Oprette tabulatorer i et dokument i Word til Mac

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Der findes flere måder til at angive tabulatorstop i et Word-dokument.

Indsætte tabulatorstop

Hvis du hurtigt vil angive tabulatorer i dit dokument, kan du klikke på linealen dér, hvor tabulatorerne skal vises.

Eksempel på brug af faner til at oprette kolonner

 1. Hvis linealen ikke vises øverst i dokumentet, skal du klikke på Vis > Lineal for at få vist den.

  Klik på Lineal i menuen Vis

 2. Klik på linealen, hvor du vil have et tabulatorstop. Klik f.eks. på 1, 2, 3, 4 og 5.

  Tabulatorstop er synlige som små pile på linealen

Når du nu tryk på tabulatortasten, vil teksten herefter justeres med de faner, du har angivet.

Bemærk!: For at justere positionen af en fane skal du trække den mod højre eller venstre på linealen.

Tilføje en hængende indrykning

Med hængende indrykning rykkes den anden og alle efterfølgende linjer i et afsnit længere ind end den første linje.

Eksempel på et hængende afsnit

 1. Hvis linealen ikke vises øverst i dokumentet, skal du klikke på Vis > Lineal for at få vist den.

  Klik på Lineal i menuen Vis

 2. Vælg den tekst, hvor du vil lave hængende indrykning.

 3. På linealen skal du trække den øverste trekantede del af den nederste indrykningsmarkør til det sted, du vil indrykning til at starte, for eksempel til mærket 1".

  Vælg den øverste del af pilen og træk den til den ønskede indrykning

Tilføje fyldtegn

Mellemrummet mellem tabulatorer kan vise prikker, stiplede linjer eller andre "fyldtegn" for at justere oplysninger.

Eksempel på brug af en Dot Leader

 1. Hvis linealen ikke vises øverst i dokumentet, skal du klikke på Vis > Lineal for at få vist den.

  Klik på Lineal i menuen Vis

 2. Klik på linealens nederste kant, hvor tabulatorstoppet skal angives.

 3. Vælg faner for at åbne et vindue med indstillinger i menuen Formater.

 4. Vælg fanen.

  Dialogboksen Fane, konfigureret til en højrejusteret fane med prikker

 5. Under Justering skal du vælge Højre.

 6. Under Fyldtegn skal du vælge indstillingen med stiplede linjer og derefter klikke på OK.

Nu kan du tilføje elementer, og når du trykker på tabulatortasten, fremkommer en stiplet linje hen over siden frem til 6"-mærket. Formateringen tilføjes på alle nye linjer, indtil du ændrer fyldtegn. Hvis du vil ændre formateringen, så der ikke vises fyldtegn, skal du følge trin 3-5 og vælge Ingen under Fyldtegn.

Du kan angive følgende typer tabulatorstop:

Tabulatorstop

Beskrivelse

Venstre fane

En Venstretabulering indstiller startpositionen for tekst, som derefter kører mod højre, mens du skriver.

Centreringstabulering

En Centreringstabulering angiver en position midt i teksten. Teksten centreres i forhold til denne position, mens du skriver.

Højre fane

En Højretabulering angiver tekstens højre kant. Teksten flyttes mod venstre, mens du skriver.

Fanen Decimal

En Decimaltabulering justerer tal i forhold til et decimaltegn. Decimaltegnet bliver på samme position uanset antallet af cifre. Tallene kan kun justeres i forhold til et decimaltegn. Det er ikke muligt at bruge decimaltabulering til at justere tallene i forhold til et andet tegn, f.eks. en bindestreg eller en ampersand.

Søjletabulering

En Søjletabulering placerer ikke tekst. Den indsætter en lodret streg ved tabuleringens position.

Angive et tabulatorstop ved hjælp af linealen

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Markér teksten, hvor du vil indsætte tabulatorstop.

  Tip!: Hvis du vil indsætte tabulatorstop for hele dokumentet, skal du markere al tekst. Tastaturgenvejen er KOMMANDO + A.

 3. I menuen Vis skal du sørge for, at der er en markering ud for Lineal.

 4. Klik på tabulatorvælgeren nederst til venstre på linealen, og klik på den ønskede type tabulatorstop.

 5. Klik nederst på linealen, hvor tabulatoren skal angives.

Angive et tabulatorstop ved hjælp af dialogboksen

Hvis du vil indsætte tabulatorstop på en præcis position, som du ikke kan opnå ved at klikke på linealen, eller hvis du vil indsætte et bestemt tegn (fyldtegn) før tabulatoren, kan du bruge dialogboksen Tabulatorer.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I menuen Vis skal du sørge for, at der er en markering ud for Lineal.

 3. Yderst til venstre på den vandrette lineal skal du klikke på Tabulatorstop-knap og dernæst klikke på Tabulatorer.

 4. Under Position skal du angive det sted, hvor du vil placere tabulatorstoppet.

 5. Under Justering skal du klikke på den ønskede type tabulatorstop.

 6. Hvis du vil føje prikker til tabulatorstoppet eller tilføje en anden type fyldtegn, skal du klikke på det ønskede fyldtegn under Fyldtegn.

 7. Klik på Angiv.

Fjern et tabulatorstop

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Markér den tekst, hvor du vil fjerne tabulatorstoppet.

 3. I menuen Vis skal du sørge for, at der er en markering ud for Lineal.

 4. Træk tabulatormærket væk fra linealen.

Se også

Kasse eller en indholdsfortegnelse

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×