Optag et slideshow med indtaling og tidsindstillinger for slides

Optag et slideshow med indtaling og tidsindstillinger for slides

Lydindtalinger og tidsindstillinger kan forbedre et webbaseret eller selvkørende slideshow. Hvis du har et lydkort, en mikrofon og højttalere, kan du optage en PowerPoint-præsentation og registrere indtaling, timing mellem slides og håndskriftsbevægelser samt lasermarkørens bevægelser.

Du kan få mere at vide om optagelse af indtaling i PowerPoint til Mac i:

Bemærk: Optagelse af indtaling er ikke tilgængeligt i PowerPoint Online. Hvis du har en pc-version af Office, skal du klikke på Rediger i PowerPoint i dit skrivebordsprogram for at følge de fremgangsmåder, der beskrives i denne artikel. Hvis du ikke har en pc-version af Office, kan du prøve eller købe den seneste version nu.

 1. Med din præsentation åben skal du klikke på pil ned ud for Optag slideshow under fanen Optagelse.

  Kommandoerne for Optag slideshow på fanen Optagelse i PowerPoint
 2. Vælg en:

  • Start optagelsen fra begyndelsen

  • Start optagelse fra aktuel slide

  • Ryd

  Advarsel: Ryd er nedtonet, medmindre du tidligere har optaget nogle slides. Vær forsigtig når du vælger Ryd, for du kan fjerne dine indtalinger eller tidsindstillinger permanent.

 3. Slideshowet åbnes i præsentationsvisning med knapper øverst til venstre til at starte, pause og stoppe optagelsen. Klik på den runde, røde knap, når du er klar til at starte optagelsen.

  Skærmbilledet Presentation Recording i PowerPoint 2016
  • Den aktuelle slide vises i hovedruden i præsentationsvisning. I højre side af visningen vises der en mindre indholdsrude med den næste slide og alle eventuelle noter, der er knyttet til den aktuelle slide.

  • Du kan bruge navigationspilene på begge sider af den aktuelle slide til at gå til de forrige og næste slides.

  • PowerPoint registrerer automatisk den tid, du bruger på hver slide, herunder tider for animationstrin og brug af udløsere på hver slide.

  • Du kan optage din stemme, mens du gennemgår din præsentation. Med værktøjet Indstillinger øverst til højre i vinduet kan du bestemme, om der skal medtages lyd i din optagelse. Hvis du bruger pen, overstregningstusch, viskelæder eller laserpegepind, optager PowerPoint også disse til afspilning.

   Vigtigt: Hvis du optager indtalingen (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør) igen, vil PowerPoint slette din tidligere optagede indtaling (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør), før du starter optagelsen igen på samme slide.

   Du kan også optage igen ved at gå til fanen Slideshow > Optag slideshow.

 4. Du kan vælge et pegeværktøj (pen, laserpegepind, viskelæder eller overstregningstusch) blandt udvalget af værktøjerne lige under den aktuelle slide. Der er også felter til farvevalg, hvor du kan ændre farven på håndskrift. Viskelæder er nedtonet, medmindre du tidligere har tilføjet håndskrift til nogle slides.

 5. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du højreklikke på den sidste slide og derefter klikke på Afslut slideshow.

  Viser indstillingen Afslut slideshow i PowerPoint

  Tip!: Når du har afsluttet optagelsen, vises der et lydikon i nederste højre hjørne af dine slides.

  De optagede tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk, og slideshowet vises i visningen Slidesortering med tidsindstillinger under hver slide.

  Lyd-ikon

Se et eksempel på det optagede slideshow

Klik på Fra begyndelsen eller Fra aktuel slide under fanen Slideshow.

Bemærk: Under afspilningen afspilles dine animationer, håndskriftshandlinger, lasermarkør, lyd og video synkroniseret.

Viser knappen "Fra begyndelsen" under fanen Slideshow i PowerPoint

Eksempel på indtalingen

I visningen Normal skal du klikke på lydikonet i nederste højre hjørne af sliden og derefter klikke på Afspil.

Klik på Afspil

Du kan sætte afspilningen på pause, mens du hører et eksempel på lyden.

Angive tidsindstillingerne manuelt

PowerPoint vil automatisk optage dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtalinger. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip: Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Efter.

Slå indtaling, håndskrift og lasermarkør fra

Når du har øvet din PowerPoint-præsentation og gemte indtalinger, lyd og håndskrevne og lasermarkør til dit slideshow, bliver disse tidsindstillinger gemt sammen med din præsentation. Men du kan slå dem alle fra, hvis du vil se slideshowet uden dem.

Under fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil indtalinger.

Slå tidsindstillingerne fra

Når du har øvet dig på din PowerPoint-præsentation og gemt tidsindstillinger for dit slideshow, skal disse tidsindstillinger gemmes sammen med din præsentation. Men du kan slå dem fra, så slides ikke automatisk fremføres, uden at du først trykker på knappen.

Under fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i feltet Brug tidsindstillinger.

Se også

Omdanne musen til en lasermarkør

Animer tekst eller objekter

Gemme præsentationen som en video

Oprette en præsentation, der kører automatisk

 1. Med din præsentation åben skal du klikke på pil ned ud for Optag slideshow under fanen Slideshow.

  Viser knappen til start af optagelse i PowerPoint

 2. Vælg en:

  • Start optagelsen fra begyndelsen

  • Start optagelse fra aktuel slide

  • Ryd

  Advarsel: Ryd er nedtonet, medmindre du tidligere har optaget nogle slides. Vær forsigtig når du vælger Ryd, for du kan fjerne dine indtalinger eller tidsindstillinger permanent.

 3. I feltet Optag slideshow skal du markere eller rydde markeringen i afkrydsningsfelterne for din optagelse, og klikke på Start optagelse.

  Viser dialogboksen for optagelse af slideshow i PowerPoint

  Tip!: Mere om disse indstillinger:

  • Tidsindstillinger for slide og animation: PowerPoint registrerer automatisk den tid, du bruger på hver slide, herunder tider for animationstrin og brug af udløsere på hver slide.

  • Indtalinger, håndskrift og lasermarkør: Optag din stemme mens du gennemgår din præsentation. Hvis du bruger pen, overstregningstusch, viskelæder eller lasermarkør, optager PowerPoint også disse til afspilning.

  Vigtigt! Optagelse af pen, overstregningstusch og viskelæder er kun tilgængelig, hvis du har opdateringen fra 16. februar 2015 til PowerPoint 2013 eller en nyere version af PowerPoint installeret. I tidligere versioner af PowerPoint blev strøg med pen og overstregningstusch gemt som håndskrevne anmærkningsfigurer.

 4. I det øverste venstre hjørne af slide, kan du bruge værktøjslinjen Optagelse til at:

  Værktøjslinje for optagelse

  • Gå til næste slide – Gå til næste slide

  • Stoppe optagelsen – Sæt optagelse på pause

  • Optage den aktuelle slide igen – Gentag

   Vigtigt: Hvis du optager indtalingen (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør) igen, vil PowerPoint slette din tidligere optagede indtaling (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør), før du starter optagelsen igen på samme slide.

   Du kan også optage igen ved at gå til fanen Slideshow > Optag slideshow.

 5. For at bruge håndskrift, viskelæder eller en lasermarkør i din optagelse, skal du højreklikke på en slide, klikke på Markørindstillinger, og vælge dit værktøj:

  • Lasermarkør

  • Pen

  • Overstregningstusch

  • Viskelæder

  Viser menuen for markørindstillinger i PowerPoint

  Bemærkninger:

  • Viskelæder er nedtonet, medmindre du tidligere har tilføjet håndskrift til nogle slides.

  • Du kan ændre blækfarven skal du klikke på Blækfarve.

 6. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du højreklikke på den sidste slide og derefter klikke på Afslut slideshow.

  Viser indstillingen Afslut slideshow i PowerPoint

  Tip!: Når du har afsluttet optagelsen, vises der et lydikon i nederste højre hjørne af dine slides.

  De optagede tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk, og slideshowet vises i visningen Slidesortering med tidsindstillinger under hver slide.

  Lyd-ikon

Se et eksempel på det optagede slideshow

Klik på Fra begyndelsen eller Fra aktuel slide under fanen Slideshow.

Bemærk: Under afspilningen afspilles dine animationer, håndskriftshandlinger, lasermarkør, lyd og video synkroniseret.

Viser knappen "Fra begyndelsen" under fanen Slideshow i PowerPoint

Eksempel på indtalingen

I visningen Normal skal du klikke på lydikonet i nederste højre hjørne af sliden og derefter klikke på Afspil.

Klik på Afspil

Angive tidsindstillingerne manuelt

PowerPoint vil automatisk optage dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtalinger. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip: Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Efter.

Slå indtaling, håndskrift og lasermarkør fra

Når du har øvet din PowerPoint-præsentation og gemte indtalinger, lyd og håndskrevne og lasermarkør til dit slideshow, bliver disse tidsindstillinger gemt sammen med din præsentation. Men du kan slå dem alle fra, hvis du vil se slideshowet uden dem.

Under fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil indtalinger.

Slå tidsindstillingerne fra

Når du har øvet dig på din PowerPoint-præsentation og gemt tidsindstillinger for dit slideshow, skal disse tidsindstillinger gemmes sammen med din præsentation. Men du kan slå dem fra, så slides ikke automatisk fremføres, uden at du først trykker på knappen.

Under fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i feltet Brug tidsindstillinger.

Se også

Omdanne musen til en lasermarkør

Animer tekst eller objekter

Gemme præsentationen som en video

Oprette en præsentation, der kører automatisk

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan optage en indtaling før eller under et slideshow og medtage publikumskommentarer som lyd på optagelsen. Hvis du ikke vil have indtaling under hele præsentationen, kan du nøjes med at optage kommentarer på udvalgte slides, eller du kan deaktivere indtalingen, så den kun afspilles, når du vil have den til det.

Når du føjer indtaling til en slide, vises der et lydikon Lyd på sliden. Som det er tilfældet med enhver lyd, kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyden, eller du kan angive, at lyden skal afspilles automatisk.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Inden du starter optagelsen, spørger PowerPoint 2010, om du kun vil optage tidsindstillinger, kun indtaling eller begge på samme tid. Du kan også angive tidsindstillingerne manuelt. Tidsindstillinger er specielt nyttige, hvis præsentationen skal afvikles automatisk sammen med indtalingen. Når der optages tidsindstillinger, optages der også tider for animationstrin og brug af evt. udløsere på sliden. Du kan slå tidsindstillingerne for slides fra, når de ikke skal bruges i præsentationen.

 1. Når du optager indtaling, gennemgår du præsentationen og optager hver slide. Du kan når som helst sætte optagelsen på pause og genoptage den.

 2. Kontrollér, at mikrofonen er sat til og virker, inden du optager slideshowet.

 3. Klik på Optag slideshow under fanen Slideshow i gruppen Konfigurer Knapflade .

 4. Markér en af følgende indstillinger:

  • Start indtaling fra begyndelsen

  • Start indspilning fra aktuel slide

 5. Markér afkrydsningsfeltet Indtalinger og laserpegepind i dialogboksen Optag slideshow, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tidsindstillinger for slide og animation, hvis det er relevant.

 6. Klik på Start optagelse.

  Tip: Hvis du vil afbryde indtalingen midlertidigt, skal du klikke på Pause genvejsmenuen Optagelsegenvejsmenu i visningen Slideshow. Når du vil fortsætte indtalingen, skal du klikke på Fortsæt optagelse.

 7. Hvis du vil afslutte slideshowet, skal du højreklikke på sliden og derefter klikke på Afslut slideshow.

 8. De optagede tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk, og slideshowet vises i visningen Slidesortering med tidsindstillinger under hver slide.

 1. Klik på lydikonet Lyd i visningen Normal på sliden.

 2. Klik på Afspil under Lydværktøjer i gruppen Eksempel under fanen Afspilning.

 1. Klik på den slide, du vil føje en kommentar til, i normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medier under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i feltet Navn, og klik derefter på OK.

  Herefter vises et lydikon Lyd på sliden.

PowerPoint 2010 vil automatisk optage dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip: Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres dine slides dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Indstil under fanen Slideshow i normal visning.

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af slides.

Tip: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af slides.

Se også

Omdan musen til en laserpegepind

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan enten optage indtalingen, før du kører en præsentation eller optage en indtaling under en præsentation og medtage alle tilhørernes kommentarer på optagelsen. Hvis du ikke vil have indtaling under hele præsentationen, kan du nøjes med at optage kommentarer på udvalgte slides eller slå indtaling fra, så den kun afspilles, når du vil have den til det.

Når du tilføjer indtaling på en slide, vises der et lydikon Ikonbillede på sliden. Ligesom med anden lyd kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyd, eller du kan angive, at lyden skal afspilles automatisk. Indtaling tilsidesætter andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Derfor tilsidesætter indtaling andre lyde, der er indstillet til at afspille automatisk i en præsentation, og de afspilles ikke. Men lyde, der er indstillet til at afspille, når der klikkes på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Automatiske tidsindstillinger og indtaling til slides

Mens du optager indtalingen, registrerer Microsoft Office PowerPoint 2007 automatisk den tid, du bruger på hver slide. Du kan vælge at gemme disse tidsindstillinger sammen med indtalingen, når du bliver spurgt om dette, eller du kan angive tidsindstillingerne manuelt. Tidsindstillinger for slides er især praktisk, hvis du vil have præsentationen til at køre automatisk sammen med indtalingen. Du kan deaktivere tidsindstillingerne, hvis du ikke vil have præsentationen til at anvende dem.

Integrer eller tilknyt en indtaling

Du kan enten tilknytte eller integrere en indtaling.

 • Når du integrerer indtaling, bliver indtalingslydfilen en del af præsentationen og følger med den, hvilket resulterer i en større præsentationsfil.

 • Når du sammenkæder en indtaling, er præsentationsfilstørrelsen mindre, fordi lydfilen gemmes uden for præsentationen. Du kan angive en placering til indtalingen på harddisken, hvorfra lydfilen afspilles sammen med præsentationen. Hvis du afholder præsentationen på en anden computer, skal du flytte den tilknyttede lydfil med over på den pågældende computer. Den bedste måde at flytte en præsentation og dens tilknyttede filer på er ved at bruge funktionen Pakke til cd. Eller du kan manuelt opdatere linkene på en anden computer ved at slette indtalingen og derefter tilføje indtalingslydfilen igen, før du afholder præsentationen.

  Når du tilknytter indtalinger, kan du også gå tilbage senere og redigere lydfilerne med et lydredigeringsprogram.

Tip: Suppler indtalingen med slidenoter. Da målgrupper har forskellige behov og computerudstyr, bør du overveje at supplere indtalingen med noter. Noter kan være nyttige for personer med nedsat hørelse, eller hvis computeren ikke har noget lydkort. Hvis du gemmer præsentationen som en websidefil (.htm), vises noterne under hver slide, når de vises. Hvis du gemmer præsentationen som en præsentationsfil (.pptx), kan dit publikum udskrive noterne, eller du kan udskrive noterne for dem.

Når du optager indtaling, gennemgår du præsentationen og optager hver slide. Du kan sætte optagelsen på pause og genoptage den.

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen for at indstille mikrofonniveauet, og klik derefter på OK.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil integrere indtalingen, skal du klikke på OK.

  • For at tilknytte indtalingen skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse og klikke på en mappe på listen, og derefter klikke på Vælg.

Tip: For at undgå eventuelle problemer skal du bruge den samme mappe, som præsentationen er gemt i.

 1. Hvis du har valgt at begynde at indtale på den første slide, skal du gå til trin 6.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelsen på, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 2. I slideshowvisningen skal du indtale dine kommentarer i mikrofonen og derefter klikke på sliden for at gå videre til næste slide. Benyt denne fremgangsmåde for hver slide, hvor du vil tilføje indtaling.

  Tip: Højreklik på sliden for at sætte indtalingen på pause eller genoptage den, og klik derefter på enten Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling på genvejsmenu.

 3. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 4. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem. Dine slides vises i visningen Slidesortering, hvor tidsindstillingerne vises under hver slide.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke. Du kan optage tidsindstillingerne separat.

Bemærk: Indtaling tilsidesætter andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Derfor tilsidesætter indtaling andre lyde, der er indstillet til at afspille automatisk i en præsentation, og de afspilles ikke. Men lyde, der er indstillet til at afspille, når der klikkes på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

 1. Klik på lydikonet Ikonbillede på sliden.

 2. Under Lydværktøjer på fanen Indstillinger i gruppen Afspil skal du klikke på Eksempel, eller du kan dobbeltklikke på lydikonet.

  Billede af fanen med indstillinger for lydværktøjer

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen forfra på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du allerede har afprøvet din mikrofon, skal du klikke på OK.

  • Hvis du vil afprøve din mikrofon, skal du klikke på Indstil mikrofonstyrke og følge vejledningen for at indstille mikrofonniveauet. Klik derefter på OK.

 4. Hvis du har valgt at begynde optagelsen igen på den første slide, skal du gå til trin 5.
  Hvis du har valgt at begynde at optage igen på en anden slide, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 5. Optag indtalingen til sliden i visningen Slideshow, og gør derefter et af følgende:

  • Tryk på Esc for at stoppe genindtalingen.

  • Hvis du vil fortsætte genindtalingen, skal du klikke på musen for at gå videre til næste slide, indtale kommentarerne til sliden og derefter klikke videre til næste slide for at fortsætte genindtalingen.

  • Tryk på Esc, hvis du vil afslutte genindtalingen, før du går igennem alle slides.

  • Hvis du vil omgøre optagelsen for alle slides, skal du klikke på den sorte afslutningsskærm, når du når dertil.

 6. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for dine slides. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke.

Hvis du vil optage dine egne kommentarer, kommentarerne fra dine tilhørere eller begge dele under præsentationen, kan du slå indtaling til, før du påbegynder præsentationen.

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen for at indstille mikrofonniveauet, og klik derefter på OK.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil integrere indtalingen, skal du klikke på OK.

  • For at tilknytte indtalingen skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse og klikke på en mappe på listen, og derefter klikke på Vælg.

 5. Hvis du har valgt at begynde at indtale på den første slide, skal du gå til trin 6.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelsen på, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 6. Tilføj dine egne kommentarer sammen med eventuelle kommentarer fra tilhørerne i slideshowvisningen, og klik derefter på sliden for at gå videre til næste slide. Gentag denne proces for alle slides i præsentationen.

  Tip: Højreklik på sliden for at sætte indtalingen på pause og genoptage den, og klik derefter på enten Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling på genvejsmenu.

 7. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 8. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem. Dine slides vises i visningen Slidesortering, hvor tidsindstillingerne vises under hver slide.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke.

 1. Klik på den slide, du vil føje en kommentar til, i normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medieklip under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i feltet Navn, og klik derefter på OK.

  Herefter vises et lydikon Ikonbillede på sliden.

Office PowerPoint 2007 vil automatisk optage dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. På fanen Animationer og i gruppen Overgang til denne slide under Fremfør slide skal du markere afkrydsningsfeltet Automatisk efter, og derefter skal du angive det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen.

  Billede af fanen Animationer

  Gentag processen for hver slide, du vil angive tidsindstillinger for.

Tip: Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres dine slides dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Indstil under fanen Slideshow i normal visning.

  Billede af fanen Slideshow

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af slides.

Tip: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af slides.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×