Organisere elementer på en liste

Hvordan du organiserer listerne, afhænger af din gruppes behov, og hvordan du foretrækker at gemme og søge efter oplysningerne.

Denne artikel indeholder

Måder at organisere lister på

Føje en kolonne til en liste

Oprette en visning

Vælge en anden visning

Føje en mappe til en liste

Måder at organisere lister på

Du kan organisere lister og listeelementer på følgende måder:

 • Tilføje kolonner    Du kan føje kolonner til listen for at hjælpe gruppen med at finde de elementer, der er vigtigst. Du kan også tilføje flere kolonner, hvis du vil indsamle yderligere oplysninger om hvert listeelement, f.eks. navnet på afdelingen eller en medarbejder.

  Hvis der er flere elementer på en liste, kan du overveje at indeksere visse kolonner for at forbedre ydelsen, når du får vist flere elementer eller skifter visning. Denne funktion ændrer ikke, hvordan elementerne er organiseret, men den giver organisationer mulighed for nemmere at opbevare et stort antal elementer på en liste. Indeksering kan dog bruge mere databaseplads. Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger.

 • Oprette visninger    Du kan bruge visninger, hvis personerne i gruppen ofte har brug for at se dataene på en bestemt måde. I visninger bruges kolonner til at sortere, gruppere, filtrere og vise dataene. Du kan også vælge, hvor mange elementer der vises ad gangen i hver visning. Brugere kan f.eks. gennemse en liste i sæt på 25 eller 100 listeelementer pr. side, alt efter deres præferencer og forbindelseshastighed.

  Visninger giver dig fleksibiliteten til at opbevare et stort antal elementer på en liste, men kun se de ønskede undersæt på et bestemt tidspunkt, f.eks. kun de indlæg, der blev sendt dette år, eller kun de aktuelle begivenheder i en kalender. Du kan oprette personlige visninger, der kun er tilgængelige for dig, og hvis du har tilladelse til at redigere en liste, kan du oprette offentlige visninger, der er tilgængelige for alle.

 • Oprette mapper    Du kan føje mapper til de fleste listetyper, hvis listeejeren har tilladt, at mapper må oprettes. Det er især nyttigt, hvis listeelementerne kan opdeles på en bestemt måde, f.eks. efter projekt eller gruppe. Mapper gør det nemmere at søge i og administrere listeelementer. Windows SharePoint Services 3.0 indeholder en trævisning, så brugerne kan navigere gennem deres websteder og mapper på samme måde, som når de arbejder med mapper på harddisken. Hver afdeling kan f.eks. have sin egen mappe.

  Bruge lister konsekvent på tværs af websteder    Hvis gruppen arbejder med flere typer lister, kan du tilføje konsekvens på tværs af listerne ved hjælp af indholdstype, webstedskolonner og skabeloner. Disse funktioner gør det muligt at genbruge indstillingerne og listestrukturen på en effektiv måde. Du kan f.eks. oprette en indholdstype til et kundeserviceproblem, der angiver bestemte kolonner (f.eks. kundekontaktperson) og forretningsprocesser for indholdstypen. Et andet eksempel er oprettelse af en webstedskolonne til afdelingsnavne, der har en rulleliste med afdelinger. Du kan genbruge kolonnen på flere lister for at sikre, at navnene altid bliver vist på samme måde på alle lister.

  Der er hyperlinks til flere oplysninger om indholdstyper, webstedskolonner og listeskabeloner i sektionen Se også.

Selvom du kan bruge listernes funktioner på mange måder, afhænger brugen af dem af størrelsen og antallet af lister samt organisationens behov.

Gemme mange elementer på en liste

En stor liste kan tjene forskellige behov. Du har måske et stort antal tekniske problemer, der skal spores på tværs af organisationen, og de kan angå flere projekter og grupper.

Brug en enkelt liste, når:

 • Din gruppe har brug for at se oversigtsoplysninger om listeelementerne eller forskellige visninger af det samme sæt elementer. En leder kan f.eks. have brug for at se status for alle tekniske problemstillinger i en organisation eller alle de forekomster, der blev indsendt inden for den samme periode.

 • Brugere vil gennemse eller søge efter problemstillinger på samme sted på et websted.

 • Du vil anvende de samme indstillinger på listeelementer, f.eks. sporing af versionsstyring eller krav om godkendelse.

 • Grupperne, der arbejder på listen, har de samme egenskaber, f.eks. de samme tilladelsesniveauer. Entydig tilladelse kan anvendes på bestemte listeelementer, men hvis tilladelsesniveauerne varierer meget, kan du overveje at bruge flere lister.

 • Du vil analysere oplysninger om listen eller modtage konsoliderede opdateringer af listen. Du kan modtage beskeder, når listeelementerne ændres, eller se ændringerne af en liste ved at bruge RSS-teknologi. Med RSS-kilder kan medlemmer af arbejdsgruppen se en konsolideret liste over oplysninger, der er blevet ændret.

Oprette flere lister

Du kan have brug for flere lister, når der er klare forskelle mellem de elementer, du vil administrere, eller mellem de grupper af personer, som arbejder med den.

Brug flere lister, når:

 • Du ikke forventer, at brugere har behov for oversigter over alle elementerne.

 • De grupper af personer, de arbejder med oplysningerne, er væsentligt forskellige og har forskellige tilladelsesniveauer.

 • Du har brug for at anvende forskellige indstillinger, f.eks. versioner eller godkendelse, på flere sæt elementer.

 • Du ikke har brug for at analysere elementerne samlet eller modtage konsoliderede opdateringer af elementerne.

Toppen af siden

Føje en kolonne til en liste

Oplysninger på lister er gemt i kolonner, f.eks. Titel, Efternavn eller Firma. Hvis du har brug for at gemme yderligere oplysninger om listeelementer, kan du tilføje kolonner som hjælp til at sortere, gruppere og oprette flere visninger. Du kan f.eks. sortere en liste efter forfaldsdato eller gruppere elementer efter afdelingsnavn.

Du har mulighed for at oprette flere forskellige typer kolonner, herunder en enkelt tekstlinje, en rulleliste med valgmuligheder, et tal, der beregnes ud fra andre kolonner, eller endda et billede af en person med navn under.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde begynder fra listesiden for den liste, du vil føje kolonnen til. Hvis listen ikke allerede er åben, skal du klikke på dens navn på værktøjslinjen Hurtig start. Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen.

 1. Klik på Opret kolonne i menuen Indstillinger Settings menu .

 2. Skriv det ønskede navn i boksen Kolonnenavn i sektionen Navn og type.

 3. Vælg den type oplysninger, der skal vises i kolonnen, under Typen af oplysninger i denne kolonne er.

 4. Skriv en beskrivelse i boksen Beskrivelse i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne for at hjælpe brugerne med at forstå formålet med kolonnen, og hvilke data den kan indeholde. Beskrivelsen er valgfri.

 5. Afhængigt af den valgte kolonnetype kan der blive vist flere indstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne.

 6. Hvis du vil føje kolonnen til den standardvisning, som brugerne på webstedet automatisk ser, første gang de åbner en liste eller et bibliotek, skal du klikke på Føj til standardvisning.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette en visning

Du kan bruge visninger til at se de elementer på en liste, der er vigtigst for dig eller bedst passer til et bestemt formål. Du kan f.eks. oprette visninger af senest oprettede elementer, elementer, der gælder for en bestemt afdeling, eller elementer, der blev oprettet af den samme person.

Visninger i menuen Vis

Når du får vist de fleste lister, kan du midlertidigt sortere eller filtrere elementerne ved at pege på en kolonnes navn og derefter klikke på pilen ud for navnet. Det er praktisk, hvis du har brug for at se listeelementerne på en bestemt måde en gang imellem, men du skal gentage trinnene, næste gang du får vist listen.

Sortere elementer på en liste eller i et bibliotek

Hvis du forventer ofte at se listen på en bestemt måde, kan du oprette en visning. Du kan altid bruge denne visning, når du arbejder med listen. Når du opretter en visning, føjes den til menuen Vis Menuen Vis for listen.

Lister kan have personlige og offentlige visninger. Alle kan oprette en personlig visning for at se lister på en bestemt måde eller for at filtrere listeelementerne, så kun de ønskede vises. Hvis du har tilladelse til at designe et websted, kan du oprette en offentlig visning, som alle kan bruge. Du kan også gøre en offentlig visning til standardvisningen, så brugerne automatisk ser listen i den visning.

Når du designer et websted, kan du derudover oprette kæder til forskellige visninger eller designe sider med Webdel, der bruger de forskellige visninger. Et team kan f.eks. have behov for at oprette en kæde til en visning af en liste, der kun viser de dokumenter, som blev oprettet af deres teammedlemmer.

Hvis medlemmer af gruppen skal se en liste på en mobil enhed, kan du oprette mobile visninger, der indeholder grænser, f.eks. antallet af elementer i en visning, der er optimale for enhedernes båndbredde og begrænsninger. Der er hyperlinks til yderligere oplysninger om at oprette visninger i afsnittet Se også.

 1. Hvis listen ikke er åben i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen.

 2. Klik på Opret visning i menuen Indstillinger Settings menu .

 3. Klik på den type visning, du vil oprette, under Vælg et visningsformat. Til mange situationer kan det være en fordel at oprette en standardvisning, men du kan vælge andre visninger til bestemte situationer, f.eks. når du vil oprette en kalender eller en Gantt-visning.

 4. I boksen Navn på visning kan du skrive et navn på visningen, f.eks. Sorteret efter efternavn.

 5. Hvis du vil gøre denne visning til standardvisning, skal du markere afkrydsningsfeltet Gør dette til standardvisning.Du kan kun gøre dette til standardvisningen, hvis det er en offentlig visning, og hvis du har tilladelse til at ændre designet af en liste.

 6. Vælg, om du vil oprette en personlig visning, som kun du kan bruge, eller en offentlig visning, som andre kan bruge, i sektionen Målgruppe under Målgruppe for visning.

 7. I sektionen Kolonnerkan du vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter. Skriv et tal, der angiver kolonnens placering i visningsrækkefølgen, ud for kolonnenavnet.

 8. Vælg i afsnittet Sorter, om og hvordan listeelementerne skal sorteres. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter efternavn og dernæst efter fornavn.

 9. Vælg i afsnittet Filtrer, om og hvordan du vil filtrere listeelementerne. Med en filtreret visning får du et mindre udvalg af listen, f.eks. kun elementer oprettet af en bestemt afdeling eller med en godkendt status.

 10. Brug sektionen Gruppér efter til at gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en sektion, der kan udvides, for dokumenter af en bestemt forfatter.

 11. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller filtrere yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 12. Vælg den ønskede typografi for visningen i sektionen Typografi, f.eks. en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 13. Hvis listen indeholder mapper, kan du oprette en visning, der ikke omfatter mapperne – dette kaldes sommetider for en flad visning. Hvis du vil have vist alle listeelementerne på samme niveau, skal du klikke på Vis alle elementer uden mapper

 14. Du kan begrænse, hvor mange elementer der kan ses på listen, eller hvor mange elementer der kan ses på den samme side. Disse indstillinger er især vigtige, hvis du opretter en visning til en mobil enhed. Vælg de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 15. Hvis du planlægger at få vist listen på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 16. Klik på OK.

Toppen af siden

Vælge en anden visning

Til nogle lister følger der mere end én visning med, og du kan oprette yderligere visninger. Hvis forskellige visninger er tilgængelige, kan du skifte mellem visninger ved at bruge menuen Vis.

 1. Hvis listen ikke er åben i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen.

 2. Klik på den ønskede visning i menuen Vis. Menuen Vis

  Tip: Du kan foretage ændringer af den eksisterende visning ved at klikke på menuen Vis og derefter klikke på Rediger denne visning.

Toppen af siden

Føje en mappe til en liste

Hvis du har flere typer listeelementer, kan du tilføje mapper som hjælp til at organisere listen.

 1. Hvis listen ikke er åben i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen.

 2. Klik på Ny mappe i menuen Ny Menuen Ny .

  Kommandoen Ny mappe er ikke tilgængelig, hvis den person, som oprettede listen, angav, at mapper ikke kan oprettes på listen.

 3. Skriv et navn til mappen, og klik derefter på OK.

Tip: Hvis du har flere lister med mapper, eller hvis personerne i gruppen gerne vil kunne søge i en liste, som de søger på deres harddisk, kan du aktivere trævisningen. Med trævisningen kan du udvide, skjule og nemt navigere i mapper.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×