver dig overblik over overførselsprocessen. Læs den først, og når du er bekendt med indholdet af den pågældende artikel, kan du vende tilbage til emnet. Her kan du lære, hvordan du overfører postkasser fra G Suite (tidligere kaldet Google Apps) og Gmail til Office 365. Du skal være global administrator i Office 365 for at udføre IMAP-overførselstrinnene.

Leder du efter Windows PowerShell-kommandoer? Se Brug PowerShell til at udføre en IMAP-overførsel til Office 365.

Vil du overføre andre typer IMAP-postkasser? Se Overførsel af andre typer IMAP-postkasser til Office 365.

Overførsel fra G Suite-postkasser vha. Office 365 Administration

Du kan bruge konfigurationsguiden i Office 365 Administration til en IMAP-overførsel. Se vejledningen under IMAP-overførsel i Office 365 Administration.

VIGTIGT: IMAP-overførsel kan kun overføre mails, og dermed ikke kalender og dine kontaktoplysninger. Brugere kan importere deres egen mail, kontakter og andre postkasseoplysninger til Office 365. Du kan få nærmere oplysninger under Overfør mail og kontakter til Office 365 til virksomheder.

Før Office 365 kan oprette forbindelse til Gmail eller G Suites, skal alle kontoejere oprette en appadgangskode til deres konto. Det skyldes, at Google anser Outlook for at være en mindre sikker app og ikke tillader en forbindelse til den med en adgangskode alene. Du kan finde en vejledning under Forbered din G Suite-konto til at oprette forbindelse til Outlook og Office 365. Du skal også sikre, at dine brugere af G Suite kan slå 2-trinsgodkendelse til.

Gmail-overførselsopgaver

Følgende liste indeholder overførselsopgaverne i den rækkefølge, som de skal udføres.

I denne opgave skal du først bekræfte over for Office 365, at du ejer det domæne, du anvendte til dine G Suite-konti.

Bemærkninger!: 

 • En anden mulighed er at bruge domænet dit firmanavn.onmicrosoft.com, som er inkluderet i dit Office 365-abonnement, i stedet for at bruge dit eget brugerdefinerede domæne. Hvis det er tilfældet, kan du bare tilføje brugere, sådan som det er beskrevet i Opret brugere i Office 365, og undlade at udføre denne opgave.

 • De fleste foretrækker at bruge deres eget domæne.

Domænebekræftelse er en opgave, du vil gennemgå i forbindelse med konfigurationen af Office 365. Under konfigurationen får du af Office 365-konfigurationsguiden en TXT-post, som du skal tilføje hos din domæneudbyder. Se de trin, du skal udføre i Office 365 Administration, i Bekræft dit domæne i Office 365, og vælg en domæneregistrator blandt de to mulige nedenfor for at få oplysninger om, hvordan du gennemfører tilføjelsen af TXT-posten hos din DNS-hostingudbyder.

 • Din aktuelle DNS-hostingudbyder er Google.    Hvis du har købt dit domæne af Google, og Google er DNS-hostingudbyderen, skal du følge disse instruktioner: Oprette DNS-poster, når domænet administreres af Google.

 • Du har købt dit domæne af en anden domæneregistrator.    Hvis du har købt dit domæne hos et andet firma, tilbyder vi vejledning i mange populære domæneregistratorer.

Du kan enten tilføje dine brugere en ad gangen eller tilføje flere brugere ad gangen. Når du tilføjer brugere, skal du også tildele dem licenser. Hver enkelt bruger skal have en postkasse i Office 365, før du kan overføre mails til den. Hver enkelt bruger skal også have en licens, der omfatter en Exchange Online-plan, før vedkommende kan bruge sin postkasse.

Vigtigt!: På dette tidspunkt har du bekræftet, at du ejer domænet, og du har oprettet dine G Suite-brugere og -postkasser i Office 365 med dit brugerdefinerede domæne. Du skal nu lukke konfigurationsguiden. Gå ikke videre til Konfigurer domæne, før dine Gmail-postkasser er overført til Office 365. Du vil komme til at færdiggøre konfigurationstrinnene i opgave 7 Omdiriger Gmail direkte til Office 365.

Til denne opgave skal du oprette en overførselsfil, der indeholder en liste over Gmail-postkasser, der skal overføres til Office 365. Den nemmeste måde at oprette overførselsfilen på er ved hjælp af Excel, så vi bruger Excel i denne vejledning. Du kan bruge Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

Når du opretter overførselsfilen, skal du kende adgangskoden til hver Gmail-postkasse, du vil overføre. Vi antager, at du ikke kender brugernes adgangskoder, så du er formentlig nødt til at tildele midlertidige adgangskoder (ved at nulstille adgangskoderne) til alle postkasser under overførslen. Du skal være administrator i G Suite for at nulstille adgangskoder.

Du behøver ikke at overføre alle Gmail-postkasser på en gang. Du kan gøre det i portioner, som det passer dig. Du kan medtage op til 50.000 postkasser (én række for hver bruger) i din overførselsfil. Filen kan være op til 10 MB.

 1. Log på G Suite-administrationskonsollen som administrator med dit brugernavn og din adgangskode.

 2. Når du er logget på, skal du vælge Users.

  Liste over brugere i Google Administration.
 3. Markér hver bruger for at identificere den enkelte brugers mailadresse. Skriv adresserne ned.

  Brugerdetaljer i Google Administration til apps
 4. Log på Office 365 Administration, og gå til Brugere > Aktive brugere. Holde øje med kolonnen Brugernavn. Den skal du bruge om lidt. Hold også vinduet Office 365 Administration åbent.

  Kolonnen Brugernavn i Office 365 Administration.
 5. Start Excel.

 6. Brug følgende skærmbillede som en skabelon til at oprette overførselsfilen i Excel. Start med overskrifterne i række 1. Sørg for, at de passer nøjagtigt med billedet og ikke indeholder mellemrum. De nøjagtige overskriftsnavne er:

  • Mailadresse i celle A1.

  • Brugernavn i celle B1.

  • Adgangskode i celle C1.

   Celleoverskrifter i Excel-overførselsfil.
 7. Dernæst skal du angive mailadresse, brugernavn og adgangskode for hver postkasse, du vil overføre. Angiv én postkasse pr. række.

  • Kolonne A er mailadressen til Office 365-postkassen. Dette er, hvad der vises i kolonnen Brugernavn i Brugere > Aktive brugere i Office 365 Administration.

  • Kolonne B er logonnavnet til brugerens Gmail-postkasse – f.eks. alberta@contoso.com.

  • Kolonne C er appadgangskoden til brugerens Gmail-postkasse. Oprettelse af appadgangskoden er beskrevet i Overførsel fra G Suite-postkasser ved hjælp af Office 365 Administration.

   En gennemført prøveoverførselsfil.
 8. Gem filen som en .CSV-fil, og luk derefter Excel.

  Viser dialogboksen Gem som CSV-indstillinger i Excel.

For at du kan overføre Gmail-postkasser korrekt, skal Office 365 forbindes og kommunikere med Gmail. For at gøre dette bruger Office 365 et overførselsslutpunkt. Overførselsslutpunkt er et teknisk udtryk, der beskriver de indstillinger, der bruges til at oprette forbindelsen, så du kan overføre postkasserne. Du opretter overførselsslutpunktet i denne opgave.

 1. Gå til Exchange Administration.

 2. I EAC skal du gå til Modtagere > Overførsel > Mere Ikonet Flere > Overførselsslutpunkter.

  Vælg overførselsslutpunkt.
 3. Klik på Ny Ikonet Ny for at oprette et nyt overførselsslutpunkt.

 4. På siden Vælg slutpunktstype for overførsel skal du vælge IMAP.

 5. På siden Konfiguration af IMAP-overførsel skal du angive IMAP-server til imap.gmail.com og beholde standardindstillingerne.

 6. Klik på Næste. Overførselstjenesten anvender indstillingerne til at teste forbindelsen til Gmail-systemet. Hvis forbindelsen virker, åbnes siden Angiv generelle oplysninger.

 7. På siden Angiv generelle oplysninger skal du skrive et navn på overførselsslutpunktet, f.eks. Test5-slutpunkt. Lad de andre to feltet stå tomme for at bruge standardværdierne.

  Slutpunktsnavn for overførsel.
 8. Klik på Ny for at oprette overførselsslutpunktet.

Du bruger en overførselsbatch til at overføre grupper af Gmail-postkasser til Office 365 på samme tid. Batchen består af de Gmail-postkasser, du angav i overførselsfilen i den forrige opgave.

Tip!: 

 • Det er en god ide at oprette en testoverførselsbatch med et lille antal postkasser for først at afprøve processen.

 • Brug overførselsfiler med det samme antal rækker, og kør batches på nogenlunde samme tidspunkter af dagen. Sammenlign derefter den totale kørselstid for hver testbatch. På den måde kan du vurdere, hvor lang tid det kan tage at overføre alle postkasserne, hvor stor hver overførselsbatch skal være, og hvor mange samtidige forbindelser til kildemailsystemet du skal bruge for at balancere overførselshastighed og internetbåndbredde.

 1. I Office 365 Administration skal du gå til Administration > Exchange.

  Gå til Exchange Administration.
 2. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 3. Klik på Ny Ikonet Ny > Overførsel til Exchange Online.

  Vælg Overført til Exchange Online
 4. Vælg IMAP-overførsel > Næste.

 5. På siden Vælg brugere skal du klikke på Gennemse for at angive den overførselsfil, du har oprettet. Når du har valgt overførselsfilen, kontrollerer Office 365 den for at sikre, at:

  • Den er ikke tom.

  • Den anvender kommasepareret formatering.

  • Den ikke indeholder flere end 50.000 rækker.

  • Den indeholder de nødvendige attributter i kolonneoverskriften.

  • Den indeholder rækker med det samme antal kolonner som kolonneoverskriften.

  Hvis en af disse kontroller mislykkes, får du en fejl, der beskriver årsagen til fejlen. Hvis der opstår en fejl, skal du reparere overførselsfilen og sende den igen for at oprette en overførselsbatch.

 6. Når Office 365 har valideret overførselsfilen, vises antallet af brugere, der er angivet i filen, som det antal af Gmail-postkasser der skal overføres.

  Ny overførselsgruppe med CSV-fil
 7. Klik på Næste.

 8. På siden Angiv overførselsslutpunkt skal du vælge det overførselsslutpunkt, du har oprettet i ovenstående trin, og klikke på Næste.

 9. På siden Konfiguration af IMAP-overførsel skal du acceptere standardværdierne og klikke på Næste.

 10. På siden Konfiguration af flytning skal du skrive et navn (ingen mellemrum eller specialtegn) til overførselsbatchen i feltet – f.eks. Test5-overførsel. Det standardnavn, der vises for overførselsbatchen, er navnet på den overførselsfil, du har angivet. Navnet på overførselsbatchen vises på listen på dashboard for overførsel, når du har oprettet overførselsbatchen.

  Du kan også angive navnene på de mapper, du vil udelade fra overførslen. F.eks. Delte, Uønsket mail og Slettet. Klik på Tilføj Ikonet Tilføj for at føje dem til listen med udeladte. Du kan også bruge ikonet for redigering Ikonet Tilføj til at ændre et mappenavn, og ikonet for sletning Ikonet Fjern til at slette mappenavnet.

  Flyt dialogboksen Konfiguration
 11. Klik på Næste.

 12. Gør følgende på siden Start batchen:

  • Vælg Gennemse for at sende en kopi af overførselsrapporterne til andre brugere. Overførselsrapporter sendes som standard til dig. Du kan også få adgang til overførselsrapporter fra siden med egenskaber for overførselsbatchen.

  • Vælg Start automatisk batchen > Ny. Overførslen starter med det samme med statussen Synkroniserer.

   Overførselsbatchen synkroniserer

Bemærk!: Hvis status viser Synkroniserer i lang tid, oplever du muligvis båndbreddebegrænsninger angivet af Google. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Bandwidth limits.

Bekræft, at overførslen lykkedes

 • I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel. Kontrollér, at batchen vises i dashboardet for overførsel. Hvis overførslen blev gennemført, er statussen Synkroniseret.

 • Hvis denne opgave mislykkes, skal du kontrollere statusrapporterne for den tilknyttede postkasse for specifikke fejl, og kontrollér, at din overførselsfil har den korrekte Office 365-mailadresse i kolonnen Mailadresse.

Bekræft en vellykket postkasseoverførsel til Office 365

 • Bed de overførte brugere om at udføre følgende opgaver:

  • Gå til Office 365-logonsiden, og log på med dit brugernavn og en midlertidig adgangskode.

  • Opdater din adgangskode, og angiv din tidszone. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte tidszone for at sikre dig, at dine kalender- og mailindstillinger er korrekte.

  • Når Outlook Web App åbnes, skal du sende en mail til en anden Office 365-bruger for at bekræfte, at du kan sende mails.

  • Vælg Outlook, og kontrollér, at dine mails og mapper er der alle sammen.

Selvom denne opgave er valgfri, kan den hjælpe dig med at undgå forsinkelser i modtagelse af mails i de nye Office 365-postkasser.

Når folk uden for organisationen sender dig mail, dobbelttjekker deres mailsystemer ikke hver gang, hvor mailen skal sendes hen. I stedet gemmer deres systemer dit mailsystems placering baseret på en indstilling i din DNS-server kendt som TTL (levetid). Hvis du ændrer dit mailsystems placering, før TTL'en udløber, vil afsenderens mailsystem forsøge at sende mails til den gamle placering først, inden det finder ud af, at placeringen er ændret. Dette kan resultere i en forsinkelse i leveringen af mails. Dette kan undgås ved at sænke den TTL, din DNS-server giver servere uden for din organisation. Det vil få de andre organisationer til at opdatere placeringen af dit mailsystem oftere.

De fleste mailsystemer beder om en opdatering hver time, hvis der er indstillet et kort tidsinterval som f.eks. 3.600 sekunder (én time). Vi anbefaler, at du indstiller intervallet mindst til dette niveau, før du starter mailoverførslen. Denne indstilling giver alle de systemer, der sender mails til dig, tilstrækkelig tid til at behandle ændringer. Derefter, når du foretager det endelige skifte over til Office 365, kan du ændre TTL'en tilbage til et længere interval.

DTTL-indstillingen ændres i dit mailsystems mailudvekslingspost, også kaldet en MX-post. Denne findes på din offentlige DNS. Hvis du har mere end en MX-post, skal du ændre værdien for hver post til 3.600 sekunder eller mindre.

Fortvivl ikke, hvis du springer denne opgave over. Det kan tage længere tid for mails at dukke op i dine nye Office 365-postkasser, men de skal nok komme.

Hvis du har brug for hjælp med at konfigurere dine DNS-indstillinger, skal du se Oprette DNS-poster til Office 365, når du administrerer dine DNS-poster.

Mailsystemer anvender en DNS-post, som kaldes en MX-post, til at finde ud af, hvor mails skal leveres. Under mailoverførselsprocessen pegede din MX-post på dit Gmail-system. Nu hvor du har færdiggjort din mailoverførsel til Office 365, er det tid til at pege din MX-post mod Office 365. Efter at du har ændret din MX-post ved at følge denne vejledning, leveres de mails, der sendes til brugere på dit brugerdefinerede domæne, til Office 365-postkasser

For mange DNS-udbydere er der specifikke instruktioner til ændring af din MX-post. Se Oprette DNS-poster for Office 365, når du administrerer dine DNS-poster for instruktioner. Hvis din DNS-udbyder ikke er inkluderet, eller hvis du gerne vil have en fornemmelse af den grundlæggende fremgangsmåde, har vi også lavet en generel vejledning til MX-poster, som du finder under Oprette DNS-poster for Office 365 hos enhver DNS-udbyder.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Vælg Konfiguration > Domæner.

 3. Vælg dit domæne, og vælg derefter Løs problemer.

  Som status vises Løs problemer, fordi du stoppede guiden et stykke inde for at overføre din Gmail til Office 365, inden du skifter din MX-post.

  Domæne, der skal rettes.
 4. For hver DNS-posttype du skal tilføje, skal du vælge Hvad skal jeg rette? og følge vejledningen for at tilføje posterne for Office 365-tjenester.

 5. Når du har tilføjet alle posterne, får du vist en meddelelse om, at dit domæne er konfigureret korrekt: Contoso.com er konfigureret korrekt. Der kræves ingen handling.

Det kan tage op til 72 timer, før dine kunders og partneres mailsystemer genkender den ændrede MX-post. Vent mindst 72 timer, inden du går videre til at stoppe synkronisering med Gmail.

I den sidste opgave, opdaterede du MX-posten for dit domæne. Nu er det tid til at kontrollere, at alle mails dirigeres til Office 365. Efter bekræftelsen kan du slette overførselsbatchen og stoppe synkroniseringen mellem Gmail og Office 365. Før du udfører dette trin:

 • Sørg for, at dine brugere kun bruger Office 365 til mail. Når du har slettet overførselsbatchen, kopieres mails, der sendes til Gmail-postkasser, ikke til Office 365. Det vil sige, at brugere ikke kan få disse mails, så sørg for, at alle brugere er på det nye system.

 • Lad overførselsbatchen køre i mindst 72 timer, før du sletter den. Dette gør følgende to ting mere sandsynlige:

  • Dine Gmail-postkasser og Office 365-postkasser er blevet synkroniseret mindst én gang (de synkroniseres en gang om dagen).

  • Dine kunders og partneres mailsystemer registreret ændringerne i dine MX-poster, og mails sendes nu til de korrekte Office 365-postkasser.

Når du sletter en overførselsbatchen, rydder overførselstjenesten op i poster med relation til overførselsbatchen og sletter den fra dashboardet for overførsel.

Slet en overførselsbatch

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Markér batchen på dashboardet til overførsel, og klik derefter på Slet.

Hvordan ved du, at dette fungerede?

 • I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel. Kontrollér, at overførselsbatchen ikke længere vises på dashboardet for overførsel.

Efter du overfører deres mail, kan brugerne importere deres Gmail-kalender og kontakter til Outlook:

Skriv en kommentar

Var disse trin nyttige? Hvis det er tilfældet, må du meget gerne fortælle os det nederst i dette emne. Hvis de ikke var, og du stadig oplever problemer med at overføre mail, må du meget gerne fortælle os om det, så vi kan bruge din feedback til at kontrollere vores trin.

Relaterede emner

IMAP-overførsel i Office 365 Administration
Overfør dine IMAP-postkasser til Office 365
Måder at overføre mail til Office 365

Tip til optimering af IMAP-overførsler

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×