Oprindelig plan 1-10 - varighed (opgavefelter)

Datatype    feltet varighed

Posttype    beregnet eller angivet felt

Beskrivelse    Felterne i den oprindelige plan - varighed (Oprindelig plan 1 - varighed til Oprindelig plan 10 - varighed) indeholder det planlagte tidsrum til at udføre en opgave. Feltet Oprindelig plan 1 - varighed indeholder planlagt varighed sammen med Oprindelig plan 1. På samme måde gemmes de planlagte varigheder for Oprindelig plan 2 - varighed til Oprindelig plan 10 - varighed de planlagte varigheder til Oprindelig plan 2 til 10.

Hvordan beregnes det    Når du gemmer en oprindelig plan kopieres den oprindelige plans varighed fra opgavens samlede planlagte varighed på dette tidspunkt. Hvilket felt for oprindelig plan - varighed, der bruges (Oprindelig plan 1 - startdato, Oprindelig plan 2 - startdato osv.) afhænger af, hvilken oprindelig plan du har gemt (Oprindelig plan 1, Oprindelig plan 2 osv.).

Anvendelsesmuligheder    Føj et af felterne Oprindelig plan 1 til 10 - varighed til en opgavevisning, når du har gemt flere oprindelige planer, og du vil sammenligne planlagte varigheder med tidsplanlagte eller faktiske varigheder for opgaver. Med flere oprindelige planer kan du også sammenligne oprindelige planers varighed, som er gemt på forskellige tidspunkter i projektet.

Eksempel    Ved projektstart for to måneder siden gemte du en oprindelig plan for projektet. For en måned siden ændredes omfanget af projektet. Du foretog flere justeringer og gemte en anden oprindelig plan samme med Oprindelig plan 1. Siden da har du foretaget flere justeringer og gemt en tredje oprindelig plan som Oprindelig plan 2. Du vil nu sammenligne og analysere de tre sæt værdier for oprindelige varigheder. Du føjer felterne Oprindelig varighed, Oprindelig plan 1 - varighed og Oprindelig plan 2 - varighed til visning i opgavearket.

Bemærkninger    Felterne for oprindelig varighed indeholder "0 dage", indtil du har gemt en tilsvarende oprindelig plan. Du kan oprette en oprindelig plan ved at pege på Opfølgning i menuen Funktioner og derefter klikke på Gem oprindelig plan. Vælg den ønskede oprindelige plan: Oprindelig plan eller Oprindelig plan 1 til Oprindelig plan 10. Dette kopierer felterne for opgaver i den aktuelle tidsplan til de tilsvarende felter i den oprindelige plan. Du kan gemme op til 11 forskellige oprindelige planer.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×