Optælle i rapporter

Det kan være praktisk at have en optælling af alle poster i en rapport. I grupperede rapporter eller oversigtsrapporter kan du få vist en optælling af antallet af poster i hver gruppe. Du kan også føje et linjenummer til hver post for at gøre det lettere at henvise til hver enkelt. I denne artikel forklares trin for trin, hvordan du føjer optællinger og linjenumre til rapporter.

Hvad vil du foretage dig?

Tælle antallet af poster i en rapport eller gruppe

Tilføje et linjenummer for hver post i en rapport eller gruppe

Tælle antallet af poster i en rapport eller gruppe

Layoutvisning er den hurtigste måde at føje optællinger til rapporten.

Optælle poster ved hjælp af layoutvisning

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på et felt, du vil optælle. Du sikrer, at alle poster optælles, ved at klikke på et felt, som du ved, ikke indeholder nogle null-felt-værdier, f.eks. et id-felt.

 3. Klik på Totaler i gruppen Gruppering & totaler på fanen Formater. Knapflade

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tæl poster for at tælle alle poster i rapporten, uanset om der er en værdi i det markerede felt.

  • Hvis du kun vil tælle poster, hvor der er værdier i det markerede felter, skal du klikke på Tæl værdier.

   Bemærk: Tæl værdier er ikke tilgængeligt til felter for følgende datatyper:

   • Notat

   • OLE-objekt

   • Hyperlink

Access føjer en tekstboks til afsnittet Rapportfod og indstiller dets egenskab Kontrolelementkilde til et udtryk, der udfører funktionen Count. Hvis der er nogen grupperingsniveauer i rapporten, føjer Access en tekstboks til hver enkelt gruppefod, der udfører samme beregning.

Bemærk: Hvis du bruger layoutvisningen til at oprette en optælling for et bestemt felt, konstruerer Acces et udtryk, der kun optæller de poster, hvor det pågældende felt ikke er nul. Hvis der f.eks. er 10 poster i rapporten, og du føjer optællingen til et felt, der indeholder tre nul-værdier, vises 7 i optællingstekstboksen (antallet af poster, der indeholder værdier, der ikke er nul). Du kan undgå dette ved kun at føje optællinger til felter, der ikke tillader brug af nuller (f.eks. id-felter), eller du kan redigere kontrolelementkilden for tekstboksen, så den altid optæller alle poster, uanset om de indeholder nulværdier eller ej. Det gør du på følgende måde:

 1. Marker tekstboksen, hvori optællingen vises. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 2. Klik på fanen Data.

 3. I egenskabsboksen Kontrolelementkilde skal du slette udtrykket og skrive =Count(*).

 4. Gem rapporten, og skift til rapportvisning for at få vist resultaterne.

Optælle poster ved hjælp af designvisning

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på Tekstboks i gruppen Kontrolelementer på fanen Design. Knapflade

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil føje en optælling af alle poster til rapporten, skal du klikke på afsnittet rapporthoved eller rapportfod, hvor du vil placere tekstboksen.

  • Hvis du vil tilføje en optælling af alle poster i hver gruppe i en grupperet rapport, skal du klikke på afsnittet gruppehoved eller gruppefod, hvor du vil placere tekstboksen.

 4. Marker tekstboksen, og tryk på F4 for at få vist egenskabsarket.

 5. Klik på fanen Data.

 6. I egenskabsboksen Kontrolelementkilde skal du skrive =Count(*).

  Dette udtryk bruger funktionen Antal til at tælle alle posterne i rapporten eller gruppen, selvom nogle felter i nogle poster har værdien nul. Hvis du kun vil tælle poster, hvor et bestemt felt ikke har værdien nul (f.eks. Leverandørnavn), skal du i stedet bruge følgende udtryk: =CDbl(Nz(Count([Leverandørnavn]),0)).

Toppen af siden

Tilføje et linjenummer for hver post i en rapport eller gruppe

Du kan nummerere emner i din rapport. I en Salg efter produkt-rapport vil du f.eks. have "1" til at stå foran det første emne i en produktgruppe, "2" til at stå foran det andet emne osv. Når næste produktgruppe begynder, startes tællingen forfra, og "1" står foran det første emne.

Nummerering af elementerne i en rapport

Du kan nummerere emnerne i rapporten ved at bruge et beregnet kontrolelement og indstille dets egenskab Løbende sum.

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på Tekstboks i gruppen Kontrolelementer på fanen Design. Knapflade

 3. I detaljeafsnittet af rapporten skal du trække markøren for at oprette tekstboksen og sikre, at den er bred nok til at indeholde det højeste emnenummer.

  Hvis du f.eks. tror, at du får 100 ordrer, har du brug for plads til mindst tre tegn (100). Hvis der vises en etiket ved siden af tekstboksen, kan du slette etiketten ved at klikke på den og derefter trykke på DELETE. Hvis du har anbragt tekstboksen ved siden af venstre margen, kan etiketten være skjult under tekstboksen. Træk tekstboksen mod højre ved hjælp af håndtaget i øverste venstre hjørne, så du kan se etiketten. Nu kan du klikke på etiketten og trykke på DELETE.

 4. Marker tekstboksen. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 5. Klik på fanen Data. Skriv et navn som f.eks. txtItemNumber i egenskabsboksen Navn.

 6. Klik på fanen Data.

 7. I egenskabsboksen Løbende sum skal du markere Over gruppe.

 8. I egenskabsboksen Kontrolelementkilde skal du skrive =1.

 9. Klik på fanen Format.

 10. I egenskabsboksen Format skal du skrive #. (et pundtegn efterfulgt af et punktum).

  Dette formaterer linjenummeret med et punktum efter tallet.

 11. Gem rapporten, og skift til rapportvisning for at få vist resultaterne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×