Organisere noter

På samme måde som papirnotesbøger eller ringbind kan Microsoft Office OneNote 2007 bruges til at organisere oplysninger i notesbøger, der indeholder sider og sektioner. Du kan indsætte sider, sektioner og yderligere notesbøger, hvor og når du har brug for dem, og du kan lige så let omdøbe, flytte eller slette dem.

En typisk OneNote-notesbog består af en eller flere notesbogsektioner. I hver sektion findes sider og undersider, der tages noter på. OneNote er ikke begrænset til en bestemt måde at organisere noter på. Du kan selv bestemme, hvordan du organiserer dine noter, og hvis du skifter mening, er det nemt at ændre den måde, noterne er organiseret på.

Hvad vil du foretage dig?

Arbejde med sider og undersider

Arbejde med sektioner

Arbejde med sider og undersider

I OneNote kan du tage noter hvor som helst på en side. Navngivne sidefaner langs sidevinduet identificerer hver side, så du let kan få vist de ønskede sider. Sidefanerne gør det også let at indsætte nye sider hvor som helst i en notesbog.

Ved at indsætte undersider kan du oprette grupper af relaterede sider. Hver gruppe har én primær side og så mange undersider, som du har brug for. Du kan let markere gruppen som en enhed for at gøre sideopgaver enklere, f.eks. for at kopiere eller flytte sider eller sende dem i en e-mail. Undersidetitler kan også bidrage til at organisere oplysningerne.

Oprette en ny side eller underside

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på knappen Ny side over sidefanerne, hvis du vil oprette en ny side.

 • Klik på pilen Ny side, og klik derefter på Ny underside, hvis du vil oprette en ny underside.

  Tip!: Du kan også oprette en ny underside ved at højreklikke på en sidefane og derefter klikke på Ny underside i genvejsmenuen.

Tilføje eller revidere en sidetitel

 • Du kan skrive en titel direkte i titelområdet øverst på en side. Hver sidetitel vises også på den tilsvarende sidefane. Hvis du ikke udfylder titelområdet, bruges den første linje noter automatisk som sidens titel.

  Du kan omdøbe en side ved at klikke på dens sidefane og derefter skrive en anden titel i titelområdet.

Slette en side eller en underside

 • Hvis du vil slette en side eller en underside, skal du højreklikke på dens sidefane og derefter klikke på Slet.

Ændre datoen på en side

 1. Klik på datoen under sidetitlen, og klik derefter på det kalenderikon, der vises.

 2. Klik i kalenderen på den dato, der skal vises på siden. Klik på I dag for at vælge dags dato.

  Bemærk!: Den nye dato, du vælger, erstatter permanent den gamle dato på siden. Når du søger i noter, bruges den nye sidedato.

Markere en eller flere sider

 • Hvis du vil markere en side, skal du klikke på dens sidefane for at gå til siden og derefter klikke på sidefanen igen for at markere siden.

 • Hvis du vil markere en sidegruppe, skal du markere den primære side i gruppen og derefter dobbeltklikke på dens sidefane.

 • Hvis du vil markere flere sider, som ikke indgår i en gruppe, skal du holde CTRL eller SKIFT nede, mens du klikker på fanerne for de sider, du vil markere.

Gruppere eksisterende sider

 1. Klik på og træk fanen for den side, der skal være den primære side, så den står øverst på listen over sider, du vil gruppere.

 2. Hold CTRL eller SKIFT nede, og klik derefter på sidefanerne for de sider, du vil gruppere.

 3. Højreklik på de sider, du har markeret, og klik derefter på Grupper sider.

Opdele grupperede sider

 • Hvis du vil opdele en sidegruppe i enkeltsider, skal du højreklikke på sidefanen eller en af undersidefanerne og derefter klikke på Opdel grupperede sider.

Flytte en side eller underside inden for en sektion

 1. Klik på fanen for den side, du vil flytte, og træk den til den nye placering. Der vises en lille trekant, som angiver, hvor siden placeres.

  • Hvis du vil markere mere end én side eller underside, skal du holde CTRL eller SKIFT nede, mens du klikker på fanerne for de sider, du vil flytte.

  • Hvis du trækker en underside til en ny placering, bliver den en primær side. Hvis du vil flytte en primær side og dens undersider, skal du markere den primære side og dens undersider og derefter flytte dem samlet.

 2. Træk sidefanen op eller ned, indtil den lille trekant er på den ønskede placering, og slip derefter museknappen.

Flytte en side eller underside til en anden sektion

 1. Klik på fanen for den side, du vil flytte, og træk den derefter over på den sektionsfane, du vil flytte den til.

  Tip!: Du kan også højreklikke på fanen for den side eller underside, som du vil flytte, pege på Flyt side til i genvejsmenuen og derefter klikke på Et nyt afsnit.

  • Hvis du vil markere mere end én side eller underside, skal du holde CTRL eller SKIFT nede, mens du klikker på fanerne for de sider, du vil flytte.

  • Hvis du flytter en underside til en ny placering, bliver den en primær side. Hvis du vil flytte en primær side og dens undersider, skal du markere den primære side og dens undersider og derefter flytte dem samlet.

 2. Klik på den sektion, som du vil flytte siden eller undersiden til, i dialogboksen Flyt eller kopier sider, og klik derefter på Flyt.

Kopiere og indsætte et hyperlink til den aktuelle side

I notesbogen kan du indsætte et hyperlink fra en tekstmarkering til en anden side i notesbogen på en hvilken som helst side. Dette er praktisk, hvis du vil krydshenvise til noter eller oprette en indholdsfortegnelse på den første side i hver sektion i din notesbog.

 1. Højreklik i sidemargenen på fanen for den side, som hyperlinket skal føre til.

 2. Klik i genvejsmenuen på Kopier hyperlink til denne side.
  Hyperlinket til den markerede side og titlen på siden kopieres til Udklipsholder.

 3. Klik på det sted på siden, hvor hyperlinket skal placeres.

 4. Klik i menuen RedigerSæt ind.
  OneNote indsætter et hyperlink, som viser målsiden, når du klikker på det.

  Tip!: Du kan hurtigt gå tilbage til den foregående side, når du har klikket på et hyperlink, ved at klikke på Tilbagestandardværktøjslinjen.

Omarrangere noter på en side

 • Klik på den øverste kant af den noteobjektbeholder, du vil flytte, og træk beholderen til en ny placering på siden.

  Tip!

  • Bevæg markøren hen over afsnittets markeringshåndtag, indtil markøren bliver til en firhovedet pil, og træk derefter afsnittet til den nye placering på siden. Hvis det afsnit, du flytter, indeholder indrykkede afsnit, flyttes de indrykkede afsnit sammen med det markerede afsnit. Hvis du kun vil markere det øverste afsnit, skal du klikke på håndtaget igen.

  • Du kan flette noteobjektbeholdere ved at trykke på SKIFT, mens du trækker én noteobjektbeholder over på en anden.

  • Som standard fastgøres noteobjektbeholdere og andre elementer på en side til et usynligt gitter, når de flyttes rundt på siden. Dette gør det lettere at opstille noteobjektbeholdere, billeder og andre elementer i rækker på siden. Du kan tilsidesætte denne indstilling midlertidigt ved at holde ALT nede, mens du trækker en noteobjektbeholder.

Toppen af siden

Arbejde med sektioner

I nogle ringmapper organiseres noter i sektioner ved hjælp af faneblade, som hver især kan navngives efter emnet. I OneNote repræsenterer fanerne langs den aktuelle side sektionerne og eventuelle mapper i den notesbog, der aktuelt er åben. Hver sektion i notesbogen gemmes i en .one-fil i mappen OneNote-notesbøger, der er placeret i standardmappen Dokumenter på computeren.

Oprette en ny sektion

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Sektion.

  Tip!: Du kan også oprette en ny sektion ved at højreklikke på fanen for en eksisterende sektion og derefter klikke på Ny sektion i genvejsmenuen.

 2. Skriv en ny titel på den valgte sektionsfane, og tryk derefter på ENTER.

Åbne en sektion

 1. Peg på Åbn i menuen Filer, og klik derefter på Sektion.

 2. Find den sektionsfil, du vil åbne, i dialogboksen Åbn fil, og klik derefter på Åbn.

Flytte en sektion

Efterhånden som notesbøger med tiden vokser i størrelse, kan det blive nødvendigt at ændre rækkefølgen af de sektionsfaner, du har tilføjet.

Hvis du hurtigt vil flytte en sektionsfane til et nyt sted i den aktuelle notesbog, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik øverst på den aktuelle side, og træk en sektionsfane mod venstre eller højre. Der vises en lille trekant, som angiver den nye placering.

 • Klik på knappen Udvid navigationslinjen (en dobbeltpil) øverst i ruden Navigation i venstre margen for at få vist sektionerne i hver åben notesbog, og træk derefter en sektionsfane op eller ned til den nye placering. Når du trækker en sektion, vises en vandret streg, som angiver den nye placering.

Hvis du vil flytte en sektion fra den aktuelle notesbog til en mappe eller til en anden notesbog, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på fanen for den sektion, du vil flytte, øverst på den aktuelle side, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Du opretter en ny sektionsgruppe ved at markere en placering på listen og derefter klikke på Opret en ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Omdøbe en sektion

 1. Højreklik på fanen til den sektion, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb i genvejsmenuen.

 2. Skriv et nyt navn til sektionen, og tryk derefter på ENTER.

Slette en sektion

 • Højreklik på fanen for den sektion, du vil slette, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

Kopiere og indsætte et hyperlink til den aktuelle sektion

I notesbogen kan du indsætte et hyperlink fra en tekstmarkering til en anden sektion i notesbogen på en hvilken som helst side. Dette er praktisk, hvis du vil krydshenvise til noter eller oprette en indholdsfortegnelse på den første side i hver sektion i din notesbog.

 1. Højreklik på fanen for sektionen, som hyperlinket skal pege på.

 2. Klik i genvejsmenuen på Kopier hyperlink til denne sektion.
  Hyperlinket til den markerede side og titlen på siden kopieres til Udklipsholder.

 3. Klik på det sted på siden, hvor hyperlinket skal placeres.

 4. Klik i menuen RedigerSæt ind.
  OneNote indsætter et hyperlink, som viser målsektionen, når du klikker på det.

  Tip!: Du kan hurtigt gå tilbage til den foregående side, når du har klikket på et hyperlink, ved at klikke på knappen Tilbagestandardværktøjslinjen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×