Oprette typografier til HTML-editoren

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med et Microsoft Office SharePoint Server 2007-udgivelseswebsted kan indholdsejere oprette og opdatere sider på webstedet blot ved hjælp af en webbrowser. En afdelingschef kan f.eks. sende meddelelser og andre oplysninger, f.eks. ligesom dem, der vises i følgende illustration, direkte til sit websted ved hjælp af en webbrowser.

Udgivelsesside i webbrowseren

Udvikleren eller designeren af et websted kan hjælpe indholdsoprettere med at få de oprettede sider til at se bedre ud ved at oprette typografier, der kan anvendes på dele af de sider, der oprettes på grundlag af sidelayouts. Oprettelse af brugerdefinerede typografier hjælper også med at standardisere disse siders udseende. Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan en webudvikler eller -designer ved hjælp af Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan oprette brugerdefinerede typografier, der kan anvendes på udgivelsessider, som oprettes eller redigeres i webbrowseren.

Vigtigt!: Oplysningerne i denne artikel gælder kun for websteder, der er placeret på en server, som kører Office SharePoint Server 2007. Derudover skal udgivelse være aktiveret på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder. Du skal desuden have redigeringstilladelse til webstedet på øverste niveau for at kunne åbne og redigere sidelayout.

I denne artikel

Hvordan bruges HTML-editoren i et udgivelseswebsted?

Oprette typografier til HTML-editoren

Hvordan bruges HTML-editoren på et udgivelseswebsted?

Du skal kende nogle af nøglebegreberne i Office SharePoint Server 2007 for at kunne oprette brugerdefinerede typografier til udgivelsessider. Følgende er en hurtig gennemgang.

Hvordan er udgivelsessider relateret til sidelayout?

Sidelayout er sideskabeloner, der styrer, hvordan en side ser ud, hvilke sidefelter og indholdsfelter der er tilgængelige, og nøjagtigt hvilke elementer (f.eks. lister og biblioteker) der skal findes på siden. Du kan f.eks. oprette ét sidelayout til rejserapporter, et andet til nyhedsbreve og et tredje til opdateringer af planer. Godkendte brugere kan derefter oprette nye udgivelsessider, der er baseret på disse sidelayout. Hver af de sider, de opretter, følger et konsistent format, der svarer til indholdstypen. Brugerne kan oprette udgivelsessider i deres webbrowsere, hvor de har mulighed for at vælge et sidelayout, hver gang de opretter siden.

Dialogboks med en liste over udgivelsessidelayout

Sidelayout kan redigeres i Office SharePoint Designer 2007. Få mere at vide artiklen tilpasse et udgivelsessidelayout.

Hvor får sidelayout deres formatering fra?

Sidelayout får deres formatering fra mastersider, som er sideskabeloner, der definerer områder med delt indhold (f.eks. sidehoveder, sidefødder og det venstre navigationsområde) og styrer formateringen af tekst, hyperlinks, celler, tabeller og mange andre elementer ved hjælp af typografiark. Sidelayout kan også få deres formatering fra typografiark, der anvendes direkte på dem. Et sidelayout kan f.eks. som udgangspunkt få formateringsregler fra en masterside, men du kan altid knytte yderligere typografiark til sidelayoutet for mere præcist at definere formateringen af de sider, der oprettes på grundlag af mastersiden. En masterside, som ligger til grund for et sidelayout, kan angive, at skrifttypen Verdana skal anvendes på al normal tekst, men du kan knytte et typografiark til sidelayoutet, der angiver, at skrifttypen Arial skal anvendes på normal tekst på alle tilknyttede sider. Al formatering og markering på en udgivelsesside – bortset fra indholdsfelterne – kommer direkte fra det sidelayout, der ligger til grund for den.

Hvordan redigeres indhold på udgivelsessider?

Når du opretter en udgivelsesside, opretter du den i webbrowseren. Efter at du har oprettet siden, kan du redigere den ved at gå til siden, klikke på menuen Webstedshandlinger og derefter klikke på Rediger side.

Menuen Webstedshandlinger med kommandoen Rediger side

Når siden er åben, kan du klikke på Rediger indhold for at åbne HTML-editoren, så du kan redigere felter med RTF-tekst.

Kommandoen Rediger indhold på en åben side

Bemærk!: Felter, der ikke indeholder RTF-tekst, har deres egen editor – et datofelt har f.eks. sin egen editor.

HTML-editoren åbnes, så du kan tilføje eller redigere indhold, ændre skrifttyper og formatering manuelt eller vælge mellem mange andre indstillinger. Hvis du vil anvende typografi på teksten, skal du markere den pågældende tekst, klikke på Typografier og derefter klikke på den ønskede typografi.

HTML-editor med listen Typografier

Hvor får HTML-editoren typografierne fra?

De typografier, der er tilgængelige i HTML-editoren, kommer fra to typografiark, der findes i mappen _layouts på webstedet eller det underordnede websted:

 • HtmlEditorCustomStyles.css definerer formateringen af brugerdefinerede typografier og findes på:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • HtmlEditorTableFormats.css definerer formateringen af tabeller og findes på:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

Da disse typografier findes i den beskyttede mappe _layouts på webstedet, kan du ikke ændre dem i Office SharePoint Designer 2007. Du kan imidlertid tilsidesætte typografierne i disse typografiark ved at anvende yderligere typografier på det sidelayout, du bruger til oprettelsen af udgivelsessider.

Toppen af siden

Oprette typografier til HTML-editoren

Du kan oprette nye typografier til HTML-editoren ved at åbne webstedet i Office SharePoint Designer 2007 og derefter benytte følgende fremgangsmåde.

Finde og åbne sidelayoutet

Hvis du allerede har oprettet et sidelayout og nu vil oprette nye typografier, så de kan bruges i HTML-editoren i webbrowseren, skal du først finde og åbne sidelayoutet. Du kan åbne sidelayoutet ved enten at dobbeltklikke på selve sidelayoutet eller en udgivelsesside, der er oprettet på grundlag af det pågældende sidelayout.

 1. Åbn det websted, der indeholder det sidelayout, som du vil ændre, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Find en side i Mappeliste, der bruger det sidelayout, du vil anvende en ny typografi på, og dobbeltklik derefter på siden.

  Bemærk!: Udgivelsessider gemmes i dokumentbiblioteket Sider på webstedet. Det er hurtigt at finde og åbne det sidelayout, som udgivelsessiden er knyttet til, ved at dobbeltklikke på udgivelsessiden. Hvis du allerede kender navnet på det sidelayout, som du vil oprette en ny typografi til, kan du dobbeltklikke på sidelayoutet i stedet for på siden.

  Mappeliste med meddelelse om redigering af side eller det underliggende sidelayout

  Da udgivelsessider kun kan redigeres i webbrowseren, modtager du en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil redigere siden i webbrowseren eller redigere det underliggende sidelayout.

 3. Klik på Rediger sidelayout.

  Sidelayoutet åbnes.

Tilsidesætte en eksisterende typografi

Hvis du vil tilsidesætte en eksisterende typografi, kan du kopiere den eksisterende typografi fra HtmlEditorCustomStyles.css eller HtmlEditorTableFormats.css til et andet typografiark, der bruges af siden, og derefter redigere typografien. Da typografiarkene i mappen _layouts anvendes først, tilsidesætter typografierne i andre typografiark, der bruges af siden, typografierne fra HtmlEditorCustomStyles.css eller HtmlEditorTableFormats.css.

 1. Gå til det typografiark, som du vil kopiere en eller flere typografier fra, ved at skrive en af følgende adresser på linjen Adresse i webbrowseren:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  eller

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Klik på Åbn, når du modtager en meddelelse, hvor du bliver spurgt, hvad du vil gøre med filen.

  Typografiarket åbnes i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Vælg den typografi, du vil ændre, højreklik på den, og klik derefter på Kopier i genvejsmenuen.

  Typografiark med genvejsmenuen og kommandoen Kopier

 4. Åbn (eller gå tilbage til) det sidelayout, du vil tilsidesætte typografien i, mens du stadig er i Office SharePoint Designer 2007, og klik derefter på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se opgaveruden Administrer typografier, skal du klikke på Administrer typografier i menuen Opgaveruder.

 5. Kontroller, at Vis typografier benyttet på den aktuelle side er valgt.

  Menuen Indstillinger med kommandoen Vis typografier benyttet på den aktuelle side valgt

 6. Dobbeltklik i opgaveruden Administrer typografier på et af de typografiark, der bruges på denne side, f.eks. pageLayout.css, for at åbne det til redigering.

  Alle de typografiark, der anvendes på den aktuelle side, vises som en afsnitsoverskrift på listen CSS-typografier i opgaveruden Administrer typografier. Du kan dobbeltklikke på overskriften for et hvilket som helst typografiark for at redigere det pågældende typografiark.

 7. Rul ned i bunden af typografiarket, højreklik der, hvor typografien skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 8. Rediger typografien på den ønskede måde.

  Bemærk!: I opgaveruden CSS-egenskaber får du en mere visuel indgangsvinkel til redigering af typografien. Hvis du ikke kan se denne opgaverude i menuen Opgaveruder, skal du klikke på CSS-egenskaber.

 9. Klik på Gem for at gemme typografiarket i menuen Filer.

Næste gang, du bruger HTML-editoren til at redigere en artikel, der er oprettet på grundlag af dette sidelayout, er den redigerede typografi tilgængelig og vises på listen Typografier.

Listen Typografier med den redigerede typografi

Oprette en ny typografi

Du kan også oprette en ny typografi og gøre den tilgængelig på listen Typografier i HTML-editoren. Da det er nemmere at starte fra en eksisterende typografi end at oprette en ny typografi, indeholder dette afsnit en beskrivelse af, hvordan du gør dette ved at kopiere en eksisterende typografi og derefter omdøbe den.

 1. Gå til det typografiark, som du vil kopiere typografier fra, ved at skrive en af følgende adresser på linjen Adresse i webbrowseren:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  eller

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Klik på Åbn, når du modtager en meddelelse, hvor du bliver spurgt, hvad du vil gøre med filen. Typografiarket åbnes i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Vælg den typografi, du vil ændre, højreklik på den, og klik derefter på Kopier i genvejsmenuen.

  Typografiark med genvejsmenuen og kommandoen Kopier

 4. Åbn (eller gå tilbage til) det sidelayout, hvor du vil tilføje den nye typografi, mens du stadig er i Office SharePoint Designer 2007, og klik derefter på Indstillinger i opgaveruden Administrer typografier.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se opgaveruden Administrer typografier, skal du klikke på Opgaveruder og derefter klikke på Administrer typografier.

 5. Kontroller, at Vis typografier benyttet på den aktuelle side er valgt.

  Menuen Indstillinger med kommandoen Vis typografier benyttet på den aktuelle side valgt

 6. Dobbeltklik i opgaveruden Administrer typografier på et af de typografiark, der bruges på denne side, f.eks. pageLayout.css, for at åbne det til redigering.

  Alle de typografiark, der anvendes på den aktuelle side, vises som en afsnitsoverskrift på listen CSS-typografier i opgaveruden Administrer typografier. Du kan dobbeltklikke på overskriften for et hvilket som helst typografiark for at redigere det pågældende typografiark.

 7. Rul ned i bunden af typografiarket, højreklik der, hvor typografien skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 8. Rediger typografien på den ønskede måde.

  Du skal ændre navnet på typografien, hvis du ikke vil overskrive den eksisterende typografi, som du har kopieret. Hvis den nye typografi f.eks. skal omdøbes til redHeadline, skal du ændre følgende CSS-kode:

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

På følgende måde:

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Bemærk!: I opgaveruden CSS-egenskaber får du en mere visuel indgangsvinkel til redigering af typografien. Hvis du ikke kan se denne opgaverude i menuen Opgaveruder, skal du klikke på CSS-egenskaber.

 1. Klik på Gem for at gemme typografiarket i menuen Filer.

  Næste gang, du bruger HTML-editoren til at redigere en artikel, der er oprettet på grundlag af dette sidelayout, er den redigerede typografi tilgængelig og vises på listen Typografier.

  Listen Typografier med den redigerede typografi

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×