Outlook Web App Light > Mail

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sidste opdaterede 2018-02-01

Light-versionen af Outlook Web App er nemmere både i udseende og i funktionen end standardversionen af Outlook Web App. For eksempel indeholder det færre funktioner til at læse og skrive mail end standardversionen. Hvis du vil vide mere om forskellene, skal du se sammenligning af lightversionen og standardversionen af Outlook Web App.

Klik på Mail i navigationsruden for at se dine meddelelser. Vælg en kolonneoverskrift for at sortere meddelelserne.

Jeg vil ikke have light-versionen af Outlook Web App. Hvor er standardversionen?

Hvis du ikke har valgt light-versionen af Outlook Web App, bare logge af og derefter bruge en understøttet browser til at logge på igen.

Hvis du har valgt lightversionen fra en indstilling, er her hvordan du kommer tilbage til standardversionen af Outlook Web App:

 1. I lightversionen skal du gå til Indstillinger > Outlook Web App -version.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug light-versionen af Outlook Web App .

 3. Vælg Gem.

Log af lightversionen, luk browseren, og log på igen ved hjælp af en understøttet browser. Det kan være nødvendigt at lukke alle åbne browservinduer, før du kan logge på igen.

Light-versionen af Outlook Web App er meget simpel. For eksempel kan du gøre følgende opgaver i lightversionen:

 • Ændre skrifttype. Lightversionen af Outlook Web App bruger kun almindelig tekst, hvilket er ensbetydende med ingen fed, understreget eller kursiv tekst, ingen indlejrede billeder og ingen varme links.

 • Lightversionen af Outlook Web App indeholder ikke stavekontrol. Hvis den browser, du bruger, har stavekontrol, kan du bruge den i stedet.

 • Få vist et eksempel på meddelelsen. Der er ingen læse- eller indholdsrude.

 • Ændre kolonnebredden eller få vist mere af emnet i listevisningen.

 • Bruge flere signaturer i mails eller vælge, hvilke meddelelser der skal medtages en signatur i.

 • Brug af regler til videresendelse af meddelelser.

 • Tilknytte eller fjerne tilknytning til andre mailkonti.

 • Åbne en anden persons postkasse.

 • Udskrive en meddelelse.

 • Kopiere en meddelelse eller en vedhæftet fil. Du kan bruge Ctrl+C og Ctrl+V til at kopiere og indsætte indholdet af en meddelelse.

 • Gemme en meddelelse som en fil.

 • Få en besked eller påmindelse, når der modtages en meddelelse.

 • Anmode om kvitteringer for læsning eller modtagelse af en meddelelse.

 • Administrere opgaver, noter eller indbakkeregler.

 • Tilbagekalde en mail.

 • Oprette eller ændre en kontaktgruppe. Du kan få mere at vide om, hvad du kan og ikke kan gøre med kontakter under Outlook Web App Light > Kontakter.

Mails leveres til den server, der er vært for din postkasse. Som standard gemmes meddelelser i Indbakke i din postkasse. Nye meddelelser vises med fed skrift. Når en meddelelse har været åbnet, vises den med normal skrift.

Du kan sortere efter enhver kolonne ved at markere kolonneoverskriften. Hvis du f.eks. vil se de nyeste meddelelser, skal du vælge kolonneoverskriften Modtaget.

Du kan også bruge mapper til at organisere meddelelser. Din postkasse har et sæt standardmapper. Disse mapper omfatter, men er ikke begrænset til, Kalender, Kontakter, Slettet post, Kladder, Indbakke, Uønsket mail og Sendt post.

Som standard bliver de meddelelser, du modtager, gemt i din Indbakke. Men du kan organisere meddelelserne i et hierarkisk mappesystem, som du kan tilpasse, efterhånden som dine behov ændres. Du kan f.eks. have en mappe med navnet Mit team, som indeholder undermapper for hver person på teamet. Når en person forlader teamet, kan du slette mappen for den person. Hvis en person flytter til et andet team, kan du flytte mappen til mappen for det andet team.

Brug meddelelsesindstillingerne til at styre, hvor mange meddelelser der skal vises på hver side.

Få vist dine mapper og mappernes indhold

 1. Vælg Administrer mapper, gå derefter til navigationsruden og vælg Vælg for at få vist alle mapper. Nu vises alle mapper, der er oprettet i lightversionen af Outlook Web App eller i andre mailprogrammer, f.eks. Outlook eller Outlook Web App.

 2. Vælg den ønskede mappe på rullelisten, og vælg den grønne pil.

Oprette en ny mappe

 1. Vælg Administrer mapper i navigationsruden.

 2. Vælg en placering til den nye mappe på listen Opret mappe i under Opret ny mappe.

 3. Skriv navnet på den nye mappe i feltet Mappenavn.

 4. Vælg Opret.

Flytte en meddelelse til en anden mappe

 1. Vælg den meddelelse, der skal flyttes, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for meddelelsen på meddelelseslisten, eller åbn den meddelelse, du vil flytte.

 2. Vælg Flyt på værktøjslinjen.

 3. Skærmbilledet Flyt til mappe åbnes. Vælg den mappe, du vil flytte meddelelsen til i Flyt til listen.

 4. Vælg Flyt for at flytte meddelelsen til den valgte mappe.

Hvis du beslutter, at du ikke vil flytte meddelelsen, kan du vælge på Luk på værktøjslinjen for at lukke vinduet og komme tilbage til det forrige skærmbillede.

Hvad kan jeg ellers gøre med mapper?

Når du vælger Administrer mapper, vises mappeindstillingerne Omdøb, Flyt eller Slet sammen med indstillingen til at oprette nye mapper.

Du kan ikke:

 • Kopiere en meddelelse til en anden mappe.

 • Få adgang til arkivmapper, som er oprettet i Outlook eller Outlook Web App.

Når du sletter et element fra din postkasse, flyttes den til mappen Slettet post. Det betyder, kan du få den tilbage ved at finde den i mappen Slettet post, og flytte den tilbage til din indbakke.

Du kan slette hele indholdet i en mappe, herunder alle undermapper, ved at klikke på Administrer mapper og derefter bruge indstillingen Slet mappe.

Slette elementer permanent fra mappen Slettet post

 1. Vælg mappen Slettet post i Post.

 2. Hvis du vil slette hele indholdet af mappen Slettet post permanent, skal du vælge Tøm mappen Slettet post på værktøjslinjen.

 3. Hvis du kun vil slette nogle af elementerne i mappen Slettet post permanent, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for hvert af de elementer, du vil slette, og derefter vælge Slet på værktøjslinjen.

 4. Der kan være knyttet en politik til mappen Slettet post, som medfører, at elementerne i mappen slettes permanent efter et bestemt stykke tid.

Når du opretter en ny meddelelse, bruger du formularen til nye meddelelser. Det er den samme formular, der bruges til at besvare eller videresende en meddelelse. Når du besvarer en meddelelse, udfyldes oplysningerne i sidehovedet (Til, Fra og Emne) automatisk.

Hvis du ønsker en mailsignatur, skal du gå til meddelelsesindstillingerne for at oprette eller ændre din signatur.

 1. Vælg Ny meddelelse under Post på værktøjslinjen.

 2. Angiv en adresse for meddelelsen:

  • Skriv modtagernes navne eller mailaliasser i felterne Til, Cc og Bcc. Brug semikolon til at adskille flere navne. Brug ikonet Kontrollér navne på værktøjslinjen for at kontrollere navnene. Hvis der er mere end ét match, vises navnene med rødt, og der vises en liste i navigationsruden. Klik for at vælge de ønskede navne på listen.

  • Du kan finde flere oplysninger i Outlook Web App Light > Adressekartotek.

 3. Skriv en kort emnelinje i feltet Emne.

 4. Skriv meddelelsen i området til meddelelsesteksten.

 5. Vælg Send på værktøjslinjen for at sende meddelelsen til modtagerne.

 6. Hvis du ikke vil sende meddelelsen med det samme, kan du klikke på Gem eller Luk på værktøjslinjen i meddelelsen. Meddelelsen gemmes i mappen Kladder, indtil du åbner og sender den.

Andre indstillinger på værktøjslinjen i meddelelsen

 • Vælg udråbstegnet for at angive meddelelsens prioritet til Høj.

 • Vælg pil ned for at angive meddelelsens prioritet til Lav.

 • Vælg ikonet med en papirclips for at tilføje en vedhæftet fil, eller klik på Vedhæftede filer under emnet.

Brug Indstillinger til at finde ud af, hvor mange elementer, der skal vises på hver side, og hvad du skal gøre efter flytning eller sletning af et element, eller når en meddelelse med en kvittering for læsning. Der er ikke muligt at ændre hvor ofte der skal søges efter nye meddelelser, fordi mail er tilgængelig, når den modtages af din mailserver. Du kan opdatere din browser side for at få vist Hvis ankommer til nye meddelelser.

 1. Vælg Post i navigationsruden.

 2. Vælg den mappe, som indeholder den meddelelse, du vil læse. Hvis du ikke kan se mappen, skal du vælge Vælg for at få vist alle mapper for at se en liste over de mapper, der er tilgængelige. Vælg den ønskede mappe på listen, og klik derefter på pilen for at gå til mappen. Nye meddelelser i indbakken vises med fed skrift.

 3. Klik på emnet for den meddelelse, du vil læse, for at åbne den.

 4. Brug navigationspilene på værktøjslinjen for at se det Forrige eller Næste element i den aktuelle mappe. De samme pile findes nederst på siden.

Når du åbner en mail, vises følgende oplysninger i overskriften:

 • Med emne: Emnet for meddelelsen.

 • Fra: Navnet eller mailadressen på afsenderen eller organisationen.

 • Sendt: Dato og klokkeslæt meddelelsen blev sendt.

 • Til: Navnet eller mailadressen på de primære modtagere.

 • Cc: Navnet eller mailadressen på Cc (Cc) modtagere.

Du kan få mere at vide om en afsender eller modtager, f.eks. personens postadresse eller telefonnummer, ved at klikke på vedkommendes navn på linjen Fra, Til eller Cc.

Advarsel!: Nogle af de mails, du modtager, kan indeholder følgende link i sidehovedet: Vis som webside. Når dette link vises, betyder det, at den oprindelige meddelelse indeholder elementer, som blev blokeret, fordi de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Dette omfatter Java-applets og ActiveX-objekter. Klik på linket for at se meddelelsen i det oprindelige format i et separat browservindue. Inden meddelelsen åbnes, får du vist en advarsel om den potentielle sikkerhedsrisiko ved at få vist denne type indhold.

Når du besvarer en meddelelse, åbnes formularen til nye meddelelser med de relevante navne i felterne Til og Cc. Du kan tilføje eller fjerne navne, hvis du vil. Når du videresender en meddelelse, skal du selv angive alle modtagerne.

Du kan konfigurere en fraværsmeddelelse, som sendes til de personer, der sender dig en meddelelse, mens du er væk.

Svare afsenderen af en meddelelse

 1. Klik på Besvar på værktøjslinjen i meddelelsen. Når du klikker på Besvar, er feltet Til allerede udfyldt med afsenderen af den oprindelige meddelelse.

 2. Feltet Emne udfyldes automatisk.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv dit svar i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Svare afsenderen og alle andre modtagere af en meddelelse

 1. Klik på Svar til alle på værktøjslinjen i meddelelsen. Når du klikker på Svar til alle, er felterne Til og Cc allerede udfyldt med afsenderen og de øvrige modtagere af den oprindelige meddelelse.

 2. Feltet Emne udfyldes automatisk.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv dit svar i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Videresende en meddelelse

 1. Vælg Videresend på værktøjslinjen i meddelelsen.

 2. I feltet Til skal du skrive den mailadresse, som du vil videresende meddelelsen til.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv din tekst i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Når dit svar er parat, skal du vælge Send på meddelelsens værktøjslinje.

En vedhæftet fil er en fil, der er blevet oprettet i et hvilket som helst program, f.eks. et Word-dokument, et Excel-regneark, en .wav-fil eller en bitmapfil. Du kan vedhæfte enhver type fil, som du kan få adgang til fra computeren eller på netværket, eller du kan vedhæfte elementer, du har oprettet i Outlook Web App. Du kan også fjerne vedhæftede filer fra et element.

Når en meddelelse indeholder en vedhæftet fil, vises der et papirclipsikon ud for den på meddelelseslisten. For kalenderelementer vises der et papirclipsikon i det ene hjørne i kalendervisningen, og der vises en liste over vedhæftede filer, når elementet er åbnet. I Kontakter vises der en liste over vedhæftede filer, når kontakten er åben.

Når du åbner et element, hvor der er vedhæftet en fil, vises navnet på den vedhæftede fil på listen over vedhæftede filer. Nogle vedhæftede filer, f.eks. .txt- og .gif-filer, kan åbnes i webbrowseren.

Vedhæfte en fil til en e-mail-meddelelse eller et andet element

 1. Når du opretter en meddelelse, aftale eller kontakt, skal du vælge Vedhæftede filer i elementet. I meddelelser vises linket Vedhæftede filer i sidehovedet. I kalenderelementet vises linket Vedhæftede filer på værktøjslinjen, og hvis der er tale om et møde, vises linket lige over brødteksten. I kontakter vises linket Vedhæftede filer nederst på kontaktsiden.

 2. Skriv stien til filen i navigationsruden, eller Vælg Gennemse for at finde filen.

 3. Når du har fundet den fil, du vil vedhæfte, skal du vælge Åbn for at føje den til listen over vedhæftede filer.

 4. Klik på Vedhæft, hvorefter filen vises under Vedhæftede filer. Gentag trin 1-3 for hver ekstra fil, du vil vedhæfte.

 5. Hvis du vil tilbage til den formular, du arbejdede i, skal du klikke på Udført på værktøjslinjen. De filer, du har valgt, vises nu i overskriften ud for Vedhæftede filer.

Lange filnavne kan blive afkortet, inden filerne vedhæftes. Dette påvirker ikke indholdet af filerne. Hvis du f.eks. bruger Internet Explorer 6 med SP2 eller en senere version, er navnet på den vedhæftede fil begrænset til 76 tegn. Hvis filnavnet afkortes for at overholde denne grænse, kan de første to tegn i filnavnet blive ændret. I tidligere versioner af Internet Explorer blev lange filnavne erstattet med et generisk navn, f.eks. filnavn[1].txt.

Fjerne en eller flere vedhæftede filer fra et element

 1. Åbn meddelelsen, og vælg Vedhæftede filer i sidehovedet.

 2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de filer under Vedhæftede filer, som du vil fjerne.

 3. Vælg Fjern .

 4. Vælg Udført for at gemme ændringerne og vende tilbage til elementet.

Vedhæftede filer kopieres ikke, når du svarer på en meddelelse. Der vises i stedet et pladsholderikon i stedet for filen. Hvis du vil medtage vedhæftede filer, skal du videresende meddelelsen i stedet for at besvare den. Inden du redigerer vedhæftede filer, skal du hente dem til computeren.

Læs eller Gem en vedhæftet fil

 • Klik på navnet på den vedhæftede fil. Du får mulighed for enten at åbne den vedhæftede fil i det relevante program eller at gemme den på disken.

 • For nogle typer vedhæftede filer kan du bruge Åbn som webside for at åbne den vedhæftede fil som en webside, der kan vises i din webbrowser. De filtyper, der kan åbnes som en webside, omfatter:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf-filer

Advarsel!: Du skal ikke åbne en vedhæftet fil, medmindre du har tillid til indholdet og den person, der har sendt den til dig. En populær metode til at sprede computervirus er netop via vedhæftede filer. Det er derfor bedst at bruge indstillingen Åbn som webside, medmindre du er helt sikker på, at den vedhæftede fil er sikker. Se Outlook Web App Light > Åbn som webside for flere oplysninger.

Sende en vedhæftet fil

Hvis du vil sende en redigeret vedhæftet fil, skal det program, der blev brugt til at oprette den vedhæftede fil, være installeret på din computer, Hvis du f.eks. vil redigere en vedhæftet Word-fil, skal Word være installeret på din computer.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder den oprindelige vedhæftede fil.

 2. Markér den vedhæftede fil, og klik derefter på Gem for at gemme den vedhæftede fil på computeren.

 3. Åbn den vedhæftede fil fra det sted, hvor du gemte den, og foretag de ønskede ændringer.

 4. Gem ændringerne, og luk dokumentet.

 5. Gå tilbage til Outlook Web App, og Åbn derefter den oprindelige meddelelse

 6. Vælg Besvar, hvis du vil fjerne den oprindelige vedhæftede fil fra meddelelsen og vedhæfte din ændrede version.

 7. Vælg Videresend, hvis du vil medtage den oprindelige vedhæftede fil sammen med den version, du har ændret.

Hvad mere har jeg brug for at vide om vedhæftede filer?

 • Nogle vedhæftede filer fjernes eller blokeres af antivirusprogrammer, som din eller modtagerens organisation benytter. Kontakt teknisk support i din organisation, hvis du har spørgsmål om, hvilke typer vedhæftede filer der understøttes.

 • Som standard må en fil, der vedhæftes i Outlook Web App, ikke være på over 10 MB. Afhængigt af den tjeneste, din postkasse er placeret på, er størrelsen på hele meddelelsen inklusive vedhæftede filer som standard begrænset til 25 MB eller 35 MB. Den maksimale størrelse for vedhæftede filer og meddelelser er angivet af den person, der administrerer din mail, og der kan være angivet andre grænser.

 • Du kan som standard ikke tilføje mere end 125 vedhæftede filer i en enkelt meddelelse. Systemadministratoren kan have angivet en anden værdi for det maksimale antal vedhæftede filer.

Hvis der er mails, som du mod forventning ikke kan finde i indbakken, er her nogle ideer til fejlfinding:

 • Kontrollér mappen med uønsket mail.

 • Hvis mailen findes på en tilknyttet konto, trækkes den ind i lightversionen af Outlook Web App én gang i timen.

 • Kontakt afsenderen for at kontrollere, at meddelelsen blev sendt til den korrekte mailadresse.

 • Opdater din browser. Meddelelser er tilgængelige i samme øjeblik, de modtages på serveren.

For at få mere for at vide om indstillinger, der påvirker, hvordan du kan læse og sende mail, se Indstillinger > meddelelser.

Hvis du vil have at vide, hvordan du ændrer din adgangskode, skal du se Indstillinger > Skift adgangskode.

Outlook Web App Light > Mailsikkerhed

Outlook Web App Light > Adressekartotek

Outlook Web App Light > Kontakter

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×