Optag et slideshow med indtaling og tidsindstillinger for slides

Optag et slideshow med indtaling og tidsindstillinger for slides

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Indtalinger og tidsindstillinger kan forbedre et webbaseret eller selvkørende slideshow. Hvis du har et lydkort, en mikrofon og højttalere og eventuelt et webkamera, kan du optage en PowerPoint-præsentation og registrere indtaling, timing mellem slides og håndskriftsbevægelser.

Når du har lavet optagelsen, er det som enhver anden præsentation, der kan afspilles for dig og dit publikum i Slideshow – eller du kan gemme præsentationen som en videofil.

Office 365-abonnent

Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter. Abonnenter får adgang til nye funktioner og forbedringer hver måned. Klik, for at prøve eller købe et abonnement.

 1. Slå fanen Optagelse til på båndet: På fanen Fil på båndet skal du klikke på Indstillinger. I dialogboksen Indstillinger skal du klikke på Tilpas Båndet på fanen til venstre. I feltet til højre, der viser de tilgængelige båndfaner, skal du markere afkrydsningsfeltet Optagelse. Klik på OK.

  Fanen tilpas båndet i dialogboksen Indstillinger i PowerPoint 2016 har en mulighed for, at tilføje fanen Optagelse til båndet i PowerPoint.
 2. For at gøre klar til at optage skal du vælge Optag slideshow enten på fanen Optagelse eller fanenSlideshow på båndet.

  • Når du klikker på den øverste halvdel af knappen, starter du den aktuelle slide.

  • Når du klikker på den nederste halvdel af knappen, har du mulighed for at starte fra begyndelsen eller fra den aktuelle slide.

  Kommandoerne for Optag slideshow på fanen Optagelse i PowerPoint

  (Kommandoen Ryd sletter indtalinger eller tidsindstillinger, så vær forsigtig, når du bruger den. Ryd er nedtonet, medmindre du tidligere har optaget nogle slides).

 3. Slideshowet åbnes i vinduet Optagelse (som ligner Præsentationsvisning) med knapper øverst til venstre til at starte, sætte på pause og stoppe optagelsen. Klik på den runde, røde knap (eller tryk på R på tastaturet), når du er klar til at starte optagelsen. En nedtælling på tre sekunder følger, og derefter begynder optagelsen.

  Vinduet Optagelse af din præsentation i PowerPoint 2016, med forhåndsvisning af vinduet Videoindtaling slået til.
  • Den aktuelle slide vises i hovedruden i vinduet Optagelse.

  • Du kan stoppe optagelsen når som helst ved at trykke på Alt+S på tastaturet.

  • Du kan bruge navigationspilene på begge sider af den aktuelle slide til at gå til de forrige og næste slides.

  • PowerPoint til Office 365 registrerer automatisk den tid, du bruger på de enkelte dias, herunder eventuelle animation trin, der opstår, og brug af en hvilken som helst udløsere på de enkelte dias.

  • Du kan optage lyd- eller videoindtaling, mens du gennemgår din præsentation. Knapperne i nederste højre hjørne af vinduet giver dig mulighed at slå mikrofon, kamera og kameraeksempel til eller fra:

   Til/fra-knapper til mikrofon, kamera og vinduet til kameraeksempelvisning

   Hvis du bruger pen, overstregningstusch eller viskelæder, registrerer PowerPoint også disse handlinger til afspilning.

   Håndskriftsværktøjer i vinduet Optagelse

   Hvis du optager indtalingen (herunder lyd og håndskrift) igen, sletter PowerPoint din tidligere optagne indtaling (herunder lyd og håndskrift), når du starter optagelsen igen på samme slide.

   Du kan også optage igen ved at gå til Slideshow > Optag slideshow.

 4. Du kan vælge et pegeværktøj (pen, viskelæder eller overstregningstusch) blandt udvalget af værktøjerne lige under den aktuelle slide. Der er også felter til farvevalg, hvor du kan ændre farven på håndskrift. Viskelæder er nedtonet, medmindre du tidligere har føjet håndskrift til nogle slides.

 5. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du vælge den firkantede Stop-knap (eller trykke på S på tastaturet).

  Når du har afsluttet optagelsen, vises der et lille billede i nederste højre hjørne af dine optagne slides. Billedet er et lydikon eller et billede fra webkameraet, hvis det var tændt under optagelsen.

  Lyd-ikon

  Registrerede SlideShow tidsindstilling gemmes automatisk. (I Visningen slidesortering tidsindstillingerne er angivet under hver slide).

I denne proces bliver det, du indspiller integreret i hver slide og optagelsen kan afspilles i Slideshowet. En videofil oprettes ikke som resultat af optagelsesprocessen. Hvis du har brug for en, du kan dog gemme præsentationen som en video med et par ekstra trin.

Se et eksempel på det optagede slideshow

Klik på Fra begyndelsen eller Fra aktuel slide under fanen Slideshow.

Under afspilningen afspilles dine animationer, håndskriftshandlinger, lyd og video synkroniseret.

Viser knappen "Fra begyndelsen" under fanen Slideshow i PowerPoint

Se et eksempel på den optagne lyd

I vinduet Optagelse kan du med den trekantede knap Afspil i øverste venstre hjørne gennemse optagelsen af den slide, der i øjeblikket er fokus på i dette vindue.

Knapperne Start, Stop og Afspil i vinduet Optagelse

Klik på lydikonet eller billede i det nederste højre hjørne af sliden i Normal visning, og klik derefter på Afspil. (Når du får vist individuelle lyd på denne måde, du ikke se registrerede animation eller håndskrift).

Klik på Afspil

Du kan sætte afspilningen på pause, mens du hører et eksempel på lyden.

Angive tidsindstillingerne manuelt

PowerPoint til Office 365 registrerer automatisk din tidsindstillingerne, når du tilføjer indtalinger, eller du kan angive tidsindstillingerne til at afspilles dine indtalinger manuelt.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

  Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Efter.

  Du kan bruge manuelle tidsindstillinger for slides til at beskære slutningen af et optaget slidesegment. Hvis slutningen af et slidesegment afslutter med to sekunders unødvendig lyd, skal du blot angive en tidsindstilling for at gå videre til næste slide, så det sker før den unødvendige lyd. På denne måde behøver du ikke at optage lyd til den slide igen. 

Slet tidsindstillinger eller indtaling

Kommandoen Ryd er til at slette tidsindstillinger eller indtaling fra din optagelse, som du ikke vil have, eller du vil erstatte.

I vinduet Optagelse kan du med kommandoen Ryd i topmargenen i vinduet:

 • rydde optagelser på den aktuelle slide

 • rydde optagelser på alle slides

I visningen Normal er der fire forskellige Ryd-kommandoer, som gør det muligt at:

 • slette tidsindstillinger på den aktuelt markerede slide

 • slette tidsindstillingernealle slides på én gang

 • slette indtalingen på den aktuelt markerede slide

 • slette indtalingenalle slides på én gang

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsindstillinger eller indtalinger i præsentationen, kan du åbne et bestemt slide, der har en tidsindstilling eller indtaling, du vil slette.

 2. Under fanen optagelse af PowerPoint til Office 365 båndet på knappen Optag SlideShow, og klik på pil ned, pege på Ryd og derefter vælge den relevante Ryd kommando for din situation.

  Kommandoerne Ryd på Optag Slideshow menuknappen i PowerPoint

Deaktiver tidsindstillingerne eller indtalingerne og håndskrift

Når du har indspillet præsentationen PowerPoint til Office 365, eventuelle tidsindstillinger, bevægelser, og lyd, du udført gemmes på de enkelte dias. Men du kan slå dem fra alle, hvis du vil have vist et diasshow uden dem:

 • Sådan slår du registrerede tidsindstillinger fra:   På fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i feltet Brug tidsindstillinger.

 • Sådan deaktiverer du optaget indtaling og håndskrift:   Fjern markeringen i feltet Afspil indtalinger på fanen Slideshow.

Publicer optagelsen for at dele den med andre

Når du har redigeret optagelsen til din kundetilfredshed, kan du gøre det tilgængeligt for andre ved at publicere til Microsoft Stream.

 1. Vælg Publicer til Stream, mens præsentationen er åben, under fanen optagelse.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse af videoen.

 3. Angiv andre indstillinger, herunder om du vil have, at andre i organisationen skal have tilladelse til at se videoen:

  Muligheder for at publicere en video på Microsoft Stream
 4. Vælg knappen Publicer.

  Overførslen kan tage flere minutter, afhængigt af længden af videoen. En statuslinje nederst i vinduet PowerPoint registrerer status, og PowerPoint viser en meddelelse, når overførslen er færdig:

  PowerPoint giver dig besked, når uploadet er fuldført.
 5. Klik på meddelelsen for at gå direkte til siden videoafspilning på Microsoft Stream.

Oprette undertekster

For at gøre din video mere handicapvenlige ved at medtage undertekster, skal du vælge mellem disse indstillinger, som er beskrevet i separat Hjælp-artikler:

Når du har en undertekster fil, kan du føje den til din video fil ved hjælp af PowerPoint.

Se også

Omdan præsentationen til en video

Opret en præsentation, der kører automatisk

Animer tekst eller objekter

 1. Med din præsentation åben skal du klikke på Optag slideshow på fanen Slideshow.

  • Når du klikker på den øverste halvdel af knappen, starter du den aktuelle slide.

  • Når du klikker på den nederste halvdel af knappen, har du mulighed for at starte fra begyndelsen eller fra den aktuelle slide.

  Kommandoerne for Optag slideshow på fanen Optagelse i PowerPoint

  (Kommandoen Ryd sletter indtalinger eller tidsindstillinger, så vær forsigtig, når du bruger den. Ryd er nedtonet, medmindre du tidligere har optaget nogle slides).

 2. I feltet Optag slideshow skal du markere eller rydde markeringen i afkrydsningsfelterne for din optagelse, og klikke på Start optagelse.

  Viser dialogboksen for optagelse af slideshow i PowerPoint

  Mere om disse indstillinger:

  • Tidsindstillinger for slide og animation: PowerPoint registrerer automatisk den tid, du bruger på hver slide, herunder eventuelle animationstrin og brug af udløsere på hver slide.

  • Indtalinger, håndskrift og lasermarkør: Optag din stemme mens du gennemgår din præsentation. Hvis du bruger pen, overstregningstusch, viskelæder eller lasermarkør, optager PowerPoint også disse til afspilning.

  Vigtigt!    Optagelse af pen, overstregningstusch og viskelæder er kun tilgængelig, hvis du har opdateringen fra 16. februar 2015 til PowerPoint 2013 eller en nyere version af PowerPoint installeret. I tidligere versioner af PowerPoint gemmes strøg med pen og overstregningstusch som håndskrevne anmærkningsfigurer.

 3. I det øverste venstre hjørne af vinduet er værktøjslinjen Optagelse, som du kan bruge til at:

  Værktøjslinje for optagelse
  • Gå til den næste slide: Gå til næste slide

  • Stoppe optagelsen: Sæt optagelse på pause

  • Optage den aktuelle slide igen: Gentag

   Hvis du optager indtalingen (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør) igen, sletter PowerPoint din tidligere optagne indtaling (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør), når du starter optagelsen igen på samme slide.

   Du kan også optage igen ved at gå til Slideshow > Optag slideshow.

 4. For at bruge håndskrift, viskelæder eller en lasermarkør i din optagelse, skal du højreklikke på en slide, klikke på Markørindstillinger, og vælge dit værktøj:

  • Lasermarkør

  • Pen

  • Overstregningstusch

  • Viskelæder (Denne indstilling er nedtonet, medmindre du tidligere har føjet håndskrift til nogle slides).

  Du kan ændre blækfarven skal du klikke på Blækfarve.

  Viser menuen for markørindstillinger i PowerPoint
 5. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du højreklikke på den sidste slide og derefter klikke på Afslut slideshow.

  Viser indstillingen Afslut slideshow i PowerPoint

  Tip:   Når du har afsluttet optagelsen, vises der et lydikon i nederste højre hjørne af hver slide med kommentarer.

  De optagne tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk. Tidsindstillinger vises i visningen Slidesortering lige under hver slide.

  Lyd-ikon

I denne proces bliver det, du indspiller, integreret i hver slide, og optagelsen kan afspilles i slideshowet. En videofil oprettes ikke som resultat af optagelsesprocessen. Hvis du har brug for en videofil, kan du gemme præsentationen som en video med et par ekstra trin.

Se et eksempel på det optagede slideshow

Klik på Fra begyndelsen eller Fra aktuel slide under fanen Slideshow.

Under afspilningen afspilles dine animationer, håndskriftshandlinger, lasermarkør, lyd og video synkroniseret.

Viser knappen "Fra begyndelsen" under fanen Slideshow i PowerPoint

Se et eksempel på den optagne lyd

I visningen Normal skal du klikke på lydikonet i nederste højre hjørne af sliden og derefter klikke på Afspil.

Klik på Afspil

Angive tidsindstillingerne manuelt

PowerPoint optager automatisk dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtalinger. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling på fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, der angiver, hvor længe sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip:   Hvis du vil have vist næste slide, enten når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Efter.

Slet tidsindstillinger eller indtaling

Kommandoen Ryd er til at slette tidsindstillinger eller indtaling fra din optagelse, som du ikke vil have, eller du vil erstatte. Der er fire forskellige Ryd kommandoer, som gør det muligt at:

 • slette tidsindstillinger på den aktuelt markerede slide

 • slette tidsindstillingernealle slides på én gang

 • slette indtalingen på den aktuelt markerede slide

 • slette indtalingenalle slides på én gang

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsindstillinger eller indtalinger i præsentationen, kan du åbne et bestemt slide, der har en tidsindstilling eller indtaling, du vil slette.

 2. På fanen Slideshow på båndet PowerPoint og på knappen Optag SlideShow skal du klikke på pil ned, pege på Ryd og derefter vælge den relevante Ryd-kommando til din situation.

Deaktiver tidsindstillingerne, eller deaktiver indtalinger, håndskrift og lasermarkør

Når du har indspillet din PowerPoint-præsentation, gemmes eventuelle tidsindstillinger, bevægelser og lyd, du har optaget, på de enkelte slides. Men du kan slå dem alle fra, hvis du vil have vist et slideshow uden dem:

 • Sådan slår du registrerede tidsindstillinger fra:   På fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i feltet Brug tidsindstillinger.

 • Sådan slår du optaget indtaling, håndskrift og laserpegepinden fra:   Fjern markeringen i feltet Afspil indtalinger på fanen Slideshow.

Se også

Omdanne musen til en lasermarkør

Animer tekst eller objekter

Omdan præsentationen til en video

Oprette en præsentation, der kører automatisk

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan optage en indtaling før eller under et slideshow og medtage publikumskommentarer som lyd på optagelsen. Hvis du ikke vil have indtaling under hele præsentationen, kan du nøjes med at optage kommentarer på udvalgte slides, eller du kan deaktivere indtalingen, så den kun afspilles, når du vil have den til det.

Når du føjer en indtaling til en slide, vises et lydikon Lyd på sliden. Som med enhver lyd, kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyden eller indstille lyden skal afspilles automatisk.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Inden du starter optagelsen, spørger PowerPoint 2010, om du kun vil optage tidsindstillinger, kun indtaling eller begge på samme tid. Du kan også angive tidsindstillingerne manuelt. Tidsindstillinger er specielt nyttige, hvis præsentationen skal afvikles automatisk sammen med indtalingen. Når der optages tidsindstillinger, optages der også tider for animationstrin og brug af evt. udløsere på sliden. Du kan slå tidsindstillingerne for slides fra, når de ikke skal bruges i præsentationen.

I denne proces bliver det, du indspiller integreret i hver slide og optagelsen kan afspilles i Slideshowet. En videofil oprettes ikke som resultat af optagelsesprocessen. Hvis du har brug for en, kan du dog lave din præsentationen om til en video med et par ekstra trin.

 1. Når du optager indtaling, gennemgår du præsentationen og optager hver slide. Du kan når som helst sætte optagelsen på pause og genoptage den.

 2. Kontrollér, at mikrofonen er sat til og virker, inden du optager slideshowet.

 3. Klik på Optag slideshow under fanen Slideshow i gruppen Konfigurer Knapflade .

 4. Markér en af følgende indstillinger:

  • Start indspilning fra begyndelsen

  • Start indspilning fra aktuel slide

 5. Markér afkrydsningsfeltet Indtalinger og laserpegepind i dialogboksen Optag slideshow, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tidsindstillinger for slide og animation, hvis det er relevant.

 6. Klik på Start optagelse.

  Tip!: Hvis du vil afbryde indtalingen midlertidigt, skal du klikke på Pause i genvejsmenuen Optagelsegenvejsmenu i visningen Slideshow. Når du vil fortsætte indtalingen, skal du klikke på Fortsæt optagelse.

 7. Hvis du vil afslutte slideshowet, skal du højreklikke på sliden og derefter klikke på Afslut slideshow.

 8. De optagne tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk. Du kan se tidsindstillingen i visningen Slidesortering under hver slide.

 1. Klik på lydikonet Lyd i visningen Normal på sliden.

 2. På båndet Lydværktøjer skal du på fanen Værktøjer til afspilning i gruppen Eksempel klikke på Afspilning.

 1. Klik på den slide, du vil føje en kommentar til, i normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medier under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i feltet Navn, og klik derefter på OK.

  Herefter vises et lydikon Lyd på sliden.

PowerPoint 2010 optager automatisk dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip!: Hvis du vil have vist næste slide, enten når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres dine slides dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Indstil under fanen Slideshow i normal visning.

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af slides.

Tip!: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af slides.

Kommandoen Ryd er til at slette tidsindstillinger eller indtaling fra din optagelse, som du ikke vil have, eller du vil erstatte. Der er fire forskellige Ryd kommandoer, som gør det muligt at:

 • slette tidsindstillinger på den aktuelt markerede slide

 • slette tidsindstillingernealle slides på én gang

 • slette indtalingen på den aktuelt markerede slide

 • slette indtalingenalle slides på én gang

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsindstillinger eller indtalinger i præsentationen, kan du åbne et bestemt slide, der har en tidsindstilling eller indtaling, du vil slette.

 2. På fanen Slide Show på PowerPoint båndet og på knappen Optag SlideShow, skal du klikke på pil ned, pege på Ryd, og derefter vælge den relevante Ryd-kommando til din situation.

Se også

Omdanne musen til en lasermarkør

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan enten optage indtalingen, før du kører en præsentation eller optage en indtaling under en præsentation og medtage alle tilhørernes kommentarer på optagelsen. Hvis du ikke vil have indtaling under hele præsentationen, kan du nøjes med at optage kommentarer på udvalgte slides eller slå indtaling fra, så den kun afspilles, når du vil have den til det.

Når du tilføjer indtaling på en slide, vises der et lydikon Ikonbillede på sliden. Ligesom med enhver anden lyd kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyd, eller du kan angive, at lyden skal afspilles automatisk. Indtaling tilsidesætter andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Derfor tilsidesætter indtaling andre lyde, der er indstillet til at afspille automatisk i en præsentation, og de afspilles ikke. Lyde, der er indstillet til at afspille når der klikkes på dem, afspilles stadig.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Automatiske tidsindstillinger og indtaling til slides

Mens du optager indtalingen, registrerer Microsoft Office PowerPoint 2007 automatisk den tid, du bruger på hver slide. Du kan vælge at gemme disse tidsindstillinger sammen med indtalingen, når du bliver spurgt om dette, eller du kan angive tidsindstillingerne manuelt. Tidsindstillinger for slides er især praktisk, hvis du vil have præsentationen til at køre automatisk sammen med indtalingen. Du kan deaktivere tidsindstillingerne, hvis du ikke vil have præsentationen til at anvende dem.

Integrer eller tilknyt en indtaling

Du kan enten tilknytte eller integrere en indtaling.

 • Når du integrerer indtaling, bliver indtalingslydfilen en del af præsentationen og følger med den, hvilket resulterer i en større præsentationsfil.

 • Når du sammenkæder en indtaling, er præsentationsfilstørrelsen mindre, fordi lydfilen gemmes uden for præsentationen. Du kan angive en placering til indtalingen på harddisken, hvorfra lydfilen afspilles sammen med præsentationen. Hvis du afholder præsentationen på en anden computer, skal du flytte den tilknyttede lydfil med over på den pågældende computer. Den bedste måde at flytte en præsentation og dens tilknyttede filer på er ved at bruge funktionen Pakke til cd. Eller du kan manuelt opdatere linkene på en anden computer ved at slette indtalingen og derefter tilføje indtalingslydfilen igen, før du afholder præsentationen.

  Når du tilknytter indtalinger, kan du også gå tilbage senere og redigere lydfilerne med et lydredigeringsprogram.

Tip:   Suppler indtalingen med slidenoter. Da målgrupper har forskellige behov og computerudstyr, bør du overveje at supplere indtalingen med noter. Noter kan være nyttige for personer med nedsat hørelse, eller hvis computeren ikke har noget lydkort. Hvis du gemmer præsentationen som en websidefil (.htm), vises noterne under hver slide, når slidene vises. Hvis du gemmer præsentationen som en præsentationsfil (.pptx), kan dit publikum udskrive noterne, eller du kan udskrive noterne for dem.

Når du optager indtaling, gennemgår du præsentationen og optager hver slide. Du kan sætte optagelsen på pause og genoptage den.

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen for at indstille mikrofonniveauet, og klik derefter på OK.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil integrere indtalingen, skal du klikke på OK.

  • For at tilknytte indtalingen skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse og klikke på en mappe på listen, og derefter klikke på Vælg.

Tip:   For at undgå eventuelle problemer skal du bruge den samme mappe, som præsentationen er gemt i.

 1. Hvis du har valgt at begynde at indtale på den første slide, skal du gå til trin 6.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelsen på, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 2. I slideshowvisningen skal du indtale dine kommentarer i mikrofonen og derefter klikke på sliden for at gå videre til næste slide. Benyt denne fremgangsmåde for hver slide, hvor du vil tilføje indtaling.

  Tip:   Hvis du vil sætte indtalingen på pause eller genoptage den, skal du højreklikke på sliden og derefter klikke på enten Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling på genvejsmenu.

 3. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 4. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem. Dine slides vises i visningen Slidesortering, hvor tidsindstillingerne vises under hver slide.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke. Du kan optage tidsindstillingerne separat.

Note:   Indtaling tilsidesætter andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Derfor tilsidesætter indtaling andre lyde, der er indstillet til at afspille automatisk i en præsentation, og de afspilles ikke. Men lyde, der er indstillet til at afspille, når der klikkes på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

 1. Klik på lydikonet Ikonbillede på sliden.

 2. Under Lydværktøjer på fanen Indstillinger i gruppen Afspil skal du klikke på Eksempel, eller du kan dobbeltklikke på lydikonet.

  Billede af fanen med indstillinger for lydværktøjer

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen forfra på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du allerede har afprøvet din mikrofon, skal du klikke på OK.

  • Hvis du vil afprøve din mikrofon, skal du klikke på Indstil mikrofonstyrke og følge vejledningen for at indstille mikrofonniveauet. Klik derefter på OK.

 4. Hvis du har valgt at begynde optagelsen igen på den første slide, skal du gå til trin 5.
  Hvis du har valgt at begynde at optage igen på en anden slide, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 5. Optag indtalingen til sliden i visningen Slideshow, og gør derefter et af følgende:

  • Tryk på Esc for at stoppe genindtalingen.

  • Hvis du vil fortsætte genindtalingen, skal du klikke på musen for at gå videre til næste slide, indtale kommentarerne til sliden og derefter klikke videre til næste slide for at fortsætte genindtalingen.

  • Tryk på Esc, hvis du vil afslutte genindtalingen, før du går igennem alle slides.

  • Hvis du vil omgøre optagelsen for alle slides, skal du klikke på den sorte afslutningsskærm, når du når dertil.

 6. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for dine slides. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke.

Hvis du vil optage dine egne kommentarer, kommentarerne fra dine tilhørere eller begge dele under præsentationen, kan du slå indtaling til, før du påbegynder præsentationen.

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen for at indstille mikrofonniveauet, og klik derefter på OK.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil integrere indtalingen, skal du klikke på OK.

  • For at tilknytte indtalingen skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse og klikke på en mappe på listen, og derefter klikke på Vælg.

 5. Hvis du har valgt at begynde at indtale på den første slide, skal du gå til trin 6.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelsen på, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 6. Tilføj dine egne kommentarer sammen med eventuelle kommentarer fra tilhørerne i slideshowvisningen, og klik derefter på sliden for at gå videre til næste slide. Gentag denne proces for alle slides i præsentationen.

  Tip!: Højreklik på sliden for at sætte indtalingen på pause og genoptage den, og klik derefter på enten Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling på genvejsmenu.

 7. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 8. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem. Dine slides vises i visningen Slidesortering, hvor tidsindstillingerne vises under hver slide.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke.

 1. Klik på den slide, du vil føje en kommentar til, i normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medieklip under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i feltet Navn, og klik derefter på OK.

  Der vises et lydikon Ikonbillede på sliden.

Office PowerPoint 2007 vil automatisk optage dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. På fanen Animationer og i gruppen Overgang til denne slide under Fremfør slide skal du markere afkrydsningsfeltet Automatisk efter, og derefter skal du angive det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen.

  Billede af fanen Animationer

  Gentag processen for hver slide, du vil angive tidsindstillinger for.

Tip!: Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres dine slides dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Indstil under fanen Slideshow i normal visning.

  Billede af fanen Slideshow

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af slides.

Tip!: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af slides.

Hvis du bruger PowerPoint til Mac, skal du se optage dit SlideShow i PowerPoint til Mac.

PowerPoint Online understøtter ikke optager et diasshow.

Tip til optagelse

 • Optagelser føjes til præsentationen pr. slide, så hvis du vil ændre en optagelse, behøver du kun at optage den eller de påvirkede slides igen. Du kan også omarrangere rækkefølgen af slides efter optagelsen uden at optage noget igen. Det betyder, at det også er nemt at holde pause, mens du indspiller en præsentation.

 • PowerPoint optager ikke lyd eller video under overgange mellem slides, så tal ikke, mens den skifter til næste slide. Du kan også medtage en kort buffer med stilhed i begyndelsen og slutningen af hver slide for at gøre overgangene jævne og sikre, at du ikke beskærer lydindtaling under overgangen fra én slide til den næste.

 • Du kan ikke optage indtaling i PowerPoint Online. Brug en skrivebordsversion af PowerPoint til at optage indtalingen.

 • Du kan justere og redigere størrelsen på videoen og håndskrift i redigeringsvisning.

 • Hvis det er muligt, at dit publikum kan bruge PowerPoint Online for at føle, at optagelsen, kan du bruge overgange, der understøttes af PowerPoint Online (klip udtoning opslagsnål, sletning, opdelt, tilfældig søjler, figur, og Morph).

 • Indspilning af præsentation fungerer bedst med computere med touchskærme, der har et webkamera.

 • Brug eksempelvisning af video for at sikre, at alt er konfigureret korrekt før optagelsen.

 • For slides, som du vil optage bevægelser på (f.eks. håndskrift), skal du tage flere kopier af sliden, så du nemt kan optage flere optagelser. Slet derefter de overflødige slides, når du er færdig.

 • Optag et par sekunders stilhed ved at slå lyd og video fra og derefter til igen efter et angivet tidsrum.

 • Brug et eksternt webkamera og/eller mikrofon for at opnå en højere kvalitet.

  Indbyggede kameraer og mikrofoner er egnet til de fleste opgaver. Men hvis du vil have en video, der ser mere professionel, kan du overveje at bruge et eksternt webkamera, hvis det er muligt. Hvis du bruger PowerPoint på en tablet eller bærbar computer, og du vil medtage håndskrift med en pen, kan du minimere støjen fra pennen med et eksternt kamera og mikrofon.

 • Når du er færdig med din første slideoptagelse, kan du afspille den.

  Før du når for langt med optagelse af præsentationen, skal du kontrollere, at din lyd og video lyder og ser ud, som du forventer.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×