Outlook Web App Light > Mail

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis din Outlook Web App ligner billedet nedenfor, så bruger du lightversionen af Outlook Web App. Hvis du ser lightversionen og ikke har valgte den, betyder det, at du bruger en ældre webbrowser, der ikke understøtter den almindelige version. Du kan muligvis ikke installere en webbrowser, der understøtter den normale version. Kontakt din it-administrator eller helpdesk for at finde ud af, om der kan installeres en nyere webbrowser.

Et skærmbillede af indbakken i Outlook Web App Light

Denne artikel gælder for Outlook Web App, som bruges af organisationer, der administrerer mailservere, der kører Exchange Server 2013 eller 2010. Hvis du bruger Office 365 eller Exchange Server 2016, er dit mailprogram Outlook på internettet. Find hjælp til Outlook på internettet på Få hjælp til Outlook på internettet.

Klik på Mail i navigationsruden for at se dine meddelelser. Vælg en kolonneoverskrift for at sortere meddelelserne.

Mails leveres til den server, der er vært for din postkasse. Som standard gemmes meddelelser i Indbakke i din postkasse. Nye meddelelser vises med fed skrift. Når en meddelelse har været åbnet, vises den med normal skrift.

Du kan sortere efter enhver kolonne ved at markere kolonneoverskriften. Hvis du f.eks. vil se de nyeste meddelelser, skal du vælge kolonneoverskriften Modtaget.

Du kan også bruge mapper til at organisere meddelelser. Din postkasse har et sæt standardmapper. Disse mapper omfatter, men er ikke begrænset til, Kalender, Kontakter, Slettet post, Kladder, Indbakke, Uønsket mail og Sendt post.

Som standard bliver de meddelelser, du modtager, gemt i din Indbakke. Men du kan organisere meddelelserne i et hierarkisk mappesystem, som du kan tilpasse, efterhånden som dine behov ændres. Du kan f.eks. have en mappe med navnet Mit team, som indeholder undermapper for hver person på teamet. Når en person forlader teamet, kan du slette mappen for den person. Hvis en person flytter til et andet team, kan du flytte mappen til mappen for det andet team.

Brug meddelelsesindstillingerne til at styre, hvor mange meddelelser der skal vises på hver side.

Få vist dine mapper og indholdet i mapper

 1. Vælg Administrer mapper, gå derefter til navigationsruden og vælg Vælg for at få vist alle mapper. Nu vises alle mapper, der er oprettet i light-versionen af Outlook Web App eller i andre mail programmer, f.eks. Outlook eller Outlook Web App.

 2. Vælg den ønskede mappe på rullelisten, og vælg den grønne pil.

Opret, flyt, omdøb eller slet mapper

Start ved at klikke på Administrer mapper i den venstre navigationsrude.

 • Brug Opret ny mappe for at vælge en overordnet mappe og opret og navngiv en ny mappe.

 • Brug Omdøb mappe til at vælge og omdøbe en eksisterende mappe.

 • Brug Flyt mappe til at vælge en mappe for at flytte, og placeringen for at flytte den til.

 • Brug slet mappe til at markere og slette en eksisterende mappe.

Flyt en meddelelse til en anden mappe

 1. Markér afkrydsningsfeltet ud for den meddelelse, du vil flytte, og derefter vælge Flyt i menuen over listen over meddelelser.

 2. Vælg den mappe, du vil flytte meddelelsen til. Hvis du ikke kan se mappen, kan du bruge rullemenuen ud for indstillingen Indbakke.

 3. Vælg Flyt for at flytte meddelelsen til den valgte mappe.

Hvis du beslutter, at du ikke vil flytte meddelelsen, kan du vælge Luk på værktøjslinjen for at lukke vinduet og komme tilbage til det forrige skærmbillede.

Du kan ikke få adgang til arkivmapper, der er oprettet i Outlook eller Outlook Web App.

Når du sletter et element fra din postkasse, flyttes det til mappen Slettet post. Det betyder, at du kan få det tilbage ved at finde den i mappen Slettet post og flytte det tilbage til din indbakke.

Du kan slette hele indholdet i en mappe, herunder alle undermapper, ved at klikke på Administrér mapper og derefter bruge indstillingen Tøm mappen.

Slette elementer permanent fra mappen Slettet post

 1. Vælg mappen Slettet post i Post.

 2. Hvis du vil slette hele indholdet af mappen Slettet post permanent, skal du højreklikke på Tøm mappen på værktøjslinjen.

 3. Hvis du kun vil slette nogle af elementerne i mappen Slettet post permanent, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for hvert af de elementer, du vil slette, og derefter vælge Slet på værktøjslinjen.

Bemærk!: Din IT-administrator kan have indstillet en politik til mappen Slettet post, som medfører, at elementerne i mappen slettes permanent efter et bestemt stykke tid.

Når du opretter en ny meddelelse, bruger du formularen til nye meddelelser. Det er den samme formular, der bruges til at besvare eller videresende en meddelelse. Når du besvarer en meddelelse, udfyldes oplysningerne i sidehovedet (Til, Fra og Emne) automatisk.

Hvis du ønsker en mailsignatur, skal du gå til meddelelsesindstillingerne for at oprette eller ændre din signatur.

 1. Vælg Ny mail i Mail.

 2. Angiv en modtager for meddelelsen:

  • Skriv navne eller mailaliasser af de tilsigtede modtagere i felterne til, Cc og Bcc efter behov. Adskil navnene med semikolon. Bruge kontrollere navne ikonet på værktøjslinjen til at oversætte navne. Hvis der er mere end ét muligt resultat, uløste navnene vises med rødt, og der vises en liste i navigationsruden. Vælg for at vælge navnet eller navnene, du vil på listen.

  • Du kan finde flere oplysninger i Outlook Web App Light > Adressekartotek.

 3. Skriv en kort emnelinje i feltet Emne.

 4. Skriv meddelelsen i området til meddelelsesteksten.

 5. Vælg Send på værktøjslinjen for at sende meddelelsen til modtagerne.

 6. Hvis du ikke vil sende meddelelsen med det samme, kan du klikke på Gem på værktøjslinjen i meddelelsen. Meddelelsen gemmes i mappen Kladder, indtil du åbner og sender den.

Andre indstillinger på værktøjslinjen i meddelelsen.

 • Vælg angive prioritet for at angive meddelelsens prioritet til høj, Normal eller lav.

 • Vælg ikonet med en Papirklipfor at tilføje en vedhæftet fil.

Brug Meddelelsesindstillingerne for at fastslå, hvor mange elementer der skal vises pr. side og hvad der skal ske efter flytning eller sletning af et element eller når en meddelelse har en anmodning om kvittering for læsning. Der er ingen indstilling, der kan ændre, hvor ofte programmet skal se efter nye meddelelser, da mail er til rådighed i samme øjeblik, de modtages på mail-serveren. Du kan opdatere din browserside for at se, om der er kommet nye meddelelser.

 1. Vælg Post i navigationsruden.

 2. Vælg den mappe der indeholder den meddelelse, du vil læse. Nye e-mail-meddelelser ender altid i indbakken og vises med fed skrift.

 3. Klik på emnet for den meddelelse du vil læse, for at åbne den.

Når du åbner en mail, vises følgende oplysninger i overskriften:

 • Med emne: Emnet for meddelelsen.

 • Fra: Navnet eller mailadressen på afsenderen eller organisationen.

 • Sendt: Dato og klokkeslæt meddelelsen blev sendt.

 • Til: Navnet eller mailadressen på de primære modtagere.

 • Cc: Navnet eller mailadressen på Cc (Cc) modtagere.

Du kan få mere at vide om en afsender eller modtager, f.eks. personens postadresse eller telefonnummer, ved at klikke på vedkommendes navn på linjen Fra, Til eller Cc.

Advarsel!: Nogle af de mails, du modtager, kan indeholde følgende link i sidehovedet: Vis som webside (eller Åben i browser. Når dette link vises, betyder det, at den oprindelige meddelelse indeholder elementer, som blev blokeret, fordi de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Dette omfatter Java-applets og ActiveX-objekter. Klik på linket for at se meddelelsen i det oprindelige format i et separat browservindue. Inden meddelelsen åbnes, får du vist en advarsel om den potentielle sikkerhedsrisiko ved at få vist denne type indhold.

Når du besvarer en meddelelse, åbnes formularen til nye meddelelser med de relevante navne i felterne Til og Cc. Du kan tilføje eller fjerne navne, hvis nødvendigt. Når du videresender en meddelelse, skal du selv angive alle modtagerne.

Du kan konfigurere en fraværsmeddelelse, som sendes til de personer, der sender dig en meddelelse, mens du er væk.

Send et svar til afsenderen af en meddelelse

 1. Klik på Besvar på værktøjslinjen i meddelelsen. Når du klikker på Besvar, er feltet Til allerede udfyldt med afsenderen af den oprindelige meddelelse.

 2. Feltet Emne udfyldes automatisk.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv dit svar i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Svar afsenderen og alle de andre modtagere af en meddelelse

 1. Klik på Svar til alle på værktøjslinjen i meddelelsen. Når du klikker på Svar til alle, er felterne Til og Cc allerede udfyldt med afsenderen og de øvrige modtagere af den oprindelige meddelelse.

 2. Feltet Emne udfyldes automatisk.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv dit svar i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Videresend en meddelelse

 1. Vælg Videresend på værktøjslinjen i meddelelsen.

 2. I feltet Til skal du skrive den mailadresse, som du vil videresende meddelelsen til.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv din tekst i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Når dit svar er parat, skal du vælge Send på meddelelsens værktøjslinje.

En vedhæftet fil er en fil, der er blevet oprettet i et hvilket som helst program, f.eks. et Word-dokument, et Excel-regneark, en .wav-fil eller en bitmapfil. Du kan vedhæfte enhver type fil, som du kan få adgang til fra computeren eller på netværket, eller du kan vedhæfte elementer, du har oprettet i Outlook Web App. Du kan også fjerne vedhæftede filer fra et element.

Når en meddelelse indeholder en vedhæftet fil, vises der et papirclipsikon ud for den på meddelelseslisten. For kalenderelementer vises der et papirclipsikon i det ene hjørne i kalendervisningen, og der vises en liste over vedhæftede filer, når elementet er åbnet. I Kontakter vises der en liste over vedhæftede filer, når kontakten er åben.

Når du åbner et element, hvor der er vedhæftet en fil, vises navnet på den vedhæftede fil på listen over vedhæftede filer. Nogle vedhæftede filer, f.eks. .txt- og .gif-filer, kan åbnes i webbrowseren.

Vedhæft en fil til en mail eller et andet element

 1. Når du opretter en meddelelse, aftale eller kontakt, skal du vælge Indsæt > Vedhæftede filer i elementet. I meddelelser vises linket Vedhæftede filer i sidehovedet. I kalenderelementet vises linket Vedhæftede filer på værktøjslinjen, og hvis der er tale om et møde, vises linket lige over brødteksten. I kontakter vises linket Vedhæftede filer nederst på kontaktsiden.

 2. Vælg fil til overførsel, Skriv navnet på fil, eller Vælg Søg for at finde filen.

 3. Når du har fundet den fil, du vil vedhæfte, skal du vælge Åben for at føje den til listen over vedhæftede filer.

 4. Gentag trin 1-3 for hver ekstra fil, du vil vedhæfte.

Lange filnavne skal måske afkortes, før filerne kan vedhæftes. Dette påvirker ikke indholdet af filerne.

Fjern en eller flere vedhæftede filer fra et element

 1. Åbn meddelelsen.

 2. Vælg ikonet x ud for de filer, du vil fjerne.

Vedhæftede filer kopieres ikke, når du svarer på en meddelelse. Der vises i stedet et pladsholderikon i stedet for filen. Hvis du vil medtage vedhæftede filer, skal du videresende meddelelsen i stedet for at besvare den. Inden du redigerer vedhæftede filer, skal du hente dem til computeren.

Læs eller gem en vedhæftet fil

 • Klik på navnet på den vedhæftede fil. Du får mulighed for enten at åbne den vedhæftede fil i det relevante program eller at gemme den på disken.

 • For nogle typer vedhæftede filer kan du bruge Åbn som webside ( Åben i browser) for at åbne den vedhæftede fil som en webside, der kan vises i din webbrowser. De filtyper, der kan åbnes som en webside, omfatter:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf-filer

Advarsel!: Du skal ikke åbne en vedhæftet fil, medmindre du har tillid til indholdet og den person, der har sendt den til dig. En populær metode til at sprede computervirus er netop via vedhæftede filer. Det er derfor bedst at bruge indstillingen Åbn som webside(eller Åben i browser), medmindre du er helt sikker på, at den vedhæftede fil er sikker. Se Outlook Web App Light > Åbn som webside for flere oplysninger.

Send en vedhæftet fil

Hvis du vil sende en redigeret vedhæftet fil, skal det program, der blev brugt til at oprette den vedhæftede fil, være installeret på din computer, Hvis du f.eks. vil redigere en vedhæftet Word-fil, skal Word være installeret på din computer.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder den oprindelige vedhæftede fil.

 2. Markér den vedhæftede fil, og klik derefter på Gem for at gemme den vedhæftede fil på computeren.

 3. Åbn den vedhæftede fil fra det sted, hvor du gemte den, og foretag de ønskede ændringer.

 4. Gem ændringerne, og luk dokumentet.

 5. Gå tilbage til Outlook Web App, og åbn den oprindelige meddelelse.

 6. Vælg Besvar, hvis du vil fjerne den oprindelige vedhæftede fil fra meddelelsen og vedhæfte din ændrede version.

 7. Vælg Videresend, hvis du vil medtage den oprindelige vedhæftede fil sammen med den version, du har ændret.

Hvad har jeg ellers brug for at vide om vedhæftede filer?

 • Nogle vedhæftede filer fjernes eller blokeres af antivirusprogrammer, som din eller modtagerens organisation benytter. Kontakt teknisk support i din organisation, hvis du har spørgsmål om, hvilke typer vedhæftede filer der understøttes.

 • Som standard må en fil, der vedhæftes i Outlook Web App, ikke være på over 10 MB. Afhængigt af den tjeneste, din postkasse er placeret på, er størrelsen på hele meddelelsen inklusive vedhæftede filer som standard begrænset til 25 MB eller 35 MB. Den maksimale størrelse for vedhæftede filer og meddelelser er angivet af den person, der administrerer din mail, og der kan være angivet andre grænser.

 • Du kan som standard ikke tilføje mere end 125 vedhæftede filer i en enkelt meddelelse. Systemadministratoren kan have angivet en anden værdi for det maksimale antal vedhæftede filer.

Hvis der er mails, som du mod forventning ikke kan finde i indbakken, er her nogle ideer til fejlfinding:

 • Check mappen med uønsket mail.

 • Hvis mailen findes på en tilknyttet konto, trækkes den ind i light-versionen af Outlook Web App én gang i timen.

 • Kontakt afsenderen for at kontrollere, at meddelelsen blev sendt til den korrekte mailadresse.

 • Opdater din browser. Meddelelser er tilgængelige i samme øjeblik, de modtages på serveren.

Light-versionen af Outlook Web App har færre muligheder for valg af indstillinger end standardversionen af Outlook Web App. Se sammenligningstabellerne, hvis du vil have mere at vide. Her er f.eks. nogle opgaver, som du ikke kan udføre i light-versionen:

 • Konfigurere videresendelse eller administrere indbakkeregler.

 • Føje billeder til din mail-signatur eller bruge flere signaturer i mails.

 • Få forevist meddelelser, eller bruge læseruden.

 • Konfigurere en alarm eller notifikation, når der modtages en meddelelse.

 • Ændre skriftstørrelsen på meddelelser, bruge RTF eller HTML-formater, bruge et brevhoved.

 • Oprette forbindelse eller fjerne tilknytning til andre mailkonti, eller åbne en anden persons mailboks.

For at lære mere om lysversionen af Outlook Web App, f.eks. hvordan man kommer tilbage til den almindelige version eller hvad funktioner og begrænsninger er, se Outlook Web App Light

For at få mere for at vide om indstillinger, der påvirker, hvordan du kan læse og sende mail, se Indstillinger > meddelelser

Hvis du vil se, hvordan du ændrer din adgangskode, se Indstillinger > Skift adgangskode

Outlook Web App Light > Mailsikkerhed

Outlook Web App Light > Adressekartotek

Outlook Web App Light > Kalender

Outlook Web App Light > Kontakter

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×