Opsummering af additions- og optællingsmetoder til Excel-data

Opsummering af additions- og optællingsmetoder til Excel-data

Tælle eller addere
Opsummering (tilføjelse af værdier) er en integreret del af dataanalyse, uanset om du udfører subtotalberegninger af salg i et bestemt område eller en løbende total af de ugentlige kvitteringer. Excel indeholder flere teknikker til sammenlægning af data.

For at du kan træffe det bedste valg, indeholder denne artikel en omfattende oversigt over metoder, supplerende oplysninger, så du hurtigt kan beslutte, hvilken teknik du vil bruge, og links til mere dybdegående artikler.

Opsummering må ikke forveksles med optælling. Du kan finde flere oplysninger om at tælle antallet af celler, kolonner eller rækker med data under Tæl celler, rækker eller kolonner med data.

Denne artikel indeholder

Enkel addition og subtraktion

Du kan addere og subtrahere tal ved hjælp af en simpel formel, ved at klikke på en knap eller ved at bruge en funktion i regnearket.

Adder værdierne i en celle ved hjælp af en simpel formel

Hvis du har brug for et hurtigt resultat, kan du bruge Excel som minilommeregner. Gør dette ved hjælp af den aritmetiske operators plustegn (+). Hvis du f.eks. skriver formlen = 5 + 10 i en celle, vises 15 i Excel som et resultat.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger aritmetiske operatorer i en formel i artiklen Bruge Excel som lommeregner.

Toppen af siden

Subtraher værdierne i en celle ved hjælp af en simpel formel

Gør dette ved hjælp af den aritmetiske operators minustegn (-). Formlen = 12-9 viser f.eks. et resultat på 3.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger aritmetiske operatorer i en formel i artiklen Bruge Excel som lommeregner.

Toppen af siden

Adder værdierne i en kolonne eller række ved hjælp af en knap

Du kan bruge AutoSum til hurtigt at sammenlægge en række tal i en kolonne eller række. Klik på en tom celle under en kolonne med tal eller til højre for en række med tal, og klik derefter på AutoSum. Excel markerer det mest sandsynlige dataområde. Klik på AutoSum igen for at acceptere det område, Excel har markeret, eller vælg dit eget område, og klik derefter på AutoSum.

Brug af Autosum til hurtigt at lægge data i en række sammen

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger AutoSum i artiklen Bruge Excel som lommeregner.

Toppen af siden

Adder værdierne i et område ved hjælp af en funktion

Funktionen SUM er nyttig, når du vil addere eller subtrahere værdier fra forskellige områder eller kombinere talværdier med områder af tal. Brug funktionen SUM til at addere alle de argumenter, du angiver inden for venstre- og højreparenteserne. Hvert argument kan være et område, en cellereference eller en positiv eller negativ numerisk værdi.

Hvis du vil angive en simpel formel, skal du skrive = SUM i en celle efterfulgt af en venstreparentes. Skriv derefter et eller flere tal, cellereferencer eller celleområder, adskilt af semikolon. Skriv derefter en højreparentes, og tryk på ENTER for at få vist resultatet. Du kan også bruge musen til at markere celler, der indeholder data, du vil summere.

1

2

3

A

Fremmøde

4823

12335

Ved f.eks. at bruge dataene i den foregående tabel bruger alle de følgende formler funktionen SUM til at returnere den samme værdi (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2;A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Følgende figur vises den formel, der bruger funktionen SUM til at addere værdien fra celle A2 og 12335. Under formlen viser et skærmtip en vejledning til brug af funktionen SUM.

Brug af funktionen SUM til at lægge en celle og en værdi sammen

Bemærkninger!: 

 • Der er ingen SUBTRAHER-funktion i Excel. Hvis du vil subtrahere værdier ved hjælp af en funktion, kan du bruge negative numeriske værdier med funktionen SUM. Formlen =SUM (30, A3, -15,-B6) adderer f.eks. 30 og værdien i celle A3, trækker 15 fra og trækker også værdien i celle B6 fra.

 • Du kan medtage op til 255 numeriske værdier, celler eller områdereferencer, i enhver kombination, som argumenter i funktionen SUM.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen SUM-funktion.

Toppen af siden

Subtraher værdierne i et område ved hjælp af en funktion

Brug funktionen SUM til at subtrahere tal ved at indtaste de tal, du vil subtrahere som negative tal i formlen.

1

2

3

A

Fremmøde

29072

12335

Ved f.eks. at bruge dataene i den foregående tabel bruger alle de følgende formler funktionen SUM til at returnere den samme værdi (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Toppen af siden

Opsummer data ved hjælp af gruppering og pivotering

Du kan bruge en oversigt eller en pivottabelrapport til at gruppere og opsummere dine data.

Adder værdierne i en kolonne ved hjælp af en oversigt

Hvis dine data er på en liste, og du kan gruppere dem logisk efter kolonneværdier, kan du gruppere og opsummere data ved at oprette en oversigt. Hvis du opretter en oversigt, kan du summere data ved at indsætte subtotaler og hovedtotaler. Antag, at du har de følgende salgstal, der er arrangeret efter område og måned.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Område

Måned

Salg

Øst

Jan

18.000 dollars

Øst

Feb

23.000 dollars

Øst

Mar

19.000 dollars

Vest

Jan

17.000 dollars

Vest

Feb

27.000 dollars

Vest

Mar

21.000 dollars

Følgende illustration viser en disposition med subtotaler, grupperet efter område og en hovedtotal.

Disposition med subtotaler og hovedtotal

Brug kommandoen Subtotal (Data fanen Disposition gruppe) til at oprette en disposition, subtotaler og en hovedtotal.

De oprindelige data omfattede tre rækker af data for region Øst og tre rækker af data for region Vest (række 2 til 7). Bemærk, at subtotalhandlingen indsatte Øst-totalen i række 5 mellem den sidste række af Øst-data og den første række af Vest-data.

Hvis du klikker på celle A4 og derefter klikker på kommandoen Subtotal, opretter Excel en oversigt og indsætter rækker til Øst Total, Vest Total og Hovedtotal, og udfylder cellerne i kolonnen Salg med disse totaler.

Du kan finde flere oplysninger i følgende artikler:

Oprette en dataliste i et regneark

Indsætte subtotaler i en liste med data i et regneark

Toppen af siden

Adder værdierne på en liste eller en Excel-tabel ved hjælp af en funktion

Som et mere fleksibelt alternativ til kommandoen Subtotal kan du bruge funktionen SUBTOTAL til at beregne subtotaler og hovedtotaler på lister eller i Excel-tabeller, der indeholder skjulte rækker eller kolonner. I funktionen SUBTOTAL angiver du et argument, der enten indeholder eller ikke indeholder skjulte værdier.

Bemærk!: Funktionen SUBTOTAL kan kontrollere, om skjulte rækker inkluderes i resultaterne og ignorerer altid rækker, der er blevet filtreret.

Antag f.eks., at du vil beregne subtotaler og en hovedtotal for data i cellerne C2 til og med celle C7, men du vil ignorere de skjulte data i række 3 og række 6. Funktionen, som du kan bruge, ser ud som følger:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Det første argument (109) angiver, at du vil addere værdierne i området og ignorere skjulte værdier. Hvis du vil inkludere de skjulte værdier, skal du i stedet bruge 9 som det første argument.

Du kan finde detaljerede oplysninger i artiklerne SUBTOTAL-funktion og Total af data i en Excel-tabel.

Toppen af siden

Opsummer dine data og se dem fra forskellige perspektiver

Hvis et regneark indeholder hundredvis eller endda tusindvis af rækker med ensartede data, kan det være svært at få mening ud af alle disse tal. Du kan oprette en pivottabelrapport i Excel fra de data, der viser subtotaler, hovedtotaler, og som kan opsummere data baseret på kategorier, som du angiver.

Du kan hurtigt oprette en pivottabel ved at markere en celle i et dataområde eller en Excel-tabel og derefter klikke på Indsæt fane i Tabellerne grupper ved at klikke Pivottabel.

For at se hvad du kan bruge en Pivottabel til, skal du bemærke, at i det følgende eksempel indeholder salgsdataene mange rækker (der er faktisk 40 rækker med data, men grafikken viser kun en del af dem). Derudover er dataene ikke summerede, og der er ingen subtotaler eller hovedtotal.

Data i en pivottabel

En pivottabelrapport, der er baseret på de samme data, viser subtotaler, hovedtotaler og en præcis oversigt.

Opsummerede data med totaler i en pivottabel

Oprettelse og det at arbejde med pivottabeller kræver muligvis en vis form for indledende forberedelse af dine data og kendskab til nogle begreber.

Du kan finde detaljerede oplysninger om at komme i gang i følgende artikler:

Beregne nulværdier i en pivottabelrapport

Subtotalt og totalt antal i en pivottabelrapport

Toppen af siden

Opsummering af data baseret på en eller flere betingelser

Du kan bruge regnearksfunktioner til at anvende betingelser (også kaldet kriterier), så du kun tilføjer data, der opfylder de betingelser, du angiver.

Adder værdierne i et område baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af en enkelt funktion eller en kombination af funktioner

Brug enten funktionen SUMIF, eller indlejr funktionen SUM i funktionen IF.

Du kan addere tal baseret på et enkelt kriterium ved hjælp af funktionen SUMIF eller ved at bruge en kombination af funktionerne SUM og IF.

For eksempel adderer formlen =SUMIF(A2:A6,">20") kun tallene i området A2 til A6, som er større end 20.

Bemærk!: Følgende oplysninger er lidt tekniske, men det er bestemt værd at læse dem.

Hvis funktionen SUMIF ikke findes, kan du stadig oprette det samme svar ved at kombinere funktionerne IF og SUM. Det at kombinere funktioner på denne måde er også kendt som "indlejring", da én funktion bruges i en anden funktion.

Hvis du vil oprette en formel, der ligner funktionen SUMIF, skal du indtaste en formel, der behandler området A2 til A6 som en matrix, hvilket betyder, at området betragtes som én enhed med fem celler.

Din formel skal se således ud: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. De "krøllede" klammeparenteser omkring formlen indikerer, at det drejer sig om en matrixformel. En matrixformel kræver særlig behandling: I stedet for selv at indtaste klammeparenteserne, skal du i stedet trykke på CTRL + SKIFT + ENTER – derefter indsætter Excel klammeparenteser omkring formlen=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)). Hvis du selv indtaster klammeparenteserne, kan du ikke oprette en matrixformel.

Prøv dette!   

Kopier dataene fra den følgende tabel til et regneark i celle A1. Når du har indsat dataene, kan du se, at celle A10 indeholder en fejl af typen #VALUE! Det betyder, at du skal konvertere celle A10 til en matrixformel. Du kan gøre dette ved at trykke på F2 og derefter trykke på CTRL + SKIFT + ENTER. Excel viser resultatet (65) i celle A8 og A10.

Hvordan du kopierer eksemplet regnearksdata

 • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 • Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 • Tryk på Ctrl+C.

 • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL + ` (accent grave).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Vægt

18

29

36

11

16

Brug SUMIF-funktionen

=SUMIF(A2:A6,">20")

Brug SUM- og IF-funktionen

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

Se også artiklen Knowledge Base XL: Hvornår jeg skal bruge SUM(IF()) i stedet for CountBlank() giver yderligere hjælp til brug af funktionen SUMIF.

Toppen af siden

Adder værdierne i en kolonne baseret på enkelte eller flere betingelser ved hjælp af en funktion

Brug af funktionen DSUM til at addere tallene i et område (en kolonne) med poster på en liste eller en databasen, der opfylder de betingelser (også kaldet kriterier), som du angiver.

Du kan også bruge funktionen DSUM når du har en kolonneliste, og du finder det nemmere at definere dine betingelser i et separat område af celler i stedet for ved hjælp af en indlejret funktion.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen DSUM-funktion.

Toppen af siden

Adder værdierne i en kolonne baseret på flere betingelser ved hjælp af en guide (kun for Excel 2007)

Du kan bruge guiden Betinget sum (Formler > Løsninger >Betinget sum) til at addere værdier baseret på flere betingelser.

Vigtigt!: Guiden Betinget Sum er kun tilgængelig i Excel 2007 og tidligere versioner. Se Hvad skete der med tilføjelsesprogrammet guiden Betinget sum?.

Hvis denne befaling ikke er tilgængelig (er gruppen Løsninger muligvis heller ikke synlig), skal du installere og indlæse tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak.

Sådan indlæser du Analysis ToolPak

Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

 1. Markér Excel-tilføjelsesprogrammer på listen Administrer, og klik derefter på Søg.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Analysis ToolPak i feltet Tilgængelige tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.

 3. Hvis guiden vises på listen over de Inaktive tilføjelsesprogrammer skal du vælge guiden og derefter klikke på til at gøre den aktiv.

 4. Følg instruktionerne i installationsprogrammet, hvis det er nødvendigt.

For at bruge guiden Betinget Sum skal du vælge dit område med data og klikke på befalingen Betinget sum i gruppen (Løsninger på fanen Formler). Følg trin 1 til og med 4 for at fuldføre guiden. Følgende illustration viser trin 2 i guiden, hvor der er én betingelse: Værdierne, der skal lægges sammen, skal være større end 100.

Guiden Betinget sum: Trin 2 af 4

Toppen af siden

Adder værdierne i et område baseret på flere betingelser ved hjælp af en enkelt funktion eller en kombination af funktioner

Brug funktionen SUMIFS. Angiv det område, du vil summere. Et område, der indeholder betingelser, og de betingelser, der gælder for betingelsesområdet. Som alternativ hertil kan du kan indlejre funktionerne SUM og IF.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen SUMIF-funktion.

Se også i følgende artikler Knowledge Base for at få yderligere oplysninger:

Toppen af siden

Opsummer kvadrerede værdier og matrixværdier

Du kan bruge regnearksfunktioner til at addere værdier i to eller flere kolonner, der svarer til hinanden. Denne type handling kan være noget så enkelt som fastlæggelse af et vægtet gennemsnit (se eksemplet nedenfor, der beregner et karaktergennemsnit), eller det kan være en kompleks, statistisk eller teknisk beregning.

Summer produktet af tilsvarende værdier i ét eller flere matricer

Brug funktionen SUMPRODUCT. Du kan f.eks. beregne en elevs karaktergennemsnit ved hjælp af funktionen SUMPRODUKT og dividere resultatet med antallet af point, som vist i følgende figur.

Multiplicere tilsvarende værdier i to matrixer

Formlen =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) multiplicerer den karakter, der er opnået i hvert fag, med dens antal point, opsummerer disse produkter (61.3), dividerer summen med pointtotalen (18) og fastlægger karaktergennemsnittet (3.41). Denne type beregning er også kendt som et vægtet gennemsnit.

Du kan også bruge funktionen SUMPRODUCT i mere avancerede matematiske operationer ved at multiplicere flere matricer.

Funktionen SUMPRODUCT er nem at bruge med matricer, som har samme dimensioner, men du kan også bruge funktionen SUM i matrixformel for at få mere fleksibilitet.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen SUMPRODUCT.

Følgende fire funktioner bruges normalt kun i avancerede statistiske eller komplekse matematiske programmer, så der vises kun en kort beskrivelse her. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på funktionsnavnet for at gå direkte til referenceemnet.

 • Funktionen SUMSQ  returnerer summen af kvadraterne på en liste med tal eller værdier i et område. SUMSQ(2,3) returnerer f.eks. 13.

 • Funktionen SUMX2PY2  adderer summen af kvadrater for tilsvarende værdier i to matricer.

 • Funktionen SUMX2MY2  returnerer summen af differencen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matricer.

 • Funktionen SUMXMY2  returnerer summen af kvadrater af differencer mellem tilsvarende værdier i to matricer.

Toppen af siden

Særlige tilfælde (løbende total, entydige værdier)

Du kan bruge regnearksfunktioner til at oprette totaler, der opdateres automatisk, når du tilføjer flere data til et område eller en tabel eller kun tilføjer de entydige værdier, som findes i et område eller en tabel.

Opret en løbende total ved hjælp af en funktion

Brug funktionen SUM. Du kan f.eks. oprette kolonneoverskrifter i et regneark med navnet Indskud, Hævede beløb og Saldo.

 1. I den første celle under kolonnen Saldo skal du indtaste startsaldoen.

 2. I cellen direkte under balancen (i dette tilfælde C3) skal du indtaste en formel, som adderer værdien fra kolonnen Indskud i den samme række og subtraherer værdien fra kolonnen (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Træk formlen ned til alle nye rækker, som du tilføjer. I følgende eksempel trækkes formlen til række 4.

  Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

  Kopiere et eksempel

  • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  • Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  • Tryk på Ctrl+C.

  • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

  • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

A

B

C

Indskud

Hævede beløb

Saldo

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Du kan bruge en løbende saldo, som du ville bruge et kontrolregister, til at se værdierne af elementer i celler stige eller falde, mens du indtaster nye elementer og værdier over tid.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Beregn en løbende saldo.

Toppen af siden

Tilføj de entydige værdier i et område ved hjælp af en sammensat formel

Skriv en liste over værdier, der indeholder dubletter, i en kolonne, og brug derefter en kombination af funktionerne SUM, IF og FREQUENCY for kun at tilføje de entydige værdier, der findes i dette område.

Toppen af siden

Inkluder værdier fra andre regneark eller projektmapper i en formel

Du kan addere eller subtrahere celler eller områder af data fra andre regneark eller projektmapper i en formel ved at medtage en reference til dem. For at henvise til en celle eller et område i et andet regneark eller en anden projektmappe skal du bruge vejledningen i den følgende tabel.

Hvis du vil henvise til:

Angiv dette

Eksempler

En celle eller et område i et andet regneark i samme projektmappe

Navnet på regnearket efterfulgt af et udråbstegn, efterfulgt af cellereferencen eller områdenavnet.

Ark2!B2:B4
Ark3!Salgstal

En celle eller et område i en anden projektmappe, der er åben

Projektmappens filnavn i parentes ([]) og navnet på projektmappen efterfulgt af et udråbstegn efterfulgt af cellereferencen eller områdenavnet.

[MyWorkbook.xlsx]Sheet1!A7

En celle eller et område i en anden projektmappe, der ikke er åben

Den fulde sti og filnavnet på projektmappens i parentes ([]) og navnet på projektmappen efterfulgt af et udråbstegn efterfulgt af cellereferencen eller områdenavnet. Hvis den fulde sti indeholder mellemrumstegn, skal du omgive starten af stien og slutningen af navnet på regnearket i enkelte anførselstegn (se eksemplet).

['C:\My Documents\[MyWorkbook.xlsx]Sheet1'!A2:A5

Toppen af siden

Opsummer og subtraher dato- og tidsformler

Du kan bruge funktionerne for dato og klokkeslæt og endda simpel addition og subtraktion til at beregne forløbet tid, estimere datoer for fuldførelse af projekter og meget mere. Følgende tabel viser nogle formler, der beregner forløbet tid og dage. Bemærk, at hvis du subtraherer en dato eller et klokkeslæt, der resulterer i en negativ værdi, viser Excel ###-tegn i den celle, der indeholder formlen.

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 • Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 • Tryk på Ctrl+C.

 • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

A

B

C

Starttidspunkt

Sluttidspunkt

Formel for forløbet tid

Beskrivelse (resultat)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

= B2-A2

Viser forløbet tid i timer, minutter og sekunder. I dette tilfælde vises resultatet (2:52:49 AM) i formatet "AM", da forskellen er mindre end 12 timer. Hvis forskellen blev 12 timer eller mere, vises formatet "PM" i Excel.

Startdato

Slutdato

Formel for forløbne dage

Beskrivelse (resultat)

5/28/2008

6/03/2008

=B5-A5

Viser forløbne dage som et tal (6).

Arbejde med værdier for dato og klokkeslæt kan medføre uventede resultater, så vær omhyggelig.

Toppen af siden

Vise beregninger på statuslinjen i Excel

Hvis du vil have et hurtigt blik på totaler af celler, der er markeret i dit regneark, skal du se på statuslinjen i Excel (statuslinjen er nederst i dokumentvinduet).

Hvis en eller flere celler er markeret, vises der oplysninger om dataene i disse celler på statuslinjen i Excel. Hvis der f.eks. er valgt fire celler i regnearket, og de indeholder værdierne, 2, 3, en tekststreng (f.eks. "cloud") og 4, kan alle af følgende værdier vises på statuslinjen samtidig: Gennemsnit, Antal, Numerisk antal, Min, Maks og Sum Højreklik på statuslinjen for at få vist eller skjule nogle eller alle værdier. Disse værdier er vist i følgende illustration.

Statuslinje med beregninger og optællinger for de markerede celler

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×