Oprettelse af en håndskrevet signatur til e-mails på Tablet PC

Ved hjælp af håndskriftfunktionerne i 2007 Microsoft Office-system kan du bruge en Tablet-PC og en tablet-pen til at oprette en håndskrevet signatur til dine e-mails.

I Microsoft Office Outlook 2007 kan du oprette personlige e-mail-signaturer, der består af tekst og billeder. Du føjer din håndskrevne signatur til en Outlook-e-mail-signatur, og derefter konfigurerer du Outlook til automatisk at føje signaturen til dine udgående meddelelser. Du kan også tilføje signaturen manuelt efter behov.

Hvad vil du foretage dig?

Trin 1: Oprette en signatur

Trin 2: Føje signaturen til meddelelser

Trin 1: Oprette en signatur

 1. Tryk på Start håndskrift under Pen under fanen Meddelelse.

 2. Skriv din signatur med pennen i selve meddelelsen.

 3. Tryk på Marker objekter under fanen Pen, og tryk derefter på din signatur for at markere den.

  Bemærk: Hvis der er mellemrum mellem bogstaver eller ord i signaturen, kan du blive nødt til at markere flere elementer.

 4. Tryk og hold pennen mod skærmen, og tryk på Kopier, når genvejsmenuen vises.

 5. Signature menu Tryk uden for den markerede tekst, og tryk på Signatur under Medtag under fanen Indsæt, og tryk derefter på Signaturer.

 6. Tryk på Ny under fanen E-mail-signatur.

 7. Angiv et navn for signaturen, og tryk derefter på OK.

 8. Tryk og hold pennen mod skærmen i feltet Rediger signatur, og tryk på Sæt ind, når genvejsmenuen vises.

 9. Du kan også tilføje andre elementer, f.eks. tekst, dit Elektronisk visitkort eller andre billeder. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af signaturer under Oprettelse og medtagelse af en signatur i udgående meddelelser.

 10. Klik på OK, når du har oprettet signaturen.

Bemærk: Den signatur, du lige har oprettet, vises ikke i den aktuelt åbne meddelelse. Den skal indsættes manuelt i meddelelsen. Du kan finde flere oplysninger under "Trin 2: Føje signaturen til meddelelser".

Toppen af siden

Trin 2: Føje signaturen til meddelelser

Du kan indstille en signatur, så den føjes automatisk til udgående meddelelser, eller du kan indsætte en signatur manuelt efter behov.

 • Automatisk indsættelse af en signatur

  1. Signature menu I en ny meddelelse skal du trykke på Signatur under Medtag under fanen Meddelelse. Tryk derefter på Signaturer.

  2. Vælg en e-mail-konto, der skal tilknyttes signaturen, på listen E-mail-konto under Vælg standardsignatur.

  3. Vælg den ønskede signatur på listen Nye meddelelser.

   Include signature in new messages

  4. Hvis en signatur skal medtages i svar på meddelelser og i videresendte meddelelser, skal du vælge signaturen på listen Svar/videresendelser. Hvis ikke, skal du vælge ingen.

  5. Tryk på OK.

 • Manuel indsættelse af en signatur

  1. Insert a signature Tryk på Signatur i en ny meddelelse under Medtag under fanen Meddelelse, og vælg derefter den ønskede signatur.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×