Oprette sider på et SharePoint-websted

I Microsoft SharePoint Designer 2010 kan du hurtigt og nemt føje sider til et SharePoint-websted og derefter tilpasse disse sider i browseren eller i SharePoint Designer. Når du opretter en ny side, kan du vælge mellem følgende sidetyper: En webdelsside, en ASPX-side eller en HTML-side.

Bemærk:  Der er en anden type side, der kaldes en udgivelsesside, som ofte bruges til udgivelseswebsteder i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan få mere at vide om udgivelsessider i afsnittet Se også.

I denne artikel beskrives, hvordan du opretter webstedssider i SharePoint Designer 2010.

Denne artikel indeholder

Sidetyper, du kan føje til et websted

Oprette en webdelsside

Oprette en side fra en masterside

Oprette enkeltstående ASPX- eller HTML-sider

Næste trin

Sidetyper, du kan føje til et websted

Når du arbejder på et websted i SharePoint Designer 2010, skal du ofte tilføje sider, der understøtter designet og funktionaliteten for det pågældende websted. I de fleste tilfælde har du brug for at føje sider til dine brugerdefinerede visninger og formularer. Når du opretter en ny visning eller formular for en liste eller et bibliotek fra oversigtssiden i SharePoint Designer 2010, oprettes der derfor automatisk en ny webstedsside (kaldes også listevisningssider eller listeformularsider). Du kan få flere oplysninger om listevisninger og listeformularer i afsnittet Se også.

Ud over disse typer kan du tilføje webstedssider til andre formål, f.eks. for at oprette visninger og formularer til andre datakilder, eller angive sider, hvor webstedsbrugere kan tilføje brugerdefinerede webdele. I disse tilfælde kan du oprette nye webstedssider i SharePoint Designer 2010. Du kan oprette tre typer sider som beskrevet her.

Sidetype

Beskrivelse

Webdelsside

Opretter en ASPX-side med webdelszoner, som du kan bruge til tilføjelse af webdele eller lade webstedsbrugere benytte til tilføjelse af webdele til brug i browseren. Den nye side har samme udseende og funktionsmåde som resten af webstedet, herunder kanter og navigationselementer, og siden knyttes automatisk til mastersiden for webstedet. Når du opretter en ny webdelsside, kan du vælge mellem flere webdelssideskabeloner, der indeholder webdelszoner med forskellige layout.

ASPX-side

En tom ASPX‑ eller ASP.NET-webside oprettes. Hvis du opretter en ASPX-side, skal du tilføje de nødvendige webdelszoner og sideelementer, så siden fungerer som forventet. Hvis du opretter ASPX-siden fra Websider i SharePoint Designer, er den ikke tilknyttet en masterside, og udseende og funktionsmåde, kanter og navigation fra resten af webstedet vises derfor ikke.

HTML-side

En tom HTML-side oprettes på webstedet. Den HTML-side, som du opretter, kan ikke vises direkte på webstedet, fordi den ikke har den nødvendige ASP-kode, der kræves af SharePoint-websteder. Siden kan dog benyttes til at gemme HTML-dokumenter på webstedet.

Bemærk: Microsoft SharePoint Server 2010 og Microsoft SharePoint Foundation 2010 benytter Microsoft ASP.NET-teknologi til at levere interaktivt indhold, der kan samarbejdes omkring på måder, som f.eks. HTML-sider ikke kan. Når du føjer en side til et SharePoint-websted, skal du næsten også altid tilføje en webdelsside eller ASPX-side, fordi de begge er ASP.NET-sider, der understøtter al SharePoint-funktionalitet.

Toppen af siden

Oprette en webdelsside

En webdelsside er en ASPX-side, der indeholder en eller flere webdelszoner. Hver webdelszone fungerer som en objektbeholder for en webdel. Webdelszonen kan konfigureres til at kontrollere organisationen og formateringen af webdelen. Når du opretter en webdelsside i SharePoint Designer 2010, kan du vælge mellem flere forskellige layout. Når du har oprettet en webdelsside, kan du omarrangere webdelszonerne, tilføje datavisninger, formularer og andre webdele osv. De besøgende på webstedet kan også tilføje og fjerne webdelene, hvis de har redigeringstilladelser for webstedet.

Webdelssiden tilknyttes også mastersiden for webstedet og omfatter derfor også kanter, navigation og andre delte elementer, så den ligner alle andre sider på webstedet.

Bemærk:  For at kunne føje en side til et SharePoint-websted, skal du være medlem af en webstedsgruppe, der har tilladelsen Tilføj og tilpas sider. Denne tilladelse er som standard inkluderet i tilladelsesniveauerne Fuld kontrol og Designer..

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010, og benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en webdelsside:

 1. Klik på Webstedssider i ruden Navigation.

 2. Klik på Webdelsside i gruppen Ny under Sider.

 3. Vælg et webdelssidelayout ud fra de eksempler, der vises.
  Tilføj sider i SharePoint Designer 2010

 4. Den nye webdelsside oprettes i galleriet med webstedssider.
  Tilføje sider i SharePoint Designer 2010

 5. Klik i navnet på siden (standardnavnet er Unavngivet_1.aspx) for at omdøbe den, hvis det er nødvendigt.

 6. Hvis du vil redigere siden, skal du klikke på den igen for at åbne oversigtssiden og derefter klikke på Rediger fil.

 7. Siden åbnes i sideredigeringsprogrammet i SharePoint Designer 2010, hvor du kan føje visninger, formularer og andre webdele til siden.
  Tilføje sider i SharePoint Designer 2010

Toppen af siden

Oprette en side fra en masterside

I SharePoint Designer 2010 kan du oprette en ny ASPX-side, der er baseret på en eksisterende masterside. Hvis du vælger denne metode til oprettelse af en ny webstedsside, skal du udføre nogle ekstra trin for at føje indhold til siden. Du skal f.eks. finde hovedpladsholderen på siden, hvor du kan tilføje indhold. Herefter skal du tilføje og tilpasse layoutet for webdelszoner efter behov.

Bemærk:  Det kan være nødvendigt at kontakte webstedsadministratoren for at udføre disse trin, da redigering af masterside for webstedet skal aktiveres. Desuden resulterer oprettelse af en ny webstedsside på denne måde i en "ghosting"-side på webstedet, som ikke er ønskværdig af hensyn til ydeevnen.

Du opretter en webstedsside fra en masterside ved at åbne webstedet i SharePoint Designer 2010 og benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Masterside i ruden Navigation.

 2. Markér den masterside, du vil benytte til den nye webstedsside.

 3. Klik på Side fra masterside i gruppen Ny under fanen Mastersider.
  Tilføj sider i SharePoint Designer 2010

  Bemærk:  Du kan også højreklikke på mastersiden og derefter klikke på Ny side fra master i genvejsmenuen eller oprette en ny side fra en masterside under fanen Filer.

 4. Vælg en af følgende indstillinger i dialogboksen Markér en hovedside:

  • Klik på Standardmasterside for at anvende den masterside, der for tilfældet er indstillet som webstedets standardmasterside.

  • Klik på Brugerdefineret masterside for at anvende den masterside, der for tilfældet er indstillet som webstedets brugerdefinerede masterside.

  • Klik på Specifik masterside for at bruge en side efter eget valg, som ikke er indstillet som enten webstedets standardmasterside eller dets brugerdefinerede masterside. Klik på Gennemse for at finde og vælge den ønskede masterside. (Mastersiden skal være indeholdt i den samme webstedssamling som det aktuelle websted).

 5. Klik på OK, når du er færdig.

 6. Indtast et navn for webstedssiden i dialogboksen Ny webdelsside, og vælg en placering for siden.

 7. Klik på Ja for at åbne siden i avanceret tilstand.

 8. Siden åbnes i sideredigeringsprogrammet i SharePoint Designer 2010, hvor du kan føje visninger, formularer og andre webdele til siden.

 9. Find den indholdspladsholder, hvor du vil tilføje brugerdefineret indhold.

Bemærk:  Hvis du vil tilføje webdele på den primære del af siden, skal du sandsynligvis bruge indholdspladsholderen PlaceHolderMain. Du kan føje indhold til pladsholderen ved at klikke på pilen til højre for PlaceHolderMain (Master) og derefter klikke på Opret brugerdefineret indhold.

Tilføje sider i SharePoint Designer 2010
Indholdsområdet kan redigeres, som det kan ses af teksten (Brugerdefineret) ud for indholdspladsholderen.

 1. Du kan nu føje brugerdefineret indhold til siden. Du kan f.eks. tilføje brugerdefinerede visninger, formularer, webdele og webdelszoner.

Toppen af siden

Oprette enkeltstående ASPX- eller HTML-sider

Nogle gange kan det være nødvendigt at oprette en enkeltstående ASPX‑ eller HTML-side i stedet for en webdelsside eller en side, der er tilknyttet mastersiden. Det kan f.eks. være nødvendigt med en ASPX-side, der fungerer som et popup-vindue, eller en, der understøtter en anden side på webstedet. Du kan også oprette en HTML-side, der kan overføres fra webstedet.

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010, og benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en enkeltstående ASPX‑ eller HTML-side:

 1. Klik på Webstedssider i ruden Navigation.

 2. Klik på Side i gruppen Ny under fanen Sider, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på ASPX for at oprette en enkeltstående ASPX-side på webstedet.

  • Klik på HTML for at oprette en enkeltstående HTML-side på webstedet.

Bemærk:  Eftersom HTML-sider ikke indeholder den ASP.NET-teknologi, der kræves af SharePoint, vises siden muligvis ikke korrekt på webstedet.

 1. Den nye side oprettes i galleriet med websider.
  Tilføje sider i SharePoint Designer 2010

 2. Klik i navnet på siden for at omdøbe den, hvis det er nødvendigt.

 3. Hvis du vil redigere siden, skal du klikke på den igen for at åbne oversigtssiden og derefter klikke på Rediger fil.

 4. Klik på Ja for at åbne siden i avanceret tilstand.

  Bemærk:  Avanceret tilstand er en sideredigeringstilstand i SharePoint Designer 2010, der giver dig mulighed for at redigere alt indholdet på en webstedsside, der konsekvent tilpasser (kaldes også "ghosting") en side fra webstedssamlingen.

 5. Siden åbnes i sideredigeringsprogrammet i SharePoint Designer 2010, hvor du kan tilføje tekst, billeder, links og, hvis der er tale om ASPX-sider, tilføje visninger, formularer og andre webdele.
  Tilføje sider i SharePoint Designer 2010

 6. Du kan bruge denne enkeltstående side, som den er, eller, hvis der er tale om ASPX-sider, kan du tilknytte den til mastersiden for webstedet. Du kan få flere oplysninger om tilknytning af webstedssider med mastersider i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Næste trin

Du kan føje lige så mange webstedssider til dit SharePoint-websted, der er behov for. Du kan oprette sider, der fungerer som vært for brugerdefinerede visninger, formularer og andre webdele, der benyttes af de besøgende på webstedet. Når du baserer en webstedsside på en masterside, kan du vælge mellem en række mastersider. Du kan få mere at vide om mastersider i afsnittet Se også.

Ud over webstedssider kan du konfigurere et udgivelsesaktiveret websted, hvor webstedsbrugere kan oprette udgivelsessider, der er baseret på de sidelayout og mastersider, du opretter på webstedet. Udgivelse er en funktion i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan få flere oplysninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×