Oprindeligt budget 1-10 - omkostningsfelter

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oprindeligt budget-omkostningsfelter (Oprindelig plan1-budgetomkostninger til Oprindelig plan10-budgetomkostninger) indeholder de oprindeligt planlagte budget omkostninger beløb for omkostningsressourcer, der er specielt identificeret som budgetressourcer. Feltet Oprindelig plan1-budgetomkostninger gemmer budgetomkostninger for opgaver, ressourcer eller tildelinger, der er gemt med Oprindelig plan1. På samme måde, Oprindelig plan2-budgetomkostninger via Oprindelig plan10-budgetomkostninger felter store planlagt budgetomkostninger for oprindelig plan 2 til Oprindelig plan10.

Budgetressourcer tildeles kun til projektets hovedopgave. Budgetomkostninger kan angives eller gennemses på projektets hovedopgaves tildelingsniveau eller opløftes til hovedopgaven projektniveau. Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger viser de samlede planlagte mandetimer for en Opgave, ressource eller tildeling. tidsfaseinddelt versioner af disse felter viser disse samme mandetimer fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (opgavefelter)

Datatype    Valuta

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource, til en projektets hovedopgave og derefter angiver omkostninger for tildelingen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, opløfter Microsoft Office Project 2007 det totale beløb til projekthovedopgaven.

Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder kr 0,00 , indtil du har oprettet en oprindelig plan for projektet. Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres den samlede budgetomkostninger til det tilsvarende felt for oprindeligt budget omkostninger for opgaven. Den oprindelige budgetomkostninger felt, der bruges (for eksempel oprindelig plan 3-budgetomkostninger) afhænger af, hvilken oprindelig plan er gemt (for eksempel, Oprindelig plan 3).

Anvendelsesmuligheder    I et opgaveark kan du vise projekthovedopgaven og tilføje et af felterne Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger til sammenligning af budgetomkostningerne i den oprindelige plan med de aktuelt planlagte budgetomkostninger. Du kan også sammenholde budgetomkostningerne for en oprindelig plan med budgetomkostningerne for en anden af de oprindelige planer. Ved at se på afvigelserne kan du danne dig et billede af, hvordan budgetomkostningerne ændres gennem projektets levetid.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne budgetomkostningsfeltet for Oprindelig plan 2 med det aktuelle budgetomkostningsfelt. I opgavearket viser du projektets hovedopgave, og derefter tilføjer du både feltet Oprindelig plan2 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger.

Bemærkninger    Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder oplysninger om omkostningsressourcer, men ikke til arbejdsressourcer eller materialeressourcer. Føj feltet Oprindelig plan1-10-budgetarbejde relevante til et opgaveark for at få vist samlede budget for oplysninger om oprindeligt arbejde til arbejde eller materialeressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave.

Du kan få vist projektets hovedopgave ved at klikke på Indstillinger i menuen Funktioner, klikke på fanen Visning og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis projektets hovedopgave.

Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Angiv oprindelig plan, når du vil gemme en oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer den aktuelle værdi af budgetomkostningsfeltet til det tilsvarende felt for oprindelige budgetomkostninger.

Når du har gemt en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere de oprindelige budgetomkostninger. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindelige budgetomkostninger. Formålet med at gemme en oprindelig plan er at fastholde et øjebliksbillede af projektplanen på et givet tidspunkt. Redigering af oprindelige værdier kan ændre integriteten af oplysningerne og resultere i vildledende konklusioner fra afvigelsesanalyser.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (ressourcefelter)

Datatype    Valuta

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource, til en projektets hovedopgave og derefter angiver en omkostning for tildelingen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, kopierer Microsoft Office Project 2007 beløbet til ressourcefeltet Budgetomkostninger.

Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder kr 0,00 , indtil du har oprettet en oprindelig plan for projektet. Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres den samlede budgetomkostninger til det tilsvarende felt for oprindeligt budget omkostninger for ressourcen. Den oprindelige budgetomkostninger felt, der bruges (for eksempel oprindelig plan 3-budgetomkostninger) afhænger af, hvilken oprindelig plan er gemt (for eksempel, Oprindelig plan 3).

Anvendelsesmuligheder    I et ressourceark kan du tilføje et af felterne Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger til sammenligning af budgetomkostningerne i den oprindelige plan med de aktuelt planlagte budgetomkostninger. Du kan også sammenholde budgetomkostningerne for en oprindelig plan med budgetomkostningerne for en anden af de oprindelige planer. Ved at se på afvigelserne kan du danne dig et billede af, hvordan budgetomkostningerne ændres gennem projektets levetid.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne budgetomkostningsfeltet for Oprindelig plan 2 med det aktuelle budgetomkostningsfelt. I opgavearket viser du projektets hovedopgave, og derefter tilføjer du både feltet Oprindelig plan2 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger.

Bemærkninger    Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder oplysninger om omkostningsressourcer, men ikke til arbejdsressourcer eller materialeressourcer. Føj feltet Oprindelig plan1-10-budgetarbejde relevante til et ressourceark for at få vist samlede budget for oplysninger om oprindeligt arbejde til arbejde eller materialeressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave.

Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Angiv oprindelig plan, når du vil gemme en oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer den aktuelle værdi af budgetomkostningsfeltet til det tilsvarende felt for oprindelige budgetomkostninger.

Når du har gemt en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere de oprindelige budgetomkostninger. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindelige budgetomkostninger. Formålet med at gemme en oprindelig plan er at fastholde et øjebliksbillede af projektplanen på et givet tidspunkt. Redigering af oprindelige værdier kan ændre integriteten af oplysningerne og resultere i vildledende konklusioner fra afvigelsesanalyser.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tildelingsfelter)

Datatype    Valuta

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource, til en projektets hovedopgave og derefter angiver en omkostning for tildelingen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, kopierer Microsoft Office Project 2007 beløbet til tildelingsfeltet Budgetomkostninger.

Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder kr 0,00 , indtil du har oprettet en oprindelig plan for projektet. Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres den samlede budgetomkostninger til det tilsvarende felt for oprindeligt budget omkostninger for tildeling. Den oprindelige budgetomkostninger felt, der bruges (for eksempel oprindelig plan 3-budgetomkostninger) afhænger af, hvilken oprindelig plan er gemt (for eksempel, Oprindelig plan 3).

Anvendelsesmuligheder    I visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug kan du tilføje et af felterne Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger til sammenligning af budgetomkostningerne i den oprindelige plan med de aktuelt planlagte budgetomkostninger. Du kan også sammenholde budgetomkostningerne for en oprindelig plan med budgetomkostningerne for en anden af de oprindelige planer. Ved at se på afvigelserne kan du danne dig et billede af, hvordan budgetomkostningerne ændres gennem projektets levetid.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne budgetomkostningsfeltet for Oprindelig plan 2 med det aktuelle budgetomkostningsfelt. I visningen Opgaveforbrug viser du både kolonnen Oprindelig plan2 – budgetomkostninger og kolonnen Budgetomkostninger i visningens arkdel.  

Bemærkninger    Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder oplysninger om omkostningsressourcer, men ikke til arbejdsressourcer eller materialeressourcer. Føj feltet Oprindelig plan1-10-budgetarbejde relevante til visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for at få vist samlede budget for oplysninger om oprindeligt arbejde til arbejde eller materialeressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave.

Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Angiv oprindelig plan, når du vil gemme en oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer den aktuelle værdi af budgetomkostningsfeltet til det tilsvarende felt for oprindelige budgetomkostninger.

Når du har gemt en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere de oprindelige budgetomkostninger. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindelige budgetomkostninger. Formålet med at gemme en oprindelig plan er at fastholde et øjebliksbillede af projektplanen på et givet tidspunkt. Redigering af oprindelige værdier kan ændre integriteten af oplysningerne og resultere i vildledende konklusioner fra afvigelsesanalyser.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte opgavefelter)

Datatype    Valuta

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource til en projektets hovedopgave og derefter angive omkostninger for tildelingen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, løber Microsoft Office Project 2007 ned det samlede beløb til den tidsfaseinddelte niveau.

Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder kr 0,00 , indtil du har oprettet en oprindelig plan for projektet. Så snart du gemmer en oprindelig plan, kopieres denne værdi til det tilsvarende Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger tidsfaseinddelte felt. Den oprindelige budgetomkostninger felt, der bruges (for eksempel oprindelig plan 3-budgetomkostninger) afhænger af, hvilken oprindelig plan er gemt (for eksempel, Oprindelig plan 3).

Anvendelsesmuligheder    Klik på Detaljeformater i menuen Formater i visningen Opgaveforbrug. Flyt de relevante felter Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger til boksen Vis disse felter for at vise felterne Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger i den tidsfaseinddelte del af visningen. Dette viser fordelingen af de oprindelige budgetomkostninger for projektets hovedopgave fordelt over tid. Hvis du også viser feltet Budgetomkostninger i visningen, kan du sammenligne budgetomkostningerne i den oprindelige plan med de aktuelt planlagte budgetomkostninger.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne det tidsfaseinddelte budgetomkostningsfeltet for Oprindelig plan 2 med det aktuelle budgetomkostningsfelt for projektets hovedopgave. I visningen Opgaveforbrug tilføjer du både feltet Oprindelig plan2 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger i visningens tidsfaseinddelte del.  

Bemærkninger    Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder oplysninger om omkostningsressourcer, men ikke til arbejdsressourcer eller materialeressourcer. For at se tidsfaseinddelte budgetoplysninger om oprindeligt arbejde til arbejde eller materialeressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave skal du tilføje feltet Oprindelig plan1-10-budgetarbejde til timeseddel del af visningen Opgaveforbrug.

Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Angiv oprindelig plan, når du vil gemme en oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer den aktuelle værdi af budgetomkostningsfeltet til det tilsvarende felt for oprindelige budgetomkostninger.

Når du har gemt en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere de oprindelige budgetomkostninger. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindelige budgetomkostninger. Formålet med at gemme en oprindelig plan er at fastholde et øjebliksbillede af projektplanen på et givet tidspunkt. Redigering af oprindelige værdier kan ændre integriteten af oplysningerne og resultere i vildledende konklusioner fra afvigelsesanalyser.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte ressourcefelter)

Datatype    Valuta

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource til en projektets hovedopgave og derefter angive omkostninger for tildelingen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, løber Microsoft Office Project 2007 ned beløbet til den tidsfaseinddelte niveau.

Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder kr 0,00 , indtil du har oprettet en oprindelig plan for projektet. Når du derefter gemmer en oprindelig plan for projektet, gemmes denne værdi i feltet Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger tidsfaseinddelte. Den oprindelige budgetomkostninger felt, der bruges (for eksempel oprindelig plan 3-budgetomkostninger) afhænger af, hvilken oprindelig plan er gemt (for eksempel, Oprindelig plan 3).

Anvendelsesmuligheder    Klik på Detaljeformater i menuen Formater i visningen Ressourceforbrug. Vis det relevante felt Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger i den tidsfaseinddelte del af visningen for at gennemgå de planlagte budgetomkostninger fordelt over tid. Hvis du også tilføjer feltet Budgetomkostninger, kan du sammenligne den oprindelige plan med de aktuelt planlagte budgetomkostninger.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne det tidsfaseinddelte budgetomkostningsfelt for Oprindelig plan 2 med det aktuelle budgetomkostningsfelt efter omkostningsressource på projektets hovedopgavetildeling. I visningen Ressourceforbrug viser du projektets hovedopgave, og derefter tilføjer du både feltet Oprindelig plan2 – budgetomkostninger og feltet Budgetomkostninger.  

Bemærkninger    Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder oplysninger om omkostningsressourcer, men ikke til arbejdsressourcer eller materialeressourcer. Føj feltet Oprindelig plan1-10-budgetarbejde relevante til timesedlen i visningen Ressourceforbrug for at se tidsfaseinddelte budgetoplysninger om oprindeligt arbejde til arbejde eller materialeressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave.

Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Angiv oprindelig plan, når du vil gemme en oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer den aktuelle værdi af budgetomkostningsfeltet til det tilsvarende felt for oprindelige budgetomkostninger.

Når du har gemt en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere de oprindelige budgetomkostninger. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindelige budgetomkostninger. Formålet med at gemme en oprindelig plan er at fastholde et øjebliksbillede af projektplanen på et givet tidspunkt. Redigering af oprindelige værdier kan ændre integriteten af oplysningerne og resultere i vildledende konklusioner fra afvigelsesanalyser.

Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger (tidsfaseinddelte tildelingsfelter)

Datatype    Valuta

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en omkostningsressource, der er en budgetressource til en projektets hovedopgave, og angiv derefter en omkostning for tildeling i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, løber Microsoft Office Project 2007 ned beløbet til den tidsfaseinddelte tildelingsfelter.

Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder kr 0,00 , indtil du har oprettet en oprindelig plan for projektet. Når du derefter gemmer en oprindelig plan for projektet, kopieres de tidsfaseinddelte budgetomkostninger til det tilsvarende Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger tidsfaseinddelte felt. Den oprindelige budgetomkostninger felt, der bruges (for eksempel oprindelig plan 3-budgetomkostninger) afhænger af, hvilken oprindelig plan er gemt (for eksempel, Oprindelig plan 3).

Anvendelsesmuligheder    Klik på Detaljeformater i menuen Formater i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Flyt de relevante felter Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger til boksen Vis disse felter for at vise felterne Oprindelig plan1-10 – budgetomkostninger i den tidsfaseinddelte del af visningen. Du kan nu gennemgå budgetomkostningerne for den valgte oprindelige plan. Hvis du også tilføjer feltet Budgetomkostninger, kan du sammenligne den valgte oprindelige plan med de aktuelt planlagte budgetomkostninger. Du kan også sammenholde budgetomkostningerne for en oprindelig plan med budgetomkostningerne for en anden af de oprindelige planer.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet, og du gemte endnu en oprindelig plan som Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og har gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne det tidsfaseinddelte tildelingsfelt Oprindelig plan2 – budgetomkostninger med det aktuelle budgetomkostningsfelt. I visningen Opgaveforbrug viser du både kolonnen Oprindelig plan2 – budgetomkostninger og kolonnen Budgetomkostninger i visningens tidsfaseinddelte del.  

Bemærkninger    Felterne Oprindelig plan1-10-budgetomkostninger indeholder oplysninger om omkostningsressourcer, men ikke til arbejdsressourcer eller materialeressourcer. Føj feltet Oprindelig plan1-10-budgetarbejde relevante til timeseddel del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for at se tidsfaseinddelte budgetoplysninger om oprindeligt arbejde til arbejde eller materialeressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave.

Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Angiv oprindelig plan, når du vil gemme en oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan, enten Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer den aktuelle værdi af budgetomkostningsfeltet til det tilsvarende felt for oprindelige budgetomkostninger.

Når du har gemt en oprindelig plan, kan du stadigvæk redigere de oprindelige budgetomkostninger. Redigering af oprindelige værdier medfører dog ikke genberegning af felterne for oprindelige budgetomkostninger. Formålet med at gemme en oprindelig plan er at fastholde et øjebliksbillede af projektplanen på et givet tidspunkt. Redigering af oprindelige værdier kan ændre integriteten af oplysningerne og resultere i vildledende konklusioner fra afvigelsesanalyser.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×