Optælle data ved hjælp af en forespørgsel

I denne artikel forklares det, hvordan du kan optælle de data, der returneres af en forespørgsel. Du kan f.eks. tælle antallet af elementer i et eller flere felter eller kontrolelementer i en formular eller en rapport. Det er også muligt at beregne gennemsnitsværdier og finde den mindste, højeste, tidligste og seneste værdi. Microsoft Office Access 2007 indeholder desuden som en ny funktion rækken Total, der kan bruges til at optælle data i et dataark, uden at du behøver at ændre forespørgslens design.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om metoder til optælling af data

Optælle data ved hjælp af rækken Total

Optælle data ved hjælp af en sumforespørgsel

Referenceoplysninger til aggregatfunktionen

Lære om metoder til optælling af data

Du kan optælle antallet af elementer i et felt (en kolonne med værdier) ved hjælp af funktionen Antal. Funktionen Antal tilhører et sæt af funktioner, der kaldes aggregatfunktioner, som bruges til at udføre en beregning i en kolonne med data og returnere en enkelt værdi. Ud over Antal indeholder Access en række andre aggregatfunktioner, f.eks.:

 • Sum, der opsummerer en kolonne med tal.

 • Gennemsnit, der udfører en gennemsnitsberegning af en kolonne med tal.

 • Maksimum, der finder den største værdi i et felt.

 • Minimum, der finder den mindste værdi i et felt.

 • Standardafvigelse, der måler, hvor meget værdierne afviger fra gennemsnitsværdien (middelværdien).

 • Varians, der måler den statistiske varians for alle værdierne i en kolonne.

I Office Access 2007 kan du benytte to forskellige fremgangsmåder til at føje funktionen Antal og andre aggregatfunktioner til en forespørgsel:

 • Åbn en forespørgsel i dataarkvisning, og tilføj række Total. Rækken Total er en ny funktion i Office Access 2007, der giver dig mulighed for at bruge en aggregatfunktion i en eller flere kolonner i et forespørgselsresultat, uden at du skal ændre forespørgslens udformning.

 • Opret en sumforespørgsel. En sumforespørgsel beregner subtotaler på tværs af grupper af poster. Hvis du f.eks. vil udregne subtotalen for alle salg for hver by og kvartal, skal du bruge en sumforespørgsel til at gruppere posterne efter den ønskede kategori og derefter opsummere salgstallene. I modsætning hertil udregner rækken Total hovedtotaler for en eller flere kolonner (felter) med data.

Bemærk: I dette dokument fokuseres der på brugen af funktionen Antal, men vær opmærksom på, at du kan bruge andre aggregatfunktioner i rækken Total og forespørgsler. Yderligere oplysninger om brugen af andre aggregatfunktioner finder du i afsnittet Referenceoplysninger til aggregatfunktionen senere i denne artikel.

Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger de andre aggregatfunktioner, finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

Fremgangsmåderne i de følgende afsnit viser, hvordan du kan tilføje rækken Total, og hvordan du bruger en sumforespørgsel til at optælle data. Vær opmærksom på, at funktionen Antal kan bruges på et større antal datatyper end de andre aggregatfunktioner. Du kan f.eks. køre funktionen Antal mod alle typer felter, bortset fra felter med komplekse skalardata, der gentages – f.eks. et felt med lister med flere værdier.

I modsætning hertil kan mange af de andre aggregatfunktioner kun bruges på data i felter, der er indstillet til en bestemt datatype. Funktionen Sum kan f.eks. kun bruges i forbindelse med felter med datatyperne Tal, Decimal eller Valuta. Flere oplysninger om, hvilke datatyper der kræves til de enkelte funktioner, finder du i Referenceoplysninger til aggregatfunktionen senere i denne artikel.

Generelle oplysninger om datatyper finder du i artiklen Angive eller ændre indstillingen af datatype for et felt.

Toppen af siden

Optælle data ved hjælp af rækken Total

Du kan føje rækken Total til en forespørgsel ved at åbne forespørgslen i dataarkvisning, tilføje rækken og derefter vælge funktionen Antal eller en anden aggregatfunktion, f.eks. Sum, Minimum, Maksimum eller Gennemsnit. I dette afsnit vises det, hvordan du kan oprette en grundlæggende udvælgelsesforespørgsel og tilføje rækken Total.

Oprette en grundlæggende udvælgelsesforespørgsel

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

  Billede af båndet i Access

 2. Dobbeltklik på den eller de tabeller, der skal bruges i forespørgslen, i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Luk.

  Den eller de valgte tabeller vises som vinduer i den øverste del af Forespørgselsdesigner.

  Forespørgsel med tre felter i designgitteret

 3. Dobbeltklik på de tabelfelter, du vil bruge i forespørgsel.

  Du kan medtage felter, der indeholder beskrivende data, f.eks. navne og beskrivelser, men du skal altid medtage de felter, som indeholder de værdier, du vil optælle.

  Hvert felt vises i en kolonne i forespørgselsgitteret.

 4. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

  Resultaterne af forespørgslen vises i dataarkvisning.

 5. Du kan eventuelt vælge at gå tilbage til designvisning og tilpasse forespørgslen. I så fald skal du højreklikke på dokumentfanen for forespørgslen og klikke på Designvisning. Herefter kan du tilpasse forespørgslen ved at tilføje eller fjerne tabelfelter. Hvis du vil fjerne et felt, skal du vælge kolonnen i designgitteret og trykke på Delete.

 6. Gem eventuelt forespørgslen.

Tilføje rækken Total

 1. Åbn forespørgslen i dataarkvisning. Dette gør du på følgende måde for en database i Access 2007-format: Højreklik på dokumentfanen for forespørgslen, og klik derefter på Dataarkvisning.

  Eller

  For en database, der er oprettet i en tidligere version af Access: Klik på pilen under Visning i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik på Dataarkvisning.

  Eller

  Dobbeltklik på forespørgslen i navigationsruden. Herefter køres forespørgslen, og resultaterne indlæses i dataarket.

 2. Klik på Totaler på fanen Startside i gruppen Poster.

  Billede af båndet i Access

  Der vises en ny række af typen Total under den sidste datarække i dataarket.

 3. Klik på det felt, hvis sum du vil beregne, i rækken Total, og vælg derefter Antal på listen.

Skjule rækken Total

 • Klik på Totaler på fanen Startside i gruppen Poster.

Yderligere oplysninger om brug af rækken Total finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

Toppen af siden

Optælle data ved hjælp af en sumforespørgsel

Du kan optælle data ved hjælp af en sumforespørgsel i stedet for rækken Total, hvis du vil tælle alle eller nogle af de poster, som forespørgslen har returneret. Du kan f.eks. tælle antallet af salgstransaktioner eller antallet af transaktioner i en enkelt by.

Sumforespørgsler bruges typisk i stedet for rækken Total, når den resulterende værdi skal anvendes i en anden del af databasen, f.eks. i en rapport.

Optælle alle poster i en forespørgsel

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

  Billede af båndet i Access

 2. Dobbeltklik på den tabel, der skal bruges i forespørgslen, i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises i et vindue øverst i Forespørgselsdesigner.

 3. Dobbeltklik på de felter, der skal bruges i forespørgslen, og sørg for at medtage de felter, som du vil optælle. Du kan tælle felter med de fleste datatyper. En undtagelse er felter, der indeholder komplekse skalardata, der gentages, f.eks. felter med lister med flere værdier.

 4. Klik på Totaler i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

  Rækken Total vises i designgitteret, og indstillingen Grupper efter vises i rækken for hvert felt i forespørgslen.

 5. Klik på det felt, som du vil optælle, i rækken Total, og vælg derefter Antal på den liste, der oprettes.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

  Resultaterne af forespørgslen vises i dataarkvisning.

 7. Gem eventuelt forespørgslen.

Optælle poster i en gruppe eller kategori

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

  Billede af båndet i Access

 2. Dobbeltklik på den eller de tabeller, der skal bruges i forespørgslen, i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Luk.

  Tabellen eller tabellerne vises i et vindue øverst i Forespørgselsdesigner.

 3. Dobbeltklik på det felt, der indeholder kategoridataene, og på feltet med de værdier, der skal optælles. Forespørgslen må ikke indeholde felter med beskrivelser.

 4. Klik på Totaler i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

  Rækken Total vises i designgitteret, og indstillingen Grupper efter vises i rækken for hvert felt i forespørgslen.

 5. Klik på det felt, som du vil optælle, i rækken Total, og vælg derefter Antal på den liste, der oprettes.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater på fanen Design.

  Resultaterne af forespørgslen vises i dataarkvisning.

 7. Gem eventuelt forespørgslen.

Toppen af siden

Referenceoplysninger til aggregatfunktionen

I tabellen nedenfor angives og beskrives de aggregatfunktioner, som kan bruges i rækken Total og i forespørgsler i Access. Husk, at Access indeholder flere aggregatfunktioner til forespørgsler end til rækken Total. Hvis du arbejder med et Access-projekt (en Access-front-end, der er forbundet med en Microsoft SQL Server-database), har du desuden adgang til et større sæt aggregatfunktioner, end SQL Server indeholder. Yderligere oplysninger om dette funktionssæt finder du i Hjælp til Microsoft SQL Server.

Funktion

Beskrivelse

Bruges med datatyperne

Sum

Adderer elementerne i en kolonne. Fungerer kun sammen med numeriske data og valutadata.

Tal, decimal, valuta

Middel

Beregner gennemsnitsværdien i en kolonne. Kolonnen skal indeholde numeriske data, valutadata eller dato-/klokkeslætsdata. Funktionen ignorerer Null-værdier.

Tal, decimal, valuta, dato/klokkeslæt

Antal

Tæller antallet af elementer i en kolonne.

Alle datatyper, bortset fra komplekse skalarfunktioner, der gentages, f.eks. lister med flere værdier.

Yderligere oplysninger om lister med flere værdier finder du i artiklen Vejledning i brug af felter med flere værdier og Tilføje eller ændre et opslagsfelt, hvor du kan gemme flere værdier.

Maksimum

Returnerer elementet med den højeste værdi. For tekstdata er den højeste værdi den sidste alfabetiske værdi, og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Funktionen ignorerer Null-værdier.

Tal, decimal, valuta, dato/klokkeslæt

Minimum

Returnerer elementet med den laveste værdi. For tekstdata er den laveste værdi den første alfabetiske værdi, og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Funktionen ignorerer Null-værdier.

Tal, decimal, valuta, dato/klokkeslæt

Standardafvigelse

Måler, hvor meget værdierne afviger fra gennemsnitsværdien (middelværdien).

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

Tal, decimal, valuta

Varians

Måler den statistiske varians af alle værdierne i en kolonne. Du kan kun bruge denne funktion sammen med numeriske data og valutadata. Hvis tabellen indeholder mindre end to rækker, returneres en Null-værdi.

Yderligere oplysninger om brug af variansfunktionen finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

Tal, decimal, valuta

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×