Oprette visningsfiltre i et listeværktøjsdesign i SharePoint Workspace 2010

Du kan bruge visningsfiltre til et medtage elementer i eller udelade elementer fra en visning på baggrund af angivne betingelser. Du kan f.eks. nøjes med at få vist elementer, der er oprettet med bestemte formularer, eller elementer, hvis feltværdier opfylder visse kriterier.

I denne artikel

Oversigt: Oprette et visningsfilter

Tilføje filterudtryk

Tilføje et filterudtryk med en enkelt betingelse

Tilføje et filterudtryk med flere betingelser

Opdatere en betingelse i et filterudtryk

Fjerne en betingelse i et filterudtryk

Oversigt: Oprette et visningsfilter

Sådan opretter du et visningsfilter:

 1. Åbn listeværktøjets Designer.

 2. Klik på den visning, hvor du vil anvende et visningsfilter.

 3. Klik på fanen Filter.

 4. Markér eller fjern markeringen fra formularer efter behov.

  Visningen viser udelukkende elementer, der er oprettet med de markerede formularskabeloner.

 5. Du kan tilføje filterudtryk efter behov for at medtage eller udelukke poster.

 6. Gem og publicer dine designændringer.

Toppen af siden

Tilføje filterudtryk

Filterudtryk tester feltværdier, og viser elementer i datavisningen, når den eller de betingelser, der er angivet i udtrykket, er opfyldt.

Tilføje et filterudtryk med en enkelt betingelse

Du kan tilføje et grundlæggende udtryk ved at gøre følgende:

 1. Vælg det felt, for hvilket du vil teste værdier, fra pop-up-listen.

  Bemærk: RTF-felter er kun tilgængelige, når egenskaben Søgbar er aktiveret for dem.

 2. Vælg en betingelsesindstilling på pop-up-listen.

  Felttypen er afgørende for, hvilke betingelsesindstillinger der vises. Tekstrelaterede felter omfatter indstillinger, der fungerer med tekststrenge, f.eks. "indeholder" og "begynder-med", og datorelaterede felter omfatter datospecifikke indstillinger, f.eks. [ErIDag], for at angive dags dato.

 3. Angiv den værdi, du vil teste for, i tekstfeltet.

 4. Klik Tilføj betingelsesikon for at tilføje udtrykket.

I eksemplet herunder viser filterudtrykket alle elementer, hvori værdien i feltet "Afdelingsnavn" er "Salg".

Simpelt visningsfilterudtryk

Toppen af siden

Tilføje et filterudtryk med flere betingelser

Du kan få brug for at teste for mere end en betingelse. I så fald skal du kan tilføje et udtryk, der indeholder logiske operatorer. Du kan oprette et udtryk, der kun vælger poster, hvis ALLE betingelser er opfyldt (logisk OG-operator), eller hvis NOGLE betingelser er opfyldt (logisk ELLER-operator).

I eksemplet herunder er der tilføjet to betingelser med indstillingen "Logisk ELLER" valgt. Det resulterende filterudtryk viser alle de poster, hvori værdien i feltet "Afdelingsnavn" er enten "Salg" eller "Markedsføring".

Visningsfilterudtryk med flere betingelser

Toppen af siden

Opdatere en betingelse i et filterudtryk

Gør følgende for at opdatere en betingelse:

 1. Vælg betingelsen i udtrykkets visningsfelt.

  Udtrykkets dele vises på pop-op-listen og i værditekstfeltet.

 2. Markér en af betingelsens dele.

 3. Klik på Tilføj betingelsesikon

Toppen af siden

Fjerne en betingelse i et filterudtryk

Sådan fjernes en betingelse:

 1. Vælg betingelsen i udtrykkets visningsfelt.

 2. Klik på Fjern betingelsesikon

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×