Organisere filer i et bibliotek

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvordan du vælger at organisere filerne i et bibliotek, afhænger af gruppens behov og af den måde, du ønsker at gemme og søge efter oplysninger på. En vis planlægning kan hjælpe dig med at skabe den struktur, der fungerer bedst for din organisation.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 indeholder en række færdige biblioteker og biblioteksskabeloner. Disse biblioteker og skabeloner er et godt udgangspunkt, når du vil organisere dine filer.

Denne artikel indeholder

Office SharePoint Server 2007 libraries and library templates

Ways to organize files

Add a column to a library

Create a view

Create a folder in a library

Office SharePoint Server 2007-biblioteker og -biblioteksskabeloner

Når du installerer Office SharePoint Server 2007, oprettes der en række biblioteker for dig, som kan hjælpe dig med at holde styr på gruppen af websteder. Hvilke biblioteker der oprettes, afhænger af den måde, som gruppen af websteder er konfigureret på. Grupper af websteder, hvor der er konfigureret udgivelsesfunktioner, indeholder f.eks. følgende biblioteker:

 • Dokumenter     Dette bibliotek oprettes for hvert websted til at gemme dokumenter, der bruges på sider på det pågældende websted.

 • Billeder     Dette bibliotek oprettes for hvert websted til at gemme billeder, der bruges på sider på det pågældende websted.

 • Sider     Dette bibliotek oprettes for hvert websted til at gemme de sider, der findes på det pågældende websted.

 • Dokumenter i gruppen af websteder     Dette bibliotek oprettes til at gemme dokumenter, der bruges i hele gruppen af websteder.

 • Webstedets billeder     Dette bibliotek oprettes til at gemme billeder, der bruges i hele gruppen af websteder.

 • Typografibibliotek     Dette bibliotek oprettes til at gemme brugerdefinerede XSL-typografier og overlappende typografiark.

Library templates are another way that Office SharePoint Server 2007 helps you organize your files. By using library templates, you can easily create libraries that are designed to support particular kinds of files, and to enable particular library functions. For more information about Office SharePoint Server 2007 library templates, see the article Library templates available in Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Top of Page

Forskellige måder at organisere filer

Biblioteker indeholder flere funktioner, der kan hjælpe dig med at arbejde med flere filer i et bibliotek. Det kan dog være bedre for din organisation at bruge flere biblioteker.

Gemme mange dokumenter i et bibliotek

Du kan bruge et stort bibliotek til at opfylde forskellige behov. Du har f.eks. flere projekter i samme gruppe eller flere grupper, der arbejder på samme projekt.

Du kan bruge et enkelt bibliotek, når:

 • Gruppen har brug for at se oversigtsoplysninger om eller forskellige visninger af det samme sæt filer. En chef ønsker f.eks. at se filer grupperet efter afdeling eller forfaldsdato.

 • Brugerne ønsker at søge efter filer på samme sted på et websted.

 • Du vil anvende de samme indstillinger på filer, f.eks. registrering af filversioner eller krav om godkendelse.

 • De grupper, der arbejder med biblioteket, har de samme egenskaber, f.eks. samme tilladelsesniveauer.

  Bemærk!: Entydig tilladelse kan anvendes på bestemte filer, men hvis tilladelsesniveauerne varierer meget, bør du overveje at bruge flere biblioteker.

 • Du vil analysere oplysninger om filerne i et regneark eller modtage konsoliderede opdateringer om filerne.

  Bemærk!: Ved hjælp af RSS-teknologi kan du få besked om ændringer i et bibliotek, f.eks. når filer, der er gemt i biblioteket, ændres.Med RSS-kilder kan medlemmer af arbejdsgruppen se en konsolideret liste over filer, der er blevet ændret.

Følgende måder bruges til at få vist og administrere filer i det samme bibliotek:

 • Add columns    To help your group to pinpoint the data that is most important and to view the data in different ways, you can add columns to your library. Columns appear at the top of the library page as headings, such as "Department Name" or "Due Date". You can use the column headings to sort and filter the files in a library.

 • Create views    You can use views if the people in your group frequently need to see the data in a certain way. In views, columns are used to sort, group, filter, and display the data.

 • Oprette mapper    Hvis et bibliotek indeholder mange filer, der kan grupperes logisk, kan du bruge mapper til at oprette disse grupper i biblioteket. Mapper kan hjælpe personer med at søge efter og administrere filer på en kendt måde. Office SharePoint Server 2007 indeholder en trævisning, som personer kan bruge til at navigere på websteder og i mapper på samme måde, som når de arbejder med mapper på en harddisk.

 • Oprette flere skabeloner    Hvis der oprettes flere indholdstyper i et bibliotek, kan du oprette forskellige typer standardskabeloner – f.eks. salgskontrakter, marketingpræsentationer og budgetregneark – i det samme bibliotek. Indholdstyper tilføjer fleksibilitet og ensartethed på tværs af flere biblioteker.  

Oprette flere biblioteker

Det kan være en god ide at oprette flere biblioteker, når der er tydelige forskelle mellem de filsæt, du vil gemme og administrere, eller mellem grupper af personer, som skal arbejde med filerne.

Brug flere biblioteker, når:

 • De filtyper, du vil gemme og administrere er væsentligt forskellige, og du ikke forventer, at personer ofte har brug for at få vist oversigter over filer eller søge efter filerne samlet.

 • De grupper af personer, som bruger filerne, er væsentligt forskellige og har klart forskellige tilladelsesniveauer.

 • Du har brug for at anvende forskellige indstillinger, f.eks. versioner eller godkendelse, på flere sæt filer.

 • Du ikke har brug for at analysere filerne samlet eller modtage konsoliderede opdateringer af filerne.

 • Du vil tildele forskellige sæt indstillinger for oprettelse af nye filer eller ændre rækkefølgen for indstillingerne i menuen Ny i et bibliotek.

Følgende måder bruges til at arbejde effektivt med flere biblioteker:

 • Oprette webstedsskabeloner og -kolonner     Hvis organisationen vil fastlægge ensartede indstillinger på tværs af bibliotekerne, kan den oprette webstedsskabeloner og -kolonner. Du kan dele indstillinger på tværs af flere biblioteker, så du ikke behøver at genskabe indstillingerne hver gang.

 • Sende filer til en anden placering     Hvis en fil skal være tilgængelig i flere biblioteker, kan du gemme den i ét bibliotek og derefter sende en kopi til de andre biblioteker. Du kan vælge at blive mindet om at opdatere kopier af dokumentet, når du ændrer den oprindelige fil.

 • Oprette biblioteksskabeloner     Hvis du vil fastlægge ensartede indstillinger for biblioteker eller genbruge egenskaber på tværs af biblioteker, kan du gemme et bibliotek som en skabelon. Biblioteksskabeloner er tilgængelige som en indstilling på webstedet, når du klikker på Opret i menuen Webstedshandlinger.

Bemærk!: Hvis du føjer nye filer til et bibliotek, som indeholder filer fra et tidligere projekt, kan det være vanskeligt at bestemme, om der skal oprettes et nyt bibliotek eller føjes til det eksisterende. Hver situation er forskellig, men hvis du mener, at du har brug for at analysere eller administrere alle filerne samlet på et tidspunkt, skal du overveje at føje filerne til det eksisterende bibliotek. Du kan bruge kolonner, filtre og visninger, så kun de nyeste filer vises i standardvisningen.

Top of Page

Føje en kolonne til et bibliotek

Som standard registrerer biblioteker navnet på en fil samt oplysninger om en fils status, f.eks. om den er tjekket ind. Du kan angive yderligere kolonner som hjælp til at kategorisere og spore filer, f.eks. afdelingsnavn eller projektnummer. Ved at tilføje kolonner får du det meste ud af flere visninger for biblioteket.

Du har flere muligheder for den type kolonne, du opretter, herunder en enkelt tekstlinje, en rulleliste med indstillinger, et tal, der beregnes fra andre kolonner, eller endog en persons navn og billede på webstedet.

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde begynder fra bibliotekssiden for det bibliotek, du vil føje kolonnen til. Hvis biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start. Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på bibliotekets navn.

 1. I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på Opret kolonne.

 2. Skriv det ønskede navn i feltet Kolonnenavn i sektionen Navn og type.

 3. Under Typen af oplysninger i denne kolonne er skal du markere de oplysninger, som du gerne vil have vist i kolonnen.

 4. Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne, der kan hjælpe andre med at forstå formålet med kolonnen og hvilke data, den skal indeholde. Denne beskrivelse er valgfri.

 5. Det afhænger af den valgte kolonnetype, om der findes flere indstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne. Vælg de ønskede indstillinger.

 6. Hvis du vil føje en kolonne til standardvisningen, som andre på dit websted automatisk ser, når de første gang åbner en liste eller et bibliotek, skal du klikke på Føj til standardvisning.

 7. Klik på OK.

Top of Page

Oprette en visning

Du kan bruge visninger til at se de filer, der er vigtigst for dig, eller som bedst passer til et formål. Du kan f.eks. oprette visninger af de senest oprettede filer, filer fra en bestemt afdeling eller filer, der blev oprettet af en bestemt person. Når du opretter en visning, er den altid tilgængelig, når du ser på et bibliotek.

Visninger i menuen Vis

Når du ser på filer i et bibliotek, kan du midlertidigt sortere eller filtrere filerne ved at pege på navnet på en kolonne og derefter klikke på pil ned ud for dette navn. Det er praktisk, hvis du har brug for at se filerne på en bestemt måde, men du skal gentage trinnene, næste gang du får vist biblioteket.

Sortere elementer på en liste eller i et bibliotek

If you expect to view the files in a certain way frequently, you can create a view. You can use this view any time that you work with the library. When you create a view, it is added to the View menu Menuen Vis of the library.

Biblioteker kan have personlige og offentlige visninger. Alle kan oprette en personlig visning for at se filerne på en bestemt måde eller for at filtrere filerne, så kun de ønskede vises. Hvis du har tilladelse til at designe et websted, kan du oprette en offentlig visning, som alle kan bruge, når de arbejder med biblioteket. Du kan også gøre en offentlig visning til standardvisningen, så brugerne automatisk ser den visning af biblioteket.

Når du designer et websted, kan du desuden linke til forskellige visninger eller designe sider med webdele, der bruger de forskellige visninger.

Hvis medlemmer af gruppen viser bibliotekerne på en mobil enhed, kan du oprette mobile visninger, der indeholder grænser, f.eks. antallet af elementer i en visning, der er optimale for enhedernes båndbredde og begrænsninger. Du finder hyperlinks til flere oplysninger om at oprette visninger i afsnittet Se også.

Følgende fremgangsmåde er beregnet til at oprette en standardvisning. De indstillinger, du kan vælge, varierer for nogle af de andre typer visninger, men de grundlæggende trin til at oprette en visning er tilsvarende.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på bibliotekets navn.

 2. On the Settings menu Menuen Indstillinger , click Create View.

 3. Klik på den type visning, du vil oprette, under Vælg et visningsformat. Til mange situationer skal du klikke på Standardvisning, men du kan vælge andre visninger til bestemte situationer som f.eks. oprettelse af en rapport.

 4. In the View Name box, type a name for your view, such as Sorted by Last Name.

 5. Hvis du vil gøre denne visning til bibliotekets standardvisning, skal du markere afkrydsningsfeltet Gør denne visning til standardvisning. Du kan kun gøre den til standardvisningen, hvis den er en offentlig visning.

 6. Vælg, om du vil oprette en personlig visning, som kun du kan bruge, eller en offentlig visning, som andre kan bruge, under Målgruppe for visning i sektionen Målgruppe.

 7. Du kan vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter i sektionen Kolonner. Angiv nummeret for kolonnens rækkefølge i visningen ud for kolonnenavnet.

 8. Vælg indstillinger for, hvordan du vil sortere filerne, i afsnittet Sorter. Du kan bruge to kolonner til sorteringen. Du kan f.eks. sortere først efter forfatter og dernæst efter filnavn for hver forfatter..

 9. Vælg i afsnittet Filtrer indstillinger for, hvordan du vil filtrere filerne. Med en filtreret visning er der et mindre udvalg af filer, f.eks. kun de filer, der er oprettet af en bestemt afdeling, eller kun filer med en godkendt status.

 10. I afsnittet Grupper efter kan du gruppere elementer med den samme værdi i et afsnit, f.eks. et afsnit for dokumenter efter hver forfatter, som du kan udvide eller skjule.

 11. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller uddrage yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 12. I sektionen Typografi skal du vælge den typografi, du ønsker til visningen. Det kan f.eks. være en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 13. Hvis biblioteket indeholder mapper, kan du oprette en visning, der ikke omfatter mapperne. Dette kaldes sommetider for en flad visning. Hvis du vil have vist alle filerne på samme niveau, skal du klikke på Vis alle elementer uden mapper i afsnittet Mapper.

 14. Du kan begrænse, hvor mange filer der kan ses i biblioteket, eller hvor mange filer der kan ses på den samme side. Disse indstillinger er især vigtige, hvis du opretter en visning til en mobil enhed. Vælg de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 15. Hvis du planlægger at få vist biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 16. Klik på OK.

Top of Page

Oprette en mappe i et bibliotek

Hvis du har flere dokumenttyper eller forskellige indholdstyper i et bibliotek, kan du oprette mapper for at organisere indholdet.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på bibliotekets navn.

 2. On the New menu Menuen Ny , click New Folder.

  Bemærk!: Den person, som oprettede biblioteket, kan have angivet, at mapper ikke kan oprettes i biblioteket. I dette tilfælde er kommandoen Ny mappe ikke tilgængelig.

 3. Skriv et navn til mappen, og klik derefter på OK.

Tip!: Hvis du har flere biblioteker med mapper, og personerne i gruppen gerne vil navigere i et bibliotek på samme måde, som de navigerer på harddisken, kan du aktivere webstedet til at bruge trævisningen. Du kan bruge trævisningen til at udvide, skjule og nemt navigere i mapper. Hvis du har tilladelse til at designe websteder, kan du aktivere trævisningen i Indstillinger for navigation på siden Indstillinger for websted.

Top of Page

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×