Ordliste for Power-forespørgsel

Aggregere

Aggreger data fra en hvilken som helst kolonne, der indeholder en tilknyttet tabel, for at få vist resultaterne af en gruppehandling, herunder Sum, Tæl, Gennemsnit, Min. og Maks.

Tilføj

Forbind to tabelforespørgsler vandret for at få en ny forespørgsel, som indeholder alle rækker fra hver forespørgsel.

Celle

En enkelt værdi, der er ved skæringen mellem en række og en kolonne i en tabel.

Kolonne

En liste over entydige dataværdier af en bestemt type justeret vandret i en tabel. Tabelkolonner har et entydigt kolonnenavn og bestemte datatyper og definerer strukturen for datarækkerne.

Kombinere

Kombiner data fra flere datakilder vha. to metoder: Flet og Tilføj.

Kommandolinje

Kommandolinjen i Power-forespørgsel er det grønne område nederst i dialogboksen Editor. Den gør det muligt at foretage hyppige handlinger, f.eks. opdatering af eksempelvisning, tilpasning af væsentlige indstillinger eller gemme og lukke dialogboksen Editor ved at klikke på Udført.

Tilslutte

Opret forbindelse til en lang række datakilder for at hente en datatabel.

Genvejsmenuer

Med Power-forespørgsel kan du definere nye forespørgselstrin ved at interagere med Editor Preview. De fleste af disse handlinger er kontekstafhængige genvejsmenuer for de forskellige elementer i eksempelvisningen, baseret på resultattypen.

Udvide

Udvid en kolonne, der indeholder en tilknyttet tabel, for at få vist de relaterede data. Du kan udtrække alle kolonneværdier eller udvalgte kolonneværdier i den relaterede tabel.

Filtrere

Filtrer en tabel for at reducere størrelsen på dine forespørgselsresultater ved at udelukke rækker eller kolonner baseret på størrelse, værdi eller tilstand.

Formel

Med en formel i Power-forespørgsel kan du udføre handlinger, f.eks. dataindsamlings- eller transformationshandlinger. Hver formel starter med tegnet "=" og er skrevet med formelsprog for Power-forespørgsel.

Formellinje

Med Power-forespørgsel kan du bruge formellinjen til at skrive og redigere forespørgselsformler. Formellinjen er skjult som standard, men den kan vises vha. indstillingen Vis/skjul på formellinjen i menuen Indstillinger for editor.

Kolonneoverskrift

En tabelrække, som indeholder kolonnenavne eller identifikationskoder for alle kolonner i tabellen.

Flette

Lodret sammensætning af to forespørgsler (tabeller), hvilket resulterer i en ny forespørgsel, som indeholder alle rækker fra den første forespørgsel og en ekstra kolonne med matchende rækker fra den anden forespørgsel. En fletning er baseret på brugerdefinerede kriterier, hvor ligheden af én eller flere brugerdefinerede kolonner stemmer overens med begge tabeller.

Ruden Navigator

Gennemse strukturerede datakilder for at finde den datakilde, du vil forespørge på.

Eksempel

Eksempelvisningen i Power-forespørgsel indeholder resultaterne af hvert forespørgselstrin i editoren. Du kan bruge forskellige menuhandlinger til at interagere med eksempelvisningen af forespørgslen for at oprette nye forespørgselstrin.

Forespørgsel

En forespørgsel er grundlaget for Power-forespørgsel, der gør det muligt at danne et sæt af trin til dataindsamling, -filtrering og -transformation ud fra dine behov for dataanalyse. En forespørgsel kører en række trin for at importere data fra en datakilde til en primær tabel og en tilknyttet tabel, når relaterede data er tilgængelige og der anmodes om dem.

Forespørgselseditor

Med forespørgselseditoren i Power-forespørgsel kan du navigere, definere og udføre transformationshandlinger over en datakilde. Editoren består af en navigationsrude for datakilde, ruder for forespørgselsformellinje, eksempelvisning af forespørgsel og for trin. Der er adgang til de fleste handlinger i editoren via genvejsmenuer.

Post

En post er en sekvens af navngivne værdier, der refereres til som kolonner.

Opdatere

Opdater en forespørgsel for at importere de nyeste data til en tabel uden at oprette forespørgslen igen. Ved opdatering af en forespørgsel køres det sæt trin, der definerer forespørgslen.

Række

En enkelt, struktureret dataværdi i en tabel. Alle rækker i en tabel har samme datastruktur, som er defineret af hver kolonne.

Søgefelt

Et tekstfelt til at angive søgeord for at få vist en liste over tabeller.

Statusindikator for Søg

En række af roterende prikker, som vises under søgefeltet, mens en søgeanmodning behandles.

Eksempelvisning af søgeresultater

En eksempelvisning af de øverste rækker af søgeresultaterne fra tabeldataene.

Søgeresultater

En liste over tabeller, der matcher dine søgeord. Resultaterne omfatter oplysninger om tabellen, herunder forfatterens navn, dato og beskrivelse.

Sider med søgeresultater

Der vises flere sider, hvis der er mere end 10 tabelelementer. En bruger kan gå til den forrige eller næste side og har adgang til sider med et indeksområde på + /- 5 fra den aktuelle side.

Søgeforslag

Forslag til søgeord, der vises, mens du skriver i søgefeltet.

Opgaveruden Søg

En rude, hvor du kan søge efter offentligt tilgængelige data på Wikipedia.

Sortere

Sortér tabelrækker i forespørgselsresultaterne, rangeret efter et kriterium, f.eks. alfabetisk eller numerisk værdi af en eller flere kolonner og i stigende eller faldende rækkefølge.

Trin

Et trin er hver af opgaverne for dataindsamling eller datatransformation, anvendt på en given forespørgsel. Trin kan tilføjes, slettes eller redigeres ved hjælp af editoren.

Ruden Trin

Trin i Power-forespørgsel kan ændres, når de har tilknyttet visningen Indstillinger. Visningen Indstillinger oprettes, når du starter en dialogbokshandling, f.eks. Gruppér rækker efter eller Indsæt brugerdefineret kolonne. Du kan redigere et hvilket som helst forespørgselstrin vha. Indstillinger på hvert trin, hvilket er repræsenteret som en tandhjulsikon.

Tabel

En samling af skrivebeskyttede dataværdier, som er importeret fra en datakilde og organiseret vha. en model af vandrette, navngivne kolonner og lodrette rækker. En celle er den enhed, hvor en række og en kolonne krydser hinanden. En tabel kan indeholde strukturdata fra flere datakilder, herunder data fra websidetabeller, Excel-regneark, SQL Server-databaser, SharePoint-lister og Microsoft Azure Marketplace.

Transformere

Transformer data fra flere datakilder ved at tilføje, fjerne eller redigere forespørgselstrin, så de passer til dine behov for dataanalyse.

Type

En kolonnetype, der klassificerer en bestemt type data. Hver værdi har en datatype, der enten kan afspejle en bestemt type værdi, f.eks. Tal, Tekst, Logisk eller Dato og klokkeslæt, eller som repræsenterer en mere kompleks datastruktur, f.eks. en funktion, en liste eller poster. Du kan ændre datatypen for en tabelkolonne ved hjælp af elementet Skift format i genvejsmenuen. Du kan også definere en kompleks type via elementet Vis formler i genvejsmenuen. En datatype eller en sekvens af datatyper kan begrænse, hvilke formler du kan bruge til en bestemt handling. Du kan f.eks. kun multiplicere kolonner af typen Tal.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×